سایت آمی دانلود سلام عزیزان آمنه هستم حسابدار و وب نویسی تازه کار. و علایقم :انیمه-مانگا-فیلم-سریال-رمان خارجی سعی میکنم بهترین ها رو در اختیارتون بذارم. و درضمن نگران کامل نبودن آرشیو هم نباشین به زودی تمام سریال ها و انیمه ها و فیلم های پرطرفدار داخل وبلاگ قرار میگیرن. پیشاپیش ممنونم از صبوریتون. آدرس های بعدی در صورت وجود مشکل: کانال تلگرام سایت: @amidownload amidownload1.ir آدرس دایمی سایت: amidownload.ir http://amidownload1.mihanblog.com 2018-10-21T23:53:16+01:00 text/html 2018-10-21T18:19:37+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال چینی The Big Boss با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1708 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/6" target="" title="">سریال چینی</a>&nbsp;پرطرفدار<font color="#000099">&nbsp;<span style="text-align: right;">فصل اول رئیس بزرگ&nbsp;</span>The Big Boss به صورت کامل</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><b>زیرنویس فارسی 10 اضافه شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">درخواستی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/08/The-Big-Boss-2017.jpg" alt="Image result for ‪the big boss سریال چینی‬‏"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">نام ها: فصل اول رئیس بزرگ<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">محصول:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">2017</span>&nbsp;چین&nbsp;</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">ژانر:&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a>&nbsp;|<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/16" target="" title=""> مدرسه ای</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">عاشقانه</a></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">تاریخ پخش: 17 شهریور 1396 – 08sep2017</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">قسمت ها:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">18</span>&nbsp;قسمت</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">روزهای پخش: جمعه ها<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">مدت زمان: 35 دقیقه</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">وضعیت:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">پایان یافته است</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="2">Eleanor – Huang Jun Jie</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font color="#ff0000" size="2">خلاصه داستان:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="2">&nbsp;یه مو شی ذهن خیلی خوبی داره و شاگرد اول مدرسشونه بخاطر همین مبسر کلاسشون انتخاب شده اما چیزی که خیلی از آدما در موردش نمیدونن اینه که “مو شی” در واقع “رئیس بزرگ” خیابونی هستش؛ سرنوشت اونو دوباره سر راه دوست دوران بچگیش “لیائودان یی” قرار میده و داستان عاشقانه ی عجیب غریبی آغاز میشه و …</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود فصل اول سریال:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163096" data-pk="10163096" href="http://uploadboy.me/gj1qcpdjn05h/The.Big.Boss.E01.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E01.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163097" data-pk="10163097" href="http://uploadboy.me/5bo17y5kdly8/The.Big.Boss.E02.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E02.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163098" data-pk="10163098" href="http://uploadboy.me/jthb9ju9whvx/The.Big.Boss.E03.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E03.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox" id="f10163978" data-pk="10163978" href="http://uploadboy.me/d7105j37nmk4/The.Big.Boss.E04.540p.mkv.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E04.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163099" data-pk="10163099" href="http://uploadboy.me/5hcs62r201x7/The.Big.Boss.E05.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E05.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163100" data-pk="10163100" href="http://uploadboy.me/9ysr4bvfyfg1/The.Big.Boss.E06.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E06.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163101" data-pk="10163101" href="http://uploadboy.me/or1mg2i8jd0v/The.Big.Boss.E07.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E07.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163102" data-pk="10163102" href="http://uploadboy.me/eza9xf0zjvwx/The.Big.Boss.E08.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E08.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163103" data-pk="10163103" href="http://uploadboy.me/ubhstszkev2j/The.Big.Boss.E09.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E09.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163104" data-pk="10163104" href="http://uploadboy.me/zwjulo5acwpm/The.Big.Boss.E10.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E10.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163641" data-pk="10163641" href="http://uploadboy.me/po81ifsedssc/The.Big.Boss.E11.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E11.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163642" data-pk="10163642" href="http://uploadboy.me/pipvkh78sj6c/The.Big.Boss.E12.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E12.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163643" data-pk="10163643" href="http://uploadboy.me/4k1qnmgumlac/The.Big.Boss.E13.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E13.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163644" data-pk="10163644" href="http://uploadboy.me/9abbbzg4mydd/The.Big.Boss.E14.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E14.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163645" data-pk="10163645" href="http://uploadboy.me/dxwxd27lyfq5/The.Big.Boss.E15.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E15.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163646" data-pk="10163646" href="http://uploadboy.me/8wvhkkxtdihe/The.Big.Boss.E16.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E16.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163647" data-pk="10163647" href="http://uploadboy.me/7cbl7400wvmc/The.Big.Boss.E17.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E17.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10163648" data-pk="10163648" href="http://uploadboy.me/yxrqalq5r4tn/The.Big.Boss.E18.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">The.Big.Boss.E18.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/rfe0Hf" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس فارسی قسمت 1 تا 9&nbsp;</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/xeC1ue" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 10</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><br></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font color="#ff0000" size="3"><b style="">فصل دوم به زودی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfqFpcQwuA3b7Pyut0b9gx64KGqnjbQv7Xx9eA8_UoreMBwGvX" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyM03M01KXdyBlwIVRuRNZepMhfDVQHMr1uyruPVHW3ENKBqf7" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5wRWljfQ-qMmJh_Tvax7RYDCGAICLSRLHubxPuRsWanGICgH8" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://pm1.narvii.com/6554/87f9653a2b64e4d248c252170c0c4a82aa979e72_hq.jpg" alt="Related image"></p></div><div style=""><br></div> text/html 2018-10-21T17:42:14+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانهوای Savage Garden با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1707 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">مانهوا کره ای</a><font color="#000099"><span style="text-align: right;">&nbsp;بسیار زیبای باغ وحشی&nbsp;</span>Savage Garden</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">درخواستی_پیشنهادی</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">پایان یافته</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j3tb_308a4f1079d3c50653dfeca80d85ea6a.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>.مدرسه ای.درام.تاریخی</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">تعداد جلد:7</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">تعداد چپتر:29</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>نویسنده:&nbsp;لی هیئون-سوک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه داستان:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">در قرن 18</a><span style="text-align: justify;">&nbsp;میلادی و در انگلستان ، گابریل که از یک خانوادۀ نجیب زاده سقوط کرده است در یتیم خانه ای با پسری که اون نیز از رابطه نامشروع پدر نجیب زاده اش متولد شده دوست است . روزی بر حسب یک حادثه جرمی می میرد و گابریل مجبور میشود خود را بعنوان جرمی جا بزند و در یکی از 9 مدرسه برتر نجبا درس بخواند ، جایی كه در نظر دیگران همچون بهشت است اما در واقعیت خشونت‌هایی در آنجا صورت می‌گیرد كه گابریل حتی تصورشان هم نمی‌توانست بكند..</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود جلد های مانهوا:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/b0lUdkcd" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 1 مانهوا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/b0m9zlj8" target="_blank" title="">جلد 2 مانهوا</a></b></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><a href="https://public.upera.co/b0m9zlj8" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><b style="text-align: justify;"><a href="https://public.upera.co/b0maes4n" target="_blank" title=""><font size="3">جلد 3 مانهوا</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="https://public.upera.co/b0maes4n" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/b0msi61w" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 4 مانهوا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/b0mG6vrq" target="_blank" title=""><div><b style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></b></div><div><b style="text-align: justify;"><font size="3">جلد 5 مانهوا</font></b></div></a></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></b></div><a href="https://public.upera.co/b0mfnc0o" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">جلد 6 مانهوا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"></div></b></font></a><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/b0ml41rm" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 7 مانهوا پایانی</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqyWEtJrp45J9c3l9oIQ6d0iSxnkgJwp4WTwxYKIv4nTpysB00" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7LKEb3IBP-RKASQxaUWgw0LIGlD0L1fZCUJO1W9l0GwlzYCP5" alt="Related image"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXGBoaFxgXGB0gHhoeGhoaHxsdGBsdHiggGxolHRgdITIhJSorLy4uGyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICUtLS0tLS0tLi0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQoAvgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQYDAgEAB//EAEIQAAIBAgQDBQUHAwEHBAMAAAECEQMhAAQSMQVBURMiYXGBBjKRobEUI0JSwdHwYuHxcjNDgpKissIVJGPik6Oz/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQF/8QAKxEAAgICAgEDAwMFAQAAAAAAAAECEQMhEjFBBBNRIjJhQnGxI4Gh0fAF/9oADAMBAAIRAxEAPwD9xx9j7ERW4nW7RyKrAgkRNhB/KbbdcTnkUOx4wci2x9iXpcUzPMA+On4QJ5+MYMy2crkSzKvh2ZP/AJYCypmcGPBj6cTmY4hmFBPjuQOt4G8c7xz3wK3FMyWbTJ7wHurHjDc+QmOpwfcRuDKs32OF1UlCzs4spgTcTt5g/pgd83WCbpMbAR8DOFGbqmqdTLJSBpBtY7fX9MPHLFd/wD22xwaqkqrmTUAMj8PS888Y5moWFjFM+6SbQJ5/8OF+YzZ7tTSqqBYKu5EeR5m3hPgD6GSC1CEpjVc3cwNUH3d/MDriuPLGXXgWUGuzWvVFLsRYd4N5SsH5k/DHh+7YnpAMbsxAO3rgqjQTS5c62PvnoJtA5DCvOUagWZDKImG26TIgkdRikWnoWj7N1lDfe6jMr1hpgyJi3KDjegutqiPUM02UhlaNp33tzPjiY4jxBW2EgWH+eZvhYc8wIgAQefh1vhZZYLVjrG2Wi8Kraag1CGqgkbyJgmT5jlyxhxioEIVHLVGaCCwMbjoIv9MdZT2jdxJpDtNhBsRubnyFsCPw3UTUdQzP3iCYAm9hcnfngwmpq2JJU9iLKqZIBvrYT192464rvZZILfr6fPE0uWkBVAuzGOhmBEXxVcE/2jyep8z1/XHlNf1LXydMvsHKoFgc8BcU4kaJQaC5YkAAxtH743cEGTgTiABamxMaAxkmOaCfScPjfKVdEEY5niDqIalIZrQ2xIkTb+XxyM/2ZggNqGoQ20czIAx9xXMMe6JkRflJ2+h+OEh4ppqhlYmJBnaNzHST9fTHYnKmZY1od0eKBrBOU7+E9N8OqQAGJHKEQrILFb873DfzxGKwU7Y48ilGfJK/+QaS0ghtsfn5pfemZM1CTa1xafUn54/QDiVbIgCnU5lmB8iDimdXRTE6slKPFa4kCpEbSAfqJxu3HMyP95M7Qo/bARprqY8hP1w54HlTIraYCg6T1aJj0BJxRRVDSpGmTTNup7WoqlgCisq7TBDCNzNh4csG1crWJApVaQCg6thEc48R05zyww4PladRSaneYk894iTbe7fMYD4rw8Uyr0idLbGefhz2wtLugXuhPxV6tJwhqEkCTpsL7R4YX1uIVxMVWHkcV+f4YtdGLAioO6rdYuIE3/Lfx8MRtebgggi18M4x+AxdlEtnpi41FJ/q0vsTz96cNafD3Wo9yFPu1CwkE3mPxc7YEqZQEBuetBb/AFE36iY+GD+F5lAyrrlyIiLLHjt4Ww/p7SlRPI+jerk3IYN39QUEgkao9e74xvfE/wAbQ6uzD9wC4Gyj4mT4nFFVzcrrAYDkLS3SOl+uJOpmw7nYEudyP8fwY2WbiqBjVsHqZTaRHQfzngOtQAY2sDBPnBn0JxV5TJKx1Mfuqe7b6m56Y/CPrOOEWnVp1QFJZyWG0ACyjefd3tzxx8vkuKuGi3kYwTmMsA5bWFJG1yT6dP2wLwu+o+K/3xvr1QIkxBMTAvv08/DHR6WTU2ieZas8yQjRYbkyLRDMZjp/bphrwdSKpkz49YjCykWGkAx1PhqPh5mcNOGXc+vyjljky9NjP7R63ewn45TlqY5LrJHX3bbHDeiL4B4iq61JEkK0f9O+D6duTUpfki3QorcQcDsoHeN2G+/lv+mM+MZJAqoFh27qqonYSdpOxvPK+MPZqoamY1NGmDpHxHrhnxnLulRqoaFVQQP6pIAFpAmNiNzvjpcblY6bXYZlKIKGAAFQrHjz+BBvhtVqhYnCLh2Z102cABnBJg85k/EnDCupe7AeA6f3wM2Tj+4qjvYxc2OJ+o33VIdWf/yw34lW002NpjExRzshaZsQxIHQQZvzBONm6GxoQNSHaP4E8vGL+F8WPs1TBoBSZ7zc7i/+P4cTXDMvLMQdJeoVB5Eydx0O2H1Or9nYAyEYkJz7xMDUREKRBjlHhi6pRQ86qh3SoCkIQCCZMmPPl4DHrKrwIBUc/pHTHjZlSdBkE2g+QO/r8sdHu2Fh16YTySOKoCABRZQWgb7RaecnniIzuWDKTGlxcQTDC7R4MF0mfGMPeK5udLLq0yDMwGBm3+kW5cx1uDmLyQCCBtqtN/CTvMWvvfGadWUghpXX7sgbk0viT++MezalVAl9RRS7KJghufPR18sAZnPlWCyQJU25kTpHlPx2x5xPOVD3gGQnSWBkMCsgEc9N98V9LcrROaod52tSQCmDdhaOQkkQfM4k6WQY1tE6dZYCOsE26Dl8MM1zJqUalVidaFtEGdNhvbnqi+8Wwmo50lu0exXSVYT7wjl4xy/XGy4G0zY5Uy04Jw5kpNSqMDyty8Nh9MYcO9lqdKqauqd4EXv1MmY9MZ0Kr1mWpTVQYhgy3Vhe9xa8jnhnms6IKAgsB3yuw8B/UdgOWOJcWna60VfLw+yJoNoeoP8A5G9ANR/THuXYrdtWlgIKm4sLHrvjmhwypW1kG/fvMajrvBO8ww9MMGpHSwOqLQOswDPQC3le+Ov0sN2xMsvB8qP92EB06ZY3sNRB8T4jc2wy4XOszc96fiBiYy3EG0L3YCqB77S5mQFAW5N9p33EYaVM2fs9aoj30PpYWO1iOhxCfpp3T8sa7RWKDGFnH6hHekCFO56kXx+f0OLsUBbPZgPeVBYj0Orn9fjjnM5ztKbg5t37sxU5wRABN7zsOnQY6cf/AJkoSX1a/Zk2rKDgNZPtCaKgYmJAO1+XgBh77WqxWmA0JqOs8hsVmL7yMRn2nLkZfsqxptRDmWQAzCGSdRDEsGgdDHK+1bjlVkRmzgMkBlFMd3uT7sd4Bu7MRjol6R/p/wA3/oNlBlKjDQqhSupQDImGjvRvv4DlisVcfm78QhCBnB7oZYpIDuYAOqVaRPUWxbeyNdqmUpO7FmIaWO577D6DHNm9L+qT/HkDOfaPOBad/wCdcSuXHeBuWO0frPgMVHtLTBonugnr08sIuH0G1BtMKCwE+AMD0AjzJxzepqkUwvTPABo0xtf57jxnDridTVRWoVBUxrB2HeWSRBtYnbp44LpZGmtLUygwsk/PAHsxVcq6MrBT3kYgxfcD5fPHS5JxVBnNPrwa5NKqkqCFEWtI7sAkiNzzlib47rhXqw7bT3QbbAyw8B3uQ7w546qArDMo1aXYrqEErp2m5NlM32wMlbsqT5irTVKjmAokE/lB5z18pwpI04jUCqFB71z4gHp03+sb4XOoVIUEW+WAqWaNQy+5/gttG38GCCWbfp1/n8+VVFNHRGNIFqID3SYLROrqSxQrfwPqOmGgz3ZVKYqq9pBZpIuoHdPNZE+u2Aa+VBKO1xsbxYKxnBuY4ktMNpFOCYCAAyIF2vM+YxL0vnRDK+jLilVi57qs5NPsyuzCSZI5i0EnpgDP1RUqdxdRCkFlAjUeYm3r44IrhC9NgNKFHJAO1jIHhLYW/b2c6NKoLaUIGxj3idjHTrjqavrwTXyc5vMMjKoqsrNC1NLxz/ERF4JEnFBlAmVowsGoe8WmVWRcjw3jyxPcGq6c05TTp0kNIkEd0wo6kjfkJ3wRxQjSFFixmBYRzkDl4Y55RSKrY14BnYIAS1gJPLlyP8OPuPsqiopWNYJE89W9wdgQfjhZk81oIIvGHnE6i1svq27pBP5Z5+YaPjhsTqQuREdRcadJIJOkkgG0AbhSBqClzEg90272H+YyBpBVRgylSxkd4nducSdwLbjCaqjKe8ugd4gG0Lpc6F/pkzy90GJJOG2XqFQA4ZmtJMWE90GSdpiZOG9VycVQ0WkfUQY1Kqx4qCeW3UyfmMeVq6gwTRkTIMAiOURv/PDBTtpkmm++mAw3jVYRtzwBXqI6Fjl3E7tfuzYk/dwW8QTfnjnxYpS7sZyRrldJGsKgBmSoEyPMeOO2UnvFV0QSCAJMEg2jeRe+PeEVg4g06hNySpGlpMuRqQHc7eA3wxqhADK1IH4ZpwPJYt6Dric4TUmg80A5PLFwCFUSYA0rJuQLAeGGFOnWWwYwJEAgadrERHX4Y5p1FRyYqqVAG6Rf3QLYNbMoFDFGAOzSp1c+t/PC8JPuwOYH7SVnFNoBgX1fzlzxsB91T/1Vf/LAvEs8jUyQdJNipPxt+v8AjGmXrgoi8w1T1kNth/UfDEx9D7tFFMFo06RJPlhTU42WqrSpKIaBqb9APD9MLc7mSQFvCjbx/lvTARUl1AUkzynef58cUDxK3RSqlW94pJAP9VpI/wCEj44Se0eTrVH1EAU0jTJuSdyB+/TDDRtEgAIRsWkFwQCOkgTeMCZ2s9R+z32gCbSOc8xzwQLTB+BZVWco6yAnqLjaMY5hTT1DpI/fFPRywTSQBIABty54G4rkQxZv6ST0sD87DDNh57FTVfuVYC/KfCkcIMzpdpE/CDMX1W6yfIHDjOuooKGiLE+RpGbYQcMy5qEqBVYcoBIjoxAtgendJsEketmC1RmF0Hdm/wCKZjw/tjLN0T2jEg3axHMEgiLdJH7YafY6qQOzbaI2F4vJjxxh2BVioUgrcg7rO5AP1xT3taAo7Msr93JMljAHW22PgQSxfc2n9vjj3TEkbnngBKhd2VRMRI5GD/cXxK7KhdKQYP8Anyw7yCs1Kso/ISOdwJFud4+GFmTyJgKZgmwP4Tik4NlDTy7Mbl5jxkwN/OcGOmLN6IyosxLM3dcSxBF6bmRC95R+aBBI64fdsVpa2pmSGDAEACxg3ix0yJjltfAHEs0XLIy00bvamRNyqEuJD96zRJv3gYw54lkQ1IMarKQpJTVpEgbqAyyeXO3LHoSfVkXugbhGbNYVh+YVGSDJP5tucAQJ5nCPMZYye4AbGCQ340W7FYiGixImOU4bezNClUcFXexYjvPEAxZmMH3lNvzDrhdnk1VHYOwGpiJImwaArRdgZlYsNQB3kxaUmhl2O+H1C2XZXplSgPZsoaL7joBJiI29MPOH5hK62UagAT3REwASDuecXxz7O1AmXE2UPVAgdKrgC3lsMaoqmXp6k3mABq6Tjlm029AbN8wqU5YrIYgbTuLz4WwpV6cu5Ut3wFFwAum0DltthpUYFS7atIJMG/IbAeuPMlxBHH3eox+EAW9OmFjpCktxV37N4SntDFRtMzfqBuMH5YqNIkE3M7QDNj188c8SqBafZgVGYhgJU8/2HTCr7SJMss/y0DcxHTHL6p7RfErQO3EgGN+Z+pxQ8EpVGRalKpThvfB3EEyCOoBnCukqFhCJF4lT84NvT54ZlKI20f8A42wqyjSQJxOuz6KTQWY6QdpIYaifMyv/AAk88UuWy1OkvdgHrNyfW+JhqlNmFlImeYtfc/l6+eNMvXWQCqxMAmT6kjkcFZRXApvtBO374Hz4bsnY7gMelo5YWvWCAlezPgNQn4jCzMcUaCGUbmJHLlIxnlVAUGZKjVStNe82kAA7REEt4ATbFHluHUEin79QiZ6Dmeip4fXCXh9Uoth3mG/h4+E8vD4ssvCsKU9+p3qh5gbhT6XPn4xiUZ/S0NJbOeIrS0zBcbDvEA+NokDr9cBPp0UxYEXW5JAJI0jVcIR1Oxw7zmTDiT7uwHX+2Pszw1gspYgbW2H9sRqV2kG1RE59SpKbEHGfCkiuPFSD5yMOczWd0VhqIDaWViTvtI26if2wsqAI0r1PqBjthJuKbCV3CcqsljsBjvPUtWWVLiQBYwRyEHlcjHvDqk0nYfkP0xzna6UyjVGAWmuoypM+XjYYtD7iEmT+R4VTqPpqVCpBLLJPMAGSTOyrzwf7R5LTQpspL6e4WLQxBIYXglu8oWACTq9cIMxng7M81ACSRcjYNFxHdClbgxMciCz/ANrkDUqI1puCFO7SNIIIB7oBM2vIAvAPXK+cbBsF9kaZNZg0GVqEkGQZNGwMDURouRtaeUn8b9ljVqF6ZVSwGo7GwIMHSbFdIj+mdzgT2QUduzSWOmodTXaPuNOpvxHS24tBt498R4v2lR1FVuzJULp2kGmBBAmCSbzEFfzqcJJy9z6Q+R/wXh7UqWhyGOpjI/qMmTAkySdh8sGmnAjlgD2dzZqUEkPKhVJb8R0jvKZOoGd/PDMjHNK7dgZg1Sx5dbYWUKVEXFM3m5tN7xyw0rUpBAwHl8mAS1TSbALc7DqDabDbphotJMUQ5hamggEsLaSRIggzBiZE7edsEZnh1PuGQIDEtEloC8iYJMzghmYlaZuxBMnZZ8PQx544zOV1W1yQYB2iTHqJxbTexU2aLlKagQik2nu7DmesYF4nlUA0gqtidhBi+/L9cbU1ahIaCTvpvbmD05XwNX4aQVLFWk2APOOfKLdeWBGEbsNs2zHDUOkqBcyZ2G1+XlHMjAdfJrJLm/JYiL8/PBtTUqFg4ZRuosQRsRa0H5dcDZ2oWgknTuDG2owAd5gYRxQU2T+YUDWIG9rY47BQF5bSfW/1wbmaGo6grEcyOfSPljOqdV19ZG04VlEOOGMhCud47wiwjUY8tKxg/I5OQ9QAlql7ix+dlO8T+2FvD0IXziCeZuPlqOKrh7fdiwESIHKDjz0lKbiVbpWJchRzAqjUulecbegkx5jDHiPFaaq6hpaCLXgxAn1x1Xz8kCkA976SLYm/a5adEAqB2lifCdreJk+njgxbVqBnt/UDZrN6Pu13IBbwMgqP9USfQYHqcNaovaJUpnSslA0sBsSwG0YW5Ck9eoESNRk94+Ukn1xWZHghyzLUDa4MVLGRO9ukTyx0wjxVAbo74RmCMs+odFBGx2Fpg/4xtUzBU9rrGgjvAiYG2wubDlfGHtHWVNNNeUufosek47y4+5khezNPU5O8MuwP+P1xWPZKfVk0iaVbSdMaoUKdlQ3JDEau6uqYPMGxGLDi9T7OlOotBH0ALNtSAwFC2m5MW8LdJXMPlypWkXeo+orqAEBlInZQZJF7mx8ZsOKcMqVW7tYosAFCsgwZmzLvteduWL5WuS5GFns5U7SvVqaFUFJKiDdtEkxY6go8irTvZZW46tRKdFcvSpAvT0gmdOozKLpF/Gefjh5wLgLUH1CsSPxKFI1bwDLmACxNhM898J+N5VFrk0u9GnUFe6kNLbnlqTaQvOBZjFwc/wCDFL7NZlXy9PSZ0IqN4MFWR478sM5wJwYjsKUCO4ojyAGCSO9P8/lscsu3QDojAwRpIMEciRgrHLGMCzCfOVFpqrpTksYJJNrTfny+WFx4i5OkU6QM2JZomCRfznDd0mlUHQkgeUN8zhVRggWAExuI28pmYuTtOwwsZNo0tHNKvUYr92gLiSSGuLdTcGflgs5ept3IFx3Db/qxwQe4AZIblfoDJ3268x5YYcQaEnnE4dMm7Ey1TJHcAPRbGLdcYVwxEErA2GgY+4kAhiVBEXveF5nrc/HAVfi1FRdgx6Lc/LCMW5eDl6j37wMf0r4223wXwKmHcowU2/KAbb7bTieTN1Kz6VGhSbnnH6c9sVHs5RNNyoA92w6ievI4Vx0XgpLbG6ZAe7Gncx0McvCYxo9Y0zMWPvAcvHBXvQLxPPfwg45zUlSsHlcDlN7dcReLzY/P5E/Ec1l6cVQwdzdQCIHOSRcDw54n+KU3zNFmQF37UAwOgJnwWLY69paEVbKdBbVtB2Ei43mfjgSt7Q18sop0tCg3J0bE8hPkMdEMcIpNBuTHXA+E1svSqanSkzaTrMHSLyCdgTik4XUDID2i1CLFlt8YxFZPOVsyqtWPukwAAJP5iBaYsP74dUsx9nUVORIWJ36x5CThxWj72uyl0cCxBQ/Mj6n4YX5mpUOV0H3DIU9Cs6driDefDFLxYLVoNpPIMD5X+YnCqpXSnQamxI1W52D2kRzkx1nBg2pJpAb+knqdBtSHvKCxUamn3h3LK1yL3JkyLnlSce4hVy9OmoqXgzUOkaiOUsConxBJ8IJEwlLTUClmYau6QpgAErqgLOoA6ptEEYpPa1tVCmylSGMg3kjSTKldgRv1BgXInqmrnG+gGnsrn3qVKk1NQud7fgIKj8IOowOkTJE4A4nwR6KFiylVKgHmdhJtYwJJkzLWGqxHsahNR31gkrcHe5EFeQWxmAt4lQVM/cY4zTrLoQEnUmksYVg0e8BJAgyJF4tuJm3JTfD8BXY/4Ef/AG9L/QPpg0n+fHCvhOfp9nTizOFOlZMagOfQc8fU89qrNGohe6RpaAbzy3vGOaUtgoajH2PMcq464yADZRgfUA/z44X8M4fTJMj3WIjkYsCR6YJ4O006c76YPp/jGWWrBKtUEgCbf8oP6/LE8YZDEU0QbAAbYWcVrA6SCCJ5+Rj0kjl0xnmHqVwQO6kSerKDfSJ6deo2wNXsCEWBbumbA6pjmLrIJ64pZOROcRr6qrgxYwfW5PqT9MIalLSxjbBecqEV6g/q8eg643r5fu23xjph9qB8hTOsEEg+GL/hCw1MnmCD9f0xE5NYYHlN8XOVqQqn8pB/f64DNIaVaJt3iOVrcrY5NAmRqb/mPQePXG7n5Y+G/p/j64zgmSslfa+pVWkFBBVyASdxEMIPSxF+oxOtmTAERNhPM4uuOZUVKTqekjzBkYneD5INVpsdlbUQROytv6kYWHwUT0ZZGn7qjbA3tdU+8RAf9mAxH9RNpt0HzxV8Qy1GmrVkgMoJAmxPIEcpMbYic5mDWqNUYQzRI8hFvQYqZbY84JxykU7N9Y8gCIPK1+fyw10ZdkIQs/dCkQSSJ6FfXETkVhz4xGLPgIhvMYyBJCzhKU+3em9OkFEhQ1MCSNPUb3kz1WOeCPaMMxFPtMutOBpFRtJEAg8jIgx0vBGMuwbtsw9tBqEGDNxtN997ACNRnGHG8tUqOhVZZVgROmzSLrEkzzt3eU36E05rfgn5CfZCoylxrQovvFZM30qU7oGm3XaLXnCXPhVq6lWoqa5QFTLCmB7oiTHKbBesaQw4VQYGolQbKWqLaT3iRdbReTubb4WLlYXUacBVEsLd7siCIsDJBuNXXDRa9xjUV/BWH2ei+qFprBBHNQVJFgYO4nkRjcuq11JgMy7DnBIH1wqydZkphWIeVlIFpmwaImNpt9MHZGl95N4GmAdxKzp9C2POm7lr5G6G9eoQLD44XVKT6QDBEn3SZv1+eDMxVgarW3nzwAvFxMHaOhufCOUY6YJ1oi3s04DVDU7cmI68/wC+BuI0z2rD8yfuD8oxpwJ7OLHY2EcunXGvEjFWm3WR8Y/QHHP06/I76MBVkgyQNVyOYMWn8JEwRI2wPUohbiFEAk278cwNxa5m98a1G0ioALgkjkDqX8XkVtgbONqDayJCm4Fo8BvthyT2RPEXivUPKQR5wLemGdAFhYcsD5IBr9kJ6mT9TGN81xHs7TJ5BY/Tb5+WCdaVKjugnXFJwWrqUoeX0OJbKZnUJ+OH3Cpsw3Hz6jyOMCS0VSGwB2It+2Owbj+cv7YwyVYOn1HMY7ViCFPKIPXl8b43REzz20fm7vxwNw7KaK9U/hgaf+InV8CPng101MvRb/UD9/THxrLr0yNUSBNyBzHkY+OEit2NYh9smjsoC313MW93aeeJY0WImbj+c8M+NVVqdtSLN2lCszgczTcBiVneCZjoDhfSpgizEjwj9sOkUj0DZBiXno0fWfpit4K/3ijz+mJvI0wZIEXt1Mczij9nxNXyGGNLo7XNjXVQpqXtGPkdiTHL98LvaJm7RUDstPTACHSJMhiY3UQJb8MixnGtWm66yjQWZzqU7CTI+nlfGXEq7IUQaXCiV1qSZDKCRBEDvAzc+9tjojBKSaIJ7MOAoQdaabICwA5GnSJBgCbkt0knHnFKc16atEWENIX8d4DQRtPP3fzHHfAMu66yKhMQI0mYKgWXmO6ACfyn18OV1PLsTpMIeoSY5SCNcb8+cWnnajKUr8Dxdyob0mqBRGgASdQ2I8ATYGxwSa7gAaA2ojTBO+88uV/XGFANpDPo0qIBIi4sSVvMxsMZ0KyOwAJGiyAAzbmYHvW2nlfHPix3TEk9tBLOT3oGoAiDsDuZHW43645p6794nrIjr1npy64HoZinqIB7psdQNj1M8uuC68aQNNusyD5Rjs48UIccJEO4tsDA9fjvgjj9qaN0Zfnb9cYcMYGs4GwSB5A8vDBXFlnL+UH4MD+mOLIqk/7FV0A15J1CLi8/29ficTvFc6/a08ur9mrI1RntqIRkXQkgjnqYwTGmImQ7erCDnIGEHEalN3aiVBKBHKsAfe1aWE8wUYSLgg4c58KcpbBM1TWYVqoBG/avPwZmQeWkjHOXyhCt2wBCnuuIGtdNjpU2YE6SNpUkWMY3XhwK2NRechix/wD26xHpgjh7N2lXL1FFTs1Rg4BXUtQsFDKSQKgNO42YFSAJjGOnJPiD5AU9TADl3N4mLzJ69euKHJxA0EcrH1kHeOVzgAs4M9qgHIAAx4bTjHiTsmmus/dgl0We8h/2gCj3nUKGXcnQV/GcE3Jt7KbhfaE6gsC8gxvcRMEjkfhgo9qaPes4MzA69LD9wPGQmr5tqlOnlqDkPmJYuv8Au6AgPUB5M1kQ/mabhThzSog6xBYIwRVmwARepEm+5vjCTlTPck1SASQQVaY/MNO+1wdQ3jCL2xzTUGoVB72px5rCyJ+HrBw8RwgkBgQrdzk5AmFNwGtsPG2ITistk8pmXftKuYTtHY3UF1VgtNTIRFnSIEmJJJk4FBg7YNxfNdtX7RQVZkQi+8KAfW2PeHqyCUi+68j5dD8sD8OQ1MwFYkoKSFVn3e/XmDuQY5meUwABTUqm4V0AHKRbBodzp1QPknVjB7p5g7j9x44pMhTWij1JB7sj02+eFcWPdVxzFjsNx6n+XOE+Wqt2mnUdAbbl1Hjh3Go2CMuZQq0UoMsSLxcm4/TAv/pPaNqGtQCCqk7ERBALAC4kzONcwop7NGpifeIEajy8PjvgVM9UkLImRq73ugkA21HVzNjbnMd6M82dPVIMYx7QZkeAtTELqZSCGXXAO0cz05Rvj2tl6idmhGhTUPNTYjmfPn4jGNLjjqDDIN4BKt5SRUHLn9Iv9QzTNUarKEmwIIMAKR7smOR33wsskpR+vsMY/UF0MlOkw7qAIuDNzuOkRtjTOa5paaTAKdlUwBI5x0GDuDP723KAP5zw0w2LI2rElFJk7kVMPrQ94/iG/wDOuPqBFOoYm4taYvcfS+KPHLicW9x+RaEmQo6a2+6H6iPpg1qAYFGYiZ2i4P63wDkqy9uFB1EgktI3jbB2d07agG3F7jyxLMqlbDDoS5jLlGVW5WtzFwI+O3gcT+bopUbUR3gToYMVYAxNxupgEqZUxtbFTnc5KEOvfAOlh1j5T8MTaBbAmD0NsLGSYceLi22fZfgjMROYreX3P1FEH54NynDBQkKp7zatRJJY2EuxMlhAuTyA2FtMrX0kAi3XDynXXT1w5skORKdsqsy9mAQSN5G/kMfZjMndbNHzmZ+Jw7qcKp1GJiDEkjlH6+eAcxwOoAWTvjps3wNj6fDAbHio/wBxz7O8EpZZCyBtVQLMmdKgErTT8tJSzaV5ajjzMZ6jTqMvaP2rQzJSVqjAGwLIitpU6bFgOd8Ems6pI70ctJFot84GF3sAg+w0KvvPXppXqvzapVGpyT4EwOgAGwGGTJSin2b5LPUWqhGd1cmUWrTanrIBnRrUayBJhSesWxK8fyLKgTsKqN2jEpTGuidX46XccoGO6d2CWsfeNJ7QVw9NxXyeYNFAzMQ1Ie53g6kVgyldOoEQwIBEEYNr1dYV5CgqGSY1HnzmBB/kYxtR2Q3sqQK1RiAJpKAB0WpULG0iCawEb90zvAplo0WvbztPx5+s4F4jk1U6FEKVYKRaxIkRHiL/AAjlN0q1ZjV75GioqoAbwaVIkEkEe85i0+OwwWqYjjzladMr80lIe7UfwEAifliXzlOomYRQjE1VqOIBsEaiu0f/AC3PKMEcEpPmEat2ugaiFA0iRPdLMykljEgCAAQDqIJx6ueannMs3eaKGYWSQDDVMrLGBHLYADBfuOP4KRqI5YWVWLQpDDYbz3eu5HqBgNMqCzNqHfJJIgAAGIFz4c5w8OeqEiSY8NNviN/5bCH2tqFKdaqkakpMQQIDEKxUkC2qRfwi2OfInLYcM6dX3+w2yXB0fukMBAufEAx4b/ycA8Y4KiHuMQ3UdPHB2WydXTJzVRHjamtLSPAdpTZyPNr9BhRleJVKgY1NJqK7oSogHQxGrST3ZAmJMGRffEpUo6OjHyupM+WnmVANnH9Qv8ox3S49VU6WQ/8AC5HyjFDkqoIEmD42xlnOGknUg5AGI6+INuuEjFPYzaumC5bjJa2iqf8AjwwTPulzRYA9Xk/CDGDuH5RUUACIGPa9RZ2ki18WhjrdkZSV0kC0qSCqhAUGWHd52uD4jAvFshqcn4/AY+ylOKtMai0FuW0qfjhxUSZ/nLFs0bZLHKiVHaFFPvGLz++Aly4JZXWxvf5/QfPD/IJ3F8z9cd5nKKd8DguybyOmmTtfhBXv0SWHNZuP9PXy+uB14kyDrh1WpFLoTHMfzn54EeouoVGpBjuDF/Xx9MEOPNqnsb5LPDs1IRiDdyRHoATt8jhvlHDKCNvHrznErU42IJ0kAbm9vO2D+AcXDJUi+jvQOhG3nbApBjKTfWh86nl8OuEmW4fVoFvs7L2TMWNFwSEZjJ7JgQVUkklSGvtAtggcey7O1IVlWoDpAaV70xpGoANe1p+mAz7RZZwf/cKjrp1CWU36KwBNr2B5HB66HPOL8Oq5ujUo1K6U0dGUrTBkkgga2Yg6JuVAUmImCQdskw0lVZZ0qGm0BBGoHkvhyJOBeJcTywV//eISvdZdasQTFiFkzfaMK3q0GnVWSAdldGJ6wtMlo57bCTGGNxTGmZ4ktZwpIAnusBvtO9yPh5YWvwZqRqGdWptcqLL3EWDc3GieW+PPs1HVbNZcNso7RR8L8z0wYOKU0Uls7l9KgnTTYTA6ASxMRYdR1wWFJR2hVw7JuuunS0sjHXockafeJ0sA0pLSAVEC0wBhhlvZxu3GYaojgUnp6ADpGpqbAgzc9wyTvIsIjBH2nJGHGZpd4D8c2P5ryt4uYuQNyMe5anRZuzp5ymxJHct3tjK97ve7uJFmHI4e1wqxXtneTy2qqG0yQSBqMSIsTAO4g8vLAHtVwupULqQqhkZdQi+pYAAmSB57k+WKHI8LemzMamokzdYjwF/DGueygeCzgCRIixj1/kYjGCf3aG+16ZN/bDTPesDefA/TGOSymgt3tQd6lSQNtbsYPiNsN+I8E7UEdsoBM+5teYsbj98dZfgLKBDqwAgb4hP073xZ0xzLTYx4YwiD88YZjM0w9gojflPgPHn6fARKrISDvJBF7QB1G1xfHzLTdwec/tscS58VxZuCbsf06akAif8AmP745Bgkt6beOME4igEdMa1cwkd645Y6ozi12czi0AUf9qtybm/ocNuuATT+8Q9Cf+04NZonFJPYkeiayOYaAqxAIF+Z6bfwY0zOaaTLDu8r3vFtsL8u4EGReNwZF5t0nr54yrVlMhRexUW87RsbbeWEshJjWo0jzGE2atbUfAec7YMRajAQsedv748fIWljt0xnsknTEfF300yo/EwkeCgH6kYXcP4lVpNqpOVJF4i/mDbDvMcOFS5YiJi0nYTItO2wv57YAzHAay3VQ46of03wUehiknFI0zmeoLWOvLs7iodbCoyqxmSxU90ISSfxHcCBOMFzWTZgv2WpBYgxXY7S0qLE3aQLaiegMMajZzXFLNUaaBiVpyO0VALKymkdJUXJ5AXJEzxRpcQqu4p5ikW0ka0qUyII7qllXtBDGSSvKxiAWEFeZzmXarVdsrUhn1FRU0ktpu7k96YGiAegMi46y2byyly+VIOsxFdhqAAgnULmGi3hAGHuXp57L1Ka1ayNTkdztNlMhjLIGIBIIAae6AFO+MuIfbH0BMxRge9qRhfvQVVlqiRIuWPpjBoSrm6CZlnGVdVR9I+8Yk6dTHWCGhdWwEEnmVIn1RQahKUKqnXBd3MmRq91V0qXnbTaDIF8NarcRuBmUgtZgy91ZFmDIrExI7obfqJx5T+3hiftiQCebGxCzLNRMd4MYFu9aABGNTFT18lABytU3H+/qGTqUah3drAza0mNySsvxXLLUFVcqyMoUKTWtC91SJleWqT4E3EAqkufAhM2gUG0l2MHVbvUSTupgk7RfmVxHNVmDKKtNQXsTPfUpMMh7XRpc84nTtFzjUwnhftAcwhKlkIjUrGSAfdMgASfy7i3XG9eqQBB7zMqgm92YKDHQTMeGE+R7eWarVWqxpqn3Yf8LBudNRAGqOfe58ja2TfTIhdjqY+6QZDczIIm/wA8NF7HS0YDOOwUFnhyN2GoD7si6BYlX25EbmbcZLilYBWFUl4D6NLEFRvAFTSVMG0aouBMYwrhVCOKlJoPuIYiRvDNM91RFgAogDGKZhLKHgAzBuh23Vqij3gZtv447FVdAoZ1sy5BVu1Z1Kan0sSQ9OmxVbSG1FvegLq8hgnh+amEYsoJYqzA8hOlpE6om4kGJB3wlytJAdTOpI0hSeQRVAJCPAiALkiADaThz7O0qLV/92SQWB1TJOk2BZiGHfBiLEYnkxY2naDylHoOSm2gsNzCx67HpcA/DBnD8qdba5jkCZj+XwxGUF7b3I/nPG1OkANsc1QiqiibnKXbOHQal9fpgTiWcC26424jmOzXXa0bmN2AnY7TOJyvxQuxYqAobTIcHdgN43G+204HtuXQN1o8y2UpgLrckjoCB8dz8sHq9JR3YHp/DhcucpyY/wD6LtBJI7nl8R4w1zWUpq1JZY9q5SQVtCO07f0R64bg0QeObMWrEiREdcYkiCWJtzn9sepkxIEOoJidaWEx0+WPlygMBg6gm8snWJPX/OEoX2pGIg+/JG23Uj18I8TjbtArkg2PIfQj+HbHXYEyTTeBEd5YJ6W6b88axpI0hiDAkEEXE/2xuI0YSQvXgmXd2qlH1sWJBb89zHOJMi9vlgngHs9Ro1Fen2ilQUA190qJABEXAmY6+Qjc0tiVeWnpaIg7+JjxGO8tXdAe5UOkAyQL6mEix3G+Ns6IvWxf7YUJqodUdw2PPvf3wDlFmAWCx1v8OWHPE6BrFGZHBGoAKFvcb94/lkfvjlODKSQS4AkSVEGOnn+mGQ6kqEmcz9KnbVrbpv8AGMD5LM9sTFgObWA35em+GVf2WpM6gCqNUSyoIvIvyERtgT7CuWrUiC0OLhgOscsBmctaOeI0qnY6kaADeBuOs7/2ws4ZxFFP3imR+MbjzBsfMfPFTXqagVAsQQZ6HESaRVjI/m2FsTBPkmmV9PNr7wYkeX7Y3FUVEI5EFfiL/XEhl8wyNKmx3HI+YxUdpDIBtufUQP55YdMs0EZT2apupRqj6TMgaRMkk30zuT/IhfxDhrUq3Z9qxUgkEgFvEExsDMREaj54oOFZgaoBBIsRO3h54meM1uzzuptg5B/0soj5QfTFPdn8ieTGtl0Qmo1Rp92SB5wBHXDjgGRBrgtUaU76iBexUzabT853k4QZsB8yQSAiyTOwC7k+fXDilxBe5WpsGCncHcGzD+eeA8smthast8eMMeUaoZQymQQCPXHrk8sTJmFe9r8h8SJ+WF9avRb8FQH3LKR4bbGJ3g/LBOazSpZjpkyJ2tHPlgWjk1qINLG97VSSJIMbeEXxk9mAKuTpCRqcatJEU/zTzFy3Q7i28mflytOnUpVtbkSaijsyTBplNJM7gQYjeetmz8OmTLSSWtUI35e7tyxhXyThmcK5LTMVjz6Arb++G5y+QgRVQrEinpBAX7prMxvsLz4czjisVYLTGmZvNJ4g3W42vuehO2CKlaxVg63BvVI28dN9za/0xhrG33vPaseYP9M/in4YWxHJLs17OCVOiHVCkU2NyTc/O3KcZfdqSAE060lezf8ADb0sTfa4nGprgsTLyWmO1iPADTtgvL54qI0k3PvOSbmfy41i+5H5Bqqqy6amkypK9x7TdZjxmbzcevBRdDUz2Zapp09x9JJJHe9RvaLerL/1M/kH/N/9cfDiJ/J/1f8A1xg+5H5FWSVNaH7uQ5AhKguxItPgfLH2WdO7p7IIGmoAlQWlguk7SJj+CHKZ0lo0iSQN+q6vy4zzPEShAKbgmzeMdMbQzdK2LMnXQrI7PWgWDD27zATInacKeMkE5dljTAB0zzqNcarxIOH2Z4+EXUaRjnBH7bYQ8R4qtd7KVASIPmTy88YMPq6DqjqokmBibq0NbtA5n53/AFwxy9JqhJYwBaevkOWDafD4buqQCJHjFjiSlugYMThtiSnw84dU8uRpWYMC/nYHBz5IyLGYHxxrx9dGgge7pHxaP2xTos5WIctw6sGtCwwM6pLQLk2G4gdRAPgTONcFrVDTJKaj7zxN9Q39GYr0sDIF/KGfqah9yw8+V2F7dADbreCLsqueqVaLKaLjuNJg9BYW8WiY2GwNmEZL1KbMezZqbgBlcSQSCsFWtDdN5HjgvJU2FBVqAB4IaPMwbWkiCY5zgTjnCqyHtEQssgEgEfhBDbWv3bE3g434XXqOkVEKMsQT+K56W2APrgDRKH2QzcqaR5SV8uY+Jn1xRRiNyDGmysORn05/I4sAwieRwBZrYBVZKgB1KQfd2g9Y9cC5bKaKgIIJMi3T+DH1amBQpiBARYt4DH3AlF7csT/Ug/pHAx1OOcdYqIfMoO9/PAVbhNJr6YPhbBwxyN8CjCatwhx7rBh0YfrgGvl3U3Vl6EXH7DFSMfHCuIjxxfgj/tZXo3ywVQzSsQJg9D44O4zSXoNumJysd/X6YXlRKeHirKd6YRkbUfeVWmIsCBble3kcB8brhSk9GjruAR8t8NczTBUSAZKzI8Rie9qN6Z5wb/8AL++M3RfIuUaFxZqpKgSOnL1PPAH2RqblDyAv1B5/zxxWZJQKdgBbAXtKo+6tujT8VwINspjgsekC8JrKKq6j3ZvO3gT64rc6t0PiR8f8Ygf2/TF5lTNGmT+VPoMWoMzZ6e3mPlf9MD52hrYA81N+nT54M6Y5f3h5HAlsRE86EbiCDBwbkMxfSdmsfP8AlsccR99vMf8AaMBZU97+eGCN2igpUwyFGEi6keG2JaplzTdqbXi6n8ynY/KPPFTlfefzH/aMLuPDvU/J/qmMCL2L8pSuD8sUuWp6VAOE3Bx3j/pP6Ye4xpM//9k=" alt="Related image"><img src="https://images.gr-assets.com/books/1306516342l/11474144.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-21T11:15:59+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود فیلم چینی Hanson and the Beast 2017 با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1706 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم چینی</a><font color="#000099">&nbsp;هانسون و جانور&nbsp;Hanson and the Beast 2017 با زیرنویس فارسی</font></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="https://cdn.cinematerial.com/p/500x/ygjnbifa/hanson-and-the-beast-chinese-movie-poster.jpg" alt="Related image"></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">نام : هانسون و جانور</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">محصول: 2017 چین</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">ژانر: کمدی | عاشقانه | فانتزی</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">تاریخ اکران: 08 دی 1396 – 29Dec 2017</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">نمره: 7.8 در MDL</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">مدت زمان: 110 دقیقه</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">بازیگران:</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">Feng Shaofeng – Liu Yifei</font></b></div><div><br></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">خلاصه داستان:&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">یک پرورش دهنده‌ی حیوانات با یک موجود باستانی مرموز آشنا می‌شود که قصد دارد خوبی‌هایش را جبران کند و…</font></b></div><div><b><font size="2" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><font size="3"><b><font color="#ff0000">لینک های دانلود&nbsp;</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم</a><font color="#ff0000">:</font></b></font></div><div><b><font size="2" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>کیفیت 480:</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10162524" data-pk="10162524" href="http://uploadboy.me/q25bvt11fdng/Hanson.And.The.Beast.2017.404p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Hanson.And.The.Beast.2017.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>کیفیت 720:</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10162523" data-pk="10162523" href="http://uploadboy.me/2k8oml2qnbcc/Hanson.And.the.Beast.2017.720p.WEB-DL.Ganool.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Hanson.And.the.Beast.2017.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/JJoMGu" target="_blank" title="" style=""><font size="3">زیرنویس فارسی فیلم</font></a></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4atlBc8YY_H111QRlBu44rPlWMiWNPKNw9ByQyC2q8nJBrk3KgQ" alt="Image result for Hanson and the Beast 2017"></div><div><b><br></b></div><div><img src="https://minidrama.net/wp-content/uploads/2018/02/Hanson-and-the-Beast.jpg" alt="Image result for Hanson and the Beast 2017"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/06/Hanson_and_the_Beast_poster.jpeg/220px-Hanson_and_the_Beast_poster.jpeg" alt="Image result for Hanson and the Beast 2017"><img src="https://i.pinimg.com/originals/4e/89/bc/4e89bc366c2b36a56433d13ea0d44526.jpg" alt="Related image"></div><div><img src="https://cdn.cinematerial.com/p/500x/wgcycdeu/hanson-and-the-beast-chinese-movie-poster.jpg" alt="Image result for Hanson and the Beast 2017"></div><a href="http://opizo.me/JJoMGu" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div> text/html 2018-10-19T17:20:19+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانگای Renai Joujou با ترحمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1705 <div style="text-align: center;"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title=""><font size="3">مانگا</font></a><font size="3" color="#000099"><span style="text-align: right;">&nbsp;آهسته آهسته به عشق تبدیل می شود&nbsp;</span><span style="text-align: left;">Renai Joujou</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">درخواستی</font></b></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://a.fanfox.net/store/manga/1257/01-006.0/compressed/rcm_recruiments.jpg?token=9fbf1316aef4cbe184519091839453dbd18ca0f7&amp;ttl=1532818800" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;">ژانر:</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a><span style="text-align: left;">.</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/28" target="" title="">شوجو</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b>وضیعیت:پایان یافته</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b>جلد:1</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b>چپتر:6</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b>سال:2006</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b>مترجم:انیم وورد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><span style="text-align: justify;"><font color="#ff0000">خلاصه</font></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">مانگا:</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b>چند داستان.داستان های کوتاه و عاشقانه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک دانلود مانگا:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZLM3pge" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر 1 تا 6 مانگای&nbsp;</b></font><b><font size="3"><span style="text-align: left;">Renai Joujou</span></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mgfm1eu.cdndm5.com/1/928/cover.jpg" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUHSJ7RWZBns7p8nWN2AGklc3ngYpcNTQJB5efcWlWCSx48DQR" alt="Image result for Renai Joujou"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBjkwok4lutG91cQi-kEPu34qCYMFXOQ7G7Sr3ehApvD425XgU" alt="Image result for Renai Joujou"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div> text/html 2018-10-18T16:32:32+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود فیلم چینی Animal World 2018 با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1704 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم چینی</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای&nbsp;<span style="text-align: right;">دنیای حیوانات</span>&nbsp;Animal World 2018</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#ff0000"><b style="">درخواستی_میگن قشنگه</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://fr.web.img6.acsta.net/c_300_300/pictures/18/06/11/17/23/5465229.jpg" alt="Related image"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">نام : دنیای حیوانات</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">محصول:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">2018</span>&nbsp;چین</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b>ژانر: هیجان انگیز/<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title=""> اکشن</a>/ ماجراجویی/<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">تاریخ اکران: 08 تیر 1397 – 29Jun 2018</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">نمره:&nbsp;7 از 10</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">مدت زمان: 130 دقیقه</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3">Li Yi feng – Michael Douglas</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font color="#ff0000" size="3">خلاصه داستان:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">مرد جوانی</a><span id="result_box" class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">&nbsp;به نام ژنگ کایسی وقتی نمی‎تواند بدهی میلیونی خود را به دوستانش پرداخت کند ، تصمیم می‎گیرد وارد مسابفه‎ای عجیب و غریب شود تا در پیروزی در آن بدهی اش به طور کامل داده شود. اما…</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3"><br></font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود فیلم:</font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3" style="" color="#ff0000"><b>کیفیت 720:</b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3"><br></font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10153648" data-pk="10153648" href="http://uploadboy.me/7rmea90kuchq/Animal.World.2018.720p.WEB-DL.MkvCage.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Animal.World.2018.720p.WEB-DL.MkvCage.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3"><br></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/yLt0IZ" target="_blank" title=""><font size="3"><b>کیفیت 1080 با لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/yCn1rF" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی فیلم</a></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><br></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><br></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://i.hungrygowhere.com/cms/03/0f/21/d2/173445/animalworld.jpg" alt="Image result for animal world 2018"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://www.nung2you.com/wp-content/uploads/2018/07/Animal-World.jpg" alt="Image result"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3"><br></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="3"><br></font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><span class="" lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br></span></b></p></div> text/html 2018-10-18T15:50:51+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Beelzebub-jou no Okinimesu mama با زیرنویس فارسی (در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1703 <div style="text-align: center; "><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><span style="text-align: start;"><font color="#000099">&nbsp;فانتزی Beelzebub-jou no Okinimesu mama</font></span></b></font></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#000099"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">قسمت 2 با زیرنویس فارسی 1 اضافه شد.</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/1127/91825l.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3">ژانر:فانتزی.خیال پردازی.شونن.کمدی.شیاطبن</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3">سال پخش:2018 (در خال پخش)</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3">زیرنویس فارسی: دارد</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3" color="#ff0000">خلاصه انیمه:</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3">"بلزباب" اهریمن کبیر و ارباب تمامی اهریمن‌ها‌ است که بر میلینوها اهریمن مختلف حکمرانی میکند. "مورین"، کسی که تصمیم به خدمت برای ارباب اهریمان میگیرد، درمیابد که نه تنها بلزباب فاقد وقار یک اهریمن بزرگ است، بلکه یک دخترک تنبل و خوش‌گذران است که به چیزهای نرم و پرزدار علاقه دارد. بدین ترتیب یک زندگی روزمره توام با لحظات کمدی و شامل تعداد زیادی شروران دنیای اهریمنی آغاز نیشود.</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود انیمه:</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><div><a href="https://public.upera.co/b02Okhbs"><b><span style="font-size: medium;">قسمت اول انیمه</span></b></a></div><div><b><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></b></div><div><a href="https://public.upera.co/b02Pan73"><b><span style="font-size: medium;">قسمت دوم انیمه</span></b></a></div></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی انیمه:</font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://opizo.me/4QgbYn">زیرنویس قسمت 1</a></span></b></div><div style="text-align: center; "><b><br></b></div><div style="text-align: center; "><b><br></b></div><div style="text-align: center; "><b><br></b></div><div style="text-align: center; "><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSv9K7B7UmCVH9LQFXE6RCWyvoLyJ10sxdRKh6JJi-RlGo0bOfl1Q" alt="Image result for Beelzebub-jou no Okinimesu mama"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgCT7Jbzg_OJfVGfmDNhyW3JojpJsEChD_yFxkMAWQ5TXUYPNtfg" alt="Image result for Beelzebub-jou no Okinimesu mama"><img src="https://www.suruga-ya.jp/database/pics/game/981011805.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center; "><img src="https://orig00.deviantart.net/50dd/f/2018/268/7/c/beelzebub_jou_no_okinimesu_mama_v1_by_edsln-dcnrdqf.png" alt="Resultado de imagem para Beelzebub-jou no Okinimesu mama"></div> text/html 2018-10-17T19:05:03+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود فیلم کره ای در روز عروسی تو On Your Wedding Day http://amidownload1.mihanblog.com/post/1702 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم کره ای</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای در روز عروسی تو On Your Wedding Day</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"><font size="2" color="#ff0000"><b>با بازی پارک بو یونگ</b></font></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="http://www.wshowbiz.com/images/a-photo/6-5/wedding-day-poster-1.jpg" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>نام : در روز عروسی تو</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>محصول:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">2018</span>&nbsp;کره</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b>ژانر:&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">عاشقانه</a></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>تاریخ اکران: 31 مرداد 1397 – 22Aug 2018</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>نمره:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">8.7</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">MDL</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>مدت زمان: 110 دقیقه</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>Park Bo young – Kim Young kwang</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه داستان:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">وو یون (کیم یونگ کوانگ) در همان نگاه اول عاشق دانش آموز جدید مدرسه سونگ هه (پارک بو یونگ) میشود. سونگ هه که علاقه ای بهش ندارد برای کاهش جلب توجهات در مدرسه با وو یون توافق میکند که وانمود کنند با هم قرار میگذارند اما بعد آنها واقعا عاشق هم میشوند تا اینکه یک روز سونگ هه با وو یون تماس میگیرد و از او برای همیشه خداحافظی میکند…</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود فیلم:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3" color="#ff0000">کیفیت 540:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10150571" data-pk="10150571" href="http://uploadboy.me/kbxurwhc528m/On.Your.Wedding.Day.2018.540p.FHDRip.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">On.Your.Wedding.Day.2018.540p</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3"><span style="text-align: left;"><br></span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3" color="#ff0000">کیفیت 720:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3"><a title="Rename" class="editbutton" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left; cursor: text;"></a><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10150641" data-pk="10150641" href="http://uploadboy.me/br7g7bc5k3ff/On.Your.Wedding.Day.2018.720p.HDRip.Ganool.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">On.Your.Wedding.Day.2018.720p</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><span style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی فیلم به زودی...</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2LiXZRQyyk56lz9cjWL0andVHjVvErKZQkDA5vKZu8WStbeLa" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://korjapfan.ro/wp-content/uploads/2018/08/on-your-wedding-day.jpg" alt="Related image"></p></div> text/html 2018-10-17T18:42:20+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانگای Bloody Kiss با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1701 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">مانگای</a><font color="#000099">&nbsp;خون آشامی Bloody Kiss</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ad/BloodyKiss_vol1_Cover.jpg/230px-BloodyKiss_vol1_Cover.jpg" alt="Image result for Bloody Kiss"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>ّژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/22" target="" title="">خون آشامی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/16" target="" title="">مدرسه ای</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/28" target="" title="">شوجو</a>.ماورایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>تعداد چپترها:7</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وضعیت:پایان یافته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>نویسنده:&nbsp;فورومیا کازوکو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b style="">خلاصه مانگا:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><b>کاتسوراگی کیو دختر فقیری است که به تازگی عمارت بزرگی را از مادربزرگش که هیچگاه او را ندیده به ارث برده است. کاتسوراگی با خوشحالی این ارثیه را می پذیرد غافل از آنکه این ساختمان در تسخیر موجودات فراطبیعی ا</b></font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ست...</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود مانگا:</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZNW98oj" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر اول مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b style=""><a href="https://public.upera.co/aZNXdkqc" target="_blank" title=""><font size="3">چپتر دوم مانگا</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="https://public.upera.co/aZNXdkqc" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZNYnryg" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر سوم مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZNZd7q0" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر سه نیم مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZO003jk" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر چهارم مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZO1so9a" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر پنجم مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZO22sme" target="_blank" title=""><font size="3"><b>چپتر ششم مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://manga.animworld.net/images/cover/395.jpg" alt="Image result for ‫مانگا بوسه خونین‬‎"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://vgfiles.nabstudio.com/portal/6ba2aa770eeecf216b6b9e4d62f05da3_31685_thumbnail.jpg" alt="Image result for Bloody Kiss"></div> text/html 2018-10-16T14:52:01+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانگای Aoharu X Kikanjuu با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1700 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">مانگای</a><font color="#000099"><span style="text-align: left;">&nbsp;زیبای&nbsp;</span><span style="text-align: right;">مانگا بهار آبی x مسلسل</span><span style="text-align: left;">&nbsp;Aoharu X Kikanjuu</span></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#ff0000"><b><span style="text-align: left;">درحواستی_پیشنهادی</span></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="text-align: left;">ادامه انیمه&nbsp;</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/37" style="text-align: right;">&nbsp;AOHARU X KIKANJUUL</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/aoharuxmachinegun/images/b/be/Tumblr_nqyxm89p3E1td6zwdo1_500.jpg/revision/latest?cb=20150706195523" alt="Image result for Aoharu X Kikanjuu"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ژانر : اکشن .شونن ، کمدی ، مبارزه.دخترانه.عاشقانه.هیجانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>نویسنده:Naoe</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>وضیعیت:در حال انتشار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه داستان:</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b>داستانِ ما در مورد هوتارو تاچیباناست که ملت همیشه‌ی خدا با پسر اشتباهش میگیرن. یه سری اتفاقات عجیب و غریب میوفته و وقتی هوتارو خانوم به خودش میاد، میبینه وسط یه بازیِ بقا گیر افتاده که میزبانش ماسامونه ماتسوکاست.</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک دانلود انیمه زیبای این مانگا:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/37" style="text-align: right;"><font size="3"><b>دانلود رایگان انیمه بسیار زیبای AOHARU X KIKANJUUL با زیرنویس فارسی و لینک مستقیم</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#ff0000">دانلود جلد های</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title=""> مانگا</a><font color="#ff0000">:</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>ترجمه مانگا از ادامه انیمه</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZJp1a68" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 5 مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZLi7jd0" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 6 مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://public.upera.co/aZLjazzn" target="_blank" title=""><font size="3"><b>جلد 7 مانگا</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><b><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZLkuymx" title="Aoharu X Kikanjuu 45_46.5.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZLkuymx" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Aoharu&nbsp; 45_46.5</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/S/cmx-images-prod/Item/474857/copyOfFirstPage._SX360_QL80_TTD_.jpg" alt="Image result for Aoharu X Kikanjuu"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/aoharuxmachinegun/images/e/e5/Aoharu_x_Kikanjuu_cover.jpg/revision/latest?cb=20150706192829" alt="Image result for Aoharu X Kikanjuu"><img src="http://anime.ap.teacup.com/jump-333-2/timg/middle_1458139732.jpg" alt="Related image"><img src="http://psgels.net/wp-content/uploads/2015/06/Preview3.jpg?x67383" alt="Related image"></div> text/html 2018-10-15T17:05:52+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سری فیلم های Parasyte با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1699 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم ژاپنی</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای پارازیت 1 و 2&nbsp; &nbsp;Parasyte: Part 1 2014 و&nbsp;&nbsp;Parasyte Part 2 2015 با لینک مستقیم</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><b><font size="2">ساخته شده از روی انیمه ی فوق العاده ی انگل&nbsp;</font></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/1047" style="font-family: Tahoma; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; text-align: right; text-decoration-line: none;">Kiseijuu: Sei no Kakuritsu</a></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#ff0000">درخواستی</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><img src="https://s.isanook.com/mv/0/ud/10/50689/3.jpg" alt="Related image"></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام های دیگر:&nbsp;Kiseijuu: Sei no Kakuritsu و&nbsp;Parasite, Parasitic Beasts, Parasyte</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="2">ژانر :<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title=""> اکشن</a>&nbsp;،<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/20" target="" title=""> ترسناک&nbsp;</a>، خشن ، درام ، روانشناختی ،&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">علمی تخیلی</a>.عاشقانه</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>امتیاز : 7 از 10</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی: دارد</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کیفیت : &nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">BluRay 720p / BluRay 1080p&nbsp;</span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کارگردان : Takashi Yamazaki</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>ستارگان : Ai Hashimoto , Shota Sometani, Eri Fukatsu</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><font color="#ff0000"><b>لینک دانلود انیمه زیبای این فیلم:</b></font><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/1047" style="text-align: right;">دانلود رایگان انیمه ترسناک و فوق العاده ی انگل Kiseijuu: Sei no Kakuritsu با زیرنویس فارسی</a></b></font></p><div><font size="3"><br></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000">خلاصه داستان :&nbsp;</font></span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>بیگانه ها به زمین آمده اند و طور طبیعی شروع کرده اند به تصاحب جایگاه بشریت. یک انسان بنام شین لزومی درون دست راستش انگلی دارد که بیگانه ها به او تزریق کرده بودند، این انگل نیرویی به اون می دهد که می تواند جلوی نابودی نسل بشر را بگیرد…</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b style="">لینک های دانلود فیلم اول&nbsp;</b><b>Parasyte: Part 1 2014:</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/Fkj1qS" target="_blank" title=""><font size="3"><b>کیفیت 1080 با لینک مستقیم&nbsp;</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/7MP6n3" target="_blank" title=""><font size="3"><b><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/7MP6n3" target="_blank" title=""><font size="3"><b>کیفیت 720 با لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/wAs7kf" target="_blank" title=""><font size="3"><b><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/wAs7kf" target="_blank" title=""><font size="3"><b><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/wAs7kf" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی فیلم</a></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></p><hr><font color="#000099"><br></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/55" target="" title="">فیلم ژاپنی</a><font color="#000099">&nbsp;پارازیت 2 : Parasyte Part 2 2015 با لینک مستقیم</font></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#ff0000"><b><font size="2">ساخته شده از روی انیمه ی فوق العاده ی انگل&nbsp;</font></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/1047" style="font-family: Tahoma; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; text-align: right; text-decoration-line: none;">Kiseijuu: Sei no Kakuritsu</a></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="2"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><img src="https://egydead.com/wp-content/uploads/2018/07/Parasyte-Part-2-2015-315x380.jpg" alt="Image result for ‫Parasyte فیلم‬‎"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="2">ژانر :<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">&nbsp;اکشن</a>&nbsp;،<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/20" target="" title="">&nbsp;ترسناک&nbsp;</a>، خشن ، درام ، روانشناختی ،&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">علمی تخیلی</a>.عاشقانه</font></b></p><div><b><font size="2"><br></font></b></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی: دارد</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کیفیت :&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">BluRay 720p / BluRay 1080p&nbsp;</span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></span></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کارگردان : Takashi Yamazaki</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>ستارگان : Ai Hashimoto , Shota Sometani, Eri Fukatsu</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><font color="#ff0000"><b style="">لینک دانلود انیمه زیبای این فیلم:</b></font><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/1047" style="text-align: right;">دانلود رایگان انیمه ترسناک و فوق العاده ی انگل Kiseijuu: Sei no Kakuritsu با زیرنویس فارسی</a></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000">خلاصه داستان :&nbsp;</font></span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><br></font></span></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3">ادامه فیلم اول با هیجاناتی بیشتر...</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود فیلم دوم Parasyte Part 2 2015 :</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/kasrY2" target="_blank" title=""><font size="3"><b><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/kasrY2" target="_blank" title=""><font size="3"><b>کیفیت 1080 با لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/lnQJlu" target="_blank" title=""><font size="3"><b>کیفیت 720 با لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/z4U02m" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی فیلم</a></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><img src="http://www.cimaflash.co/wp-content/uploads/2018/04/xu16r833t703-39-401523201980.jpg" alt="Image result for ‫Parasyte فیلم‬‎"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71h150LygLL._SX342_.jpg" alt="Image result for ‫Parasyte فیلم‬‎"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><img src="https://yams.akamaized.net/Assets/85/714/l_p0046471485.jpg" alt="Image result for ‫Parasyte فیلم‬‎"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/5/73085l.jpg" alt="Image result for انیمه Kiseijuu: Sei no Kakuritsu"></p></div> text/html 2018-10-15T12:49:52+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود برنامه کره ای New Journey to The West 5 با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1698 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/8" target="" title="">برنامه کره ای</a><font color="#000099">&nbsp;جذاب و کمدی&nbsp;<span style="text-align: right;">سفر جدید به غرب</span>&nbsp;New Journey to The West 5</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی_پیشنهادی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2" color="#ff0000"><b>قسمت 3 با زیرنویس فارسی قسمت 2 اضافه شد.</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/New_Journey_to_the_West_Season_5.jpg" alt="Image result for New Journey to The West 5"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>عنوان برنامه: سفر جدید به غرب</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>تاریخ پخش: 30Sep, 2018 (08 مهر 97)</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>مدت زمان: 80 دقیقه</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>قسمت ها: ؟</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>روزهای پخش: یکشنبه ها<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>شبکه پخش: tvN</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="2"><b>وضعیت:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">در حال پخش</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">با حضور:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>Song Min Ho – Ahn Jae hyun</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">خلاصه:</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">در فصل پنجم برنامه کره ای سفر به غرب، هریک از اعضای برنامه یکی از کارکترهای رمان کلاسیک و چینی بنام “سفر به باختر” را ایفا می‌کنند که در هر فصل راهی مناطق مختلف می‌شوند…</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">شرکت کنندگان:</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>Kang Hodong<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Lee Soogeun<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">P.O<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Ahn Jaehyun<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Eun Jiwon<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Song Minho</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-14707" src="https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/10/New-Journey-to-The-West-5-cast.jpg" alt="برنامه کره ای New Journey to The West 5" width="844" height="214" srcset="https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/10/New-Journey-to-The-West-5-cast.jpg 844w, https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/10/New-Journey-to-The-West-5-cast-300x76.jpg 300w, https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/10/New-Journey-to-The-West-5-cast-768x195.jpg 768w" sizes="(max-width: 844px) 100vw, 844px" style="border: 3px solid rgb(242, 242, 242); padding: 0px; margin: 3px 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; max-width: 99%; height: 120.484px;"></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">&nbsp;لینک های دانلود برنامه:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10142568" data-pk="10142568" href="http://uploadboy.me/ucyvzkd2qb9s/New.Journey.to.the.West.S05E01.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">New.Journey.to.the.West.S05E01.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10142569" data-pk="10142569" href="http://uploadboy.me/5sew2rdtgon2/New.Journey.to.the.West.S05E02.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">New.Journey.to.the.West.S05E02.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/wb9kG4" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 3 با لینك مستقیم</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><span style="text-align: left;"><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی برنامه:</font></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b><span style="text-align: left;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></span></b></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/gQM8JU" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/hCJ5iG" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 2</b></font></a></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2" color="#ff0000"><b>مترجم:بارکد و کافه دراما</b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZMmmW_RtHRZsPg-OryM28TJi0SZ6RBLRvwsWJ7R1syjRIuffYWQ" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8ZFQmV62C_1fkiJThSADu5p2Djr1FTJ3Agju_NyLWEUWIhcyN" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="http://d2natlk8qx07mk.cloudfront.net/resource/2018/08/04/list_1b00693ffdb88e1a34979fb24ff4a90b.jpg" alt="Image result for New Journey to The West 5"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><br></p></div> text/html 2018-10-15T11:37:17+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Mahouka Koukou no Rettousei با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1697 <div style="text-align: center;"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">انیمه</a><font color="#000099" size="2">فانتزی عاشقانه ی بی نظمی در دبیرستان سحر و جادو&nbsp;&nbsp;Mahouka Koukou no Rettousei</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099" size="2">+</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/4" target="" title=""> انیمه سینمایی</a><font color="#000099" size="2">&nbsp;2017&nbsp;Mahouka Koukou no Rettousei Movie: Hoshi wo Yobu Shoujo</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">درخواستی بیشتر کاربران</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/11/61039l.jpg" alt="Related image"></div><div style=""><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام انیمه :Mahouka Koukou no Rettousei</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>ژانر :جادویی،<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>،مدرسه ای ، شونن،<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">علمی تخیلی&nbsp;</a>، ماوراء طبیعی.اکشن</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کیفیت : ۷۲۰</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>میانگین حجم هر قسمت :۶۰-۱۰۰ مگابایت</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>امتیاز :7.80 از 10</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>تاریخ انتشار : Apr 2014 و 2017</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>تعداد قسمت : ۲۶+1 سینمایی</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی : دارد</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>داستان در دنیایی شکل میگیره که جادو وجود داره و بیشتر از یک قرن هست که از جادو به عنوان یک تکنولوژی استفاده میکنند. در سال ۲۰۹۵ ، برادر و خواهری با نام شیبا و میوکی شروع به رفتن به مدرسه خصوصی جادوگری میکنند و...</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود فصل اول انیمه:</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZAXtb7m" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.01.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZAXtb7m" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.01</b></font></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZAZ52bx" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.02.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZAZ52bx" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.02</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB0wxul" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.03.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB0wxul" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.03</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZAY0p4j" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.04.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZAY0p4j" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.04</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB1f02g" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.05.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB1f02g" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.05</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB26qfj" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.06.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB26qfj" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.06</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB33uzv" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.07.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB33uzv" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.07</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB55ep3" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.08.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB55ep3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.08</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBa7f00" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.09.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBa7f00" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.09</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB6nkae" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.10.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB6nkae" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.10</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB8pgdo" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.11.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB8pgdo" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.11</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZB7pl80" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.12.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZB7pl80" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.12</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBbtf8t" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.13.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBbtf8t" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.13</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBuj0q7" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.14.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBuj0q7" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.14</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBpzi12" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.15.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBpzi12" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.15</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBA9qc3" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.16.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBA9qc3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.16</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBIi83r" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.17.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBIi83r" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.17</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBK17xk" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.18.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBK17xk" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.18</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBRrqd3" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.19.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBRrqd3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.19</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZBW3dyu" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.20.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZBW3dyu" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.20</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZC10nw1" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.21.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZC10nw1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.21</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZCKbfh3" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.22.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZCKbfh3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.22</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZCJ10ge" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.23.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZCJ10ge" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.23</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZCLzxhc" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.24.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZCLzxhc" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.24</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZCMfo1y" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.25.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZCMfo1y" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.25</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZD7hpbt" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.26.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZD7hpbt" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="2"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.26</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="2"><b><a href="http://opizo.me/uIKUM5" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی کامل فصل اول انیمه</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="https://f.ptcdn.info/063/007/000/1373379551-OcoLQ0-o.jpg" alt="Related image"></p><hr><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">انیمه سینمایی</a><b><font color="#000099">&nbsp;2017&nbsp;<span style="font-size: small;">Mahouka Koukou no Rettousei Movie: Hoshi wo Yobu Shoujo با زیرنویس فارسی</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://i.pinimg.com/originals/b4/89/eb/b489eb92068476d195215c1c64d63afa.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">ژانر :اکشن.جادویی،مدرسه ای ، شونن،علمی تخیلی ، ماوراء طبیعی</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">سال:2017</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">کیفیت:720</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">زمان:1 ساعت و 30</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">حجم:500 مگ</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">زیرنویس:دارد</b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b>در داستان، فصل تغییر کرده و به زودی بهار دوم از راه میرسه. تاتسویا و میوکی سال اولشون در دبیرستان جادوگری رو تموم کردن و در تعطیلات بهارین. هردوشون به ویلاشون در جزیره اوگاساوارا برمیگردن. بعد از چند لحظه آرامش یک زن جوان تنها به نام کوکوئا جلوشون ظاهر میشه. اون یک خواسته ش رو به تاتسویا میگه.</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک دانلود انیمیشن با کیفیت 720:</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZDshn3v" title="Mahouka.Koukou.no.Rettousei.Movie.Hoshi.wo.Yobu.Shoujo.BD.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZDshn3v" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Mahouka.Koukou.no.Rettousei.Mo</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://opizo.me/0Tw7bZ" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس فارسی انیمیشن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOuix_UvuggQ7DkELgXH3zANE4REkSNTtX6JrT3tOr__3U5vdClg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTT63eiHq5ZxH6nmFmn6Zu9ObRZEacUEU5p_wolOO7fgYNs0Ja" alt="Related image"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0a/Mahouka_Movie_3rd_Visual.jpg/220px-Mahouka_Movie_3rd_Visual.jpg" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEbg3uU0LgNWHMOoRJ5ZvL3j9t1Akx-1dtbA9JaUibpOGDl3TF" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-09T18:26:59+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Ghost Hunt با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1696 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><font color="#000099">زیبای شکار شبح Ghost Hunt&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/11/73908l.jpg" alt="Image result for Ghost Hunt"></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""> انیمه</a>&nbsp;:Ghost Hunt</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام انگلیسی :Ghost Hunt</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام فارسی : شکار روح</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>نام ژاپنی :ゴーストハント</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>ژانر :&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/20" target="" title="">ترسناک</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/28" target="" title="">دخترانه</a>&nbsp;، ماورائ طبیعی ، کمدی.رمانتیک<br style="box-sizing: border-box;"></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>کیفیت : ۷۲۰p</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>امتیاز : ۷٫۷۰ از 10</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>تاریخ انتشار : ۲۰۰۶</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>تعداد قسمت : ۲۵</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی : دارد</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>خلاصه انیمه</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>یه دختر دبیرستانی که به داستانای ارواح علاقه زیادی داره از کنار یه ساختمون داغون رد میشه و چون فضول تشریف داره میره تو ساختمون و میزنه دوربین و وسایل پسری که اونم با روح و ارواح سرو کار داره رو میشکونه.پسره بخاطر این خسارت از دختره میخواد به عنوان دستیارش براش کار کنه تا کار مدیر مدرسه شون برای رسیدگی به موضوع ارواح ساختمون رو انجام بدن.</b></font></span></span></p></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود انیمه:</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPdxias" title="Ghost.Hunt.01.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPdxias" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.01.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPfdoba" title="Ghost.Hunt.02.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPfdoba" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.02.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPkob4x" title="Ghost.Hunt.03.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPkob4x" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.03.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPhft2j" title="Ghost.Hunt.04.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPhft2j" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.04.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPji4zx" title="Ghost.Hunt.05.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPji4zx" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.05.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPm88zn" title="Ghost.Hunt.06.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPm88zn" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.06.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPn0yh8" title="Ghost.Hunt.07.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPn0yh8" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.07.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPp346y" title="Ghost.Hunt.08.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPp346y" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.08.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPorxs5" title="Ghost.Hunt.09.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPorxs5" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.09.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPs2w40" title="Ghost.Hunt.10.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPs2w40" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.10.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPtfyat" title="Ghost.Hunt.11.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPtfyat" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.11.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPq4t4y" title="Ghost.Hunt.12.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPq4t4y" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.12.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYProl1t" title="Ghost.Hunt.13.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYProl1t" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.13.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPvzxsx" title="Ghost.Hunt.14.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPvzxsx" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.14.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPw8420" title="Ghost.Hunt.15.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPw8420" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.15.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPuxnh9" title="Ghost.Hunt.16.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPuxnh9" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.16.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPxsctj" title="Ghost.Hunt.17.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPxsctj" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.17.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPyd7gl" title="Ghost.Hunt.18.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPyd7gl" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.18.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPBswyz" title="Ghost.Hunt.19.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPBswyz" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.19.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPDrvop" title="Ghost.Hunt.20.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPDrvop" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.20.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPFhv4w" title="Ghost.Hunt.21.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPFhv4w" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.21.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPG7c5w" title="Ghost.Hunt.22.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPG7c5w" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.22.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPH8pwf" title="Ghost.Hunt.23.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPH8pwf" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.23.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPJ2rvk" title="Ghost.Hunt.24.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPJ2rvk" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.24.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYPKu4h6" title="Ghost.Hunt.25.[720p].takanime.com.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYPKu4h6" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Ghost.Hunt.25.[720p</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://opizo.me/6teLa2" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس فارسی کامل انیمه</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/voiceacting/images/d/df/Ghost_Hunt_2006_DVD_Cover.jpg/revision/latest?cb=20140520193227" alt="Related image"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71hkeH3jEFL._SY445_.jpg" alt="Image result for Ghost Hunt"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/4/74240l.jpg" alt="Image result for Ghost Hunt"><img src="https://orig00.deviantart.net/06c5/f/2007/348/9/1/ghost_hunt_wallpaper_by_shadowrangerblue.jpg" alt="Related image"><img src="https://img.reelgood.com/content/show/9f288b31-d13a-439d-b3be-f0bf12035564/poster-780.jpg" alt="Image result for Ghost Hunt"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-09T17:53:14+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمیشن پرنسس ربوده شده The Stolen Princess 2018 با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1695 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">&nbsp;انیمیشن</a>&nbsp;پرنسس ربوده شده The Stolen Princess 2018 با لینک مستقیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">دانلود انیمیشن</a>&nbsp;Stolen Princess: Ruslan And Ludmila 2018 با لینک مستقیم</b></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2"><b>دانلود رایگان انیمیشن&nbsp;شاهزاده خانم به سرقت رفته: روسلان و لودمیلا ۲۰۱۸&nbsp;با کیفیت عالی</b></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2"><b>کیفیت WEB-DL 1080p ، ۷۲۰p قرار گرفت</b></font></span></span></p></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><img src="https://img5.downloadha.com/hosein/files/2018/06/Stolen-princess-Ruslan-and-Ludmila-2018-Cover-Large.jpg" alt="Image result for دانلود انیمیشن Stolen Princess: Ruslan And Ludmila 2018"></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>ژانر :&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">انیمیشن</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>/<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">عاشقانه</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>محصول : ۲۰۱۸</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>امتیاز :&nbsp;۱۰/۷٫۳</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>کیفیت: BluRay 1080p</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>زبان:انگلیسی</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">خلاصه داستان&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">:</span></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">&nbsp;</span>داستان در عصر شوالیه های شجاع، شاهزاده خانم های زیبا&nbsp;و&nbsp;دوران مبارزه با جادوگران رخ می دهد. روسلان، یک هنرمند سرگردان که رویای شوالیه شدن را دارد، میلای زیبا رو را ملاقات میکند و عاشقش میشود در حالی که نمیداند میلا دختر پادشاه است اما این دلیل نمیشود که در کنار یکدیگر خوشبخت نباشند و این خوشبختی مدت زیادی طول نمیکشد و چرنومور جادوگر بد طینت میلا را مقابل چشمان روسلان می رباید و…</b></font><b style="font-size: small;">&nbsp;</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>دانلود انیمیشن Stolen Princess: Ruslan And Ludmila 2018 کیفیت WEB-DL 1080p</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><a href="http://opizo.me/7ZhBtQ" target="_blank" title=""><font size="3"><b>لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>حجم : ۱٫۵ گیگابایت</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>دانلود انیمیشن Stolen Princess: Ruslan And Ludmila 2018 کیفیت WEB-DL 720p</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><a href="http://opizo.me/crg74a" target="_blank" title=""><font size="3"><b>لینک مستقیم</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>حجم : ۷۵۰ مگابایت</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="3"><b><a href="http://uupload.ir/view/4vs_the.stolen.princess.2018.zip/" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی انیمیشن</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><img src="http://hnmovies.in/wp-content/uploads/2018/08/The-Stolen-princess-Ruslan-and-Ludmila-2018-cov.jpg" alt="Image result for دانلود انیمیشن Stolen Princess: Ruslan And Ludmila 2018"></p></div> text/html 2018-10-09T16:41:55+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانگای قلب های پاندورا Pandora Hearts با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1693 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">&nbsp;مانگای</a><font color="#333399">&nbsp;زیبای قلب های پاندورا Pandora Hearts</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>پایان یافته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/4/75535.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h5 style=""><font size="2">نام انگلیسی:&nbsp;Pandora Hearts</font></h5><h5 style=""><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font size="2">ژانر : پسرانه ،&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">خیال پردازی ( فانتزی )</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a>&nbsp;، ماوراء طبیعی ، ماجراجویانه ،</font></span></h5><h5 style=""><font size="2">نویسنده و طراح :&nbsp;(Jun Mochizuki&nbsp;(Story &amp; Art<br>تعداد جلد :&nbsp;24 جلد<br>تعدا چپتر :&nbsp;104 چپتر<br>وضعیت:&nbsp;پایان یافته<br>وضعیت ترجمه :&nbsp;پایان یافته<br>منبع:<font color="#333333" face="Arial, Times New Roman, serif">&nbsp;</font><a href="http://forums.animparadise.com/" target="_blank" style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">forums.animparadise.com</a></font></h5><h4 style="text-align: right;"></h4><div style=""></div><div style=""><font size="3"><b><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman" color="#ff0000">خلاصه&nbsp;</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">داستان:&nbsp;</a></b></font></div><div style=""><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Times New Roman" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Times New Roman" size="2"><b>زمانی که اوز بیزاریوس، تنها وارث یکی از خانواده های اشرافی به سن بلوغ می رسه، دنیای آزاد و راحت اون به چیزی شبیه به یک کابوس تغییر شکل پیدا می کنه. ابتدا بدون هیچ دلیلی به زندانی بنام آبیس فرستاده میشه. زندانی که برای گناهکارانی که هیچ راه برگشتی برای اونها وجود نداره ساخته شده. زندانی در یک بعد زمانی و مکانی دیگر. موجودات داخل این زندان، موجوداتی هستند بنام چین(Chain)، به معنی زنجیر، که بدور گناهکاران می افتند و اونها رو نابود می کنند. در این میان، اوز بیزاریوس توسط یکی از همین زنجیر ها بنام آلیس (و نام مستعار بی ربیت) و با عقد پیمانی بین خودشون از آبیس برای مدت محدودی فرار می کنه. زمانی که در اختیار داره برای هدف نا معلومی در اختیارش قرار گرفته. حالا آلیس در این دنیا به دنبال حافظه گم شده خودشه و اوز هم دنبال جواب برای سوال های بی پاسخ خودش می گرده... آیا زمانی که در اختیار دارند بدون رسیدن به هدفشون تمام میشه؟ آیا به هدفشون می رسند؟ داستان به کجا خواهد رسید؟</b></font></div><div style=""><br></div><div style=""><br></div><div style=""><b><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود جلد های مانگا:</font></b></div><div style=""><b><font size="3"><br></font></b></div><div style=""><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYNHcvps" title="Pandora_Hearts_V01.rar" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYNHcvps" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><b><font size="3">Pandora_Hearts_V01.rar</font></b></a></div><div style=""><b><font size="3"><br></font></b></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10113997" data-pk="10113997" href="http://uploadboy.me/89l9g7nf5fp4/Pandora_Hearts_V02.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V02.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10113998" data-pk="10113998" href="http://uploadboy.me/1xwpn2pk2qd3/Pandora_Hearts_V03.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V03.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10113999" data-pk="10113999" href="http://uploadboy.me/mstf1h8jqgu7/Pandora_Hearts_V04.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V04.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114000" data-pk="10114000" href="http://uploadboy.me/yweafthvgox3/Pandora_Hearts_V05.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V05.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114001" data-pk="10114001" href="http://uploadboy.me/dga31vhaq72u/Pandora_Hearts_V06.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V06.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114002" data-pk="10114002" href="http://uploadboy.me/wc0i9vfkox7v/Pandora_Hearts_V07.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V07.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114003" data-pk="10114003" href="http://uploadboy.me/5joy82snl6y2/Pandora_Hearts_V08.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V08.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114004" data-pk="10114004" href="http://uploadboy.me/u4q1wejq78di/Pandora_Hearts_V09.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V09.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114005" data-pk="10114005" href="http://uploadboy.me/se2uml12bvrr/Pandora_Hearts_V10.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V10.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114006" data-pk="10114006" href="http://uploadboy.me/elin7cldv0ur/Pandora_Hearts_V11.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V11.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114007" data-pk="10114007" href="http://uploadboy.me/di06ntgxwxey/Pandora_Hearts_V12.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V12.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114271" data-pk="10114271" href="http://uploadboy.me/xn4ge04m6naw/Pandora_Hearts_V13.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V13.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114272" data-pk="10114272" href="http://uploadboy.me/dp3al92etohb/Pandora_Hearts_V14.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V14.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114273" data-pk="10114273" href="http://uploadboy.me/zfur8qgdhyvy/Pandora_Hearts_V15.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V15.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114274" data-pk="10114274" href="http://uploadboy.me/fupsoomsiqn9/Pandora_Hearts_V16.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V16.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114275" data-pk="10114275" href="http://uploadboy.me/m6rwfezb7r15/Pandora_Hearts_V17.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V17.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114264" data-pk="10114264" href="http://uploadboy.me/c94mtv2skuqd/Pandora_Hearts_V18.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V18.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114265" data-pk="10114265" href="http://uploadboy.me/urowqgl57vgn/Pandora_Hearts_V19.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V19.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114266" data-pk="10114266" href="http://uploadboy.me/lgchc4iydg5i/Pandora_Hearts_V20.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V20.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114267" data-pk="10114267" href="http://uploadboy.me/etmqsyu0x895/Pandora_Hearts_V21.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V21.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114268" data-pk="10114268" href="http://uploadboy.me/oe2qx82qh3ch/Pandora_Hearts_V22.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V22.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114269" data-pk="10114269" href="http://uploadboy.me/9bsqznqch8l1/Pandora_Hearts_V23.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V23.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div style=""><b><font size="3"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10114270" data-pk="10114270" href="http://uploadboy.me/jciqdvxdswjy/Pandora_Hearts_V24.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Pandora_Hearts_V24.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;"><br></span></font></b></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;"><br></span></font></b></div><div style=""><b><font size="3"><span style="text-align: left;"><br></span></font></b></div><div style=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbIxuZlhn1mL3BN6dkExTbe9_ucyO4lYnIHmpH2EkRQ1cuGEzi" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz_1u4K-edyhKN7DwoiUH34oBpW-4AnpgKMrB9M9uWCOfTboNG" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQddBwgYFm2BMZs00f6XZKSawR_GkP8ZJwUXbqcLctrF96xfMJ_0Q" alt="Related image"></div><div style=""><img src="https://www.anitube.site/wp-content/uploads/Pandora-Hearts-poster.jpg" alt="Related image"><img src="https://cdn-02.animeout.xyz/wp-content/uploads/2016/01/450161-e1452458613854.jpg" alt="Related image"></div><div style=""><br></div></div> text/html 2018-10-08T19:17:38+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود فصل اول و دوم انیمه چینی Quanzhi Fashi با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1692 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#006600">&nbsp;فصل اول و دوم</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""> انیمه</a><font color="#006600">&nbsp;چینی Quanzhi Fashi</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/9/83819l.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.جادویی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/16" target="" title="">مدرسه ای</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>امتیاز:7.50 از 10</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>کشور:چین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>سال:2016 و 2017</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی:دارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه انیمه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b>در یک دنیای آشنا بیدار میشود که شدیدا تغییر کرده است. مدرسه اش به مدرسه ای تبدیل شده است که در آن جادو تدریس میشود و همه را تشویق میکند که به یک جادوگر قدرتمند تبدیل شوند. در بیرون شهر، تعداد زیادی هیولا و حیوانات جادویی به انسان ها حمله و آنها را شکار میکنند. دنیایی بر پایه دانش تبدیل به دنیایی بر پایه جادو شده است. با وجود همچین چیزی، هدفش در زندگی و وضعیتش همانطور میماند. یکی از موجودات بی ارزش جامعه همراه با پدری مبارز و خواهری ناتوان که نمیتواند راه برود. با این حال، "مو فان" وقتی که همه به یک رهبر نیاز دارند، میفهمد که میتواند کاری بیشتر از اینها انجام دهد!</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود فصل اول انیمه:</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110109" data-pk="10110109" href="http://uploadboy.me/4e9hpcdt9bo7/Quanzhi.Fashi.01.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.01.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110110" data-pk="10110110" href="http://uploadboy.me/p9og3hjn2w90/Quanzhi.Fashi.02.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.02.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110111" data-pk="10110111" href="http://uploadboy.me/5xv5goi3iulb/Quanzhi.Fashi.03.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.03.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110112" data-pk="10110112" href="http://uploadboy.me/zyy0g9pgztvv/Quanzhi.Fashi.04.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.04.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110113" data-pk="10110113" href="http://uploadboy.me/ld98jsjc5shf/Quanzhi.Fashi.05.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.05.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110114" data-pk="10110114" href="http://uploadboy.me/x3axdxlfpncz/Quanzhi.Fashi.06.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.06.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110115" data-pk="10110115" href="http://uploadboy.me/s6l0sp6cjp7s/Quanzhi.Fashi.07.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.07.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110116" data-pk="10110116" href="http://uploadboy.me/fjdr0rdvgplx/Quanzhi.Fashi.08.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.08.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110117" data-pk="10110117" href="http://uploadboy.me/1yg7djbphmun/Quanzhi.Fashi.09.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.09.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110118" data-pk="10110118" href="http://uploadboy.me/7mml2lm75tix/Quanzhi.Fashi.10.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.10.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110119" data-pk="10110119" href="http://uploadboy.me/tbn1dbaowk37/Quanzhi.Fashi.11.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.11.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110120" data-pk="10110120" href="http://uploadboy.me/8u4yqsdwof5t/Quanzhi.Fashi.12.720p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quanzhi.Fashi.12.720p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://opizo.me/ppV4F8" target="_blank" title=""><div><span style="text-align: left;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی کامل فصل اول انیمه</b></font></span></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><hr><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#006600">فصل دوم</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""> انیمه</a><font color="#006600">&nbsp;چینی&nbsp;&nbsp;Quanzhi Fashi 2nd Season</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://lifekino.club/wp-content/uploads/2017/12/Quanzhi-Fashi-season-3-release.jpg" alt="Image result for Quanzhi Fashi"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.جادویی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/16" target="" title="">مدرسه ای</a></b></font></div><div><font size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">سال:2017</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه انیمه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3"><b>فصل دوم انیمه Quanzhi Fashi...</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b style=""><font color="#ff0000" size="3">لینک های دانلود فصل دوم انیمه:</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110141" data-pk="10110141" href="http://uploadboy.me/n57alblgegw8/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.01.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.01.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110146" data-pk="10110146" href="http://uploadboy.me/36sjbambgpyg/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.02.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.02.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110148" data-pk="10110148" href="http://uploadboy.me/2zmejl9im0dv/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.03.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.03.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110149" data-pk="10110149" href="http://uploadboy.me/k5z2h7ngu52y/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.04.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.04.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110150" data-pk="10110150" href="http://uploadboy.me/ywqw59md8z29/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.05.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.05.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110151" data-pk="10110151" href="http://uploadboy.me/wrys4hbgom9i/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.06.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.06.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110152" data-pk="10110152" href="http://uploadboy.me/c7rpuvma5ga4/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.07.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.07.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110153" data-pk="10110153" href="http://uploadboy.me/kfgo60bb23ch/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.08.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.08.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110154" data-pk="10110154" href="http://uploadboy.me/inqwf8nhun4l/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.09.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.09.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110155" data-pk="10110155" href="http://uploadboy.me/eq73mh715lwi/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.10.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;"><font size="2"><b>Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.10.480p.mkv</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110156" data-pk="10110156" href="http://uploadboy.me/h4vz7ndsx6r7/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.11.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.11.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110157" data-pk="10110157" href="http://uploadboy.me/48voltp7xc8o/Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.12.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Quan.Zhi.Fa.Shi.S2.12.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><a href="http://opizo.me/RbcI4U" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی کامل فصل دوم انیمه</a></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></b></font><font size="2"><b><div style="text-align: center;"><img src="https://i.pinimg.com/originals/fe/21/7d/fe217d5c2950e8ccb679e970483c62c5.jpg" alt="Image result for Quanzhi Fashi" style="font-size: 11px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRb9bQgpryTm6MExQJF7tCpclzhz7F38o9_HQS1_AtlOv9JkTel" alt="Related image"></div><a href="http://opizo.me/RbcI4U" target="_blank" title=""><div></div></a></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://t00.deviantart.net/d3xM67kn3a7BglSiAIdou5110cE=/700x350/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre00/e7fb/th/pre/f/2018/092/f/b/quanzhi_gaoshou__the_king_s_avatar__folder_icon_by_silenttush-dc7nuym.png" alt="Related image"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/r/360x360/images/anime/4/87726.jpg?s=865b9231bb0a4d45a6dad02f98979847" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-08T16:47:48+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال A Discovery of Witches بالینک مستقیم و زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1691 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/11" target="_blank" title="" style="">سریال</a><font color="#000099" style="">زیبای&nbsp;کشف جادوگران A Discovery of Witches بالینک مستقیم&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>سریال جدید به سبک ومپایر</b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2" color="#ff0000"><b>قسمت ۰5 قرار گرفت</b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2"><b><br></b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399"><b>سریالش خیلی خاصه</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="irs"><span style="font-size: 13px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="irs"><span style="font-size: 13px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://inverzija.net/wp-content/uploads/2018/09/11092018_A-Discovery_Of_Witches_feat-660x330.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">نام سریال:</span>&nbsp;A Discovery of Witches<br style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ژانر:</span>&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">عاشقانه</a>.جادویی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/22" target="" title="">خون آشامی</a><br style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ستارگان:</span>&nbsp;Teresa Palmer, Matthew Goode, Owen Teale<br style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">سالهای پخش:</span>&nbsp;۲۰۱۸–<br style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">امتیاز:</span>&nbsp;۸٫۹ از ۱۰<br style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">شبکه پخش کننده:</span>&nbsp;sky one</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">خلاصه داستان:</span></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;">&nbsp;</span>“دایانا بیشاپ” (ترزا پالمر) یک مورخ و البته جادوگر است. او به نسخه خطی کتاب سحر شده Ashmole 782 که همه موجودات ماورایی به دنبال آن هستند، به طور اتفاقی دسترس پیدا می‌کند و تلاش دارد تا معماهای آن را حل کند. فردی مرموز به نام “متیو کلیرمونت” به او پیشنهاد کمک می‌دهد اما دایانا بزودی می‌فهمد که متیو یک ومپایر است و جادوگران نباید به ومپایرها اعتماد کنند.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b><span id="more-52964" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></span></b></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font size="2">دانلود سریال A Discovery of Witches</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>سریال جدید به سبک ومپایر</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2"><b>===============================</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font color="#ff0000" size="3"><b style="">لینک های دانلود سریال:</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="2" color="#ff0000"><b>فصل اول</b></font></p><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><b><a title="" href="http://opizo.me/nV0Gqm" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/nV0Gqm">قسمت ۱ با لینک مستقیم و کیفیت ۴۸۰</a><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://opizo.me/yXgHyQ" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/yXgHyQ">قسمت ۱ با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰</a></b></span></h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><b><a title="" href="http://opizo.me/yAuK5f" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/yAuK5f">قسمت ۲ با لینک مستقیم و کیفیت ۴۸۰</a>&nbsp;<span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://opizo.me/SMv9J3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/SMv9J3">قسمت ۲با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰</a></b></span></h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51);"><b><a title="" href="http://opizo.me/qmc0FR" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/qmc0FR">قسمت ۳ با لینک مستقیم و کیفیت&nbsp;</a><a href="http://opizo.me/qmc0FR" data-mce-href="http://opizo.me/qmc0FR">۴۸۰</a>&nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://opizo.me/rJm1nw" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/rJm1nw">قسمت ۳ با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰</a></b></h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51);"><b><a title="" href="http://opizo.me/mD5dvJ" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/mD5dvJ">قسمت ۴ با لینک مستقیم و کیفیت ۴</a><a href="http://opizo.me/mD5dvJ" data-mce-href="http://opizo.me/mD5dvJ">۸۰</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://opizo.me/GNdCjT" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/GNdCjT">قسمت ۴ با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰</a></b></h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><b><a title="" href="http://opizo.me/y6Tecb" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/y6Tecb">قسمت ۵ با لینک مستقیم و کیفیت ۴۸۰</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://opizo.me/kzR7Xk" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://opizo.me/kzR7Xk">قسمت ۵ با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰</a></b></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><b style=""><font color="#ff0000" size="3">پخش هر شنبه</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/kPO5ln" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی سریال تا قسمت انتشار یافته</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><font size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVspioyr1zS4muCuaRMMVDoS3eWL37JYfb94tC8vzj8F7KNcVhGA" alt="Related image"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><img src="https://st.kp.yandex.net/images/film_iphone/iphone360_665236.jpg" alt="Related image"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; line-height: 22px; padding: 6px 10px;"><img src="http://www.bolsamania.com/seriesadictos/wp-content/uploads/2017/10/Sky1-A-Discovery-of-Witches-Teresa-Palmer-and-Matthew-Goode-CAST-28229.jpg" alt="Related image"></p></div> text/html 2018-10-08T10:29:31+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Fairy Tail: Final Series با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1690 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#000099">فصل سوم</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""> انیمه</a><font color="#000099">&nbsp;پرطرفدار فری تیل Fairy Tail: Final Series با لینک مستقیم</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><img src="https://ww1.animeforce.org/wp-content/uploads/2018/10/FairyTailTre01.jpg" alt="Image result for Fairy Tail: Final Series"></font></div><div style=""><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.جادوگری.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.خیال پردازی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a>.شونن.ماجرایی</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b>سال انتشار:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b>زیرنویس فارسی: دارد</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/280" style="text-align: right;"><font size="2"><b>دانلود رایگان فصل اول انیمه ی پرطرفدار فری تیل ۲۰۱۴-2008 Fairy Tail با زیرنویس فارسی (به صورت کامل)</b></font></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه:</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>فصل سوم و آخرین فصل از انیمه Fairy Tail...</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود مستقیم انیمه :</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="2"><b><span style="box-sizing: border-box;"><a href="http://opizo.me/I4IF8U" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a>&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://opizo.me/Rck2hG" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a>&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><a href="http://opizo.me/O3LBwd" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 1080</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="2"><b><a href="http://opizo.me/bnf8SW" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 480</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://opizo.me/E7yQVR" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 720</a></b></font></p><h3><strong><font size="2"><a href="https://public.upera.co/b0jfxp5b">قسمت 3 با کیفیت 480</a>&nbsp; <a href="https://public.upera.co/b0jhc5mj">&nbsp;قسمت 3 با کیفیت 720</a></font></strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی انیمه:</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/3Il04P" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a href="http://opizo.me/bZn1yX" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 2</b></font></a></p><h2><strong><a href="http://opizo.me/u8I5bK">زیرنویس قسمت 3</a></strong></h2><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFRUVFRgXGBUWFRUVFxgYGhcYGBgZGBgYHSggGholGxgVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lHyUtLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYAB//EAD0QAAIBAgQDBgMFBgYDAQAAAAECEQADBBIhMQVBUQYTImFxgTKRoRRCUrHBByNi0eHwM3KCkqLxQ7LC0v/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQb/xAA0EQACAQIEAgkEAgMAAwEAAAAAAQIDEQQSITFBUQUTImFxgZGx8DKhwdEU4SNC8RUzYkP/2gAMAwEAAhEDEQA/APFKQ1HVCHVCHVCCigEUVAnT0oisctuoCxfwHDLl3/DQkddh/uOnypXJLcljS8P7IDe7c/0p/wDpv5VU63IhocJ2cwy/+EN/nl/o2lVupLmC5exWKtWVAdlQAaL5eSjWPQVXZsgDxPa3DqYGZj6AD5k6fKmVGTCu4D8Q7W3IhFVOn3m/l9KdUI8SRTlsZW/dLsWYksTJJ5mrlpojSopIYBRCkdUIcwqCsYKJWxQlGwjlY76UbCNtlpLSkSdzQZYkmhwtxQLIqxVYE61AWuOu2CsZhEgMPMHUGpcaxGRUA0JUJYSKItjoqEsdFQlhIqC2EogOqAYlQAsVA2OioRoSoA6oAWoOLQCdFQljqJDpqEOFQgRwvDmdyqlWAMZwSVPodCaRySRLGq4bwK2mpGY9W1+Q2qmVRslg7ZsxyqslyxcZlBK2i0c8yKPcs0/SoKwJj+OuN7iWx5MJ/wBx39qZRvshWzNYviiTKsWaZmDvyktvV0YPiDcC3FYEhgQfOnWuxok3TeWSaY0NUysirRHA0LMdVYPiOM0CxNPYSoQbFEVoms2xuWA9+R0P0pkUyu9i7bwKFhDzI3JA19aF2RU03ZMa2BEHQxOhnz9KNwZELcsqpyjUR667/rQux3FJ2RDfYLHMx7UBm1EqsaIqYgFAcaagGcTRI2htQRseltirMAcogMY0E7SeUxUAMqDHTUBcbRFEoinVCHCoFC0CCRRBYSKgLD4oFljooEsLFQNhCKIGhIqCtFjC2cx8qjdgpGo4c6JA+SjU/IVQ9SbGmwgmNKrJuXXvpbEufRdyfQUAMzmOW9iT+8ulU5W0BUe5mWPrTdZGOyEbAnFeAW7YzC4o/hcgMfTqfKKsp1nLgLdAtLKcgznoNBVrZZFLlcKYbhF6/abu7LOUZYChnPimRM+W1VOooz8TTpKg1LdNW52ejIb/AAK4n+JZu2zqIKmJBg6mrFUXBmW0SpZwFwGVH/LWNjJ6RM+VFyQVTk9jQ4qzYu4RMqfvVmbitmDamPSNtNNKzrPGeuwVGSV0ZU2W/CflV+UtVbmhkVGrD05ZkdFKPYcjkbGjcDgmX8Ji5hW2BmJMetHcrayuz2JrkiWj4tvQf2Kge/mQ4/APbOW6jKxCsARBysJB9CKCknsRRugcyRRAkLbjWZ20gA66dToPOoOkMIoEaGMKYpYq2yQSPuiTqNpA99SKgGR0QDpoDXEogOioCwlQAlEB1QI4UAnGoF2EqCjpoFlzqhB0UBkhYqBsNIoiSRPhmg/2dxFQQO8NxKpsknqTr+VVSGSC9vidw6LC+m/zNVsDKuLx629XJZj90asf6edRQchAbc4neuSIZFOwt6H3aJP0qzJGO33HpxjrnTfhp+GXMHwsLDPYkttmZ2Y+ehAqidS/+3pY6mHwV0n1W/Nt/bT2NJwjCITlFlJ8hv8AP+96wV6lRf7HaWDw8ad8q9CPFYvEWGd7QGcHIQAD4ZM+GCDBJImdYNW0JJ2UnoZuk6FJYfNGK4W5/NQpYwFvF20NsFrjKrXLt0m53ZB1QTALgCCAAIA0E1ptJS0Whw41aPUtVHrwVvyZnjuESxhu9C5hcYW0DTDCZdjEGCFIHkZG4pqdVzq5eWr/AAVTUFTum7vTuA1zjiXD+9trbOrFrKgK3hJHgH3meBMgKANDW21zLrTdmXMJhrbz3N0MyiSI5BUJIkDYsR/oc7CSrWhZCor22BPGLilgqahRBPU0htSS2B9Qh1QlhzXDmLCAZnQQB6DpUTA43VgpnUqGYxAB18+VNqVXS1ZTu40trq2wzNsANgKmWwirX2QyxfZHV1AlTIlQw91YEH3oNXLIsgJk0B0NNEj2GtRKmMNERo6KhLC5agcp0VCHVCMbFEWwhqCsSiAWgE6oEcBQuMonVCDgKg6Q4Cgx0h0Uo9hpWjcRwFUHlRuI4lqyryBnI13pW1YMKd5JN2Cy4N2B7rEEkAnKwykxvE1n62z7cfTU6M+jqM4t0Kt2uDVn5DOGcJv3nJTUxmZiJAHVpERT1K8Ka1OfSw06jyxNTw3hiBCAVe6CIK20AHOBlFc3EYmd+SPR4Xo6nQtKWr4t8PBGkwvZp7lsXNC7E5V00j4pOwrnPGqM8pdUx9OFTK1ouPjyJsHwE23LudB8KDYnfM3OOgqyeJzxSXmZa+OlPSnorcghZwAsoznSTmZt2dj+fIBR5ACkzOo0vTu+cTluXmzLX8JjMPavXbZebxuFrG9u1bcNmYmdLksBnU8zvvXWo4mEpKF9ErX5v9GGeHk9eL4Dv2i8IDYNWACi3cQxoMq5GUDUgAfryJoYGb6xp9/ruGvG8U7HnPEOB92i3VabbEqZHiVxqVI66HptXVUuZU8PxhsVFYL8EgxBYnXUQYjYHUc9DE7yHO+xdTw1neWpHFIarHRUJYXLUI1ZXFW22pAJgEtAmBtJ6CSBPUiikVTko2JsBgjedVJgbk8lUak/31FXLQxRj1s9fiL+OwFy4wFm0QggKW8IIjkDrz3pbGmcZS0hHQYeCOozXriovtr6VLLkKqM1rOVkDWZZJBIj4djOvMzppPX9aVjRlHg/uQkUB2hpFERo4H/vnREsISSZOpPOoRIQ1CM4VCIdFAaw2iKIRUA0NiiJY6oQ6oQcDQHTHLUGSHUBxwFBjpDgKUsSFqBsS2LUmg3YXJcMYLg7tqP5frVU6yihqdPNNR5s1PZ/sf3jhndMvQzr1mOVZKmKeS8TX1CpTlKotFyf509gvx17eFAs2wZe3mcwAo1ZYEawQDC9FNZYUpzalM0YavCcmrbfPU7sJhmKEgaMCFYiNQdSPKAdfSq+kmsyQ0qsVQjrfV38OHzzPRLHD+6UICYGpJ3JO5P8uVYIUs3aZx51+tlmfH5YqOBmLHlTW1sWpNqyKT23vsWAItqxCg6Hpmbz/IetaHFJNQ17xozVFa/UWeOHusI4XLJWGd8qqogn72/TWd6mGw16l5ehklVnnzX8AZw3iVri2GuPcQLdtSme2Wy5hlYOgOzAlSDqQV0PXpVv8Uk4/O4pjGcdG3ZnlvbHh74cZGMLcum5lCEIWCkF1Oyg5oyakBQSSTJ6EKsakbrzLMOpKWV7GYEEABfFO87jTSPn86httyHfZX/DHrA/OhnRZ1FTdoja2RuKN0VunLiPXeT1ny3qX1I4aBHGcNa25XXKwlSPvIdQD1/pWi3E51RSTy8OBYweGuoyi2BmvWxBiYXOwIE9coM8gKIsLxenFEi3Ht3GynO4JAdpcgDQlRPWdTy95gVOUXfj3lG5dN5811mYc4gGP4RsPpUEcnN3kFLuAwK2y4zMQPgJYOT+XyqNovUKJlrsSYXL5STHzqpu5ZGCWwyhcZxuId5AgToN/wDujcryjahGhCKItjoqBsdOlQF9DgKhEjiKgWhpFERobFQWwoFQKQ+KA9jhUIhwoFiHigWIWgMdQCW8ATmAEe5A/OlkFM1/BL+hL6KNJG89BNYMRezS3NuDoOdRSXB+rNZYxlmxbzB/CeQ1YnfKI3Pl5eVYcPOc3kmtV6B6RoV5zzNeX5BmAwz4vF5roIzkDLv3dsch58z1Jq7EVctPs8Pua6FD+HhnOWsvbu/Z6Hg7Nu3cKqAEsqttVWN4kr6xkJ9RXNhmmlKW71OFKcpRtz1ZZxGOL+QPL+tXJO1hY01EhWwW9Jpo0nLYsVS1yTE4hrYyL4ByiM7HmddB8jp0rbCMksqRjk7u7Z4/+091+1IrPeb9yratK5izyQpOmwHtW2kmo6WNeD6txble9+4o9le1hwR7sAtZuODcBjOIjW3Gx0GhJmOW9GdJVPq8i6vSjJXje/zSw/8AaYD9tYB86FVdBMgC4Axy+ROvuKNFZYWe5VhoZotmUW3VjZqjSY4W/rUuN1dia0eR1Xp/KkZdB8HtyC2B4db70rcB7uJ7wHKVB2n8RO0amrcPUc1qZukMHTpO/PYtXMM1xhZs5hbnwhyGI6kaQDAJMVoucprgjR2fs9hLS3bqm5akAjVhqZWBJifyprpblqyxSu9imuGw94MthiCfjtkx3g9WBIHmNBOo1NBNPYS0JfSMu9kwCrKx7ttAxHitsTAFwbgT4ZGx5VLAyIHYrguIRntBJIEkSPEsxI1BOvMbT7ULMFmnoZzH8JuWpLoyj+Lf26+ulI4tF6nfdA9qQccx20Ggjb8+pogysQpQuNkG5KNxcjYgWiLluxpFQRoUCoGKFigNYaVo3EcRMtG4MouWhcKidFS4crOioCwoqDIeKUsQ8UCxCVCFjCW9ZOgG9LJj04Ju8nZBfBcSJhGGmyxynr/Os9SmrXRrwdd/yKd9k9AvgsPmuKAJJNYpzyxdz1dRRjeb4I9U4LwTuQLlz4mjXoBt7865nXKpotjyGLxqqtwjshvBCWF123Ny6R6Ziq+0LWtQSa7kYZN7Fq0s1IxuLKQUOJFq3sZ9OZMD8xXQprLGyMsnd3ABcks7asWYTuAMxAA8oE+e9XWuVcTK9rezS4shw2S4q5QYlSJkBue5Oo686aLsrGilVdMxXajs79kt2TmDFgwciYzAyIB5ZSB7edWJ3NdCs5yaKFq415lzmcqKg/yqIUew09qqqzsjdRopbC38GQ8LziKrjUWW7NE4NTy8x/2QSf4aGf7mxYdW8PyT/Yfh0mY02meVLGsr3exXOi3G0dGa3hHC8OVd2S4TaQnxf4YIGgnNBO2kSa6GHqQqRvBaHDx9CrSmnVd343/4XL2CGFS8wjMgVVn8WUQfds3z8qu2VzC5mOTCGs7ZVYmXBHQjQjYjcUFKxMoXXj97DhBdTOrDY/E4Jy5o6EZV1EGAQd6vjUug9ZbRh8YxXKzJPxWywKtJWQuaIYFSFPMHWCPELLlikzy/tHxa5iLhzjKqnw2xoB5nq3nVM5XZqprS7Blq1pJ9qqb4GmnTX1MkNmlzFzpWVxot0biZLnNanyFG9hGlPRNCmzCkjpvQzXY7pKEG1uU8tWnOsPa3FC9y1wstRtEU6oFHUCWOIqEshagRtEWwoFQNhwoDIWgOKKgS5bMIBHOT8tP1qvjctzpU8q53f4LmCsBj0PKkm7IlOGaS5m64HhCrrlMs0AGBp1IrjV2mtT0eIqXpWnw37z0xMdn8JEqyHfrBEfMfWsOHo5Xc8hUo5NeNyhZsi13ttfhWAPQjT5THtXRUs12RapMI8Jt6mekVpw8Vcoqsh4vdEwBogLH22HzE/wCmtLtfTwKkCXyoApYaADUgbCKtFiDOI8UtWkZmYHKCYXxEwJjT9ammxYlfQ857X9oRiyiW1YIhJkn4iYExyjX58qZaHQw2GlB3ZFgkzkvkVR0UEKPQEmsVefA7GDj/AJFFhlLQth2KyF/dzGuZlLEiekfWsrk5WSfedWdKNWcHx38k0hbPDw9vMoGZmy5fIfe15SKWVZxlleyRKk1Cbi9rXv8AguJhAua5IhdvLkPeqXUbtDmVpapPdgVMj3wzsqgcyQDBGp130Ow/Suzg4KMbtnK6WquclCEW/L8m54lbOIFm5aebdz4lZBBML4wrqDOVJAkSGPMa9K6aPL1FKL13Q/Gdjrlloa29xYJNywkhQZAlHaZB1IBOkecU1KVldCQqvZktrs8CyZMmTY37hQWgBMsqZpd9NmgA7gjSq4Ri3qx5SlbQvcX7PWbeExJRkvHP3/fEBrndoqvkNwfG2cNAGykCAAKuqPs5UUwWt2eVYzj2Iw7Ph8wLLAbMq3E/EAubdYYbjntoDSwqZqamtnsbKVNyqOD3QFu3c4LMBmOggAepPXeqpTbZ16VCNOD57L9hPs72av4tgLSeEaZyCEBiTJAOvkNaVJydkNKcKKzT8lxZssH+zZWSbr3SATndFCqMp1VBqz6gjOPD0mroU4x3MNfHSqdnZHX+xvD7AN29ea1bMZLTMHutG5IXxSfwicvMzorNxtduxRCM59mCuzL43C2LrnuFKWz8KO2dh5nb5a+9U9auBc6Uoq0wdf4ezsLdm29w66IpYkjf4QZirYRvqzPUruHZQxuzOKt23v3cNdW2hgsyxlM/eXcbjccxQqRe0SzDV43bqb8AHduFjNRKyLJSzO4yiKdUCdQCLUIcagGhKJBRQGQooBHVBxVoECfDxJqqbsi2MXLRGjwOHtSNw38Ike9ZJSb0Opg8HUjLrJKy7zY9lME3ek6EoDHLUmI/OuditrD9I1o9XbmbG1hRbRnY+3STH60aUezc8/Vq55JIolszseTR9IH6UY32I0kgpgiRoNyIrdRutjLUKHaYm3ZuFPiAGvpBb5ANV8VaVitvsmSHFbjrDMGB6qp/Si5MEQVxLC50ZZjMIneomWRllkpcjJHgd3Nrl33n6wBTto6X8+HJmv7HcOl4yyqnWeYAJ19Yrh9JVciLY1exmvq+XA7jOBcIGjKJYtJiCIiQecHlS0K0XK1/A9DhMRDPa99rE/C+Ht3Ruvmt27aiWylizMYCIJAJJI5wOdXZM7d9jPi8bGNTJFZpN7X272BMXdYqwBOUmTPSdJ86tjGOZNDus3FJ7/PsBLxDMTsCf6fQflWyOiK5bBO3Zxdub2CxC3tAWCsxuDLtNp4JA5Ea9Iq+jiIJ2qXXjs/PU89js6Vo00l9/wAfk9M7G9oMPxG2jM84i3q1pmIII+8FBh1/iA9QDpV9WMl4HJpyT8Q8RZWbbgEZmcBrZIGZixMkQBJOvr7UvUsWhlO2XG/tI+zYTPdVWBuLYBdrpUytlSs5VzBSzfhVh6lRntFavjy7xk4XTk9PcwuL7EcQbvcTiERCRnbvLltCeQVVUnpABg6CreqagoLRI008RRpzcleTfl5Fvsh2P+0zcunJYQwx0DO/4FnkObbCs8YuR1cTio0Uopdp8OXj+uPhv6lwvuxbIssiooCrlURAMeAakgtOpEsTInQnRFpLTY4tVSz3qb8fnywP7YdrfsCpbXK+IZdEaItjkzBd2jQDy3jeqpVaZZg8EsVPV2j7+B5JjbjXne9cfNccyxaSxJ56CIGmnpWXO29T00aKpRUIrQjw1ozIkEGQQYIPIg8jSSnbUqqJWs9j0vstxd8XYP2ggFLgVnUBTMDLcBjw3D8MrqT6iOlSq5onnMdho0Klo7PXwL2O43YHeJfJzJ4biNcynKVzZigjvEyzIAJXxaNDCrk0tzFklLVI8k7ccLwtm4Gwt1Crzmshsxtn1BIynpJgg6kQSs0uBsw85NdpeZlppS46gE6oQUVAoWKAbDaYrFFAdDqAwtQKJMOJYA0stEWUkpTSZoMLbGkQKxTlc9LRpxiuyjQcFwpksRtoPWqlJNlleorZUaXhF8g3fN/y1/WstRdq5y8ZFKEZckafiWY21GbMCoIPrtPpFCi7x22bRwU05OysVcM/iI9I9I3+eb5VYohm7hvBXI+Va6bsZJ6jMfYzZZ2mSOoysPzI+VWPTUVcjyB+zPELLN3QW4gZgMtxVYqGIWVaBJEHY71qcoS3HU1tJCjHYtDlvYW4P4jbYD3dZEecUjpx4DWg+JNg8X33w2LrHoqOY9fCP0qqULcQ9WuaPQuyXCmCMbiMkjZss8/wsep3rg9IU82t9hczi9DSJgbbLDIpGkAgHb1rB0dT/wD0l4AdacXdPUy/bjGC9dtYG20EHvbpBACoqmAf4tQfKAa7NWoqVJyfgbej6bhfES22XizzS/hWWwJ/8jsV/wAiQC3uYHpPWrY1E6jtwS9XwO5GSlO3ICC2a15kWamt7BcHS+zBrrYe6CrWrsKyNuCrKYJ6ghgDqPI7qFNTpOM1o/ueb6Vq2rpwltw5MPH9n2EF4Ym9jslyc+SwEtgOBLQrG40zMx51ohTUIKF20uZyZTzSzWsF34Ra7osuDZtBN/H3WyAnSVtuSSQT+Fdt6KhFbIjk3uyPE4W9iBC3rly2hJbuk+yYVAFIOUD95djXSRPWknJ8EWRgrXbsQ3eAYWwO90ZBvfvFxZO8CzaU57rT96YPKeWapNL6v68jdhaUqjUYb30S383skZXivFEtqUshhb1jM0bmScikisSm5N24nqKOGyRz1rXW/wD0bwrtzdVBat5kZSSGJzg6Rs2i6aZQPfWrOr6rtt35LgjhRorpHFOMNI/jy4soviFdme5q7GS5ALE+Z+XyisU5VJO9z0//AI+FKCjBbEJtBjC6knpQzNLUqnFxWpO+CKiRuaRVVJmJzUmB+ICNOo19Oh+hrZSYPqBGIYkySSep1Na0ZKitoijcq5GOZFTFQtQItAJ1QhKppWaIvQiIpjO0cKhELUGFFAKHLvUYyNTgrYyCd41rnVH2j0eElJRSbN72PsjuRPUkVgrN59DH0jN9boOSBcePxE/MCmtdC4i/UK4YsYiQVP3dB/7frWmMEl4nGfMlCwQeuh/Mf/XzqZdCpvUOcLAJ16fqKvomeoWOJ7oOrR/wc/p9K0VFoVReoEx9vI2bk2h9dgfcaewqlbDyXEiF2nT0CmWrR5k6dSaqkOgpg8UhBCmdOW3zrjdIVFGDtuK07me7UcVuQyWmK5WUMRucyyAD9T6VzMGrWcnvdrutxOr0fhqcmp1Nd7eXMzOEug4l7jTP2dgeuux9YrdUUupS/wDpHQrU/wDGoR5oBdrsWqXRbJ0toqKoGpEGffQfOt2ApOpTz83diKvTowTlu9e8y9ixfxLFbawILbwSBuA3MkwBHM12oUoU1eWpy8Tj61Tsx0X39f0ez8N4V+4RrSW7wNu0hsTkEd2O6e241E28pJ12bQ8ugcS4RsYLEKmW1hbOHBhC7HO4zEKIY67n8JoEJuIYCxbk4q82IvkHIh1hjtltjQCesDypWxlFvYC9qu11uwinEAMzANZwFtolT8LX25J5RrsBoZzOMpTzT+ngvy/wvU0qSpxtD6uL5dy/ZmO1eNLYdXvMGvnwpbTS1b01VUkkD66DeuNGpUxGId9Io9DSr/wKfZjw85S/S5GK+zYiSe7UgSMpKkmViSpMzrpppA6V0V1cXa5ixWPrYiLSVk/V/PbQTCWDoAPF9ZPKq6tRN67Hd6OwnU0I6a7vxfDyQRa0QNRWTTgdrOmrFq1hGFs3YgDb++lUyqLPkMNWUXPIVCzN8R0jX06Vako7Fc4RhqkU8dcLcvetVGizkVsRCk2oge+tbMllc58MW6tTK0UrgooaZCacoZ1QB1AYeFoXHUbj8tC5YokQFMUpXFioSx0VA2OoEJsMknXYan2oSdkW0o5pa7LUPcOv+AzuZ/v5VhrR7R3MB21fjfU2XDb+VEE6wNidNenWudPdssnTzSbsEOHPNxpHP9I/Srou6RkxsbUQqq5XjqJ9xH6Ff9taP9TiS3CLf4ZPMCR6jUe2nypoW4maoEeE3gSpGzD89qlJ2lZiT1Vyxxe74reuzj6+D83rU3e6KbbMdfwwZSCJBHp8jyPnVaQ9+B5Vxq7icLfNl7zkfEjTGZCTB056EHzFWZU1dC3sPw2KZtWYnzJJ/OstRFikavstxVGkIc0CCR8Pz/lXB6TTgtS/q24ZuAO7SYxmuocvgC5o11ZpUVVg6UVBq+p1cDFRhJJ63AHZ92uX7xICgAIN9Ibz/wAtdLFQUKMPX7f2CWKnJtPZMTjnA+8u96ZYQzsvOAZJP6D0mteBqqFPJ4IzV4qTT5KxN2a7oOLzQuQsV6BQptovmWa44UbmD0rbVbd4lUtIqRT4H21TD4p7F97i2LTstm9aGZrJ+8jKP8SyGNyF1KzGo0G6g26UXLl/z7HJrJKo0je47tHaeyXfiWa0ACe7surEEjWFQEE8pME1HVhe11cnVStfKzO4zt8iBhgbBtrrOJvBTec9LaahfNj0+Gapq10laG/sdTCdGVajzVVlgvv3L8v8mJwdk3LrXHJZ2Od3Op+vsPaseIqvJY7fR2FpRqZ2ry+y8FwLz4bxBmYgRpl1MRB32JrLCq1ojpYvBrGJKWjT3425DrmAtKAVSZ5kmREe1H+TUk7XKMP0PhYPWN2ubv8A0LwuyjXIedoEaR/ETygVJTstTpYmMorNDZcPbxPQeFdn7K2ybkMToGYzqdoy6e/Oueq3WzywTPM4nH1pVEoaW5EvHeyr3LYt4cAQp0mC0AQPy1/6rXRwspyzJamXDdJxp1HOrrc8le5cS4yOhUiVZGBBUjrPP+dbcip7nVdT+Wrxendw8QhZwgKhgfDAknzOwFaqclocPFTcZtS3AnFbIA0nQwPpWiX0MzUL9dEDXaoidGoyu1WGZjaIBagR6mgyyLHA0o6ZIUpbljihuSjcXKNK0bitDSKIliXDrJj5noKEiylFydvUPYa0AABWCcrs9XhaMYRSiaDBrNxADuR/Z96xTdoNjT0pyb4GsucMezcYkQCFIPLn9dfpWTCYqNVacDiTxEK9Gy31CTicjfxD6gr+ZFdSH02OTXWWdgqtnwgjp9RTPZGZ7j8BhskAbA6eWs0Ve9yt6KxZ4koCZjya3r63Un+/KtCjxKWwkqaD0p0tEC55f+2jClRhryfErOh9GykT5Sv1poNXysa6a1PPL2PuMAreFY1A+8f5eVRxXANNcw5wDjDW1KqSoDox5mJg+uhOlcvGYVTkm1waO/0fCNaDi1qr/f8AtHpVoWmtKyrnECGYa6a69J/WvPQc4VHmOfJzhUcXpqZbg9wWmxGIvkBe+cRoNFEyB5ToK7dZdZkhHkiyOqmQ9qePqtvJaVncsdvhKxrPOJMxAq3B0rzvLZFtSlUSTSu381F4Vwe5dwtvE3R3YsjvVsqJ7woxZnbUmSBCjkPU1uqSV3GPH8mCWfNep/rwPPbeGF63mX/F1zj8XPOv1ke/I1rdTq5Wf08P1+jLCi6scy34nqHavCZMGq7KbiiOq21gD/cqmvN4Wtmru29vf/p6Lo6nCda09o6/r9mETC3LzQkCBOpAyrIGgJ1OvKTXYhlhG7LsdUqVqqhHS/2D2Hwy2xkTWNSdyTzJ+tYqk3N3Z0KEIUYZV594csdm71wC7dEWhBLsYbLuW6lR5+1Y54lQWWO/Izy6Ro03kp/VyW1+XK/h5kfEXWB3dkC3GS2YPiB3cnqdPSkpQkvrlru/0WYe71nPtbvXa3DyAXEbS2/AQCx1J/8AkeVaqcnPtcDp0amdqV7LgufeHexPFrSnJiFVlBlLjf8Aj5ZTP3DyjUHatNOrGDs1vx/ZyumcHUl26D14pce/x9z1S3iBlBWCASVfMIyHnKTnTzjkJgia68XGKsjxEou9nuA+P9ncPjDN9TnIypctDXKNtVzZuXxaDlSTipvVGnD4mrh//W/ExHEuy1vDWwDjrCIzGO+JR8o1JIBMsJ+GAdtjoGjTtqGeJdaebLr3HmnGsWjORbYsimA5XIX5ZspJIHQEz1jYScr6I1UKTg80t/YF3DSItmyBqsRSxKgp1QI4GgMh9AsRNmpLF9x660rGWpxSpcOVHHDGjnC6DYllDmjzouWgtOm1Oxo7C6iK50mevhZRuFsErjVIJTXX6fWKzzy/7cTPiHppxPUuCscRg7b4jVgJYiBJEqT5SJNcBpUMTLqtv2eMrRlh6zjEuW+H23VrEZSVORgWJB3B1Mb67cq72GrZlcz1qkm87dzsAJWCIOunRgYYexBFa4yTViT5lq3bkwN/yqyOpXLRXKfas+C2mnjv2FE7aOH25/DtWhu1ygL4fX2AFGnqSR5F24S5jsa1tHLC3c7qygIyloXORl5h88kxAU8hTXSYbaXMJieHODvPIjYhtiuvn+tPdWL1RsNwF5rV5c4jUAqYUESObEADzkCqq1LrKbSNeExH8er2tLpr+z1fs9jRcsKQID6AfmPLSK8liqThVafAsxUVnunfS9yHjPDF1Z/Ba7wvGmZ2hfCAeRKjXzNa8HNu1t7W8tdfuSh9DitW7FPiGDW6LdtFgsUQHmoY+IzzGg/2mttBWlr4nQjWnh7yT119rI3diyqgIohQAoHKAIA+VXSfE5B43heBKguC24IOJu2I8WZLdppknzhRvuB51prVr2b5X83oWdH0YybjbVtK/Cyd388DWdt8Cn2MO7NmZrZtg3HIGYKzABidILa9a4nRlZyxDhFcHfRc2l85F9as2pRS0W9lvZ8bW7jO8E4K9xoUHw5S7D7oYwPff5GulWqqO/kdpuFGkpS+pr7228tj1nhnAbWHd0jR7SwTqTBYXB5fEm3XyrmZ5SVzztfG1K8VLk/Tl+SxgTCCwx8VoBWnmg+BteTKPmCORrPVjrmXH3K6ms+sXHXz4ry9gXxI28Ph7w2TIzWwdcpEbe5WOgFGGapJc9masOp1a8Hxur/Pc8bGM7++zhiwGnkOpnqa70qfV0lFo9FhKka+IcoO8Y6d1+OvN+wStKYgGJ3PQcz8prI7XuzpVm90Sjjz4dpsXihXQBSCI1mRqCdt/OraMZrU5WIp0Jr/ACJS58/noVrvbLHOTOJdVHNQiMB0DooYAmNAYrd1klG19TmQwWHdTPl7K9PuZfiONuXnz3Hd2/E7M7fNjNWrvKJKKdoqyKbGikUyYxmpkiuTIjTFbEoii0Aj7SzQbLacbsupb0qlyN8YKxWFOZUSq1K0WKXAkDxS2uWKaTJO90pcpd1mgiPJ86awqnrdbh1JC5uYH10/nWJ2crHo6k5Qo342LYxWWGHQfzqpwzaFmaHVZ57bnpXYnGi5YHiywYE7Hy981cfFUurk21c8p0jFOpmirp/PwHMVjPs5U3EJUCAymYkRrpJFN0fW3TOW4KpF5WQWeJISbiNmVoLZZJVhpJHIEAe4863OtknZ7P4xo03JKL3/AB8+aBnhpBAaQc2sjn6V0aUrsorJptcgB2w4haS7YDk/u7hukDUkqpCqB1OYn2p51NbLzKbAXiPau61q4yDIFUlUn4jyzHpPr7VR1meahfT56+xHEodh7/d3TfuLlXJkzHfVpdiegKjX1q+VVRmoX3+IMti92x7GWlS9iUcgjNcNsgFSzHUKRqJJ033q5Sd7F1Otsmjza9YVvA3iJ1Dcx+hPl0qy+lzS4KXZYa7KYk2n7m6xhYaeXxHL/wAc/wCVcjpGipRzxWr0+fY0wjLJ1e7S+zf7DPH+9u4hApyoqkwdd/KdNR/3WXAyhSpPNuGhSyxUk9vuWOzKl8UhP3FPucjL7wSa6EbJaD4r6X4r8m2a6EBY7KCT6ASaDi2c+55j2Ystcsm5AzM15gTsGZjv5Sq/KqcbNRnl8DrdHSjDDxk97v0vr7Bb9pDLltWhq2bMTO2RQgAFc3onNmlN7ft3NPQ9CVVTk9v27k/7NMSpe9Zfe9bEH/Jmn3h5/wBNaMddpSXD8jdPUWoQqxWkXr52/X3N1jL5zWlOlzQg7rMQw9DJ+hrPTfZb4HnKdO8ZPh8sVsRjrTXWRdbtsEHMrABTBOugImPz56jJNJN7MenSmoKb+l8rb+B5J2u4zdxFxcOLiNbt/wCK6A5WaTp7DKOkg9K7VCjCjFytq9jr4OhKtU/xK0eN9dOPqRpbVVhSIGgCpE/Os7lKUtfc9GkqcbRhbu/4DMa1wmI31gT9a001FK5gr1Ks2o28kQrg2Opj31+gpusiCOEqPV/cp4wkkrOgO0Rrz0q2OmpiryzPLe6KFxKvTMM4kDJT3KHEjYUxU0MNErsJFEFhQKAUrlq1a2qtyNsKdrMt1SaikBVxitqOU0GMnqPG9Adbk5WkuX2JbCCRSyZdTiroPLdXu3QjZgcwEmNORI8+nKseV51I6lWTkpd2hW3tyORg/mKfaYsp58M48j1T9n+EnDWweYL/ADYx9Aa4HSM/8tkefx1Rwf2NymFRgVYSCIg7GnwOHp1Lp7rvOLKck7oq4XsxYts7JmBdcpkyI9OfvNdOtglUikna2wf5M27syU3sHdcKxyZjl2KkaEkA6TJj286qU50rK+v2N1dwqQUuL3KmC4HexTd6/hDE+NtTE7Ac/oJrTGnKfh795j0QUxnY206qmdwMwLkRLAbKOQEwZ1OnuNUKUYa8RL3LlvsygHhuMNNJCkfIAVU8InrdkzHWrt229rDusoXGRwTACKXgzuPB6jTcbWqctpLW2/ziLYyv7Qezi2nXEWlCpcb95AgKw1zDkJAPuPOnjNtWOhhZKTyv4jGYu0QUZCWYNbkiSCu5+p/OqsymmnyZ1Z0pw7SWqcU/D5qG8bjnW5abeAWuQfwglV/9pjnArnUqMZRkvJefETswlbh2vN29uIV7B4e53ZxV3MFAuFRGrg6lvQagdfbXouKTsu4wVa7lDL3t/r0K/b3tYosvbw5ziALl1dUAbZFYaFmiPSee19Kjd6mKpUstAF2F4l3yrhV8JLqQdJg5Q/r4tfc1h6ToZH1z5P8Ar7aHU6MxFJQk3wWi56av1Nh2js2xl+0qC+UnNb0kMxOx8q42FlJ36va/sdLo+dR36h6X2ZjcdinwqjEYcPbfNCtM5RzBnfQ6g9RXZoU4Vp9XPXTU09LYlww0k0pbXXnvp9tSC7+0XFsyXGTDs6GQxR5+j6bn51r/APG0VFxV7PvPIrE2Vkrc9d1y/vU7inbTGYyFFwW0Y5bgtLkMaE+L4iIHWNdqpp4SlQvdXtqrnXw2HhXjGWHT3tK+rjxutuGzsSrw24I8JCkwD1jp1rI60Xx1PXdfSayp7E12xB01yjU6AT0GnKkUrrxFhUuvEgvWGVQzAgPJXzHM/wBadTTdlwHhKm5OMd1uD8ffCKQdzy51opRu7mbGVVCFr7gIvWyxwHJMVhpUTJLYgYU6M8kQstOmVWFWxNBzsWKhmI7tmKZSuU1KLiPtW6DkPCnYsLpVbNK0HTSjXITbqy5ndNiqlBsaMGh4ShcZR4j1mgx03cnWq2Wplm2/ikn4hB99D/Ola0NMKl53fHR/PuEeA4dmuG2R8Xg/1fd/I/Os+JmowzctR6MpUpSlLZbntfZXA93aVYgquQ9CVJ1HrXmJVHWrPv19TzvSFbPNtbPVfoN4xyiTpuPqQP1rs4VTotbWZz49pjWxBKnXlXSlO+xFFZkRXuGrdtBW65vP+40rLlU5WY06jzk7W4GggDQVui1ewpAxqwggNRCg3jWI/e2LaGHNwNOhyqFYHfqucUk5JSS8fnqFK4SxGES/ba3dUOjgqykSCDVEpOOqH2PIMX2ffDYrulObUd3OmYGIn5kH0NZVXVSm5PvuevWIhVwrrRWttfIJNw5MRjThoITe5y8CnOygg/ebKp20NTAqTgpy+cDlVozjhY1JcdL/ADuRq+Jhjew1m0AFQm5cjQLbCNbVI/iL6Doh6V0YqybZyW9bGK/afhrNqzhsOD3Vg3Ge4LayRC5UuEfeClzK7kbEQKupSlq4q74X9u65XVWi5GU4DwHE2MSLllDiQoPd3cM6sMzDRhrI8ObQ7E86M6kcXSyLR8YyWtvnFC0kqMs1RXTTtYk7TcWxtq8128hA0C94QxgDQac5zGKWl0bThTy7eBtj01VpR6ujZR71rwBvFO0eIxFhFuKFtICBltlZzEEkkkySQNRQo4SjSqOUX2nzYs8Xi505ykuzK13b0XgAUDMfDmPoCYra2ktWYadOdR2hFt9yuGOD2rtu41oqZYJnEjRTrr0Oxg66VjxDhKGa/Ox6HoVVqNaUFG70vrstfR9256h2fw6uGxF9gllPCpJ0nog5+3OvL4ucotUqavJ/NTpY6pKDVGirzer/ALM32s7RoZtYdMlsGSx1duYmfhG5jfWfKuhgcHJduq7y+y/YlqmH1nLtW4bL+yfhODt28E2Mxju2bS0hY68gFDb9ekRS16k54lYeglzkyiOMnTnaHHV/O8w+MxJuNJgTtvA8tq7NOmoqxMTiJVZZmVJqwy3bF77lUyg6xjS1SwG7jS0UbC3sSpdpXEujU0Gtc8qKiJKb5CKlFsCjclCUly1RdhctS4cpJypBmKFqEFy0LkHZalwigRQuMiW2J0pWWQV2ej9i+DSy3mki2uYfxXIAGvkJPyrgdI4m0erW708v7J0hWyU1SW738Dfdm7DKhZ/iZienPSudePWprZHDx04yklHZINXMtxSjCQRBFdaFdSjYwWcXdA/hd+3cLWw0ukhlMgwDE67wSAfbrWqg51Idrf5qW1VKFnwYUUgEDnH5c/yq2UVGWUobb1Kv2oai4Musg8iOs8j1B8996tVoNX4j2d9CN1HIzWhWCQYjFpbHVuSjVj5Af2OtNmSACcMn75WfW5cYliNhAyhF/hAJHnBJ3rNKaldruLFG1jQrcCqZ5dKz16mWDYGruxle2mCJVb1pJuWnVgfItJkeRgnymuRRm41HCo9JXOx0VVipulUfZkmgf2Es5rt52+OArerMSR/wFdii0o3W2li7piSjGEI7br7JGvu4WCTGpiT6bfmfnV8KilocNSueA/tJ7Ri/jGVYa3bhQZ/CTP11+VdShS7NymrU1sWOxXGMRat3HsIqqd2JCTG/i6DT+9hOpTpvJN3b7rhjh6teOeC0XkEu0HarFLY/f2LRDMAWKguOYGdYjY7jnv1wqhh61VunJ3ttfTv0ZrpqtgnGrON/H7ef9AXH9tluoFbCpoInNM+oy/SpT6MdOTkpv55mmHTVr3hdPg3p6WB6dqMilLeHtop3yDK5/wBZmD5gVc8DmlmlJt9+3oUR6UlG6jFRXKOhCO0K2we4wyJJlme4912OsknwqDryUU7wbn/7Jt+CSX59wYbpWWGv1UVdu7u7/r3NJf40L1tWz5lVdBPw+QHLWuVHCunNq2/3PZYSvh3SdaDWur535cwPhuIKjFzZW6+47wkoDyOQAZo6ExWyVJyWVSsu7f1ORXl1l+ZSxmMuXWzXXZ28zMc4A2A8hVkIRgrQVkUpa34lVvX2q1CSZGzUbCORExpkVSYoNRkQpFAZos210qts0QWg5UoOQygiQLS3LLI4moC6GMfKmSQjbvsQpdpnEpVRk1t6RosUrk6iaRjXHIaVhEY0UOghw7CEsDHMaVRVqJJo30aGXtTPXeyZi3aSPxNPmddf91eVxqvOUvBHF6Q7VSU/BGsXTSsqutEch6lbEY0JftWyY7xXAPmMsD16f1rpYZZqc7PVW/smXs3AnaHhF5XF7DORcBJBMSSfiTaCG3iJ00IMVvwtZLSXzvNCqxnTyyW3z57Gj4DxBcRbzqIaQHUzmR8ozKwOoInnyIPOttWF9WYZK2hJcaQVjxIcpnXSJU+cgjXrI5Ur7LyS3LYL0YI4hhbSbohY7LlWT5+Q1321rVaSW4dL7ENuyFGbRQOgH5DeqdXrcs0R2JIXI50yuu+/i8EfNhSXWtvltQ2vYL2b2diF+HQ5uWvTrWKtJVJ2/wBd/ESccsbsnvMpOXQgbjyNczF1Iyqqz2EimlcqcK4WtrvWSZuXS+u4gBY9JDH3rs0E401DkW1sRKrlUuCt+fyZvtz2ihGwtlodhluODGQEaqp5MRz5T12tj2HmOl0d0X10etqLs8Fz7/A8G4vwjunIWSNwefn/AN13MPic8dTn47o2dCXZ1X3D3YVBeS/hH2ZSw9CMrR6HIfesfSL6uUK64O35LOjZKdOdCXHVe36DHBS5sraxqBrdx3sLcOoNxNDaudH5qeYHUVViqDjbEUPG35X5LsJi1NPD4jXh/X6ZmO1HZZ8Kc6S9k/e3ZPJ/L+L5+evB46NdZXpL38P0YsbgZUO1HWPt4/sz0V0DnjStEA3uxRsQUT1PzNDKh1Umtm/Uetxhsx99fzpHSi+BbHF1o7SfuO+0NzAP0pXRXAujj5/7K4hxAPl60vVtF38yEu4cDSlyd1clt0jLIsnRZqts0QVyXKaW5bZkiUrHTHxS3CyNh8qYXUXSoEHzWgwt6k1s0jHiy2tzTSqWtSxMly0ty1HW7Zka1HLQtpK80F8BiykR1B+VZatNSOrkU9z1TsiP3YnUDVT/AAnUfy9q8vjms55zpB9v38TVqCecDrzrNBNvU5b0BfFlHeLoDlAInUzPU+ldvAQXVvv/AEXU1eIUtksNIMgSreexB3j5+0VVs7ModkWO7KiVXUcy2/qQJPTWdq6DlOnC9tVx+exXdN6sq42yTmLM0MAsoxQqPIjpJIMzyrJKc5yz3v7elyyDVsqM7iezSL4895bjaFlv3pMbSS3iHqOtboYnMuD7rDwsybhvC1Dhi1xyNAblx3y/5VY5VPmBNNKcpK2y7hmkiDG2/thtoSRZWHuQT42A8NsEcgdSeoA5GObUrrDOTX1PRd3f+iyDcFe2/wCQvw7iCPmQMC1olGHOR5ef9Kw4jrkk3omtPDl5Fc4NavjqVeLcYTDL3jt4SyrI1ILAjNHMCGJAqnCYaVaaS4b+v9mjD4WdeWSK1/XDzL17jtkWlNm4HVgYZSCFCjWeh2EHmfKu/XqOnTtH6nsVQwNV1HGcbNcH3ninay3da6bqHIh1AB2JOoJ5mdzXQwLgoZJav3O/iKeIjCLpzsorw+foqXUa9h2JHjUaHzjT8jT3VKtpszS1LE4N5l27XXigP2c4v3OKtXCBIJVo0zBgV1+h9RWrFUOsoyj80PL4evCVaLmrPZtfk9Y4RwhMWuIWzdUG9ld8NdhrV2APFHxW7isBFxT00MTVGDqtYdRe6uvnkWYvD9Ris9RXjvp/enfqZ17Vyzc7q+jKRIGaCMu2p2ZTrrtvNZK1Fx1Wj9/A9TCdKtSvDtRe64rxW/zkZ7tP2Oa0ovWVlDJZACe713HVfLl6ba8F0lGq+rm9Vx5/37nk8fgVTk5Ufp5cv6MkyV1kzktDIpwHRRAdFQh2WgERkmoAhIK7UrimPCpKOzLFjEjY6efL+lUTpPgb6OLT0noELdZmdOEiwoqts0odlihcJ01LEGsaKCxCRR1Bc//Z" alt="Image result for Fairy Tail: Final Series"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSgH0deHH1E8tqZj8Fn37gUifTHz_ZCHNKPNDTLKMd7iafVar4" alt="Image result for Fairy Tail: Final Series"><img src="https://img.cdn.nimg.jp/s/niconews/articles/images/3772259/a6db527e7bd2661c4fc519081f6124258e76aae3f340c9bb2d881b60c19ea57cefc287732b48dffeb03a6291cca30daabcba4b123e0463896b71282398dccbac/300x300l_FFFFFFFF?key=8037a537dcf769681eed88177ab78193ffbbc0ab1de33d0aa2ad4b459bc05c3a" alt="Related image"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="https://theanimehq.com/wp-content/uploads/2018/10/Radiant-Featured-5-400x300.jpg" alt="Image result for Fairy Tail: Final Series"><img src="https://cdn.pixilart.com/photos/large/5e35de6a571b10c.png" alt="Related image"></span></p></div><div style=""><br></div> text/html 2018-10-07T17:41:28+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال تایلندی حلقه گل Flower Ring 2017 با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1689 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/6" target="" title="">سریال تایلندی</a><font color="#000099">زیبای حلقه گل Flower Ring 2017</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>با بازی بازیگر&nbsp;Kasetsin Puttichai</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 254, 254);"><img src="http://irkore.pw/wp-content/uploads/2018/09/of7h6.jpg"></p><h3 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></h3><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">عنوان فارسی</span>&nbsp;: حلقه گل | با من ازدواج میکنی؟<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">عنوان انگلیسی</span>&nbsp;: Will You Marry Me? | Flower Ring<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">عنوان تایلندی</span>&nbsp;:&nbsp; Waen Dok Mai<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">ژانر</span>&nbsp;:&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی&nbsp;</a>|<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">&nbsp;عاشقانه</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تعداد قسمت‌ها</span>&nbsp;: ۲۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">روزهای پخش</span>&nbsp;: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">شبکه پخش</span>&nbsp;: GMM One<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مدت زمان هر قسمت</span>&nbsp;: ۶۰ دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">محصول کشور</span>&nbsp;: تایلند<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">زبان</span>&nbsp;: تایلندی</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font><img src="http://uupload.ir/files/v790_screenshot_(23_07).png" alt="Image result for ‪flower ring سریال‬‏"></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"><br></span></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">بازیگران</span>&nbsp;:</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b>Kasetsin Puttichai as Laising<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">Mahapreukpong Ariigantha as Waenpetch<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">Arisara Tongborisuth as Dao<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">Thongwattana Dilok as Phatyot</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><h3 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">خلاصه داستان</span>&nbsp;:</font></span></h3><h4 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2">“مجردی بهترینه” شعار خانم “ونِنِتچ”، یه آدم آزاده که سردبیر مجله خانواده دوست‌داشتنی و لای‌سینگ صاحب مغازه‌ی فروشگاه گل لطیف‌ـه. اون دوتا به ازدواج اعتقاد ندارن. یه روز همدیگه رو تو عروسی می‌بینن و اتفاقی دسته گلی عروس رو می‌گیرن، نظریات مشابه درمورد عشق و ازدواج دارن، دوست میشن. ولی زمانی که شروع به احساساتی نسبت به هم کردن چه اتفاقایی میوفته؟</font></h4><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b style=""><font size="3">لینک های دانلود سریال:</font></b></span></p><p><b><a id="f10105151" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/zo9ltwxpxwnz/Waen.Dok.Mai.E01.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105151"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E01.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105152" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/8zxzo4j8y7lk/Waen.Dok.Mai.E02.720.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105152"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E02.720.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105153" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/hkdwuno6k65h/Waen.Dok.Mai.E03.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105153"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E03.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105154" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/f1p2a6xoo9yh/Waen.Dok.Mai.E04.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105154"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E04.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105155" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/uet44fi0x4s4/Waen.Dok.Mai.E05.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105155"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E05.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105156" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/6d4zxtgn1t3j/waen.Dok.Mai.E06.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105156"><font size="2">waen.Dok.Mai.E06.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105157" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/ctgterjtx4fk/waen.Dok.Mai.E07.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105157"><font size="2">waen.Dok.Mai.E07.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105158" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/q0k1trzm869d/waen.Dok.Mai.E08.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105158"><font size="2">waen.Dok.Mai.E08.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105160" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/ffudxzk36soo/waen.Dok.Mai.E09.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105160"><font size="2">waen.Dok.Mai.E09.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105161" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/9g6jfwtxs09h/waen.Dok.Mai.E10.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105161"><font size="2">waen.Dok.Mai.E10.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105261" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/au78fxz1ox39/Will.You.Marry.Me.EP11.720p.x264_Yeshim.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105261"><font size="2">Will.You.Marry.Me.EP11.720p.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105262" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/95lnaf4ryvpq/Waen.Dok.Mai.E12.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105262"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E12.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105263" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/8mowran9bjsw/Waen.Dok.Mai.E13.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105263"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E13.720p.mkv</font></a></b></p><h2><a href="http://opizo.me/t4pM1U"><font size="2">قسمت 13 با لینک کمکی</font></a></h2><p><b><a id="f10105264" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/7lsul0yt4z80/Waen.Dok.Mai.E14.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105264"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E14.720p.mkv</font></a></b></p><p><b><a id="f10105265" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/g0gm74kc6gjq/Waen.Dok.Mai.E15.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105265"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E15.720p.mkv</font></a></b></p><h2><a href="http://opizo.me/jSENPv"><font size="2">قسمت 15 با لینک کمکی</font></a></h2><h2><b><font size="2"><a id="f10105266" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://uploadboy.me/zwqzzdj2d83d/Waen.Dok.Mai.E16.720p.mkv.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105266">Waen.Dok.Mai.E16.720p.mkv</a>&nbsp;</font></b></h2><h2><b><a id="f10105473" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/ybn2og0ziaam/Waen.Dok.Mai.E17.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105473"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E17.ami.mp4</font></a></b></h2><p><b><a id="f10105268" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/qu9xq9e6cikq/Flower.Ring-Waen.Dok.Mai.E18-540p(@arirangland).mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105268"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E18-540p.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105474" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/adltk1nj49r9/Waen.Dok.Mai.E19.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105474"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E19.ami.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105269" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/bk1j71pcg0ag/Waen.Dok.Mai.E20.720p.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105269"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E20.720p.mp4</font></a></b></p><h2><a href="http://opizo.me/R6G1NA"><font size="2">قسمت 20 با لینک کمکی</font></a></h2><p><b><a id="f10105507" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/3ghe5kt58xad/Waen.Dok.Mai.E21.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105507"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E21.720p.ami.mp4</font></a></b></p><h2><a href="http://opizo.me/NS48In"><font size="2">قسمت 21 با لینک کمکی</font></a></h2><p><b><a id="f10105508" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/pm8lbndg39s1/Waen.Dok.Mai.E22.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105508"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E22.720p.ami.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105509" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/htitphw6jcnw/Waen.Dok.Mai.E23.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105509"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E23.720p.ami.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105510" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/ecqi3nh7qvk9/Waen.Dok.Mai.E24.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105510"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E24.720p.ami.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105511" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/q0pf1fu9o71e/Waen.Dok.Mai.E25.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105511"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E25.720p.ami.mp4</font></a></b></p><p><b><a id="f10105506" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/t1kyhxu73d43/Waen.Dok.Mai.E26.END.720p.ami.mp4.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105506"><font size="2">Waen.Dok.Mai.E26.END.720p.ami.mp4</font></a></b></p><h2><a href="http://opizo.me/65Q4WX"><font size="2">قسمت 26 با لینک کمکی</font></a></h2><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><font size="3">زیرنویس فارسی کامل سریال:</font></b></span></p><p><b><a id="f10105486" class="filenamebox editable" tabindex="-1" href="http://opizo.me/112981/?http://uploadboy.me/i8l7gz4us1cl/Waen.Dok.Mai.zip.html" target="_blank" rel="noopener" data-pk="10105486" style=""><font size="3">Waen.Dok.Mai.zip</font></a></b></p><p><b><br></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7153370749-320x180.jpg" alt="Image result for ‪flower ring سریال‬‏"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_9L3-Rkl61FbRC18vFKP1Tra05iTBsQnC-AtH4q053lkNqIrg" alt="Related image"><img src="http://se7endownload.ir/wp-content/uploads/2018/01/Waen-Dok-Mai-2017.jpg"></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322120176/photo_2018_03_19_13_55_08.jpg" alt="Image result for ‪flower ring سریال‬‏"></p></div> text/html 2018-10-07T16:52:54+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانهوای لومینه Lumine با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1688 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">مانهوای</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای لومینه Lumine</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>تا چپتر 52 اضافه شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><img src="https://pm1.narvii.com/6584/dde23e82f4b42d50f48d62dfc487b6880efc7574_hq.jpg" alt="Image result for Lumine"></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h4 style=""><font size="3">نام انگلیسی:&nbsp;Lumine<br>نویسنده و طراح :&nbsp;(Emma Krogell&nbsp;(Story &amp; Art</font></h4><h4 style=""><font size="3">ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.کمدی.درام</font></h4><div><font size="3"><b>امتیاز:9.86 از 10</b></font></div><h4 style=""><font size="3">تعداد جلد :&nbsp;نامشخص<br>تعدا چپتر :&nbsp;نا مشخص<br>وضعیت:&nbsp;در حال انتشار<br>منبع:&nbsp;<a href="https://t.me/RinkaOfficial" target="_blank" style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">rinka.pw</a></font></h4><div style=""></div><div style=""><font size="3"><b>خلاصه داستان:</b></font></div><div style=""><font size="3"><b>&nbsp;یه گرگینه ی تنها به اسم لومینه با پسری به اسم کودی ملاقات میکنه و میشه بادیگاردش.لومینه هرکاری میکنه تا کودی بهش اعتماد کنه و باهاش دوست بشه و کودی هم سعی میکنه اونو از خودش دور نگه داره ولی زندگی اون دوتا کم کم عوض میشه و حالا وقتشه خودشون یه فکری بکنن.</b></font></div><div style=""><font size="3"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود جلد های مانهوا:</b></font></div><div style=""><font size="3"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105001" data-pk="10105001" href="http://uploadboy.me/7m0k015woqi2/Lumine Ch 1 To Ch 5.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 1 To Ch 5.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style=""><font size="3"><b><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105002" data-pk="10105002" href="http://uploadboy.me/638okjzby6kd/Lumine Ch 6 To Ch 10.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 6 To Ch 10.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style=""><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105003" data-pk="10105003" href="http://uploadboy.me/46qiso61rrgy/Lumine Ch 11 To Ch 15.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 11 To Ch 15.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style=""><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105374" data-pk="10105374" href="http://uploadboy.me/mob9079btywf/Lumine Ch 16 To Ch 20.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 16 To Ch 20.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br></span></div><div style=""><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105004" data-pk="10105004" href="http://uploadboy.me/d32tapvs6zni/Lumine Ch 21 To Ch 25.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 21 To Ch 25.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style=""><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10105005" data-pk="10105005" href="http://uploadboy.me/8ccbyq0bi33s/Lumine Ch 26 To Ch 30.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Lumine Ch 26 To Ch 30.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style=""><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style=""><b style=""><font size="4"><a href="https://public.upera.co/aYyLirpd" target="_blank" title="">&nbsp;چپتر 31 تا 52 مانهوا&nbsp;</a></font></b></div><div style=""><b style=""><br></b></div><div style=""><b style=""><font size="3" color="#ff0000">ادامه مانهوا بعد از انتشار</font></b></div><div style=""><b style=""><br></b></div><div style=""><b style=""><br></b></div><div style=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRquAOp7eFqT_QaKvkoO43GiWLKLsSta_pkiNnNUy1TU9tkctmG" alt="Related image"></div><div style=""><b style=""><br></b></div><div style=""><img src="https://pm1.narvii.com/6472/e5973dae70b9f11ac37199c9011ba8caae67de66_hq.jpg" alt="Related image"><img src="https://fsb.zobj.net/crop.php?r=Ab7AXAQZrm7jZ0bQ-YXPrd_fKt9-WkCmiuUBAjgnQwsgpVjSlU07o905LvB0x8PhhcsHEHQKa-IYhz7DL9h1KIMr1Hzv8Qe7JXH1MBzsCD3A1RBGW-w14p4MnJkNFMgfsi6R4be7mwvpqbToT0dFBKoDZuPE0xXoWu9XloTWTmxl4PHRFcMy3w1CkDQ" alt="Related image"><img src="https://bayanbox.ir/view/2243958768144203803/Cover-Manhwa-Lumine.jpg"></div><div style=""><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div></div> text/html 2018-10-07T16:11:11+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Monochrome Factor با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1687 <div style="text-align: center;"><h1 itemprop="name" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; padding: 8px 12px 8px 5px;"><font size="2"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="" style="">انیمه</a><font color="#000099">فاکتور تک رنگ Monochrome Factor با لینک مستقیم</font></font></h1><div><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b><img src="https://images.wikia.nocookie.net/__cb32/monochromefactor/images/archive/5/50/20111206114503%21Wiki-background" alt="Image result for Monochrome Factor"></b></font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b><font size="2">ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.ماورایی</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>سال انتشار:2008</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>امتیاز: 7.50 از 10</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>زیرنویس فارسی:دارد</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff0000">خلاصه&nbsp;</font></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">انیمه</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><b>این داستان درباره زندگی یک پسر دبیرستانی به نام (akira nikaido) که یک زندگی معمولی خسته کننده داره.تا این که اون مرد عجیبی رو می بینه که خودش رو (shirogane)معرفی می کنه شیرو گین به اکیرا می گوید که سرنوشت انها به یک دیگر گره خورده…..</b></font></span></p></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b style="">لینک های دانلود انیمه:</b></font></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/Wu0UXN" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 1 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/1tBDrJ" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 2 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/5lJI25" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 3 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/kYGEBb" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 4 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/Cv8Mi1" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 5 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/xilDUR" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 6 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/xilDUR" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/wtb7Cn" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 7 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/vUZ2mg" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 8 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/vUZ2mg" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/XUgF2R" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 9 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/XUgF2R" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/LFkTRt" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 10 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/b4cLUl" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 11 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/b4cLUl" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/hmgRHr" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 12 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/f2g6jA" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 13 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/f2g6jA" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/h9r7Tk" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 14 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/h9r7Tk" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/5ZM62z" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 15 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/5ZM62z" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/HmH8uo" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 16 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/iZfJCm" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 17 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/iZfJCm" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/i6NJWK" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 18 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/iHED0z" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 19 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/Y5d1oH" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 20 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://opizo.me/Y5d1oH" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://opizo.me/JJzLU1" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 21 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/Z9X8xc" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 22 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><a href="http://opizo.me/xa63Qo" target="_blank" title=""><font size="3"><b>قسمت 23 با لینک مستقیم</b></font></a></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><div><b><a href="http://opizo.me/b2YnM8" target="_blank" title=""><font size="3">قسمت 24 با لینک مستقیم</font></a></b></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><div><a href="http://opizo.me/YFBJEU" target="_blank" title="">زیرنویس فارسی کامل انیمه</a></div><div><br></div><a href="http://opizo.me/YFBJEU" target="_blank" title=""><div></div></a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNPkD_KQIauamO66lf_hkSE4P1RhAabpEQfhw8p4ywtbsQZUbl" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpye20Y1lvbcqyuLxQita_4sfXRbObNbV2Z0Gt-tSwnrNsZqyX" alt="Image result for Monochrome Factor"></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_Pgb9TkI53cXEruKA5zkY48_stsGsytuOA4fLvyln4mpqGxyp" alt="Related image"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMVFRUXGBsbGBgYGBoaGBsfGh4gGB0gGB0aHiggHx0mHxgfITEhJSkrLy4uGh8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHx8tLS0tLS0rLS0tLi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQsAvQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIIAQD/xABOEAACAQEGAwUFBgEIBggHAAABAgMRAAQFEiExBkFREyJhcYEHFDKRoUJSscHR8CMVM2JyktLh8SRDgqKywggXNERUY3ODJlNkdJOjs//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAgIBBAICAwAAAAAAAAABAhEDMRIhBBMiQVEyYSPBM5Gh/9oADAMBAAIRAxEAPwDaGFvoNu6W4JsxCh7Q5VESqyBix7prqtOls8dANOfO2hcde9MUENxW8xhSzMZxEVOooBSp01shYNFfL6sU6XFUu8hADCdO6obKxy5QWIoTrvbaGRJUc+XFKTtH64XNpXEaCpJtzeLsyHvDmR6jezHj13W55BA9GykORTMa9en+Vq3Ckb30ySsidndXkQg07xVc40A1BLAkH520eT5MVjb6AZgbKHKtlOgahymnQ7W4sxYLxtihuC3k4ZDJEsbOXEyxgqtSSI8ppoNrfOOsRMt0w69RXYGW9ZFCK1NZEzgZsutKEbc7Ss3fZpLx2l0L1vtLVTLPG6Lebs0IkYIr5swzNooaqqQCdK62f8O4HzV7WWlN1Qa/M/pa/UiZ+lIS7fibNt64IfPSJwVpUFtDXkDT8bJsM2ZpVpQxSFDrWtFVq7afF9LNTTJeOS2SW6U0t8Fob28igGOMSGuoL5KDrWhrZt0SlfQ/cEXtchQsAQ3M71/ysYx7iSOBKKQ7n7IP1NscbEpkaMSXdVV5EjzCYMRnNK0ya2Ki2SipOzfnKEaG288aSkARqq1rXWp9LGeH8bllTNKUVQKZqjMSNyRytm14kyozDdVY+GgJsHTF7z2Ama7KVEeckTU0pUkLlNPKtiSiuhY5TfZocWJs14aN5Fkic97NolBrz2IFrE1+u12aSNIiWr8VQdCBXKaVGh2slS4sITDS7idpWIVWkMYFFzakA1+m1ppOI5ZJwsl1SAyKxVklz/DQN9kb5hzsm1dDSlVmj4ZjUTXeSQBFdQWKjf15m0F84hjSEmNh2jUOXpm1NkOtmHhbh8XkMzPlykCgG/PWzcEu2KOWUukEU4wNVJQkUoyk89KEGlg+I30zSNIdKnboBoLMvF8EUcQrFmalA22Xbc7nwsnRsOdfSxGtoMjknTZrcRbKM9M1BmptXnTwrb6LeZ+I/aPikd7vMaXx1RJpFUZU0CuQBqvQWHf9Z2Lf+Nf+zH/dtzWd1HonijimG6fw5I7w5dCQYoWkUbjUrsdLJPst4vhjuF1uzRXkvquZYHaOrSNTvjSmup5a2zK5+0nFWkRGvjlWZQRlTUE0P2bFuNeK75h19muVxnaC7QlRHGoUhQyq5oWBOrMTqediwo1+83mNb+Ua752AADaGgIBJIPIeHjYV7PG/h4tTQe+3n/gFsYX2kYqWFL25Y6DuR1NdPuWYeO+Irzh1593ukxiYxRyXqgVs88i5pGbMDQkFdBQeFqcrJjFqzReGm/8Ahmn/ANHN+D2o3g/6Bw7/AOvdv/5G2ZcPcb3+aeC6y3gtBLLHFJGEjVWSRgrL3VFAQSNOtme7YjK15xO7s5MWGxXiS5JpSF4GyRleZyqad6vjW0lGie17W5xdfervT+2LUrhj7RXiT3nNXRSVFPhJoWA3qDbOOCeJr3iM8kN9naaNIJZlUhQBJEMyN3QDUHXpZej46ZhmvF3jvEpNWld5lZulRG6qKDTQcrVGSREoN1T0eiMBUyUk7YulCCCKVbqOYG/0tmUkQWa+gV0vjj/cSyM/HzqK3e7pd5R8MiSTMV60WR2Q1FRqDvYvxti80ENxeJyrXq7i8TmgPaSnulzUGhoKUFBZqdOyZY240MIFpLxTN3duXpofqDZZxnGJo8Kw68KwEssl4EjZVqwR6KDpTQdLLuIcS3hHyRSUQAUFFO/eOpB5m1vP7l0KPh3ilJvu1/Y5Y1/3f/7qD/itLiEA+NrzNEvdFFZQtSQo0yE1JIsE4Jv0l69894OfsLpLPFoBlljFUbugVIPI1HhaX2aX9r7fOxvdJohFI5QgKCYxnXVQDoRZPInZKwyVd6Lt1LiO9o8jydmzqC5BanZA00AG5sawhh/Id60Ffc172laZBUdaaC2a37i+ZpZHgVburtmyKM4qdCS0lSSf2LGOBsfvF4vsF0mkzQXh1jljyqodTyJUAgeRFp5qi1iadmg8c3Q0wb3eBZJXDDIGEec9ku7HQUqTU2Vc83vkSzQiIqkwFJA9T3AdhpSg+dgWMcd4hFeJI47yQkMjpEMkZyKpKgKSpOwArWtr2F4hJLhd9vkjZrxBJCsUlBVRK1HFAKGtBuDtZKVDnjsawPCz3wpjcQRY2IVhvUZQfI7WwdeOEp3rjCzc2Mt4BJ5kgSU18LV79xo5AEEMd2Ne8UaR83QESswHpS1yyp7RnDA4O0z1VeYlljKsAysNbKMvBB+xJzPxdOWwtgd19oWJxjLHe3UdAqU/4bTf9Z2Lf+Nf+zH/AHbQptaNZYlLYK4rgb36991v+0Tcj99rCvd3+43yNvZTRAk1A3PIW+xXYfdHyFlRfI8cXdHR1bIxysDSh5GttE4zwa74hLLiMF+gTtEDtBLmSZWVApQCmuq6HnX1t6AmRa0AHyFuMinkPkLFBZ5t4Ijud1UX+9M0s0bHsLoqGpZaZXlalAoJqB/R57WWMYvc95nkvEwYySMWY5TSp5DwGw8Bb1jLdxqaD5WrMQNKCvlY4i5UeeOAMHi7ZL3ebyl3ju0qOUYMZZMhz0jUDXUU9bEeG8cifEMQa8ZoYb/HeIxIUY9n2zBlLActKG3oW53Vd2APpa8qL91fkLFBZgvB/DUNwllnfEblIDd5kCo5zEutBQEWygXd/uN8jb2YYV+6PkLc9ivQfIWVDs8a+7v9xvkbaRPcIMTudyHvkN1musPYyR3jMoIBqrI1KGvS2mcfgCWOgp3OXmbJ08tKkmg87WodXZk8vu4pAH2gYR7vhWGwrKk+V7yc8NWQ5mB0NOVaelkbDcOaeZI2YRByFMklQi+LGmgtsOFXwJNE7klEcMRvoDU0FtWvN4j7MOQAGpQAaknYADcnpZONFQyWYLccNgwu73x2vkN6lnu7wRRXfM/85oWc0oAN/Gw/2bvDcxNfp5QGWOSKO7hWMsjOoodqBNTqeYt6IngkdNFjjqPtDMfUKQK+psvmKS5AZ0jmhB1KrR1rz1rUeZ9RaH0VbPL3u7/cb5Gzt7NbhDFMl/vN5SFbvJXsaMZpCFqMigbEmlfA+dvRWH3yCZc0TIw5igzA9GG4NrIijr8Is0rG2eQb9nmnkkyFe0kZtQaLnYnU05Vs64pBDccLnuaXmO9T3mWJj2IYpGkfe1amrE6U8bNd5mzOzV3Yn5mxa/iNLtEF+NgpY7nYt6b209Mx9b9Hn7sH+43yNv3YP91vkbbQX8bBcMkLTE1PM7+n52ThRUc1putGY+7v9xvkbfuwf7jfI21i+THNSpsxcIYL712pJPcy0161/Sw8Y1lv4NUc6nzt9V7JUfF0nvCwuiUL5HYV3rQkDkK8tbM897A52KYKSZJLStqV5v6paKW91GlqSQ11Ir5/kLNIly+iU393NEXe1uDD3HeY69Odv0BCjX5C0739RYYJfZNFE3XS1xVptYfFes3OgtJeMRRNzW00VaLxrTQWVONL7NDHG0blMzEGlOlRva3eeJVXRdT4a2W+Lb7LJGhdMqhtKnWpBtUV2ROaapC7eMTlmc9q5fKBStNK+QsIxRCzqtdDZghwFD2RkvSwyzqrRJ2bNoxIXtGBAUMdPS0UeC17SS8SCBIJOzY5TITJT4UUUrprXpZTqUeJr40nhyLKt9/7roC4fXJr1P6W0+/XkxXq6yOD7usDAEfCsrZaFzsvdBUE6d42z/FcMaAoqOsiSrnjkoVDKan4dSGHTysfxVpECQPITRFZ010ZhWjsT32p4ADQAWxyZVjgl9Gkv5Mksn2y5j3FF6JKwlQnMxGrerSKB/Z+dhkOKTUNZHYEUZZDmBB0INfytXZgUNToK/v9+NqV2hepYnU/CvIDlXxP0t50s05O7opRSLuEv2U6Npnoe8ahagZauelDWm5IAsyYjeDkWSO8O8odR3XohrUsCg0y5Qd9dN7Lca/5WrJeRC8kgqylGQVJoGYUqviK0p4nW2vj5q9rJnH5KzNQE+Frd/8A5wr91I1+Uag/W1IiunUgfM0/O094lzSyt1kanlWg+lvY+Tz69pFeGojHoDYZga/EfIWuYi/8NvK1fC9IyepJ/K0v8io/gyOV6vZ54IxqG7QsJC2Z3roK6AAD87IKnUmxiIUAHhZ1ZUnx0W8Zak8jDcSsf942aIb0z97fSvhZXxnWaYf+Y/4mxXBpHljREBPI029TYITCxlJO9fHlb61+KkKBr42L3HBgo1NW+g9LD24dvHbZu1RIwag0NT5jT8bTaLakitecbSMEFqt4am1O649DqWPe5Dvev2bWrjg0cUrSSywDXuqWU6V1JqaVpZBvV5jSRh2iUDMAcy035Gtn0KpbY9TcUq1QtFHkbU7ziUZXTM58TlH1stYPiVyaQCe8pGlDVs67jbmbR4/iV2z5LnIJkygl66A1NRtYbiieM5Md+G2EzGoVANgtdfNjX6WG+1C6TnIy0MAoMq7hqHVuulaHlZCkvsmWhdyB9kEgfIW+x4rKVy9tIV3ylyV08CaC3Pkan0d3iTfjy5Um/wBjji//AGnD9DrdrnTX/wAw7662ucU193vlDr/KW/8A7VLK9140ngRVYxEJpFI8Qd4q/cbl4W/YTxYiF/48Zjk1mE0TSox1OZlpqa8xZqqB3JpjbdLsrthpkGZIrrJMVG7dmwZQB4mh9LUL3fkvF3mvawvA6TIHDOXV1lOhWuzDTQafkGvnFa9qt4F8UTr3UUROqhdQqgEZQhB2J5662q4lj8t8RYk7JY89csEYjVn2rp8Rqd62zypNAk1f2FFkDNlHwgAn12Hy1+VpUv1SppQEA19CflSnztSnUoGQCrrIIzloK1OUUJNAKNudBS3UaT9g7SRhEiZY6Z1YkZqsdIxVSdKg8gLcKw2m/ouyWWRizsmig0J6UFTTxoR8rfZ0HZlBoNvInn8yDa5eeGb2kaurAB2zyJlzlQQM1K90Ggy7V8QK2Wo7y0lUrQsGJ5aAAV16UtTxVTQrLl1fM8ddO8CfJe8fwt9u3wA9dbfrvd0FGknWOqkqAMxNVOhqKbaaV3taa8xj4Iq+Mm3oi0FvSWa/xVnLLH1T6KF6iZwAFJGYVptTxOw9bT3uExVRkVfhAUEEAHrQnWtedq95vjyyBXaqivdGg+QtxHsvixb8f8LVFyfbJkklSO7zMCwRURdRUqup8ySfpS1omw6A1lr0r+lvmK3ggqB42u6JkraQJ4g4mn96vCqEFJpAKKSdHI5m1W7cS4ioyxTSoCdkUCp88tfrZhxeMNe51LKpWRyDQjdjqCBvpT59bVBORIVcq1ANtiCddxvoPkLTRetFGePF3y52vXf+GspUH/eAA1GpoNR1t1e+CMTBXtoypap78ytQClWbKzEKKirHQVFtXwyOG6PODmlBjXIXoQVKlzHXYtSh8Rl3obCbpxtFHLIckhUqixhqNkGpKA10BJB1ryHIWmvoq/sQ5vZre0ZVfsdVzEqxYItaZmotaE9K7E7A2H4nwpJBKY2eNqUOZKkUIBqNNRrZ3j4rKSSGMGMOVynRstAe4AdAvezADmx62X7zfS0zuad400FACKchoB5c62aQrAH8igFayBgTyHKnXx/XpY1HlSPIAAAbVZm/iMBtXX5VP6epsUwtI2YBvjZysYIIUnJTRtiQ7r3fDe2U9mkdFUDuA9a25MFBmroTy8drSYNF2zxICaF1B0J0JoTp4An0NrWNYeYixHwkg02K58xQf2Fr62gpFF7pnUodiPxFRaNOHSsJcVZGUFjVTlBJArTbUEa9LSIaE0sYw3BiFzyyxxK+oBNWpyNPEWUnHjUnRrhyenkU0r/QtT4QJXFGoaajTYfn4eFiAuKoy5J2kUKC2ZcuUA0oB1NPobNKYRdEDOxck7szFOQGg35dLL+JzxK47P4KgnU666k9diK9BaVljJcYqxZW55HN9X8BnD7rPOZH+Mqo0OhkyE6Z9BnAGldxz0tpkKwyRR5gMujUICnMuveXTUHcU3FsowfiJrvNIpYiNnJDDUoT4bMp0qv50syXzjOa6xCVoVngZqK8bjIeZFDUo39E5h0NiWKSSdbEpIaOJL8ILrM+rEhsoAJJLdBzArWu1LYXNeJ6d1lQUIJGpIO9T+nj1ttPBOO++Xea8SRBW17OOhOVBopBIFdQSSP0sge0G7xpewIlAzQo7ZdizVqQBoK76W6fGwwk+Mtsicn8CPPhUp7xYOTzzEk+IqNgNbcvhc6DMNuqv+FjWGkBiPCo/MD1/G08bgFun2fLnT/a/K2kocXRi32L1LyoLVkAG5zV39bdm/XtNzIKdVBAHqLGLqB3h0OnSnOnrUW/O2jLWoBFB+96aj0tND+QRDjs6Gvd9V/yt2/ELsasiE+FR+ZsVuShlKtqAfnoCK+VdPnaGFAa1RCQdSy131G3hSwHyEMekre5zsRM48QMxI+dTYez1bXepGnhoKfL51tYx9q3if7wmkPj8Z+n6WHCSqA1oV18fOwFGn8IYxdpbt2E7KZanMHNM1O6rKeZCqo01GUWAph9yVCJp2VmLMpqrZ1JOTQAkNlpUGynGVYLEwAYkDOWOlaKKDbc7+Ni+LcMmJJDmkYxirUhbJQkKGD1oBrtuPrZXQ6sHrOlWAYslTQsNSKnfxpaGB8tVbz67ivz/G1O7tXubk6ADcnw+VfSzHhmCzhhLInZqPvkITofhDanypZSlSsaj3QCD5TQ6DT6U01521v2d4XHLc45WBdo5nIQnuhwcoJHlQ9NAd7JN3gg7YmWMSVAKBmopJ2rpqd6eQsx+zjiPsL3Jh8gyrIxaL+g2+U+DDUePnbnWTnpGrhxYwXDgKKOK8Ic+sjNGUOVgGjCin9Us5Hnztm+ORzw5brK7OM3akuGzDKMigs4BIoNNPK29h2HxAAda/kf1thXHuJZr5MzEd0gADlpShPM/hQDlZoGVDcKXf3gmmaQxgdaLmJHlUD1t3PjNO7EgQ0ADHU0HnWlOlelhZvzSRhS2iVyjkATmOnU8/LwtXZ6+BH42tY4y2Q5NaLUt4LFldixPM9Ofr+toVFa1NeXoLQ5yT0INP19P0tOgoKC3oeLjV3WjNn5wdxofxppr6WbPZnJB7y8V5yhZFAUMdM1RSgOhNlNmpy0t8iINQTyJB3r+9rbZ8cXDiNPs1LC+JoffII0iaIGQoxJAClgVogGwz03skcc1GIXjSg7QgDYUFBp0B39TaJrq6xQTVNJAWVujIxBFeoIB9RYtxhCs7XS9FgizxuXbejRuc4HU6igt5vjy4Sf2O29inGKnyrQ6+GnqKj1tZvTApVSK7imhFN/pp52pISD4V1p+lvhfU10DfSmmvy+dbdGa+VsiicNRFI9KdOf0/K3N8egBHL9/wCPpbmJlBI1AOo8un5+toHIzU+VdgP3yti9DWy5I+RQRuRQ1/H5n62+IjfZPnpW1VmqMvjTXkN/lzt9SSo11p+6+Z3sBRa4jet5vP8A6sn/ABkfKw6FS/dUFm5AAk/IfvWzbigw6OeZpi88nayEoDlUHOdO7rp4kWqSca5AUusKQLr8ICnzNNT87Ry+i6GP2cYGI5BLe4SsgZDEHpQAEB2pXfvClRyNmXFLy17DQRxvLEURXynKpIqzDN0qRUg/ZIsF9lypfUvJnYmVWWhrQqrA7eBoQajraXjnitolFxuYRAyhXYkhlzcifskg1JOtDbOm5FqkgdFeYkqkEl2gpQkqK6aiucnMx7p52HQ3u7Sdqt4vDFgaKwzAbVzAAa6mlGrt62V8Vw6a7yGKeMxyADu1B0OxBBIINCbU1ep8a0+Wg9NLaKKMnJjbgl4WOZ5v5wQA5CAcuYhhHWtKVJ210zdLQYXc2lmUNIA8r9+Z65QTrUn8B5bCwe53llXKSTmINNaBjpWn52YbvihWCS7UV0Yg1bdXGmZD1pUHlS2+KKiqht/8CUm32aJd2gukZF6vDlgTQuc0x0FcoFaCtRXbxtmDTwy+9SNGc0xIgNaLGuYUJG5aigfPraC83nepLNzJJJ6ak2K3HhXEJEDx3V8lNKgLUeAYg09LP0ccH73Y3OT0Js6lHKgg6V/P8rfc+lRy+v7NrfEF1licCWJo3GhDKVJHLQ+PMWFu1KfP9Pp+NspJJvjoC5C2tf3+97X7BWYjT6eP7/GxeJ6qD1Fu7xJdOJLO7VH7r/vytYL9ATaJoiSCaC28+9CNV4GwyO/YU91JAkjkYoeak94HyNSD4GwLGcPkTCP4ilWu19dXB5B1oaHpmZTXxt37JMeWO9e7uaCb+bJ0o4FaeTKKeYWz37SYFOHXvKKl8xP9ZUp9Mg+VvKftyWjSjNYeA2kugvEU6vKy5xHQCvMhTX4v8rJUrHVTUGvPfTlTztbjUALXcDTqPLpaG+R65iSanc6mtul4snH3OxNr4IWlqPEa+vS3DSVIpqRr/h525nGVq7g6+pr9NLQwyakn9nf/ABtzSTTphRZmlFR9fy+Vv0hYfDSvP8rVo2pWuvTx87SwnTcDzNK2QF7iyFVvV4o4Y9tIdAftOa6+FKWDM+3h+ev6WJcSf9svIJ/18mg/rmwgNVq1577aDpZDDnD2NzXWYyQvkOUox3Ug6bHcg6jxs48BYK17viM1SiN2kjHUmne1PVj9K2SOFL8qXiEyH+H2ih1b4SG7hJB0oASanpb0rw1dYYlpEERad0LShrqT4+dmpUgoVPahwBPfplvN2aMOsWQqxKlspZloaEfbO/hZGuvs8niVpJ3WN0Qt2WUljTXRqhfVc1vQdqGOyRpBJJKBljUv4ig0p48vW0WFHnDE1LMOTRnnvTeg9amnn1txFIQMq+h567U8TY/BcDNeASpPaFc7KKgGVyT9KUr0s5YHwSLviEjyKTd4zWDnUsMwB6laEDxpa8c+NiqyxwTwYl2RLxeUD3hyOyjOqpXYn+lTUnlTTW2hRQa1Ylm+QH9UbD8fGwzte0vS0NVRdKbd7Wv0HzsSnLqcy98c12P+ydvQ/O0t2ULXtI4fivNymLnKY0MgboUGbTpWlDTcHXlTzOjjc7b0/K3oX2ucRJHhkyqaSTUiCmobvfHUcqIDbzozEADrr4+H78bCAmR96/utrVzvmXunblaixPw+PLr+9LfiasByFfKg3P52uE3B2hUH4568jazdYY2dRISEqMx1Jpzp48rCrgc+u1N6Wtdqw0NPPW3pRnyj38kGv4NeI54zeZuzyglo1ZEAiRTRcz7nblTW1PjLiKL3V4Bnft1Zo2pSmmWrZjWnTSpHzKjh/EAW7iNkDlaZR9io1XNrqAe9TqR0sElmeRjJKxd23J/AdB4C3Bg8WTyW+kaymqIo4wN/U25rmPgLfL64CGppapDiEaimvy9bd2RxUkm+jImxOIFa7EHQ/jWwlGr4Afup8/8AC3eKX0OQBWgtWPJQa9en7HXxtw55qU7RaXRKHrrsB05D9bdsa7V+VfnaCv2VNfzP6W/NMRoraDoaV/W2QFzH2Hvl5r/8+b177WGg6E012/fjpa/xGT73e66fx5RXzkY/lYbJXKKmmpp47c/3ztJVEkbabbn8OnzsXwziO93aggndANctcy66/CwK7dLA3OoFdQB8zr+dpAwzVqdNfOnSzsVGz8B+0ppZOwvTrHJWisBRG8PioGr1FD4W0bHmM13MSSUcshzMoNMrBttjttbyehGp8NvPSzTg/GOIiIXWCR5DKQkdQWkWulI2rXnzrSyA17gK6gXiUiQn+IDoddGkFH5eNB0FtIkjBFD+6bWUOB8A92jjFW7iDMN6udz4nYeAFmwZjqe6Og39T+lgABiMRuz9opAjLVJP2a6fKtNPE2VOLPaFIuVYVKq+z9aaHxG9aaac+Vmri27rKvYsayOCEQGmXqx8OpOlKjnrnOCXH3txEoEgAqfugMRqeZBy6Lz15A2CXYPxzF47xFGJ6SgmjhjISrUOWlDXU1prbO5rg3alV3qSFr3hXVcx5aUPlS3pKLgKDL3qV0OiJSo1HLqfrbD+Knju18mgy0KPTuJSp5Glea08NTYBJoXVwmUEjLrTShHPxtUnjKd1tG5joPGnzsSvOMliBH8W2bkAN6fjW1ALnOb4vw8B1J5nyNmUFsG+DyP+NrzKDobVcPXJGK6kkk+trQYHa3rYWlBRezNldomXVdrTXZncMVjZglMxUEgV2rTba0gtoHsjuXa++JXKSE1prsw/O0Zp+krQJWZpPEXIqCFINCRoaaaV3obACrAknU1pr15n0t6L9p3D4a4CVV/iQEOadG0ceQ39LYBi8QV8xrlIr8uQ86/U25Jy9SPL5RS6KNSup+I7V38/0t8zZRWmpGngP1No1YEl226deg8vyt0jHVydeXUnr6fpbmLOnbKKU15+HOg/P5WlVlGlKnn4eFv0Nzky5wAa7dRXn59Pnb6YGX4oySfPT5GzEybik0vd5B1reJj5d8j8rD2TVVoaaa7Gp1/OxHibW/XkVH8/JUcqZyT587C0apZqnYkjma6fnaSjpGq2YgUGo6eH1pb7UgEnc6A9eZ9NtbfEj7ulaE/Kn562/SxgZVoT486npZis+uSFA0BJr+QqfnbdPY1wCFj99vS1aRcsKnTKh+J9Ob60/onxtiFzZRMrOgKKykg7FVIqD1rt629hpeKsqRgUyBq8lB0UAeIB+VgGWIowooOVql7lkOkfdHNyKk+CL18Tp52uBPW1K9yO7dnHQEfET9kHbbmenTpzBGa+03FjcrlL2UjLPMQhlAzNQnVVP2RlDd7mdB4WfYzcJ7vdSrw96TK6uT9gjQNXam4A1odaWZcY4JjvQyTuGTMrFQm5XatSdPDxNjF3wZVABkkIGwzFR8loLABCMEfEanwFBbz17eMLEWI9voO3hU89WX+Gx0/ohfnb0GmRdiB662yL/pFXVWiuctRVZHStfssuY/8ABYAw9iEFK1zdOn+f4WlkCkqi1BqPA1PUfS0AfUuSKch48hTwtdwRKyAkgk1PU05nw1p9bVBcpJDYyBRSluezFu7fre04xe0Y2fraV7EP5y9f1Y/+a2a20n2I/wA7ev6sf4tbm8z8Co7NGllSSaa6PrmhVyp+7IXjIHh3Prbzhjtx7GWSF945GSvgCQD8qG2x41jAgxyCpAV4UiavWR3y/wC8V+dsg9oeIZr/AHwrqReMgH9UAH5ZTbz8c6tfZWwLJAjrUoNOQ09NOZ/eloZcPjOU602oDp18/O0CYiC1KEADU7+v78LSR31DU1ovj+Hrv87QMII9NORrT8/xt1FJQUNaj91NetqKy1Fagkbc/wBi3VQdWJHlqfWwBW4jH+mXs0Gk81D5yEeu9h1aLrQEn508vP6WL8TtH73ehWh94lJ0J+2221hiOvJXb0/zshnayVKqTQ09NdTtzty7VJYE6A+fQfjbl72Ca5Pr+GlpUVwDSNQN9Sa6dTUWYiuid2gBOY0p+9zU2332ecerFGIL+2VgqBZaGlFUJR6V10rXbU7c86wbhyRLmuISgayMiLT4dAQzeJNfkOujVwrCgXtZKK4ISMsna1LDUKg1L09BXnaW6DbNZv8AjyGB2usiSuVOTIwYA00LUrQV+e1sawDj68QTtLLI0va0zg03XTu/ZBHTaz3PjF1usT5QoysFdUC1aQitO6ApIHTQa2y3iKJZrwZUURLLQspXuhuex3510rXa1Qmr7CSpG5XHiDt4lkiYZWG4FD4g9COls34z9qBilMV0yzFf5x2qUB6LQ6mtPDz5A7kWijaON2Ct8Qqe9/W/fhanxhwwBcYb8rssruwMYOmRQRmoNmBAHiHHSxf0JMGX32jYlICe3WMbARoq6nxILfWy1fr5PJ3pXeR25uxY09dq+HIWgVnrvIK86n62lMDgfzhp0qf1siiNoSSFFKDfz3JP75WnuF4KOXy0UCnl0pXn/jasHY0GaQdKna0zXeQalz4941s02naAaIZQwqDaSypcL1lcUdtSKg6izKpam31/W3pYfIcl2jNqiazl7L+JYLnPKLwSiyhQJPsqVr8fMA138NbI9W6fhaKevPn+Vqy/yKqYl0MvthxfLiReNw2XsWShqvdo4II9LZ1iF5aSSR2r2kzs7dKuS1PUm0mISHNVcppp1I9LV7vO5OirXXeo8+e9vNnukaI4KGmVTpzJ0B/Ogt9pXn3B4ak+XMn6C3UrMoOZMtTyNPTWvnb8k6kUEZ0+6fx0tAzkVPeI0GgAqPQU156n87diQ7uxWuwAG3lyFuXmUsM1QOmUCnrW0itCSSznX+jWwAc4iw5XvN6MQLN7xJUnQA5yTvvYVJI8TATNUEfClPrtQWN8WYfeIp7zI0oSPt5CApNTmcmgFN9etocOxSOR1jjhLE/aYitBuWOtmIowXZZkJjUR6/EQK+n62hmu7RMNWm30FaDz3+Vit94aHekkmJOpoqj5KKnytTu2IzogVLvlUc2VqeJY6DzNgDRcDxCSaCa7RIZEK9rSnw7K9R1ygUHUW4w2+9mQxqxQN2Q0oGbmfLf5dLU+B8cF0vDyxSJKzqBIubQj+jT4dQOvjW2gmPDsRNQfd5zvsuY+Xwv6UNpaEI15KiCJa1OZ3b1IjWvj3WPraopDDryNmnGeAbzGrFSjpQksDlIHUqfyJsOw3hSd5mijaOTRWZgwAWvd1Fa/Z5WVCdglF2AqenM2+ccYfervDCr7yq2SIkVQBgTm6Zt/SnKlnh57rhndjAvF75ufgjPh0PgNepFs04lxe8X2RjE+eVW750AGhAC10oNqCzSBIWSk/wDrlCx/aOmgPkTaMXaD/Vvmf7I11PIbWIm7zprfT/B2OxqeXw672/AXRtLvrN/qxRvi5b6fO1FFMi8HRoqA7noOfO0a3KAaibbqR+liQhv/ANpO7z+Dbnz6W/C5Yef9YB/tN+dgCndpZC6hocoqNaHSx21GGW8lgHQdkTo9NxuutedLXrel4S9rZEj9apeak0G/LztaY01tTXDnnBCPkIoSeetehtp5E+MRIFOt3V9SyuDrudf0t+btmX+aDKdmX8RrYpPdUuyD3pBLmJo4Wp5aMTr5WgWdpGC3E0oCSjAAb7ivnbyTQrR4aKj+KDTdH/AiuhtXkvca5gqNG+1RQj/L0sTGElyz31THtRwVCnlQ0rr42mkkSCNRCVvC1OmYFhXXSg235WABhw6VyvaAFfvIRXXn4i3V3u0C1HaI39alRaWGR7xLliZoGy/AScpp93TTTlYjdeG9D7xGHatcyMda9RprYAIYpjl1jnvAnLzv28uhQEJ3yAFzEDbnaXEeHZb2sbR5bvHlqFK0ep+9l025VsR4uwS7sZ2uMAnvDTOCVJbs2zEsWqaA9Afyssz3bEYyj36aaCAuAzdoK9aKqHMTQdNLAFETJh07rQXiSgBauULXcDep21sw4cz4jC+cdhHmAqpqWpqR3hSm1jF04qw95FjhjZ3cgKBFqSepP1NhWJezm93iZ5XlhUsagDMQBsANOQsAC8V4fjugWSAyTS5tF+IeJYIAaetv2FYreCwWeHIp/wBYwMajnqW05UtJgvE0GHLJdxGZnEjZpFYKrEaaVBNBT8bHxc3xm7htbvGshoPjLkCleVAKkc7KgoKYLf73eI3hgmd4j3HoyuqhhrqSaaHYGx+78BGMVu08yMRRiTRWXoQtPzsJ4AwZcKvSBp8y3o9llK5e8AXUjU9Cv+1bXLRK0yopUJ2A8FRwy5pWEpCggEd0Gpqac+W9bZPxfcLzDfbx7lG3elkMpADAsXLD4tu6w2629ByfziHqGH4H8jbHfanxLJcL8yrCjJKqyBmqNaZG2/q19bEdg0Jt1jleq4ockVO5nolWHQrQ7WmluFyUFrmyteBrGquWJPgpOulbEMLu5xtCZf4Ihbu9nrmLDWubpQfM26v3B8eGL76jvIYtkagU5u5qQK/atoSAhfMU2aFqc/4Q29BYgvDeGttMvpMLRf8AWa3O7J/bP6WIH2V5xmF5Iza/zdd9fvWABMt6kEhu4UGBNI5AD3gBQd7Y78ulpLXL+huwS4N3jEM/abBg9aDLrSmvO1O3qeIv4yJbIrw2nnajA63krdUJjlzkiSuhoD3dNeX0tZvLiutaDemppuaelmM8T4Uy0+BqUD9icymlAQVFajrbDy526HEE3PhS8wvnmZJolBLISzEin2VYUzetuDi2HUJhPYyUOVhGQQT1oCKWjhuWNhQyGV1YAqQ6OCDqDqeljdx4dw9o4xe1WC8Fe+jSdm1akZqFqUNKjztxFC1ImJtHlkiMkbgV7qGoOuhX8bF7pwpdg6vHM8bihysy5lO9GUivpa3xDi8uH9kl2Ec13yd0mrsuU6gsjbUIpUfhYFdYUxi8kErd5cmlAXD5d9yKEA/IeFgC1i3EoikeGe77aZkbcHYrUaadDanhOE32aPtLveaxkmgZ2zCh2YUND5WasL4cbDopnny3iAAMQqd5eRIDaUpvrytFBxNhYHcd4K6kIjLU+OQEGwAt4hj0l2vl5MJKn3iWuuh77bjnYrPiMeIdl/KDSxhQaCGmWp5sCK1p0sI4uhRbxeCq1YzSU3P2zU2BESnfOB1NQBYGNfET3TDJYWw5u0mKli7kOFDd0UFAMx18h52u8HcTYhfb0iSzhINWkOSNAVHINlrUkgaGutbBcKxr3YhoZcrDmNa+fW0/GWO3nEuxDZQkYNDUgMW3YjyAHzsAaMOG8GTTLdq8gZMxPgAW1Ns7vF2xfO4usF6hhzsY40VkVVJJFB+PjW33AcFjw+a732+yRSQhyVSFu0cuBVaqQKAGhr1AtoH/AFx3IsFSC8uSQAAqVJOgp3rAgFwdeIoUf+VrwBeRICiTsXkiAAKsoauQkmtR0FtnwTEkvMEc0bKyuN1NRUGhp6g2yLHPY/e71eZbw95hUyOWplY0HIegoPSzL7OrucNmOFTTrKzoZ4qAigrlZdTzpmHk1pkikP170yN0cf73c/5q+lh2L4Os4BdEeSMtlzKpBVtcuo05a9V87EryARlP2tAehAzA/SyLxJ7ROx7SGOFhOpKkvTKp6gAksOY25WmMW30NtLYhcY4Zeb3Mr4UjGFFyOYiIf4iscwZSVJIBXWnO1XhzB75dp1lxQOt0AIYyuJI6kUWqhmrrtpa/gvtGTDouwa7NLVmfOHC1zHWtVNTUb+Nr7cTLj6th0URu7MO07RmzikZBpQAHWo521ap0QEv5VwM/auf/AOJf7ls/vFxxoOxhF8MZYlCrMVKk1XLrtSlLMJ9hM/K9xf2G/Wxce1a7XX/RZIJme7/wmZcmUmPuEirA0JWutkAjKLzT/TEkE1T3pBRimmUa7gEN8zbomxPiPH1v03vCKyIUVVDUzUFd6Ejcmwe8tQedvWwrjiRm9lC84k0FJFAJJIoRUUIIb6GltJu/sruE0aSRmYK6qwo9dGFRuPG1D2fcV3S5CQXpjGJMtHysw0r3SFBPMmtgXEmC3q93ue9YUJZrs7Ah4iVo2UZwVJBrXXbnbz87fMuOg7xFxJLgzRXQRCaIRAxu7EORUihIFNKdNqWASTrj14SMKLrKkbEMT2iuAQcuykEVJ56VsX9n+GTLO6YzdnMJTuS3tS0cbA7B5KquatNxUgW0KPhTDv5y5i7xzgN2ckTLVWIIBoDQ77EWxGI3DPs/veHz9v2kUsQRhIi5s7LSvdUjKWqBSpH1tbfjTCJlILmJiCA/ZFXWopVWUVBHgbKKe1LFImZHMTMhKsHjGhBoQcpHOwOW7QXgGUB45WZjIAV7IEknuCmYDXYk2BhUTY0sZeNp5oSDSQKJEddRXvAmh6HW1/CcMweSCN5xLDNSkiBn0YaE0NaA7jzsES/zXeAQ9o7QhiQoNAK7+hP42oyX2J/iU6dRYAM42I4LxOjTRyP2rl2TYsWJOnI15crDb3mmSkfwk6k6VpZl4o9lt/WS93uTsYoQ8spZpKnKWLCgUHUg6DqaWBYljNxXKt0W8ZQAD2oQajcgqx3OuvWwBWu3Dn8GWaS8QoIhUxnN2j1IACd2hJJpvaFcbTYIdOpAtOVN4QH4Vr51t3dMEuih2vLzABSV7PL8QGgOYHQnSwBE917cK5OUU0G/raS4RR3ORLyVMrRurIjGiFgajNTWmldOlpcY48knUKbpc48oCgxpIGAGgqe0ofUWLcPcG3u/3M3oIGQOVVVNGOUakA76mnobABWX253zldruP7Z/5rP+FcEriHu2K3mSaO9OkbgRMFRKCqhQwJ2OoJNSTyNLYnfMGSPMJEZSoNQ1QdLXbt7TsVjRY471RVACjs4zQDQCpXlYA9LxNXemZSQfMdPMGvkbZr7W8DoUviDchJfl3G+mX+zYL7OvadLSX+UC8pZxlkVUFKKAQVXLyprYlxtx9FeLu8ECNRqZncAUAObuiu9RubEIyUrQSarsA8DcHXXEppEvOfuIGTI2XnQ10NeVjHFvD8PD0S364ZmmdxDSY50yurOdBlNf4Y59bIMuPXm5DtbrKYnPdJAU1B1pRgRuBZp9mmIzY3eJLtikhvMEcRlVCFSjhlQNWMKfhdhStNbXk/ImOgdH7cr+N4bsf9lx/wA9mUey643q7fynPeJ4zOhvMgUx5FMg7RgtVrSpoKmzi3siwg/91PpJJ/etl3E2O3hZrxhYYC53ZwsaU72VfgDNuwA69BYxw5SSG2AbumVVXoALVppKsR0tbZ9K2Hjc29TI6SSMhk4a9nkuKI5SZYViYDvKWzFh4EUoB/vWccFiPDMD++kzwzyjIYBqrBTXOHK6EKNifhNk7hv2izYYrJHEkqSGuVjlykClQQK6gc+lueM/aVJisK3V7vHCucNmDFzmFQKVApoSPW3m5vzZotDpxD7U8KvlzngPbqZI2UVi2YjunRiNGofS2ILhMg1y18iP1tcOCtyYfI2M3IxQskd9aSFSgIYRlswrQZQadN/C2RRRuZGQCUAMNO9TX52t3nCpPd3nhAVE1ZgVFfADmeenSxTjO8YRJdUiuBmkvGcHO6sumxU1AGta6dLJAuLr9mhFgDs4g5BDEEHfQfla/HhUbAMrNQjw/SxXCbibyyoqAsd+7WlASfOgBNBrpZ2n9lMksF3lw+8grIhZiy5V1oVyKdRua1sANHHMN4xu7G74eUSJJ2Sd5syBmiI7qAKSyhtSdBVRvrRCvfsQmhhkmvF9hRI0LMVRmoFFeeW294Ld1SFVRQo1ag6sSzHzJJPrZG9vd4ZcJYKxAeWNWpzGpp5VUfKwIx/E+OrtJdooI8OWNokCLL21WNObARitd9TzsLuxa8RkspWPNSo5ka0qdNiDZZt6V9kuFwy4DEskasGMzMDzIkZQfOigelgZjWG4TdRIpnR5I/tBXymngaWuxe0+93QG73BliuqM/Yq0as+UsWBZmGrGtT52ixZcvahdKZqWWLlAruoYVFf3tYA0bgbErzjl993v7LJCsbs+WNEag7oAdFDDvMDvyNivFHshaCr3Ze2j+7rnHpztDwaouWd7r/DZ1AY/FUA1+3WnpYrfON7+Np6f+3H/AHbAGVJ/DvHZAZRzXx8a+Fixs3cS4NBJdP5QdK3qTIzSZmFTovwg5BoKaCyjbfHoznsnwQw9rCbzGskOZe0Vtip0J9K19LO3tRhiwi7wXjCQt2eZ8rSR97MmXOB3qilQDUdLIVw2s2cLwjEUN2vv8WG7gGFKlMtSVOseUnTqTbGUuTLSpCQPani//jX/ALEX9yxrFCrpd7wdZrxAJJ3+++d0rTYaKNFAFmy9ez3DRtdv/wBsv9+yvxDEI5VhQUjijCou9BmZqVOp1J3Nt/F/yoUtAKRtKeJ+lhkt+UMwqAR1sQl+I+dlSc95vM/jbXyJtaFFWGQwYa6g/vS0+F4XHJLGvalKuoqQDSppWlRWzj7BMFu96lvcd5hSVRGhAcVocx1U7g+VtquXBOHwVaK6RK1PiK5jproWqbcRRiOA8a3G5SMk+HPJNGxUsZQ4BU0OVSgA2sN9oHFQxeeNo4RD2SlVDHUgkHUjTQ7DxNl/i2Qtfbyx3aVidANSfC1fBBWeMci1D5GwMuYZwxe55Al3iMj70U7eJJoAPOzvHgF2ikRbzf4ILyoBkhliDKh07rMzhSe9XYilTrbdcAwyG7wqkMaopAJpzNNydz62wH/pDwKuJRsAAXgUsepDMor6AD0sAR8dYKphF7u80UgFAyRKiOBIWJJMZ71G5U0DDWlkO74/eoxljvV4RRsFlcAegNrHBd4aPELoyEqwniFR0LBT8wSPW3r+a4ROavFGx6sqk/UWQH//2Q==" alt="Image result for Monochrome Factor"><img src="https://vgfiles.nabstudio.com/portal/0473025b925e99701e935f79fa17f75e_167190_thumbnail.jpg" alt="Image result for Monochrome Factor"></div><div><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/r/360x360/images/anime/3/22552.jpg?s=223eb7d511d88b4c7d6c4062cae5ae00" alt="Image result for Monochrome Factor"><img src="https://pm1.narvii.com/6520/af6b1e7472676265f9fb3eccc087986da08bb4f7_hq.jpg" alt="Related image"></div><a href="http://opizo.me/b2YnM8" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div> text/html 2018-10-07T08:55:17+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Goblin Slayer با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1686 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="" style="">&nbsp;انیمه</a><font color="#000099" style="">&nbsp;قاتل دزدان دریایی&nbsp;Goblin Slayer</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>فسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/61RwnydKaKL.jpg" alt="Related image"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><span style="box-sizing: border-box;">ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.خیال پردازی.</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3">سال انتشار:پاییز 2018 <font color="#ff0000">(در حال پحش)</font></font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3">زیرنویس فارسی: دارد</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">خلاصه انیمه</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font size="3">کشیش زن جوانی گروهی از مبارزین را به دور خود جمع کرده است و به ماجراجویی های مختلف پا می گذارد اما روزی از روزها با دردسری بزرگ در میدان جنگ مواجه می شوند و درست زمانی که نبرد را شکست خورده تصور می کنند «قاتل گابلین ها» به نجات آنها می شتابد و آنها را از مخصمه نجات می دهد. او کسی است که زندگی خود را وقف نابودسازی گابلین ها کرده است و به هر نحوی که ممکن است این کار را انجام می دهد. اما حال آوازه او در سرزمین های مختلف پیچیده است و هر آن ممکن است گابلین قدرتمند و یا دشمن جدیدی به سراغ او بیاید.</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود انیمه:</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://public.upera.co/aYrSyssr" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font></span><a href="https://public.upera.co/aYrNnwr2" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></p><a href="https://public.upera.co/aZzW0wh0" target="_blank" title=""></a><h2><font size="3"><a href="https://public.upera.co/aZzW0wh0" style="">قسمت 2 با کیفیت 480</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="https://public.upera.co/aZzVol35" target="_blank" title="" style="">قسمت 2 با کیفیت 720</a></font></h2><div><h2><strong><font size="3"><a href="https://public.upera.co/b0kAtlti">قسمت 3 با کیفیت 480</a>&nbsp; <a href="https://public.upera.co/b0kBsl0n">قسمت 3 با کیفیت 720</a></font></strong></h2></div><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی انیمه:</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/uF1MnG" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></p><h2><font size="3"><a href="http://opizo.me/wm36t0">زیرنویس قسمت 2</a></font></h2><h2><a href="http://opizo.me/vmvVPS"><font size="3">زیرنویس قسمت 3</font></a></h2><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/r/360x360/images/anime/1949/93415.jpg?s=da02cb8bc131aa4a467b72a92029e7cc" alt="Related image"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51NoO1TViiL.jpg" alt="Image result for Goblin Slayer"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61GPmyCxTpL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg" alt="Image result for Goblin Slayer"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br></p></div> text/html 2018-10-07T08:33:49+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود فصل سوم انیمه هنر شمشیر زنی آنلاین Sword Art Online: Alicization با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1685 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#000099">&nbsp;فصل سوم</font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""> انیمه</a><font color="#000099">&nbsp;پرطرفدار هنر شمشیر زنی آنلاین Sword Art Online: Alicization</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://f.ptcdn.info/493/058/000/pbhfu85wiSJQf4MK4M1-o.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">فانتزی</a>.خیال پردازی.بازی</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>سال انتشار:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>زیرنویس فارسی:دارد</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>کیریتو در جنگلی عظیم و خارق‌العاده که درختانی عظیم‌الجثه دارد بیدار میشود. حین جستجوی سرنخ برای فهمیدن مکانش، با پسری جوان که بنظر کیریتو را میشناسد برخورد میکند. پسرک تنها یک NPC ساده است، ولی عمق احساساتش هیچ فرقی با انسان‌ها ندارد. حین گشتن به دنبال والدین پسرک، خاطره‌ای به یاد کیریتو میآید. خاطره‌ای از دوران بچگی خودش، و همچنین از این پسرک و یک دختر با موهایی طلایی و اسمی که هیچوقت نباید فراموشش میکرد – آلیس.</b></font></span></p><div style="line-height: 23px;"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/921" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b style=""><font size="3">&nbsp;فصل اول انیمه پرطرفدار و زیبای هنر شمشیر زن آنلاین Sword Art Online</font></b></a></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box;"></span></font></b></p><div style="line-height: 23px;"><font style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;" size="3"><b style=""><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/922" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود فصل دوم انیمه پرطرفدار Sword Art Online 2014: S02</a></b></font></div><div style="line-height: 23px;"><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود انیمه:</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://public.upera.co/aYrLay7q" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><a href="https://public.upera.co/aYrMqgbk" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/0Sx1yK" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 480</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://opizo.me/qdYNaR" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 720</a></b></font></p><h3><span style="color: #000099;"><b><font size="3"><a href="https://public.upera.co/b0jdw4yl">قسمت 3 با کیفیت 480&nbsp;</a> &nbsp;<a href="https://public.upera.co/b0jehvkb"><span style="color: #000099;">قسمت 3 با کیفیت 720</span></a></font></b></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی انیمه:</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/5qiFJe" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/nuY8Im" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 2</a></b></font></p><h2><a href="http://opizo.me/AjXOYv"><font size="3">زیرنویس قسمت 3</font></a></h2><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmMzDoncF_Tl4aUGQE1fEFTJpVMZLRsXtRJjqa21CXdBOdiDsP" alt="Image result for Sword Art Online: Alicization"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3KsgC6TPBtuQxoWPPlxmpMboo24YB0iGxJvOIN7CSVsnjXLP76A" alt="Related image"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="http://dc.dengeki.com/ss/comicweb/uploads/978-4-04-892650-8.jpg" alt="Related image"><img src="https://static-mercari-jp-imgtr2.akamaized.net/item/detail/orig/photos/m99531352065_1.jpg?1535620750" alt="Related image"><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/swordartonline/images/c/cc/Project_Alicization_Manga_Vol_1_Cover.png/revision/latest?cb=20171010143111" alt="Image result for Sword Art Online: Alicization"></p></div> text/html 2018-10-06T20:48:22+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال کره ای سرزمین ستارگان Where Stars Land با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1684 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/1" target="" title="">سریال کره ای</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای سرزمین ستارگان Where Stars Land</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>قسمت 11و12 با زیرنویس فارسی 11_12 اضافه شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2">اثری از سازندگان سریال کتاب خانوادگی گو</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128); font-size: 12px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img src="https://promoviez.ir/wp-content/uploads/2018/09/Where-Stars-Land.jpg" alt="دانلود سریال کره ای Where Stars Land"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>نام ها: در سرزمین ستارگان</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>محصول:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">2018</span>&nbsp;کره جنوبی از شبکه&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">SBS</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>ژانر: درام |<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/13" target="" title="">عاشقانه</a></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>تاریخ پخش: 09 مهر 1397 – 01Oct2018</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>قسمت ها:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">40</span>&nbsp;قسمت</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>روزهای پخش:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">دوشنبه و سه شنبه ها</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>مدت زمان: 35 دقیقه</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>وضعیت:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">در حال پخش</span>&nbsp;<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span id="baz" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font size="2"><b>Lee Je hoon – Chae Soo bin</b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">خلاصه داستان:</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">&nbsp;این سریال زندگی کارکنان فرودگاه بین المللی اینچئون را دنبال می کند. کانگ کی چان (لی جه هون) و یون سو وول (چه سو بین) هر دو در این فرودگاه کار میکنند. کی چان رویای خلبان شدن در سر داشنه اما حالا در بخش دیگری از فرودگاه مشغول به کار است. سو وول هم سعی میکند فردی بی نقص در کارش باشد اما در واقعیت اشتباهات زیادی میکند…</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود سریال:</font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" color="#ff0000"><b>کیفیت 540:</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102330" data-pk="10102330" href="http://uploadboy.me/youjatm2c6a4/Where.Stars.Land.E01-E02.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Where.Stars.Land.E01-E02.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102331" data-pk="10102331" href="http://uploadboy.me/bo79mc7ay6uf/Where.Stars.Land.E03-E04.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Where.Stars.Land.E03-E04.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110281" data-pk="10110281" href="http://uploadboy.me/1nv080eyk7ii/Where.Stars.Land.E05-E06.540p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Where.Stars.Land.E05-E06.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10117475" data-pk="10117475" href="http://uploadboy.me/80rp0t3z2pmx/Where.Stars.Land.E07-E08.181009.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E07-E08.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10146959" data-pk="10146959" href="http://uploadboy.me/njugv01vv8mn/Where.Stars.Land.E09-E10.181015.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E09-E10.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a title="Rename" class="editbutton" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left; cursor: text;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10150542" data-pk="10150542" href="http://uploadboy.me/dp0qh4cccl66/Where.Stars.Land.E11-E12.181016.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; outline: none; outline-offset: -2px; display: inline;">Where.Stars.Land.E11-E12.540p.mkv</a>&nbsp;</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" color="#ff0000"><b>کیفیت 480:</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102337" data-pk="10102337" href="http://uploadboy.me/jrcsb93sn8g7/Where.Stars.Land.E01-E02.181001.480p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E01-E02.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102338" data-pk="10102338" href="http://uploadboy.me/mm4zkog358gw/Where.Stars.Land.E03-E04.181002.480p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E03-E04.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10110280" data-pk="10110280" href="http://uploadboy.me/9p4hxvrkxp3t/Where.Stars.Land.E05-E06.480p.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Where.Stars.Land.E05-E06.480p.mkv</a></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10117474" data-pk="10117474" href="http://uploadboy.me/680fcgskut4q/Where.Stars.Land.E07-E08.181009.480p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E07-E08.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10146958" data-pk="10146958" href="http://uploadboy.me/cmmzkquo8tyq/Where.Stars.Land.E09-E10.181015.480p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E09-E10.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</span><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10150541" data-pk="10150541" href="http://uploadboy.me/jmja7ctypyj4/Where.Stars.Land.E11-E12.181016.480p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Where.Stars.Land.E11-E12.480p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" style="" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی سریال:</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/HVV0On" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 1</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/G3327V" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 2</a></b></font></p><h2><a href="http://opizo.me/x18IN4">زیرنویس قسمت 3</a></h2><div><br></div><div><div><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://opizo.me/tyECov">زیرنویس قسمت 4</a></b></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><a href="http://opizo.me/HTxBIl" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 5</b></font></a></div><a href="http://opizo.me/tyECov" target="_blank" title=""><div></div></a></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><br></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-FtMLnCO6AVvceSuQVeONejqT6MOyLeY_mOx226NeCyDw_1-s" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGkturSYzuESa65JObByRrEWlJyxYxqVgtBJX7RV2yXWTgsFvt" alt="Related image"><img src="https://d263ao8qih4miy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/09/wherestarsland-teaser5.jpg" alt="Image result for Where Stars Land"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/40ef26eda4331723085adeda4fd18023/5C32AC3C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/40665644_820216711703231_7516170698683610837_n.jpg" alt="Related image"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p></div> text/html 2018-10-06T20:16:03+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال کره ای بازیکن The Player با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1683 <div style="text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/1" target="" title="">سریال کره ای</a><font color="#008000" style="">&nbsp;مهیج بازیکن The Player</font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" style="" color="#ff0000"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" style="" color="#ff0000">با بازی سونگ سونگ هون و کریستال</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000">قسمت 7 با زیرنویس فارسی 7 اضافه شد.</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px;"><img src="http://b2knew.info/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-29_15-28-21.jpg" alt="Image result for ‪The Player2018 سریال‬‏"></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>نام ها: بازیکن</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>محصول:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">2018</span>&nbsp;کره جنوبی از شبکه&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">OCN</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>ژانر:&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="">اکشن</a>&nbsp;| جنایی<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>تاریخ پخش: 07 مهر 1397 – 29Sep2018</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>قسمت ها:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">14</span>&nbsp;قسمت</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>روزهای پخش:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">شنبه و یکشنبه ها</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>مدت زمان: 65 دقیقه</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>وضعیت:&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">در حال پخش</span>&nbsp;<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>Song Seung heon – Krystal Jung</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">خلاصه داستان:&nbsp;</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><b style="font-size: small;">داستان این سریال در مورد یک گروه چهار نفره متشکل از یک راننده حرفه ای، مبارز قدرتمند، یک هکر نابغه و یک دغل باز حرفه ای است تا بوسیه تیم خود موارد جنایی را حل کنند…</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3" color="#ff0000"><b>&nbsp;لینک های دانلود سریال:</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102299" data-pk="10102299" href="http://uploadboy.me/w9tc01h9dj3g/Player.E01.180929.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E01.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102300" data-pk="10102300" href="http://uploadboy.me/zfpvprrt46rn/Player.E02.180930.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E02.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10102301" data-pk="10102301" href="http://uploadboy.me/s0j0fclqj68a/Player.E03.181006.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E03.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10108842" data-pk="10108842" href="http://uploadboy.me/1lfhk4fvhm8j/Player.E04.181007.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E04.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10141935" data-pk="10141935" href="http://uploadboy.me/ime6g9f2044b/Player.E05.181013.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E05.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10141936" data-pk="10141936" href="http://uploadboy.me/wpldvie2yczv/Player.E06.181014.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E06.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10162379" data-pk="10162379" href="http://uploadboy.me/rxxrrfckxltd/Player.E07.181020.540p-pro.mkv.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left; display: inline;">Player.E07.540p.mkv</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><a href="http://opizo.me/ZDN2HS" target="_blank" title=""><font size="4"><b>لینک دانلود زیرنویس سریال تا جایی که منتشر شده</b></font></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="2" color="#ff0000"><b>منبع زیرنویس پروساب</b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhIWFhUXGBgZGBcYGBcXGhgVGBgYGBgWGBcYHSggHRomGxcYITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mHyUtMi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0vLS0tLS01Ky0tLS0tLi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYABwj/xABBEAACAQIEAwUFBQYFBAMBAAABAhEAAwQSITEFQVEGImFxgRMykaGxQlLB0fAUI2JygpIHM7LS4VOiwvFDY4Mk/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMEAQAFBv/EADMRAAICAQMBBQcDAwUAAAAAAAABAhEDEiExBCJBUWHwEzJxgZGhsRQj0ZLh8UJys8HC/9oADAMBAAIRAxEAPwAC4VyMI17pnpE/WflQhuBsp10jkfDnR9y3p+ulAWkCwQSJE+IPTavMhwevl95BbYpco6+VTX8QsCIGmuh6+PhQ+Dsgd6IO06a1LiydAelbpQNsk/aF6iKdZuq08jP0qKwtsDUAyd9vwqNrahu6IE9Z2560OlBqRzgZmgnUeFFYa9LQTy8eXjUVpF5pOu8gEfPXyNP9iJ0k8528YIzfSaxoJMldln3hv1qSF176/P8AKmOG5RO3u/kaabUbhR4xp8zXKKObHNlGuef15VALSTAJMk6d5tTrsfGp4UnTvfyrHzmnrEkAlT0tlnY77kGB/wAUTiDqJFw0e8uXwYwfPKe98qbCT18AP18qauCVmKlDO+VGLHnq7k5VHwprYeSfZrOXdpPs18MxMufL0BodJ2s65YWPd+fjQd3CpIksPQGpzh2jMwygnQkMM38q7keO3Uih7ifwnf8Ai/Kt0nOYpwtvb2m/Vf8AmicNw2zr3iSY3IHypmUc0n0MfSgvYanVgZ5TH0rqBdMuxwm39gmBvp8hANKeHhebjzUgfOqP2Y5Fv+4D/TUg20Gvm35VjidZdpYU/wDyfIfnUGIwqEQH2IMjTXzBqoCt1f4t/tqs4zxJ7OVVJJOupJAjbTTWtjjbdIGWSlbNKhgwXHrUuUaGQdeo+nWsJh+NXZliD4RH0rQYHiAugxIIiR3efMdRWywuPIMc0ZcF7iLYLGCNpjyFQCNQfrQL9SdRHQeop1ljtmn4CPzoNITkWS6dahdADIjUy366/lUeZ40b6CkNpp3J8dB+NbpM1E0iQad3Y5+sVQY7tNatuUgvB1ZSsE8+fpVnwziSX1zWzsQGBABWdswnnB15waP2ckrYHtE3RJkB0P61FctmGbpRiWGPOltYck61lbGqW5DrEDTy3pLWCBkmra3hwBtSXErKCsrvYCKQW6N9nUbJWBJlfi7UqZ2+HzqDBcNUoDkb+m2zj+4K31o7Fr3G8uenzqexw61ctWjcAJCAfa2knSCOtHDg3a7asoLPaHDuIzZD0YEfMSPnTsFBI1BHUEc/WskMED7uv8rK/wDtPyqEq1s7lT17y/UCnrDFbJk7zye8kegW8OsyGHxJ/Glv2BO/z/5rK8N7R3UIzxcXodDHg35zWs4dxC1fE2273NDow9OY8RNBKDQUckZCnDkAAnXlv+NKuEgSTHmT+dWAw5/X63qa7a7hcjRQSfEAa0NB6qPOOMdoHdyLLQg0BAjN41T277qZDsCddCdT4661ecI4EXnQEzoJyjKCQdSD4cjtVnc7MJBIJkGCBJgcx3Qx3gzHM+VV9iGxG9c3YnZ3jZvEWrsB47rCRmgGQdfe5/Gr42yeZ9NRWb4BwVxjLYGoGZiYiF1AJn7x256HSQQN8MBHL06AVPkik7RTiySaqRSuk7gnw1C/Kni0YIkqPu24E+bRP1qzfB+H6+FMfDRMD9fCljLAjBGUiF+4shNObtEn9bU5r8e6CcuxKgKn8iRHqZJoPjuN/Z7WcjvHuoNDLdTpsN/lWMv4rEuud3uZT0JVfQDSmQwuSsVPMoOja3mLGXdyfHX8KabOvrzj/bVJ2V4q+YWrjE5vdY7z90k8jWqff8fGhnBxdBwmpq0QGxHIfL8qEFjbz6D6wOlXL2ddesUPaQHlrIP50icqHwjZXJh4ic0f0+HhUr2jl90x4qkaTOuXw3q2t4f08dfDp5VDi8KAJLyT6esn1260lZlYx4ihNvaR6d3w8KB4dg0W65v6F2aCVZgLQ0UkgQokEa9KtsVctKO9cWfBgY8/AUNdu2XQEd8hXUchIIYxPOHFWYW2yTNErU7K3XvXLatbUg6B2AJ/pEmPH5VBwvA3LeLa066qGDQSQNARrpvpXqXDryuSyqoJAnYk8u9HhFUvHb+UMttM9x3BIzBAAAAHLHwAEDfTpQy6iTlp8fsBHDFb+BUthCBqDoI6eXOmi0fPT4fOoEv4ksUC2QQoYyzNoSQNV56GjEweJaJv20/ltlteneat0+LO1eCJ8NdYCNI6QPrNQ8bvutlvZ++xCJETLaEz4CT6UzFcPxNtWf8AaFdVBLBrQXQfdytvHWiOHYo3Vcvbg2wxyhgWDhDplaGBHlBnQ1qj3g6u4xvC+x125BNy2q9dSR6QPrVi/AbmAvWLi3C6O6pc0ye8Y2kyOY13Aq57OByRZZiJtswJiQwKgHugQDmOkk6b1aPgkGH72UnMrSFAGYOGzTrO25muy5pRe/HgNhgg1tyF28N5/r1qSzh6trOBKooO4UDWTqAAafbwtHp2J9W5XGzpUbWqtnsafGoTYpbQxMqTaqJ7dWr4eozhtKGg1Io8fbi02oGm52qvw/GWRFVRIUROWZitDxWwBac8gOkyZECPOKy7Wc2sEeB0+Gh0olsbZ52E8R+vOibWIurszR0kkfDahgacpq9o8+woYqfetoepjKfisfSpLVxQQVLow1BmYPgRBHwNDBjz+dSCOlZRtm97LdqlZhbxRA5C7sp/n6fzfGN69GPZ5nHejKRyOhB8vCvBMNaLGEVmPQAsflXpnYntBisLbNq8mdI/d2ye+vkeS+B+XNcnCG7ZupsrBgDhcTesK0tb0Uke8CFYTHnFXHCcA2hIPMkZpEmJ3APw0qq4+z3sU90DKxKnToRA+hHpWi7PcQCFRiCIJA8zyFDkadeY3FJ1Zf8AC+zkJmb3n1IPIch9T/UakvcJZQZGlX1i+riR8DoafcGh8qLStNC9buzHX8LAmq+9ZrQ4pND5j8aqsTbpMkURlZ5r25uA37Vvkqyf6yPwX51psJicP+z99cybHu7T5xWB49P7ViC24dwJ5gSF+QFa3s9xWyJAyhbiJAMnvKWzCACSZaqVH9oSneXYyly3kukJ9hpWfAyv0FejrbzIpXXMARz0O1YXjl8DEuY3O3l3Y+Vehf4b8TtvFpozqDlnmnh5beUVko6kmapOFpBB4WSda6xw2OVbwqNNBVHxLtFhxKL3zpqsZevvc/SpM2FON2Pw5paqSKpcF1+k1T8YsWw5n7uvdB73LSNorQJ2mCrC219TP0iqHjXFfaMWbLLAAgARAgiJmNgZFefHAm6iz0YznvqW3xMvxPHoFCi2FIZTKgCcpnQxpQK8TW4Dbe2QpBYGdmVSQAIlgRIPnPIU/id6ZAJjpy+FV/CQRezhQ2VWJViVBWIIJGvMV7ODpHW55vU56ujccDxjXLSi1ZyDbOxB08BufXSqHtHfxCXyLWWAFKyVznTUwx17wbYcqt+yfGVGHN27h2tW1kq0h1YaCAphpBJ3kHKNdYrIcW4h7e49y4NG2UahVGiqvkPx60OLoZSm5sTk6rspId7e+zFlxKe0ICkH90YUkgDMoU6k8+dSvZukfvMXdRulwMEPOBctswjxiqC5ajUDMPgfh+VRW743AimPE4/4F+0s0irllLl673gQXXEJdtkeNtUzEeG9WvD+MqBbuX7CXGGkorC6oEqJlcradGESNKyOF4qVMq2UjmCRRdnte6LcAto7uSfaNmVlZtyDbYSP4T3fCh0PwMstrWIZLyBQSIKqTnQm2TpmCiTppG3yNaLiL90JADPMgTH8TQdhua8zfjmIe6bty6zu25JOmsyoEAazpEanTWlxHFrrhlLsc2jEmWYfdnkvgKTn6Z5KRZi6pRW/J6A3+KBtlbZsLeC6PcD5MwGndGUgnnMgGPGavOFf4h4C7Cuz2GP/AFV7v96EgDxMV4rSiqVjSVEcp27PpVrYZAykMpEhlIIIOxBGhFIuF0rxXsP2suYK6FZicMx/eIZIUHe4g5MNyB7wBG8Ee/IisoOhBgg8iNwRSpQphqexUPY0PgD8qhXD90VdX10211/D86HaxAAA6/8AugcQ1IznGbB9hc1iANvMaHw/OsYzRzj4fjXoPaZcuFu6MdBtvqyj4Dn4TXnIFszn0PnyoHEZGZ5/cGlSpZSWAuAgKCDlcZ27sqBGm51MDu+IqI0yyd6tIiVkq57K8G/aHJefZJ73i0EhZ8lJ+A51UV6R2Mwns8HaJHvuxYdc/dB8woHzpeaTjC169f5Bk6Rf8PwyIAiqFGXYCANSPwqZLQ07o2M6b7ULgLsuo+9bZv8AvE/6qNT7PXb615M47N+V/Ds5NvlSXyNi79fD+SPBcNR2IeZA7rA/ZB2IOmhI+NEHgFsd5mLZdQIjUDSpsBow82+esfKiMZc0yjnv5VdjcHCU5f6W/wA2vzQyM5KOlMEwfErtowrkr0Oo8o/W9aPhnFVvArGVwJI5EdR+udZIrqx8hTExvsryuOW46qRqPgalx9RKM2nxt+I395P5I3uXrx/g1GIGh8x+NVeJG/nVliG6bVkO2vHP2azKke0cwinmPtNHgPmRVvLocnSswXb29bbE9wQwGW5tqw0BkE8tPQUB2Vu3VvRa3IMSMwkefgKrLrs766sxHqToB9KuuFcWa1bK20UE7uZk/On+7GgIQeWfZBeN2bi3zLF3Y8hrJOggfSiOHHEW7gZIS5bOYSwEFYnfnqBHjQmCZrt/32DNLZ+mVSc0RroDpVlwu2sgBw7MwCbgEAs7OdtkGi9T5U1JaRUpNSe9m84h259rhc6Xnt38wU2VCjIAASzErmIOsEEbgcjWVtYs5ZJquxizmuFNTBBBkayShnXVuf8ACaie9CxUkoaijHk0cF7ZxWbc6CSf5VGZvkDQGK4kSJJ1n61XftRFpv4iF9Peb6KPJjQ1+7CnyqjpulSTkbk6uT2J71+T51BdxptrcC73F9nPRSwZz5woH9R9R7DExoY5GDBG+lQ8TbUep+g/Cr3FLG2iKU7luaPi3ESMJhcONP3aXH1mcwJtjr7pmD/B4zRi5v1H61qO7ekzoNvkAPoKOXhZ/ZziHfIGIFtCNbgkCQZ2y5ztsoMwa1VBJC6cgfDy22vj/wAVDxE97lOkxpz09f8AirCzoKp7z5mY+PyGgpfUbKjce7HphjLHKcs5Q0GCSNQG2mOXjQ7rBirDH3XFmBOTNbfnAcoV8gSF9cvhQN8jMY23HkdajjuOewyuFNNOU0Rg+mI1cxong+EW7cyu+VecbnwE6Dzrro5K2Rhor3n/AAr4r7Xh9tSe9ZLWz/KIKemRlH9JrAcKwtlGHs7YB+8e839x1+FbLsXiD7W8sc7Z+Iug6/CopdSnPRRb+kcYObZu89MZqhz0xnotQpRK3tOw/Zru3u8zHMfqK80ZPL4V6F2lg4e4SeQ3/mED12rz5313+VA3uaeci9SK+s1L+wj/AK1n++PqBSjh7cmQ+Vy3/uqy0IoK4VZF26lv7x1/lGrfIGvV8Ev/APOvLRmHh3mj4V5/2R4eyNcuMNYCLqDq2rHTnAHxNejumW2i+EH1/RqLrJOlHuvf4U7+zEczfkvuB8Mu/vrQ/wDruj/vB/XlV1zHn+BrO8L1xSj7tt/mQK0R2Hn+JqWe7vx/P7if3t/M7G+z8P7E2HYAknaT9NqHzMzHXQ7+AH2R8d6b7LPudM0AeW8/AiiY3jyH69aC7jpXf9rqK+atvyp+VO9fkjddAPH/ANfhVPxJ++o6gn4ER9Kubh38B+vwqi4mf3i+AA+M/jSJS3TivNL6tL7wQa779etzScNxOeyNdV7vw23/AIStef8A+J9kg23zEzI1jQLy+LHWtNwXFxce0ftd5fNdx8CP7ayPbnH58ULIYFVUZx0acxB8AoU6dfCvWwK2lHu/Hc/mqYWpeztmVw9ggqcypANwNmAaVEqBr70gQBrrT7p0gc9KlJD2nM/5UlfEOwBnTQaz/T40JZeSSeQ+tWuGqaQWHN7PFJ972DOG2mW5mA0OZAdDMghgOXuz+jRPER7HEujE9xMtvUky497QfxEwNNetC4OJzLJAVSOpJdcxHnl+EVPxLFe0xjt1gSZ7pgE6DXfTTrRSXaJE9iZ8R7M5RqLiAHvSAR9mI3B57+NDYlxBk1NeslyFUDuK2xkMTEKCefPyBoVuG3v+kfgPwpO17jUm+Ae8dF5CD9Y+P5ClW7GvMVBdcAQScwPQEcpBM6c+R3pLkrGbSQCPIiR8iD6irsUouNCpJ2X13j7PhjblVZn7+UkEooJhgRsWM6EyV5c6drnp+uY/GhiAatuz/AziPbE3fZraTMTEid9dNe6rGJExuKbHsLbgW9+QEQeQ+A9aLXE3GyqzsyLqFJJA03A8P/Kq7EdwgZ1cHUMswRJEjQcwfhT8Ji+9tNaskGc4tFhjb4UaennVOm2360/5qW/dJYzyO1PwWHN24luSM7qsxtmYCfSZqLLk1MbCNItsXjiuDt4eAC5F25/LqLCn/wDPv/8A6DxqguJEHr/6qz4oQ8uBAJ0HRRoo8goA9KrsQ2ieR/1Gk4+B2XmiGnxTBTwaYKOamWrmVsw5U40zLNYajbcFt3luslxCrKQCp3GgPLwIPrW37KuBibg2lFPnDR/5/Osv2fuG5ca42pclj6n9D0rW9ncIDcu3fu5FHmWUk/AD415GV/vqj1o7YaZqi9NZ6iZqYz06yWgHtC4/Z7mvTx+0KwznzrZ8a/yXmeW3mInwrHkeB+JrGzqPKTXE0cWA/Q/KuZ1+6PPXbodYr0LJDf8AZXABLNpCQCVztt7z6/IED0rV8QSLc8hHyNYDD9sm3hLbeKlkPqpkeUHzq2w/a9mBW7aQqf8A5LJ2PI5CTP8Ad6V5nVYsmSL2f28V8H3LixWGLjLflll2eIa67fwQfUz+fxrQA7ef4ms52RMrcfSC8AjYgKDI+NaGyRAI6n4iRSssm9++m/8AlZmKOlV67htsxlAOuZz8zznx+VFqdvU+v6NUuDuEXnBMjUjw1INW6n5gD1oJwceyvh5btq/lrQzHK0369bCt9T+vwrOY15vZeoMf0kj8q0x+gqmxtm3bxEPciYgcyTEjQTEkdKVKVVJbd6+PvfZafp3FOPG5Wl67v5KXi2LNki8BqveAOkx9k+YJFYG1iCzO9w5mbMxPVjzJ5CTWn7Z8TsOgWzqxYSf4QOpnnFZSyyrm5mBpGkZhz8RrXtdFFLHq/NccLhvu257hGSMo9iXr8B2JsG0jaGXQA/zFgSPSJ+FN4PZGbvjc+60jWNN6sMNF+8qyANWifM/Uv6RUHEEYGSIJEgeR0+TVbpU3JrupCnNxUY+NkWDcJegnuhrZB5ZRcBPymordg3JxB7oZpBMkZp0VgNifGmXbZu3YXcgnT4n0n60dwxGKZFj38sHxj350A38Kx77ncHZcim8TJWMuXVc0gEljJkZpGp2OtQNxljvr6A0Pi77wFzH2U6LBAyz4jXzoW5aIOs/r9R6VM0m9x8W0ti0weKDMcwXKil27q6gEKFHiWZR61VYm4WJJ33NSh8qx1gn0936k+o6UmBZRdTP7uYE6xoNTrVeKGlV4ipy7wriHDBaw9pyx9pdJOWNFQAHrucymSPAbGTezWCZ7GMuBmBtW0jKxElmJYwDqAqEHwfxpe1WOtXsjIwDLIyqZGsEkd0Aa/MnlFF8H4vhrGDu2W9o9y7JYhQFUxCqCSCQIk6az4auce35CYybhfeZw4fUeNEWLGU066ugNTWzVKgkC5MHvW+8T11orgxi8rfdDt/ZbZvwqG6stp0ovh6RmnRmXKo82XMf7M3xrxeo7M5IvwrUkA4wwirzquxOjR0gfAa/OTVljm758NB+dVV9tfU/U/hFbi4Oy+8xFNPFRg0sdKaKHTU3D7qrdtMwzKtxCyjdlDgso8SAR60OTV1wDg73HViIUGdefp0oJyUVbDxwc3SNh2Xw5S0GbcAfStLw7Hm1aZGtsCxzSSomYgiW5BRvQWDwZycoUpI65nVQvzJ9PGuxpYt7SzeREY+zbMpJNwMxgaHmxryY7yc38j0ssqSgjT2cQzCfYuOY1t6+UPQfFOLpYYLcVwx1iF25Gc0fOjOFYDFFUhLWVFCoWZ5YKAM0DkSKou3eEdrqu6R3QNDmBZZJiOkjejTd7rYQ14MJ4682CYnVSNfHfTfT61lv6atsfjGOH1yiAkaMNRHMt0nlVE+KM8q5O+Dmq5PNgaUVFmpRNeoREwqy4K3fZeqn4gg/SarEB/UUVgbjLcU8pg6ciIPLoaGatBQdSTPVeytkLhk8Szf3EkfKKseGvK/1PHlNAq3ssOg5gAesGjcEIVR4fWvJzQcdT/wBy+jyL/wBInjPVJfX60U2MxLW7mblrp1BEj03rQYPGJdUMjSDr5H9CvN/8TF/fWR/9RPxbX/SKG7C8eXDOyXWyW21zQSA3Qgcvpr1pssDzYNUeVqr46uX41W23gHCOiV+NHrTPp5/r8KzPafExfW6263SY55A07f0/Or8XAQCDIjQjUEHUQfh8aw3bzElXtADRs4Y9CxQL8crf21IoPJNJcO/w3X9On6FvTZFB2/Xpmc4vYyuQZyydoMmY9Bptzj4xYtIVcwKhhOYiTC7lSQCCdIHiAQaN4Tx9Ldy4XtyWYw+5AJ26ij8WuHue1vs15la2F0RSFCwzBX1AJ03OhOx0Fe7DswXiTy7UnuY172ZmYga8omAIAGvgN6IwKmSQNBoTBgSdJ6c6DJEmBA5DeByE1pezGBtsFf2kMc4YQeTLlX7vQ9e8KbHzFS42JOEILftMw7xgSNdBrAkbzy8BUii095Va4VW60MVgAOxyLqfsAkEzvJGwJp3GLpsiCCEc8joYk6LuTrz0BIPSqTB46GLm2rd9D7MzBVTISQZjTlzM0GRq24mwi9rLrhWAv31y4eywYDVgCcvVc5nLp0I25TQWMwps5rN0fvLTwRvowJKyNwrKD/W1b8f4m2VskWcHcV1GikKLamOeXXKD4Anw3rzS9ijcZ3c5ndizN1ZpLH1NTY5uUu0qSHuCS2e5DeaaiVNZJE9KU+dSi2a9GFTdk72GhOhp1xJ3ppkHYedKXqmNC2FI0oPL5jSprdDYBtGXpqPI7/P60QtNT2FtbgXEbpzBQY0npzI/CjeytiXdydEUknw9aB4hallM8o+ZP40ZwK4qm7bc5UvWymcfZaZG8aGCK8fqt9VF3TOpKx3G1UXTl2IB/uAOnhVO1k1c4q8jKjyCAgUHLlkJI2PPlVUBQ4uKOy+9Ygwh8KcuEP6mnI55GiEbrFNYqzsJglzAuRlBkiNwPs+u3rXofBrWS2maCzKHbwN1iAo9flWAR9RI0nbqOYnyq6bitxnLarqWA3g5cinp3V0GnmKlzptUVdPNRdmq4jxr2UKig5oJmdMjypEciVPpVVd462XIECDPn7rMCTMmddjzFD8XuIFw+QQPYJO574e4rST4g0OcRay6q2aOTLE6a+7pzrsWCGhGZMzc2zYcC7dvaQIwV1EwDuJMwCOWvOaA7QdrHxDAhVUKDAXXxJMnw8KyIxMc6VcbEwdwR6HemLpYvZ8eZ36hp2tn4lpc46SMrBWHRoI9I2NLZ4hp3LagSftXN+f24HkKj4E6MzBlDd2deWo2+NXltLAEewU/Hf0NdKXT45uLjdevECfU5Xu5Hkxuj9AUntfE1Bm8KUMaYLJvaefxp2bwqDMacCa449KwnGrV1LYa9bzdGYI06iCGOp8q1VrEJA76bfeXx8a8PmlZQeQpWXplPv72/wCppv8AD+oiGNRd+tjWf4jXw2KTKQQLKiQQR7zncVlGFNmBT7SFyqL7zEKPMmKZhxezioLcbJrlm97HcSu27FtJDKZIDEggZtAD90eR3EUPxW8b95s6BVClGG/dXMynMQNZOYeu+tPusLChVWVAAUzEEdfrQftQ7szkgQC2gYBlBmOugnXaK9PJ0mDHJSS7Xf8ASj5tdXnzOSvsvdfW15/3MvirORih3UkE9ehHhz9ajZiBEmDuJ0JB3j1qTiOKFy67iYJETvAAUE7bgTTLN8oQynUTGgO4IOh8DXnvZ7H0cG3FOWz2v/siajuEcVaydIKkyynqBEidJ8wfKrfgl9RnN0LdaGulQEaMpLAZgCC73CvdEwAZjapbY9hCG17QWyzZx7JxcYp3ViA2QPB5896W8tOqKl09xTv7cFRxLiDX3DMAAAFVRsqj6sTqW3J9IEYxtWh4Tw621hFuxLsWmQrL9gByRouhaPGaNwNiytoBioBZmzQGbKTC5tCdAB3d9TQyypbUbDp5Om3yZK3iGUyCQeoMVL+1MxlmJ8yT9aS5ZY3JUCTDj3REwQDMCRIBHnRmIxB9iLbgZzczF4tmECwFHs9dySfIVtIXWzAbWpHx9BrRecmWiSSSfM61pbd3DEsn7oCUUe73RdCBlRoE5UDyde8w1FLxbGWBhzkFr2jQsKFJBJ1iOQAdZ8VPSmYM9Oqe4c+m2b1LYyd1zGwpiXJq94tgj7K22R0hMpU2oYsNWuMZ0Us0An7vhQ3FbFoaeznIgQOjplYge/A7xknU1R+pVqhL6aSuysRiGDDccuoo0YpPEHpFWfDcJaazbS4ygmXzBlEZtAHJk6Ku38VGYIWFtJmKjRmJ0LQ3eAYgHUCBHKsfV6bpGrpG6t9xmMVdkiPHnv6VyJprzrRYRsOsZvZEBbdwDuEs6q124Tz1dktBT906aGoeC309k2f2IdyxBdlkL3VByhSQJmBIPenQCahnkcm3Q+GBKlZTYW7AykTlPwBJP1mhFNanEXEZ7IAt20clruts5UGVFSd/ctk6c3mq3HY4DI1tQrM126dFMC4SqII2AQbaRmoscvIDJirl+tv5KZj40+2a7EMWJYnUkk+ZMk/Go7VPJywt280VaWbGoAJ156eHh41V4dtvMfWrW3e2/XI1Nmutg8Z2JuxkBJ0U7+Luenj8ZqTA23vNktDM0ExKroN9XIHzoXirap/IP9dyrbsA/wD/AGD+R+vh0o1NxxprwNq5UDYngeKXU2Y5e/aO5gaK550K/C8SJm0+2u23oa9O4gyLaa4wOmraHUTB/OkxPCgVJDGMp9RFTfqsngh3sY+J5/2XRg7yCJWBI31Un8PjWgFA4W3l9mwnv22bXcHOF6fwUULlKlLVJsjzKpUeR04GjGthdQF+BPzJ/CmNiWGzR5Qv+kCr9V8DtNCW8LcbZGPpS3cKyiWyjwzKW/tBmhbl5m3YnzJP1pqmiVgkytUhNDg1IDTAR1w6URwzEi3et3GEhW1jpEE+es+lCXDpSKa6Lp2jJxUouL4exveKY9BYzKVcPosaievpWbwd12cMZKxdXMdi4tFo2gGCPn6U5qx4U77IGOuqgEzpGoFFmzub1Mk6PoY9Omk7sDUVzCluIVYqwIKmCDyI0g019qWWiTSA+NJTa5nBNtz1qR3Mb0NbapjtWs4ZmPX50oc9fnUU0poKNsJsMZ3o621V2Ho+21W4PdFT5HXWgVXJcJ1misW8iBz0nYa6SSdAKDTQkSNOmo0O4POgnK5mx4DLLnqanZ9N6FtzRHLSKKfug95AWOup51AhMipjpPrUVvlUI41vY/AWsTxDDWcQpZLltwRmZDmC3WBlSD9miP8AFDs/bweLVbKZbT2lZRJPeBZWEnXkp/qoLs/da1ibGJVlHsuTTMw4IiOYaN+tH/4i8ebGewdgoNv2i92dQ2Q6z/KYjqaCElqSCktjGOaRNvUfjXEU8WCy6df/AEac2AgrC6mj7ckFeYGnjVZhiVMwPI8x0qzNrQPbkeBNKyGxE4zdVvYlZn2WV5++Lt3/AMStW+Hu2BZ/dlReCrlIzZ85AzA6CRPiaosc4YIwEEkgjodPyPzrsA5VzG4W4f7bbsPmBRKOqCOumbnhfGLjqMt1GfKxKl0EAMehGoWNBr57VZcLuYu4xW3bw7kbxeQKPDKZIO86V5nh72WdJlWXpGYRPwpxQG0ZG1xY25q8/QfOheFBe0Z6D2hwl9LqG/btW/3ZCi05cGHEnVRGrbUAi1RdmmPe10E/+FXYqWcdMmifLK5WeV3LxI/4qImuinIpOwJ8hNXUPsYFpQtGWsBcPKPM/lT72GRAQ1zvQYAHONJPSa0wBmnA1GDThRMEVjSqaaTSgViNFmrbgvErltfZ2mgli2gXUwBuw6AaVUk11ltdKGatUzYumG8Uze0LNEuSxiNzvttr9aFmn5Z0qNxG9dHijnyJNNmumkojB6mpg+lQgilU1yOPWsFwfA3UR/2axldVbVWUiQDAIcHnFFN2M4c+iYXXmRdvaadPa0zsPx63+x2FYLnAa3rAY5SQsGfu5a1+G4qrDVSwiIiSSNyQDtt86U15mJnm/absTbSznwltg6SXQs7F0jXIGnUbwNxO5isEj+Jj5fKvcbfGbSXG92NoWCVg9BEV5/244TZLNiMKSpJm7bIyyTvcTU6zup33Hi/DkrZmSMqBO5n40XxK3hBaU2RdF2e8GIZY5idPAiOW9AI56zUxhhBqiWNSprkFSojw6g8wPCalePGPrUCLl0Poadcbp8aGb7Jy5Gkb+v8AxSWFlgPSlzazTwI1/UVGxyCrd09afjLma2fAg8/Lr40IrjqKkVgRuPiKX32aDA0ThhII9aFFWPBrJe4qAE5jygHaTqdNhzp2T3QI8jb1lspcKSFIzSNIOmvrFPwuJH2Wj+FtR6Gtpi7ipYe1cslEZWUFSralT3tCTmmDsdqwFnUAiD1HWlY2pxDmqZcXAGRjlhgCfMjWNPKgsEZY9StwerW2UfM0Vw2JgTB5Hl5VdY3iGAfB5DaU4zKP3ttFWXzHRsqLBAGs6HcTpW45abiY1dMy80UP8knrcA+Cn8z8K2vAcJwe7aT9oRku5YcocQEJHManWj7nY7hFz/Lxrp0BupHPlcSeZ50TzQO9mzGdmG/zBy7nxOb/AGir9KkxPZ61hHIs4gXldQSZQlYYgaoY69N6gQ6VJkac20TZVUjzx7KoJW3mI6/o0G/EXOgIA8B+ddXVcUDsLfuBpOYg7yeXrUmOvKw1EEc518q6urTiuBp811dXAnA0s0tdWnCGnIIrq6hZo/PURrq6sNEiuFLXVqMCbCCdvjB3EcxQ6mlrq5HHoHYXEkYcjMR+8aBEiYTWtXexhZWE6dAIA6GBpNdXUmT3AZnrmKGY5hJ1iSN/I0PjLSMpNxwixoIzH+kagV1dQMKJjsY6Zz7NSqeJkzzPhPSkVq6ur0cLdAyRLINDXG1iurq3LwZHkbmqWyTM9Ou3zrq6o5jYhdvEsNmjygfSn+1Y6lp866upNIamCX0KMVYEEHY6ROo08iKtOzmJW3eDuCQFaANySCAPnXV1OlvAUveLyxiXvPnYjwA2UdAOvjzqg41hjbvsCGXMA4Db96ZPqwaurqmwv9xoflXYH4J9R+uVHG9bk9wAz8+Z16711dRTVyAhwErkiQo9CVPoQRFD4jEa/a9SW+Z3rq6lxW4bewVwO9ne53joq76nc7aD9GrsJ00pK6hmqlRFl3kf/9k=" alt="Image result for The Player2018"><img src="https://i.pinimg.com/originals/05/50/41/055041e362e2b592454870581653fa38.jpg" alt="Image result for The Player2018"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><img src="http://30nmtk.info/wp-content/uploads/2018/09/Capture-4.png" alt="Image result for ‪The Player2018 سریال‬‏"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="text-align: left;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p></div> text/html 2018-10-06T19:57:41+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Kishuku Gakkou no Juliet با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1682 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><font color="#000099"><span style="box-sizing: border-box;">کمدی عاشقانه ی&nbsp;</span>فارغ التحصیلی جنگ های صلیبی&nbsp;Kishuku Gakkou no Juliet</font></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><b><font size="2" color="#ff0000">قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="https://orig00.deviantart.net/a7cd/f/2018/192/4/2/kishuku_gakkou_no_juliet_folder_icon_by_tatas18-dcgwsfv.png" alt="Image result for Kishuku Gakkou no Juliet"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>.</b></font><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title="">کمدی</a><font size="3"><b>.مدرسه ای.اکشن.شونن</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>سال انتشار:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>زیرنویس فارسی :دارد</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><b>مدرسه شبانه روزی «گریگیو» جایی است که در آن دو گروه از دو کشور رقیب با هم در حال تحصیل می باشند. این دو گروه با نام های «سگ های سیاه» و «گربه های سفید» شناخته می شوند. در این بین «پرشیا» و «اینوزوکا» رهبران این دو گروه متفاوت می باشند اما چیزی که کسی از آن مطلع نیست این است که این دو فرد عاشق همدیگر می باشند و حال باید در عین هدایت و رهبری دو گروه رقیب عشق خود را زنده و مخفی نگه دارند.</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود انیمه:</b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://public.upera.co/aYnO2yzq" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><a href="https://public.upera.co/aYnRv52h" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZACmkcs" title="Kishuku.Gakkou.no.Juliet.02.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZACmkcs" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Kishuku.Gakkou.02</a>720&nbsp; &nbsp;<a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZABe4xp" title="Kishuku.Gakkou.no.Juliet.02.[480].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZABe4xp" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Kishuku.Gakkou.02</a>480</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3" color="#ff0000"><b>480&nbsp;<a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/b0mArbn4" title="Kishuku.Gakkou.no.Juliet.03.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/b0mArbn4" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Kishuku.Gakkou.03</a>720&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/b0mzmbua" title="Kishuku.Gakkou.no.Juliet.03.[480].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/b0mzmbua" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Kishuku.Gakkou.03</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی انیمه:</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/YKGJ1z" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><a href="http://opizo.me/oFVN8Q" target="_blank" title=""><b><font size="3">زیرنویس قسمت 2</font></b></a></p><h2><strong><a href="http://opizo.me/IQ52XM"><font size="3">زیرنویس قسمت 3</font></a></strong></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpNnX7PMSrBEAgkO0HKtZYCkebEaKm4tmfJLeTHAzpzbQmmbyw6Q" alt="Image result for Kishuku Gakkou no Juliet"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiJm7vN5-txKToWuhPlwvnBZoC9wCWRqGvleECMpTNHoBaKSbh" alt="Image result for Kishuku Gakkou no Juliet"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><img src="http://lostinanime.com/wp-content/uploads/2018/10/Kishuku-Gakkou-no-Juliet-01-26.jpg" alt="Related image"></p></div> text/html 2018-10-06T19:11:58+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai با زیرنویس(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1681 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><font color="#000099">&nbsp;عاشقانه ی Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://sumikai.com/wp-content/uploads/2018/03/Seishun-Buta-Yar%C5%8D.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b style=""><font size="3">ژانر:عاشقانه.کمدی.مدرسه ای.ماورایی</font></b></div><div><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="3">سال انتشار:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></font></b></div><div><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="3">زیرنویس فارسی:دارد</font></b></div><div><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه انیمه</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="3">سندروم بلوغ، سندرومی که شایعاتی از آن به گوش میرسد و کسانی را اسیر خود می کند که در سن و سال بلوغ به سر می برند. برای مثال روزی از روزها دختری که لباس های خرگوشی به تن دارد جلوی «ساکوتا آگاساوا» ظاهر می شود و او را متعجب می کند. هویت واقعی آن دختر «مای ساکوراجیما» می باشد که فردی معروف می باشد و همچنین در دبیرستان مشغول تحصیل می باشد که به دلایلی موقتاً از تحصیل خود دوری می کند و به مدرسه نمی رود. «ساکوتا»، پسر داستان که درباره شخصیت «مای» کنجکاو شده است به دنبال این است که پرده از راز او بردارد و با شخصیت مای بیشتر آشنا شود.</font></b></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود انیمه:</font></b></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/aYnwrjj8" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font><a href="https://public.upera.co/aYnxan97" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/aZATalk0" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 480</a>&nbsp; &nbsp;<a href="https://public.upera.co/aZAUh1o9" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 720&nbsp;</a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/b023aa4t" target="_blank" title="">قسمت 3 با کیفیت 480</a>&nbsp; &nbsp;<div style="display: inline !important;"><a href="https://public.upera.co/b0247gb5" target="_blank" title="" style="">قسمت 3 با کیفیت 720</a></div></b></font></div><div><div style="display: inline !important;"><br></div></div><a href="https://public.upera.co/b0247gb5" target="_blank" title=""><div></div></a><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی انیمه:</font></b></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/awdjTA" target="_blank" title=""></a></b></font><div><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/awdjTA" target="_blank" title=""></a><a href="http://opizo.me/awdjTA" target="" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/nr8F4G" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 2</a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://opizo.me/34FKYj" target="_blank" title=""><font size="3"><b>زیرنویس قسمت 3</b></font></a></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStGy-uaaR59Y_LWpBhsT-zirS-A5PNMccvSRJwltvTMnSwiSke" alt="Related image"></div><div></div></div><div><img src="https://lohas.nicoseiga.jp/material/9706c4/7645567?1.0.0" alt="Related image"></div></div> text/html 2018-10-06T18:28:16+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Irozuku Sekai no Ashita kara با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1680 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><font color="#000099">&nbsp;فانتزی عاشقانه ی Irozuku Sekai no Ashita kara</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXFxobGBgYGSAbGBsdGhgaGx0gGh0bHSggIB8lHRoaIjEhJSkrLi4uGx8zODMsNygtLi0BCgoKDg0OGxAQGy0mICU1LS0vLS8yLS0tNy0vLS8tLS8tLS0tLS8tLS0vLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQgAvwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIAAQj/xABCEAACAQIEAwYDBgQFAwMFAAABAhEDIQAEEjEFQVEGEyJhcYEykaEUQrHB0fAHI1LhM2JygqIVkvEWwuIkQ2ODsv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABf/EAC8RAAICAgIABQIFAwUAAAAAAAABAhEDIRIxBCJBUfATgTJhcZGxI1LBBaHR4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/AHTM8GcfcPyx8/6NAl9Q8iIv63GHCrSqDZp9hipUNWINweo/THox8TJ+x5svDxXuJ6UGUypIPUGD9DicVGPxqr/6lv8A9yw31wwLkFYf4ZH+k/kcRHhxH3T8sP8ArxfYj6U10DQaTAyrA8gTqX0BNxiu2QRvhOk/0mdPseXv88Fzk/LHZyECSN9jOM+ql0zeMpdoDHKOvxUyR1I/MY7BpmzU481/PBZKLDZmHocfGy/UD5DHfVT7O4tdASrlU5X+h+WK/wBk6YYWyo/px0uWXmMEs9AvFbFn7Nj59mw0NkVP3h7/AK4gPDzyE+mCXiEC8LQvfZsfPs+D7ZHyxz9i8sb9ZAfTYB+z4+fZ8HTlMe+yY36yM4MBfZ8WMnlkJhwb7EfmP7jBUZPyxOmSVRrZtMbH54n8T4mMYbde36/YPHik5aQEr5WmpYHf7sec9fl1tiOtw9k3H7/YwbqZIP4wRI2IvI69PxxSzOcJNzEb6iskKfSR9N8QQ/1CalS37/Pmx0vDxat69i1wOtEAL8IOpieXLl+uOc5meSyNRUG8vp1ST4rXXraMQU+JgoyQ1/iIEg6h4ha0W3BxSzWdUyGACytoBIAtIESIMiSY84tjzskP6jk12VRyeRRTOW4OQSazkgmPAYlWkm4iJJkKBbriDP8ADiUCo+m5ELc2iJI5kA2JtGCOY1pTkzvJAqQG8MA6hykiw2JwvZrMtTV6lQEOXJRJ8JBC21GzRJMi0i3PCbnN2bOKS6NQyHGaNVQVeCbQ289MX2PnjGOEcbGoanh5kGfDMc52P78saHlu0qOoVyBUiY6x5b49bg/QdzpeYvcRz1RWhKIqCLnWFv0gg+V8T8Izne0lqRGqbap2JG5A6dMIqsTUpfzDDHKypnT41IcEAGSzKSZAubnfDPwTjSGmnxHwjcQfreZ641x1oxzUX5hjAwM41xKjllV60Kr1AgaLAkMb+XhOL6ZhGEgi/wA8Zf8AxnzwLUKSvJUMzKNhqgKfWA37OF2NSUgbxD+I+YNR+7FMU9R0ShnTJib7xGKWV/iFnFfxMjr/AElAB81gg4TYjmcXuAtlmq6cyaqoR8dKCVPmpB1D0vjuTDcI+xqGS7ZZbMgK7VMs8Ha6kxycD1sQuOV4/U8EgmF8UkqCZOk2vEdTfnthZp9nkZQyV6awoYK4+OWgjVMCLGIuDzg4Y8tQRqerVUWoACAkOzAgm4ECfERpmRp54XLLJ7TNjhxrTQ2cGzIzCa1WCDBXePQxceeLhy8YQOD8Dr5wuEzDUVR71FnU4N9MBh6kmeVjg1lBV4dVVK+bNaiVbSkFqhM2IBmAL/e9ujI5pVsVPw0LfEZe5x8NHHfD+IJWAZFbSSQGtBIEkRq1DY7gfUTe7vDFlEvCDfs+PDLYIOpgxcjliKoBDHoPT2wMszSB+igfWGkEgEkeUfjilmVdj4gI5xAOwg3va5jHjnYVmck25Wnn1j+3kMZ7xfidapXZkrA8lFNm2A9BexJxE5zyu2ujceJSWmaLUzwkL5gbfuD++RwucSoVWeGnTPULA9LSNsRdneMBkOszVRoNjDC8MRt5eoHlixxCq7OSVM8o/e1sDgTxzdCc71xkdfZFRSquSpI03uT0ECAdvCT06TiFCiCWIVm1AG7G8RClrGDHMm8Ymy/EwFAcHwmIsFna89BzGKXE8xX7wsabvSCgsEgc4A1ATuASIiORmcHNS5eb+ezsdVo64pniBrU6YCoiEPpVRq8ZCmQLDkTtMbYAVu0bF9TBahiPFeYAOoyTeSbWABPXFurw41jTqKQiMJst9J5CVIBjpAjlfFDjWUeiivqm8H7vIxYe95/EnHY3ivj7jHJMXl2/L9jBPhvECsq0ldtX3lG1vLywJapPIT1A/GbY6pvO4F8ejF0x7TaHrLkyNTX1IdgDqbvHUxo0jdzDEadV4w48P4bqXUr6yxJJIgyxJMgDeTtAxnWSztV9NTu1KpMxOl6kIzPV3Jkd2TGkREReTvCe0FSgZ0lgbkGDc87RfBtWieeJPu3+4z8Zrrl6LVahGlAYBsWPJV6k8sYjns29eoXYyzt+NgPQWGHr+I3aKnXTLLJZBUZnSCIsFG95Gptp54W+z/BKubcilTAp6/GTsqxYajJnyG5i0bTTddlHhsSirXqLzcxzFsaf2XzeXqcOQVqaVRRGhlKgspLQt4m8gz63scJfGOy1eg6DSPECDDTsxgn/AGlRbmDzwS7Pg5UsdTOrwKqQviVWkROzb8/vHaxx0VYeaPJd0z5n8lTp1andkxTLh6JvoBDfCzEhlBIufI4L8L7SAUaSVSzELpAsbhSJgjTYndtuUxhZ4lnTUrVqjAKWaoSF2hpAAjfljrJ5sKjU7eMLJO40mbep/DGZo6QfhZLl57+w68B4+oqLUoBR/LWlUpsyqCUB0uCSJBF53BLAi+Gfh6mpWY1tCs12AOosgjSgtATZmuS3O2En+HNJGqZg+DSKVy8wADcmDcfoMEuzWYFfiCrRNT7PTpbMdwq6NQESJJW3SdtgPCtoD6jbaHirkiauumU0sVNQGd1PxDSbmIENawPWSZP7OIUCLtzx1rAPP6nG0Zb9RTpUNFCtUWiKWcoli1Rj/isFDyam7JUWLH4bCBpGC7PIDaQjsZYTI5Eg/Plz64Wc1k6PFHNWlVZFpVPEYIkhdMSw0/DBkAkahBB2j4Z2hD1a1CWDUyCoqXN9z4dwOXWQeeFzjJxpA5nSv589C7x1ppmnO8DVuFDeE8uhJnbAPspSy9Ok7V9BksqvNtJsYIPhY7bj4RcbkxX4l3dKu48Jp02IJFtWkgAXiC5AA36+S/2cFH7OtOqhq6ydAR9yTEgGIYTF9iPfHSjxid4F8m76F/g9djXIK2ZyI3MGTJtfrMg40BKRKqXIBO19II89pO4ifnbGcVc0tJqoTVUUuYOru2IBtNpG20Cee0YcxxhECp3iGYJkyYIEC/lIvf0webHyioom8QksjnG381Z58rRDNp1FjzYsRPXeRv7b2xYyOYVVYsy6FBHhkPyUAySd7W/C+LGRzCMpGkDVMHmYttIB2+mKzcIpuGddQCNLUzOk2gmYJmSDewjbmFT8Ncdyb+fKFY5u+iSlmFqhlpnUdW4IIFrSdhPKecjC12wy/ip3DADcdY58j6/rg7xjO08oC1Glr1Hxnwm8AnzIkTFt98cjM0K9KnUTSQusOfvCWDAdRdwPOPfEmLjjkprofJIzQ0N8S0VviYpjkJj2EtlDehyyNej3VKkXDDUGbUXGlStLXAMDVqVgFTUYHMscV3zQWx8t99hvj5wbLo9GqQgJAHhZtTAqNQiCjAMdQsNlfxEiMEM52TpvlnzP2h0aGczBS0kgCzDkNz741zUDoJtiL2gznePA2Aj8ST9fpjaclwjLZZAEUrKhJUeJgoA8UCWI6nocZf8Aw+4D9pzPev8A4dEqSInWxNl6RMT5EDnbV83ljVY+JvIQDPPc7df9wxFmlbK4RdWJ/aOurVk0K+kLpJbqWJ0gG4iTMxgTnAqnULzuTt9d/U/K2NBznZ1Hpuv3mE62uQ3IjoLRA5HGa8XyVVXaiRLgxK3XkTBIG09MUYpx40BkWxfzV2mZ1O1+viJxLlch3jBVuxIA9TiRMmWbQLlCQY53i3XDL2a4SVro9ZSKa7wQCCQQD7G+OnUpL2EwtRddizS4dWSo9DSwcwCoNmEz6FbAybW8saJ2e4SMoA+9V1u8mwtZegsD1P0xPn+EA5rLspLA6hYXAAltXscFeL1aSACCYgEDcfPDnlxxkkt3/B5ubHnkvZ/5+fyFHrkaCeamb9R69SPlhZ49m6nd1lp/GEfT12O3nG3nGDXHsyAuqYQC/paIxFRqUZDVAokTJaALc/phePPGLfJfkjMuKcmlGXTXfz5sQ+ydanWoUqCvpC6mqQwV9WqxuCSDNvQXtinRrGpxSmoIJpKyOw+9p1jxHnuoxV48lPK5ypUoGab1A6BGjwQe8CkXAJYqPLyxd7BVk+2V6gEhkgTY+J1JN5uYn5xhMr5cvyPSlBRxP7/rv5/A49rAPsb0mOhNFyqloAuJvJMxbnO+MwyuZr5Z9SeFiCFZlBI8wLgNt198aS1OtmNYCKaS6QoNtUmWMXFvPn0xTzPCyBrelFNiNPVbHxNGwO49b+XQm4qpfcDFibjyX2EDhqK1Q96dbEkmZOrULzBGxA53k9MFTlnvfXzv4iT1hhP0xf4hw5UcsDDaeQ8xBPQb+frcY+UZchAh1fet4Rab8h5Rvh6lHtmqUVdsj4TkaxZTTVwC3h0gm4m8HlPX1xoFErSUrUDgFdJm999Rgbk7nriDhuWqrTVAdBgiZ32Fmn0NsUuNZhaQCsdETCwxDt8UnSNhAk/hvjznkeRu1ra0Ii1dv1BOazTVXFNKPeagQStg2i2uCLQFE35jacK9an3BcK66aghgCSLMGGlo0mI5Hnglk85ppVnWC9RdMwYI1AlQFA3sukCwn3izNNmCUmQK6/EzRBkSTMxJJiAbaQDjeKTaMYI04+BMSY+pj1E0NYwcCoGiyOSGBLsyqyMAsCmrkhojUaim9gDtqODNWuvdvlz4lkgiPEVsIA3kMSDaQZwF4ZUaoVJpKKfeU1ZhMQghFuxgSZLRdgJuL6AtJNK2mCTzmWuTqvMzvMmTheT3YeOfF6AnZTgNSjSJo0hpqNrGppaIgT4rWvHXDVlcq4uyDVewNvx9PkMUstl1MEEqRN1NwbQPvRttA/HFmp39tNYCxs6Aib2kEHz2PwnASxp7aQxZnVWR1PtRNkQD1/vgBxHhNRXLuurVtpvABkzcG5YfLywazfFa9Ipr7lg5AUBirkkwIUjzE+5xYzbkjU7AQpFhAExeTe0YCbUfRDIJz/QS8pw6gk1jTKASNjBJIFhyv4bAA3gAWwRTLDWgLxqU2vuCGnbr+ODnE3REGqyyFmJCg7THLl7jFGh3EgpVQkWkkC/lPrytg8TUlsXnTj+G2yDK1tLxUMAmAwmOfUSPnhlzPDqdRJcBrfuDipl6QB1GDysZIvfb8MS087Dd38RiUjc8r9PfG5Jxb8voBjcnqTA/GnBTulNlHvItf9Pw2wB40S600LH4RN9/CP0nBA8LrNBMeP74+ESbzaQfUYF8Q4PVDaAwaNpME7Xv6jpjE8aaJ5advQrdoqCCLENsL2jn++uK3Aa1enVnLDW7QChEhlFzqkQAI+KxEjzw9dqOzy1MhTqpTiqrL3hmTABRuZ+9BMevLCbwvKVKNRaqtp0sL9LEww5gwRHO4wcpxl0ipJuNmkLTzGXdmCq9LmNUsbSSLTMyBa9geol/6vlKyjL1WEOI0tKm0WJGzdCDflipTzRrjSWGoCCg+6duRA9Jtv54lfL5U6mYK4i7WI99/Lfl6Ymekuff5E2PPKL41r8xd4/wnuq3d0iXXSJkkx0Vo5wJ5b49wjvQzqzBQwvMSI5iTNo8+fqB/FqlaiT3IISOVgOfxT59eRxDw7tAQUpVqaGSIeCTBuDe/nHORhrnDjXZ2TFfnh0PQ4mqsqmWknwxJBJ2Am/lhY43W7xCHLK0nT0I+GNNiJnmJkbicDs7mRMTpPh8Y8R+HbwqIEdLYl4e70g1Rqg0gXUG9yYJueY2kWIwni4+b59hUb6B+WYpWpOwIFNgEUkWZZi07FwSTG84u5FqSMvfKNMTUZiwZnfUxItOq6A2AgHrjviHFAUBJBDMSWCm8AQPKxv7dL10zFVlcmkjKNOoVBB8RttuBpA2G/zFyc1bVBbBHdnfEKO15i379MVWz7ERETyjfEmWaoCpCgkEH6zf5bThym7H0w7lc5SmmXTT3akFgzF2MuwFPTCqZYXe3nbSbfDePV2dUapIPudvK9jgTS4bVrmEo6TO4LfLxHzGDPAOGmlXXvYBHwiTJMidtvU436icqsXm5QjYyZfiWoGjA1rBsYNjEgQR8Ijlv64L0M8qCZYwQf6pBETCkraY25eWM64nmEXMHTJaTIt8hPP9B0x1muLVGEDVOkjcne33gZ6ROHw8y7MxfgTl2XuDhamcrV6hDqG8IZio0l2VRAYAQuwJ57E4d0qp95BuRcB9tgxImff8sZ5Q4iaakaVAaNQCgXHMgNH02nrj3/V2Llj4TqtBj2WxixtJwFJafYeTN/YaZl3BGhrjlPMD3NxtvynEuRy9KomvQjlXdbqPiRih8t1wk8Kz/euKepgGm8kFDEyCpDA7zcSCeWCPYjijaq+XqwrU3EKJgAKFhSZMeFTJknXMmcSTnw5cWPxZvqRVraGDiNY04jbksXJ5gfv54Qs/2hrpXqUw5UByLWNrfXfGgV6tPTLksI1deRIMREiOeMt7XUBTzR0iFdVcDpYqR6yt8M8LKMvQTlXFse+BVe9ydMlyvx3EfddhJkREYWc7xvSRpJeFcgnwmBpMk8/hOOOG5uqMmUVlUMXHiIBCySSJMwSSJ2m25wBGTZohheLyIEzAbpMHfDFj276sZLEsqi69DTuyOep1KDQvgYkldReAQAdWq9zJtO/vhJ43ljks2A/joVBaT8VMxIPmvhPsOuAWRzb0KoYOysrQSkTEwfI+mxwxdp6q16DCxqLpq0iolXVhD6TuswGKG4NrwDgZwoKSpU+gHlMz3Gaemk6Lqb/dgG/UgwfbDXkqiuNFOSRBN5BvN7+nL+6j2dyHfNVqFiQoBv8AE2rVPXxQvnzw28GgBtCFbGXZizA3vtpFrkRzG+F5UqbXZJODlNR7dUXszlFbw5h20kbbLN4uux35iw33lX4tQWo4VdNIJCDmZVTAsZBNxBjbBfMNVJGpuUzysdMXE8+fOfXFHP5bxFAQhqTAkA3jaLx+pxNCKi1yf7dBKcoOkCs/l4NGnHiZBtt4XZF1W2EefXni9w/KhUlmLMWugCyIH/5ABcso98SUOE/dqkg0gJYwRYlgpF5lSwF4/AiKzkuVqV/CjTbl4rFV2gbgbQcUcuSpMHlss5zNZaSNLI+gAsBfZeUDxTfVzE8ziq1J9AZCSEWSbGQWhQAeY1SQPPHWU0vVEVELM8zUlRsJHh9he3hPLexxVU0+BmBUwwpiEDDSDqNiSSWEwD4RyvjL40q/cyT10DOFcHB8TAQQIvJFiQTygkEX/PDAlBKNHXbU/wARIAI3HLeCRcCbYgzGf0Uy9xeNVjMEx7RP08sAsxxB6kbldIEbnnuBebX9BiyDS9OynJLpLobM3xN9OjX3ZNRaZKrPiYaiCdQLaJUNAtrtq5i+F8Qdc0Er30kggmYMn4Y8+WLH2HNKEqMyE0qalJIJSRIIgBWcaWOptWruwQWOgmtk+zFVgXDE1ASRTVS7MLwx20ywkaiJF/LCZYoLa9ewlKcmV+KIEzTPuDqjmDI/XFTMZ+BGxHLb6cx+uDua4expS8pUWxQ/Eoi07+XPn54UczRYbzHLApuC4iXit2yWpnWJ5+QxHVzJMkn6/L8sG+yfZCtnjIPd0QYaqbgxuEH3j9B15HS8j2Yy2VAFOnLf1NDOY5ybD2gY3bGxxoz/ALGo61lZqTaSDAYQDbkGiRznBXMu54rTdGCl2QMxsCNA1BhsbD5gdMONek7blY6QTPuTH098A63Zem1QVy1SAQxQMDcbEEifMjc9eoSxx7+UGo8W3+T/AHJ81XUaiXA0wF0cyRYLMbwbAH6RhG7RVDNMMpBXV4i2rULDfpIn3xotXhWoItNrzADHYkEk28tV+V43wj9uuD/ZjRHea2YVNV9oZYgbgQfmDgvD5IOXl69CZp+vz/sr8C4W+ZcKCQAsk2MXESCQY32nDFnezbZeiSHUg/HKgghVOgLMNqLHcEcrHCv2N44tDMqX1d3UGnw3gk2t022v0w/9o+0CUaDvTBqEizC6pNgTaBvaNzAOOzOfOj0IOLjZluYUjcG4n1EkW+Rw/wDZbMTlUKEBqVVFI2LBu7FT/bBd/KAeWM6o1NYAY8iL/wCnUAOkm3qcMnCkY5gLTK0X0/zEql0TUg8QIUyQSCwU9Yw3IriKmr0U+CscvXZKhIU94hKzAINv+Ub8jffDRlcwwQTZTMy4ErzMxMneJG3kcQ5TMLXqLl6yI0uzMVGmWgk7EWi3XrN8Q8b4qhQGmChW7SwIK7aRaRcjblOJpJvQl7laW+j7xvihpgFFgaiBcHVFgQd1An3PS+FluN1NZcBZO9t/hkSf9I/cRInFg4isNSidIAA0na3l5f8AnFJMuGYAMACY8VjHU8gPfHRwxS6K4+FxpbWwjluJahFQ6pMmR6TEkg7TyIIEYhzrI5aXltI0rsBJtz8RAJF9vw4yyUkY954wpPhAs3uYI+WKuZbUAqSVEm4uPlyAA/cYKOPzWiTxPh1BqUeizwnUjhrwHEzEE+IX9iRGxO+LGXya1Cz0lcBDfQCy+KbKFUGJA/YxSpZAlSSsRv1B8wLjn+fnqH8PuHEZIWuzk+cQIjywU0ttMTjxrI3syviGeLFEGohSN/DN7XF+sep6Yr5F5kWBiNzEXsfKLT6eZxUrzA87xMneBPTyH647o1YO8xYm8QNt/TbywyMnyGSjUaNIodoaWu+sfy9ACgqJJJHhMWCsApsR4rqDLGcvwhalDTV/wrllDED4mJ1HcCI6sI64B1KYDKWA0o1LvlKKe8CNTpKGLEACdUaoESdoODn8Pc4Xy5pOPFRY02Hp189wfTzx0646HY/xUzOs8/2XMkIwqUqgD0ydyjGRItcEEe088HshkqVcpEMz37sgghZgsxt4ekRNriZws5jKM2ZekpNQLUdQCYkI7ALPIcp2Ek4cexuXZ2dkY6A2k1NjUePG8cgBC012AJO4wuuVWdp69B5+0qulEAVRChVsFA5AC3I/I47PEASUi5gseccgfM3tyEm2FrjiVToFFVKgqpWbnWwBvNgFEzcmdtzi1rNNSQp5kQrFzG8LBJbrN+QGN5K6HcdBmvVpgoJvN/lFvdhjqkVD6ZtqP4sfyOAuQrLUsKgd1qDvARD04BYBlIHPnA354s0K8lyL6XC+/eGfocanZjQi8dz9Whm61JWPhqNpvsrhSPSFIAwv8WzhrPLXMR7cr88NPbHKF661Vm4NJ431UzafVCh9sLOby7b6WiJkj547HUZUSTglso93EEcrj22w1cU449ZGpEDxsxYqQFAcAhdO33DzJ5xIJwu8sGuD5ugMlXFX/EDgLudXhOiIMgg6jvEEzMDDs0G6aH+DzY4Wsivr/bsW8hVKOGBIMgyLEEfh0w78P42hzi5kraGMNEi5gCJJMxtO+EOCT4d5tsD+MYZMpUqZJ0OYyzIwIKmongJBnpc73Vh6HGZIoCHnW+0F+Cn/AOpDG3xn/g+LP8SKARaazct4Fhee9ydQvawIuNudLged7+uHVSD4yw306qbgX5iTY4NfxOzWuiaSsAU8bG3TaSRFoM+mEOEnJaGw8pnS5BpZb/ywzPAJIC2NrExN/fF7iHCzTcKJNto8RHImCRcXgHDR2L4Y1RhWqjRWWdawQTq2cRbUROoRHiiAcPfdITq0qW/qgSNufsPlgHOipWY9xnJBEpOpUjQFeGBioLtsf80eqnF7shwxK0WOoSSZ5AqOsc/3GOv4iBVzKUEUAXdgsk6qrS023YgQL/XDR2D4cFy7VRIfWQ6kQVCkyCOVySRysOWCbShbE5POuLLI7OKiHuSGN7VASPxgeVosMHuEh+4UxpdSQwH+oj5HfFWoSpLLJUD9d8XKVQ6EdZgzJHn1+mFKaS0LWNJ6Pz81JjciBOx89t7keW2J8sTvz53Eb/IX57Y5y+WJtpJ3NlJJAkk22ACkz0Bm04kp8vIE/XFME7smk9DrS4RRKlQGdgaSzTYlXY0GqkwAxXVrA8SnSACQAZdh7MU8vlqBAq6VJLFtJBPIG5gSqgiRab4V8lVrFQwemNVFZUyQUFQZYKQSdINizLp3ubWVuJksx1AgyZBnw3uPES1toJJthzVp2cm01x0SZOrCVXWdTjulvPxksxHO4XT/APsnGl8EofZ8oEUyykgkc21kOfQNqA8lGMy4fmAj0QbBKquZ2I1KTPsuGPhfHWWjSEzpQM3nozDGqPXunD+gwhDosf8As3T8E7wFEzc+FSNQ66SL+uCuYWAzKvi8hf8AU4QeG9oVpVNdNg9KFRwOikqCAfvaQDffb0Zct2lpVEJoKxCkgkgBRF7nVYXGAnBp2UxeiLJ5ZKOpxTVDcmBpsSLXC3JA3/PH3h2U7tCASdTa5Jk3UN0HQWi22BfEa9ao6pSbSp8VatqIIAEAJ4b7n+mSRGxwRTM/zRT5Iqg9QXZVAPmB9ScMjCkqAk7bsGZnN0zXqU7y2lj6lKYEf9yknoMLWb4iw71C5C92QFIndTv5yd8Da2YZsxULE2BX/sKp+QxFm8u9WpUKCynxDz6bQefywCgvqWKk/wCk0vchBtirWjcbx9ZO3tH1xJr6744qGfLF5EGu1XZz7KaToddCqiw+41hRqHv8Q8iRyxpfZqvS4hw8U6wDkAU6gO8rYP5EiGB6z0ws9j6q5rh1XKV4IRoptN1tqUxv4W57EW64TcjxjMZU1FpMabkFKn+08uUi4nzPqJm+Sab2imKqSa6ZImZ+zsYeWpuygcyFMQSPukGx3EHygdxvjFSvqLHw3One+9zucVXaMV3Mg4yx9G78Y4ewNPMULEqPeQLEdD+PnGBfaHjuYp5KpmKVJFemVDavFAYgagtjFxvb1g49wvP1cxl6WbXxIlMo2XB+6G0Smx70MljzBIEcxXafJOcpWryyVBSVNPhMIGHeLUhiDqFTbkNA5YRwXIam+Hz9hU4HnHrln1TnKbd6jtfURG4PIwFKiwtEctB4TxUVaVatTXSaqLUK8gzKe99RIN8ZJwOsUzNJl/rAP+lrNPsZ9sa1w/LFe8pizGnIUcgQ/wCTD54PJVfPcSrsMZSqTRV0upQah7AQfO5OLl1UMhGlgBEWtFjipweg6UEGkzpIdSD1PX6YtOpk6bqdhyt16EbYkbTbpjTJOzd6df8Als8d1OgNrKGpLqNLLAMCTPQbYk49SYqKz06is7vqaoGGo7qBqZhCrAsQBtFrBcjSSCXqhdOy6WZz/pEBOskuItubYv5qhTFCmyLeo1Qa2s0JpEAaiNMt8XVYgEEt6cDzpdB/LZwIzVDl6iiahINMDw6KfiaRB0NSZwuxO7LeVDiQWSEJKhjpJ3KydJMcyIw85pmqBQg7vvCuosKhYB2osV8LAqNWYpkhWAPdVTE4ROJs2s65DFjq1apBuTJclpnmxJ6k747TiMrZXqVJPMfWMEOA8Maq5YkimtyQeYH3fb5W6jAqlVBMT6wJPlA5k7Aczhx7NtrVDKqtJgz0iDJBnSB1IIkzu88gMCo+iCnJQi2EuJ5aqDToIFTLmAxpt4jP3RsVnaY5zPLDPwzhtPvO7c0w66mUADQApVbLsFuCs3Mk7Rhcz9bXUUqhW4At4j1JmwAHXr5YtZ5hRy5qsRUAHhncz16m++CljTJsfipxStbZa7UdoKFAiH7yos6aYPh1bBnjko2B5m2wIV+Fdp1UVe9DB3g6xcSuphI3+IjadsKL7zYTeBtiSiZ3O2BSot5Ma+NZZO8GZpEGjXbWSNlIGuohv8RIJjlB6YK8K4eFQlt3JY/7gsR6D8TgF2MPefaKRAIdBCHZmBtuCJiYkHrBiMHslm07smmNXdDSUYMrLAiGGroBsThbVM59FDiPA1dizDTDRbmAqm9v84GOc32dFRwQdPI9DEfWPwwdruCuk2VlhQNh6dIsfWcVclXLl25yAB6A/mSPbGqTAaR9SgKFOU2Ubj4h5+Y6/gcJfbQMmaLER3iI5AIMErBkA2upPocPWXUOZDBVadYcwotczy6EdY85TP4gqn2qaTIw7qnqKQVLAFTEbWAHsMD6jIC09ScfAcRtt0x91WwQRpv8NM1pytQuRpSqQpIMLqVCZIuo84sSTi7xnNfaKdagkK9QEAkA6pWBMR45Gmf81M8sT8IyNLJZOpSZ5kszMbCSiwR0EAH0OFjLZjv64p0hJDC4NgoYEmYsZ2M9MSznTcvRFUMdwf6WXuynYumSXqOHWN4ZbH1IM+UY0OnCmVUQVEn7xgWBJxTzpCjTAA3Mc2vMDpP4nE+UqnSJWSQY6/LHkZZZJrlNgqvRF2ncBtr9eU+WInDK7MBKnp1/YjE9KlpBYiPK2+KtfOpT3upi+/X9MU+FxONyekLk70YPkKbMwCLLMYUW6m51WiAZJtAM2nFnO5glyDU73TKqwspAsuhYELzCgACT1x94YjBgUTXFisEhhU/l6GgfeLaRzva8YL0eD0yGq+IUgxKq4ipovfaDsRO0qfTHuLWzzvxaC+V4blv5KimXDKrFvhLAvVJ6CwCglgDoIiWGkJebyqs5QMGLMYCStMCZnxAPEcjBje+Gvuqqmm5DU2siIwbUqyFDMsyVJdwDpuVi8iaj5RACEjp8OmQOZG49L8/Umk2uxiStUQZThiZVO9JAeJorI1SwjvG8wD4V358sHuwmcRh9nAAfWTMXKxv6jb5YTM+L/EJBnzxHkOKNRqd4u+lh8x+Rg+2BXl6CyY1NUzSuI5ulS8dQ6ARC2JubwdIJ2G8YReMZxnJRWmirkp6HYX5DYYFNm3eDUdmP+ZiY+ZxNRqSCJjBOVisXh+O27ZWzNUROkDzE/mcRK2Iq6l2Wmu7GP1PyvifO5buqmn7u4wBRWhv/AIdOCcxSFMM7KHBJhSUMAHpOv4htvfB6t2sypdaQpt3ruKbGovwmdPjM6iAbRhN7G5zus1TMga5p32lh4Z8tYWfKcM/GODUM8SVfuswDpJPMrbRVHJxtq5gAidgEkwl0Hn4dWVZ70oRsqgKhjkNMcvLEGS4XWqDW2lTcQsfddxJtuRHyvfBapUqNRRag/maRrIBK6ogkNFgd5j2xY4GgCNp+HXUi9iTUcmPc+sziac5cdj4qPIS+0OVFOoqTyLNH3ixsPaJmLSPTCP2hrxViBdRt6n3w2ccdqmdzGrwhWAk7BVAA9Z5DnOFTtLTHeKyiAVgTvI5nzM4qiv6aFSlcgM5kwBiWlRJsP7e5x4dBvjnQ+14O8c7z+OBOGrjfaEZijSpJOruaa1WiZZEAIAtcxc8gBz2Ofw24Vpd3kFgFuCYDMNiNUSJjY7G45peUyTtZAZ2tym2H3hOZTJUkV3OstLCOgsAZ/pBjrIHPEvioSlDjD1CU4p02O2eykqD/AE3jryiBv/bE2VqCmmxLgXEeL9nkMLrdoTEI++mDz84625eWLmS4ui09VSRDFWbcDox5hSbTyPliSPhmnbew00z7W42ahGkGANTDYiRsR1EfWMQVK6xBPhN55cr+84i4vmB/iACQQrxBMOLEEbqd1Yb3FjOKdJxcE7k6TyF7j3AnFTj5aQNUxS7J5jQHcjwrUy7tChjC5hSxFidht7i+I81mHKUtMgKmkzTRDq1uxnSJ0w689MzF5x97M5RXLl1U6QGDEWAQ66ni0t4jTDWFz9cXOI5MKEZVA1IxDAWIcl0k6V8XdFPCwkA49GCTdHn746+bJaqwpXuikoh+IEd2gBsComWYM1zJI8I1YocQrklix8TMxYmx1MxJnoZJtbDLncxSYoq1AVYJTMuy+BWR2dmNT/L1DEu+8WSeJ1JY9CSRvaTMXvbzvgovXQ1KpFCskE3mBio1x+/3fbFqrZPNj9B/fFdRFjhbGH0HHicfAcSpp0md+WMNSJuC09Pe14BKCAPKQW/42+eCXFlWrS1ryAZT1BMEev6DAjh+fFEtIlWifqIPkQSPWDyxymdMBRZVLwJMw8CCfQdMbZqfofASLjcYZ87mKOaiqKoy+YKjWWkU6oAiSyglXEQZsYHrhVaoJJnflywf7M5DvHTUG07mATIB2t1tuRjG0kBJ0ad2LoP9lTvWDmWhpLSNRj4vpi3w2qEZkJ+KrUI8izsY9/xJ6jFjhR8BXofxAP4k4o8To/zDA3Ab03H/ALZxD+KTTKG6ipIo9uOFIaRrqAHQrqI+8CQt+pEgz0BGM4zuSauhKkWPhnY9Sfy9MO3aPM5yoUoNRU0SyszCZqKrAlW5CIvG9ttsHMt2GoGDLqLWDSCPcHyvOKsMuMakBNpu0YbkKRYyRb6Ya+D8HDyWMCJmPa3vbHuJ5f7NUNIaqbho8QtaNwRdSDYi0jA3N8Qq6nudM2E253sdxJ6i/TBTxpepzUGu3YbzWYSjBQREGYG4/q8vhIG0HALiWaZjZo6RHWRtsQb264oZnMuxKs86gNRvGx3ETYdPriutV9juNzjKroVHHxGvhmWcU08aqSJnWv3jq62354N1clUIclhN2AH9LABh6Wkevlha7O8QRPBWUsJhW1QPQ2mOY26Y0SgyvTUqugiy3+70nmDiXK3F2M2LNDMOECE2AI8ypOoD/aw1A8pOJ0cOmk8jInz3/GcUM8mlrMY5f+PLbFem5NmiCLn6jb93wzTRyeypw3JVbhdI1aUJsT/MkKkqGaWvYC41SdM4vUlIAcsrSAgZdv5SIunYGQvdnodQMm+KHZ014cUlDaiIJIBViHAKkuBq0mp1gAtbRIJVa+hUFagUpGSJOltTAamOoLfTTUXUWQeZNkXx2RxOmYLTDlAwLXJ28Gr+XY2lTqM7grHwmVrNVSzE2BJJgWAk7AcgNh5Ybq2SWojLQZz4wtSmSoY6DP3rSCWAPmeRurZ/hjh9NNtYJIVoKyBuYvFtxJj642U0+h0VQNzTSYGwt+/fHLHmcEf/AEzmU1E0zy9THlv1xWfIVJC6TJMRzwKi3oJuk20Vl2xOMxAsig/1RJ/5EgewGJ8vwmqxgKcXG7N1QuolfTUJx3FipZsfqwBmmmSxJJ3Jucc5LIVH+8FXrufl+uD+W7LVGdQ5UahIEiSOsTievwlaHx6iTGkqOZPL9/rhixf3GSzLqJBlMnSWmVCanNtb8vMfoB88aB2B4UTSqSzCWAlQomBykHrywtcKyakADxSZmJIAAnaTAFzGNY4NlxSoooWLSbRcjzwrxGqTGYkmuRU4xlKyIHy5AZSNQcSGU7zcXBgz69cccAoMKlZ6r6nbRa3hAmAOgucGGqEj4SQR9D6YzTs5m61HiFehVYsSHVSxuSpVlt5oZxLSexo9doa0UHI3Anfpvv5Thf7Odqg3eo7qndBSpmNQ2gg2JkWi9/LAftbxnMiaZhaTcxcsIGq5NrHbCllK2li2mSRfkYtET1k2/tgkm2k/U3iuLkg527q9/mRWFxGhbclMiOdyScAEFxPQi1uu9uuCzslWnGrxCGA5z0Pt08sBzWAJkxe4/tjZxp6Jtt7B3EaEcpm/uB13xXonYnnbb2xdr1dbSNh+74p1qRUzHqP/ABgl0URWiRbev72jDh2e4g1RILSVsVPnsV6D88JquDti5w3NmlUVwJ5EdQdx++YGAyR5Kg0aBUqgD4Cwi4IG/qQf3HXA+o6sCQoG28YsfaWKKR8JEiDEg3x0oJErDKYsIGn5W3xPjuKcX16A1TA/Y3M00D94wQCqhJZjJUJVYKqgST3qUiSNwADAGOu0GcptToKlRVMgmBZAGYAnwqu8GLERPmYuzLItKqzLLTEaRAQUK9WRY3LUlG33fPFrj/BqStppobVGX45YroH9cqDeZAty2GPRVXsk3xKHZOrJqKrMQCCpiCZFrSY264X3qMlZ1Ja7sPCR/XH4fli9l8z9mqOdPOGE7RO1zMGeZnqd8UKhWpVLrI1VD+RPp8X0wmP47GOaeNUEDxOqrKuosRBJJ5gfv9zj7W4hUNy3S8TAE2HPmcfMvmlDtMD2x8YyT53x6UddEORuk7OxxFiD4QHkEsLchFhYewvOPtPiL6CggXBnnN+eBirpciRG4+g/fpixmHKw/rPuOZF//ONToG30i5RzzayxMTMC8X5CNvLpbFl841QDWZIECR6/rgeGDAc5Am+JMllKr1NA0gEFtbGFCg3LG5geUm3ljW/Vi0m3oYOz1F6aZgUgsvSMsZkKIL6OQlfoPTGmU6dgDuBuedt8IWUz2VylJ1SsMzmKiFAUH8pAwizH4vbfyvhsyOcBpoRqMqNwVvHPUAd/LHneKe00el4VWmmXGzhpyCYQ7n+nz9Pw3xnnbUmjnkr0zcqhINphiIm+4WN8OtasxBjQD1u1/Owwg9raASoks7gqY1X3ZiQCIsCRblIxLyLIQt0yHjfFHrOARYWAvzPnz5Y+ZzhTLTDDTq3ZAbrMWFztzH/jFHhdN2qBipKib3N+UW3/AL4J16FVbq1+RJ8ugw9za1ETx3sFZENVaKSszCZgXHWRv7xiXiPAqlQwqN3m11I1RyI2HK/LHXCspVo1xXLSRyW09Z8j0xoeWzi5gFQzKwg2N7dOoxjypaCUW9mOAMpIYQQYYcwehxIL40jtJ2eTMGHhK4EJUGzCJhhz9NxuOYxnGbytSjUNOoulh8iORB5g9ccnZqZLSyneA6B/MUSVH31G5H+ZeY5i+4MxZc4+0MwUZXUwymQcVu+JZiYkkm1tzNvLGmofOxdRaivRb4l8S3IlTuLHkf8A+sEs5le7MI4DQI1XEHk3Xbf088JfZhm78MCRpViY6EaY+ZHyw3UW8RYyZ3JMn64RkaTr1Cq3ZJT4SafgWqVHgkKBqYq4AGpiACS8CQRJuCMD+LZFwEHeGoA1mJEAhAZA1kgiUOqRuOZEn83mKlNxUpsbbrsDDKefkDBuPfC3xPjJVTIOovLch8NBQLLp/wDs8uZNhEYox51NWiFuK0LXFnkheQ+flNh+AwMyCgVBMhdZ1EbgCCfpt74tPcDqeth88VMvVVS5I2NwbzMgx5WFsb27YbWhqp5TLZis+VyshoLU6lUgNWcR4OQUFSxG1wJjFfJ5Rkrd3WUow+6wg/I4V8lVJqpJ8OoSdjHMieYF/bGpJms2ihS1PN0xslddTezEzPnOHrMl38+4peHlJ2lde3/H/oD4xwoVQoWFfUAOUzNp6/n0wGeg2hqbqVaLhheeXthxq5vLujD7G61WVkALs1MFwVJhhvBJHLHzh+c7hWo16QzdNCShcTUUWtqAmIjl8sH9WmDPHzXIX+Ddls3WIgU5YagGqXIje0+uGSh2QXLg1c/UpaArRSViWclSALgdeU7C4wIThVHN1atXue6ErpCWUAKBAkQT4bmLzsMdcR4BTo0HYFzABExaWAPwgdcLlnV8W/n7jY+EcorJFfn3/iiDshlB39PlpJmN7D9caOzCBG/TcYROxCAuzCfCov6nz9MOKZkSbg8usYhyu5srhGoo6rVgRJ/vgNxCglUjWJ0m1yCNtiD+7YKmpqsBitmKNIfHUCufu7v7KJY+wwu6CIloKFCqthsByjp0xBXo7al09MFMplifhFQeZHdz6hiG/wCOLDZURdB5y/8A8cNUkkbaE/NUwJMz6+WO+GKxrDu/CZsbxbefKOXtzwQ4nlG6hR/lW592mPYDFTvIAAsPIwTH9R3PvhUpJvR1X0MPH86lOkWqXFhI3J5QP3GEHjVRq9M6vFpk0yR/MFti3MH0GGCpVLKVYa1O4Jn0idjij9hY/A1v6TZxbpsfaPTBcmgOKuxEyw1GPni8tBZFhjvPUTTzDAx4gD78/wANsew5O1YE+wrwHLwXcC0AfMz+WDCVL25fn1x87P5de5Gp1XUSYnxdOdht54PZalRXYrPXc+x5e2JcjuQ6D0Q1swroGBABCmIBtvvytefLC5x9QaDCL7tFgCGlYsZt855YIcNWcsFkeEspizHTcA+zDzxRzOVLq4Fk8QmDfSACL8ww9PXbC8acJtP0IXG2KGYbSfT9f7fXAjvfFU/zR+f64uvU1TecDa0hzGPSk9jL0SFrxf2xtHYWuuZyaar1Kf8ALc87Dwk+qFfecZFlUUFSbksIA8/a2G7+HHE/s2cNN28Nc6SeWqfAfmdP+7ywOVJxNwZOE6NJPC+jEDCt2gzy5fOBWspRHtzHiQ+/gPvjQYwi/wAReD1a1WgaKFiVcN5QVImf9RwnC/MWZ23G/bY05Lh1Pw1FOoEArsQQRIO2K3bPLlslWVV1MQsDmfGuOex2Wq0KC0axDFZ0n/Lvp9pt5emC+dTUhHoY5nSwa3yxlcZHObnCxC7FZKqKbeArJF3lBHlInrsDhhqUVHxOf9lo9yDP/aMMDZSm6/CJiAR0/PALiPDKiSV8S+W/vjJ32Ji0yuFpE/CWt95mI+WrT15YsUnCgBAEHRAFHyEYpZRzq0kX5YvnLtgFsckiW8avxOCGTfvAVceIc+ceuB7EBfFH4Y5pcSSnOm56zb9/LALUheQs1uCMZEqfWR+uKTdmVAZnqR0AEgeuoeI+kfnix/6lUfEB7cvn+uJmZayEo8gjkdsMjGL6FtySFIsoWT4RF9QKn3Bviu+epi6CT1M/QD++L2f7PsCXNx1kgD1WD+OBS8HqAzAI5EbfI4YoJrs3nsX+12bZ+7ZjzMTuLCfywEp5lp9sXO0dUmuUMQg022nc/p7YGUhDYZBeXZrob+zuYL0yhMsp/wCJ/vIwfy+rlthG4bm+6qK/IHxeh3/X2xoFFfO3L8cSZ4cZX7jYO0DOHVe7DBgArEEQJvEEEQfLFtq50khlb/LYfO8bct/U49j2CceT5sSopP8AQzOruYFpMR0nljnL8MZyZ8PQtYe9vyx7HsNyTaYMYKSDWR7LtuzAWFwdUzyFhB9cPPDuyOXpxKlm6k/pGPY9jFJgLGkx1ytUlRO4sf1998R5zdT5kfMT/wC3HsewHTLO4HJa09L/AK/ScXJx8x7GzBxFapnhSUzfTMDy3G/QEfLAHO9tUBIVlB89/r+mPmPYBybdGqCBbdpO8kBltyFsQVuPupjUvtf53x7HsBWwihm+LMb6r8sVanGSDE/2x7HsOigJELZ3VfVi3kOKNTcENpPUfpsR5Y9j2NaMHzhHGkrAAGG6TY/6T+WOM9ldMlVLKfiA3HKQOY6jlvfl7HsYmA1XRj/H3R8xU7s2BAB6lQAT8wcQZfLO5OkFiqliBvAiSBz3x7HsVPUTEcd55HD12J4utVRQYFair4f8yj15gRbynHsewGaKlF2bFtM//9k=" alt="Image result for Irozuku Sekai no Ashita kara"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="">عاشقانه</a>.درام<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/14" target="" title="">.فانتزی</a>.جادویی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>سال انتشار:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>زیرنویس فارسی:دارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>خلاصه انیمه:</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3"><b>داستان در شهر ناگاساکی که برای هر کسی کمی نیروی جادویی باقی مانده است رخ میدهد. هیتومی تسوکیشیرو نوجوان 17 ساله‌‌ای است که در سن کودکی کور رنگی گرفت و در خانوده‌ای با مشکل بزرگ شد. کوهاکو، جادوگری بزرگ که برای آینده نوه دخترش نگران بود، هیتومی را به گذشته و سال 2018 فرستاد. داستان درباره بزرگ شدن هیتومی به همراه مادربزرگ 17 ساله‌اش و اعضای باشگاه او است.</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود انیمه:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/aYnitz4n" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 480</a><span style="text-align: start;"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><a href="https://public.upera.co/aYnht56y" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/aZJslz17" target="_blank" title="">قسمت 2 با کیفیت 480</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://public.upera.co/aZJrhl4g" target="_blank" title="">&nbsp;قسمت 2 با کیفیت 720</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h3><font size="3"><a href="https://public.upera.co/b0kjob0x">قسمت 3 با کیفیت 480</a>&nbsp; &nbsp; <a href="https://public.upera.co/b0kk490p">قسمت 3 با کیفیت 720</a></font></h3></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b>زیرنویس فارسی انیمه:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/fkmyS7" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/wYh8ek" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 2</a></b></font></div><div><h2><a href="http://opizo.me/fLo2HW">زیرنویس قسمت 3</a></h2></div><div><br></div><a href="http://opizo.me/wYh8ek" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKjFHUWi_oSQy6BrvqZJ1jcmZ_SvKVZ9HrW_i93OMgMGKHsMQe" alt="Image result for Irozuku Sekai no Ashita kara"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMR8ZFqxJ30-zFXTEGxkiub7z76MQQsVQkgSD9s2v5E6UYbhy3" alt="Image result for Irozuku Sekai no Ashita kara"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/1109/93902l.jpg" alt="Image result for Irozuku Sekai no Ashita kara"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-06T18:14:04+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه Zombieland Saga با زیرنویس فارسی(در حال پخش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/1679 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="">&nbsp;انیمه</a><font style="" color="#000099">&nbsp;جدید و ماورایی&nbsp; Zombieland Saga</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">قسمت 3 با زیرنویس فارسی اضافه شد</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4b/Zombielandsaga_main_logo_fixw_640_hq.jpg/220px-Zombielandsaga_main_logo_fixw_640_hq.jpg" alt="Image result for zombieland saga"></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ژانر:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/23" target="" title="">موزیک</a>.ماورایی<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/20" target="" title="">.ترسناک</a>.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title=""><div style="display: inline !important;">کمدی</div></a></b></font></div><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/15" target="" title=""><font size="3"><div style="text-align: center;"></div></font></a><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">سال:پاییز 2018<font color="#ff0000">(در حال پخش)</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">خلاصه اول انیمه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">در مورد دختریه که میمیره و بعد تبدیل به زامبی و میشه و اتفاقای جالب بعد اون...!</font></b></div><div style=""><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه دوم انیمه:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;"><b><font size="3">در سال ۲۰۰۸ دختر ساکورا میناموتو، دبیرستان، به طور ناگهانی در یک تصادف رانندگی کشته شد.<br style="box-sizing: border-box;">ده سال بعد، ساکورا همراه با دختران دیگر از دوران مختلف به وسیله یک مرد به نام ناروتو تاتسومی به عنوان زامبی به نام زوته بازمیگردد،<br style="box-sizing: border-box;">که با دنبال کردن یک گروه بت زامبی همراه است</font></b></p></div><div style=""><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود انیمه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="https://public.upera.co/aYnm1n7t" target="_blank" title="">قسمت 1با کیفیت 480</a>&nbsp; &nbsp;<a href="https://public.upera.co/aYnolw8g" target="_blank" title="">قسمت 1 با کیفیت 720</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZAyy5e9" title="Zombieland.Saga.02.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZAyy5e9" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;">Zombieland.02.[720</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aZAxl9y9" title="Zombieland.Saga.02.[480].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aZAxl9y9" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Zombieland.02.[480</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><br></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/b0mCyumt" title="Zombieland.Saga.03.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/b0mCyumt" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;">Zombieland.03.[720</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/b0mBjrdc" title="Zombieland.Saga.03.[480].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/b0mBjrdc" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;">Zombieland.03.[480</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی انیمه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/SMzBEQ" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 1</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://opizo.me/ysgFz2" target="_blank" title="">زیرنویس قسمت 2</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h2><span style="font-size: medium;"><a href="http://opizo.me/NGJnbk">زیرنویس قسمت 3</a></span></h2><h2><br></h2></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtW5rbujhccp_KzuKIh3-fmU5LaDzVhTCqr0S8x9ot8LlKTImOmw" alt="Image result for zombieland saga"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUcwQvPiFeuCJEB6iQ33E55APN4ROVFcUMOzYuVNJgs67bWto0" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgEmuhsSIuYaS08aekEnxuJKbP0ixoKccQJ3qQRXFS0Xmsn1nU" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpyBqyL0D_GHxeZPFh07rbcFM4nK3kagXBafYqOWzo0YWl5f-w" alt="Image result for zombieland saga"><img src="https://cdn.ezcosplay.com/media/catalog/product/cache/9/thumbnail/500x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/z/o/zombieland_saga_yuugiri_cosplay_costume.jpg" alt="Image result for zombieland saga"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://animedub.ru/uploads/posts/2018-10/zombilend-saga-zombieland-saga-2018-image-1.jpg" alt="Image result for zombieland saga"></font></div> text/html 2018-10-06T15:23:39+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود مانهوای چینی نیمه پرنس Half Prince با ترجمه فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/1678 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/25" target="" title="">&nbsp;مانهوا چینی</a><font color="#000099">&nbsp;زیبای نیمه پرنس Half Prince با ترجمه فارسی</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>تا جلد 16 اضافه شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="https://pm1.narvii.com/6028/43d7baf942c68dd29c211aebbb25375a4af23af7_hq.jpg" alt="Related image"></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 style=""><font size="2">نوع : مانهوا</font><br><font size="2">نحوه خواندن : از راست به چپ</font><br><font size="2">ژانر :&nbsp;<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/29" target="" title="" style="">عاشقانه</a>. فانتزی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/28" target="" title="" style="">شوجو(دخترانه)</a>.شونن(پسرانه).ماجرایی.<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/category/19" target="" title="" style="">اکشن</a>.هنرهای رزمی<br>نام انگلیسی: Half Prince<br>نویسنده و طراح : (Yu Wo&nbsp;(Story &amp; Art</font><br><font size="2">تعداد جلد : نامشخص</font><br><font size="2">تعدا چپتر : نامشخص</font><br><font size="2">وضعیت: در حال انتشار</font><br><font size="2">منبع:&nbsp;</font><a href="http://forums.animworld.net/" target="_blank" style="font-size: small; cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">forums.animworld.net</a></h2><div dir="rtl" style="text-align: right;"></div><div dir="rtl" style=""><b style=""><font size="3" color="#ff0000">خلاصه داستان:&nbsp;</font></b></div><div dir="rtl" style=""><font size="2"><b><br></b></font></div><div dir="rtl" style=""><font size="2"><b>داستان درباره ی درختری 20 ساله به نام فنگ لن هست که در سال 2100 همراه با برادرش قصد داره بازی واقع گریانه ی "زندگی دوم" رو انجام بده. برادر فنگ لن معتقده که دخترا خیلی بی عرضه ان و خودشون نمی تونن توی مبارزات از پس خودشون بر بیان واسه همین فنگ لن تصمیم می گیره تا به صورت یک پسر این بازی رو انجام بده. این منهوای قشنگ داستان اتفاقات جالبیه که واسه فنگ لن در طی بازی رخ میده ....</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>لینک های دانلود جلد های مانهوا:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYhPg5bx" title="Half Prince - Volume 1.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYhPg5bx" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 1.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYhQl6is" title="Half Prince - Volume 2.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYhQl6is" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 2.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYhS1ttp" title="Half Prince - Volume 3.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYhS1ttp" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 3.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYjcw1zi" title="Half Prince - Volume 4.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYjcw1zi" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 4.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/aYjevgdo" title="Half Prince - Volume 5.zip" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/aYjevgdo" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 5.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100859" data-pk="10100859" href="http://uploadboy.me/i1jcgs11xr6q/Half%20Prince%20-%20Volume%206.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 6.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100865" data-pk="10100865" href="http://uploadboy.me/4nwmx5pc4yob/Half%20Prince%20-%20Volume%207.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 7.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100866" data-pk="10100866" href="http://uploadboy.me/5zv5l97ir5yw/Half%20Prince%20-%20Volume%208.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;"><font size="3"><b>Half Prince - Volume 8.zip</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100860" data-pk="10100860" href="http://uploadboy.me/2ncdcld5ljgg/Half%20Prince%20-%20Volume%209.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 9.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100861" data-pk="10100861" href="http://uploadboy.me/wfv5yx3vd104/Half%20Prince%20-%20Volume%2010.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 10.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100862" data-pk="10100862" href="http://uploadboy.me/honl58n7yfk7/Half%20Prince%20-%20Volume%2011.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 11.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100863" data-pk="10100863" href="http://uploadboy.me/wzxvh4fw3u18/Half%20Prince%20-%20Volume%2012.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 12.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100864" data-pk="10100864" href="http://uploadboy.me/flaf47q60i52/Half%20Prince%20-%20Volume%2013.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 13.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f10100900" data-pk="10100900" href="http://uploadboy.me/p795p31d62k7/Half%20Prince%20-%20Volume%2014.-15-16.zip.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">Half Prince - Volume 14.-15-16.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjc4JI2tBYKv-vvCpLXIDhKoRHSdUBq_OzwQL3yj0fcdkRutYO" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTm6G_CjetHA8sU_Wyc_f2CknneICEk5v8esy5cVVfkWQi4Sb4" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/1/16/12_Prince.jpg/230px-12_Prince.jpg" alt="Related image"><img src="https://img00.deviantart.net/8cf1/i/2009/240/6/4/the_1_2_prince_band_by_kibosama.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/halfprince/images/6/62/Infinite_hamlet_members.jpg/revision/latest?cb=20100515073031" alt="Image result for half prince"><img src="http://a.smart.jcache.com/afiles/i/201008/1/523480_1280654467223e.jpg" alt="Related image"></div>