سایت آمی دانلود سلام عزیزان آمنه هستم حسابدار و نویسنده ای تازه کار. و علایقم :رمان خارجی -فیلم-سریال-انیمه سعی میکنم بهترین ها رو در اختیارتون بذارم. و درضمن نگران کامل نبودن آرشیو هم نباشین به زودی تمام سریال ها و انیمه ها و فیلم های پرطرفدار داخل وبلاگ قرار میگیرن. پیشاپیش ممنونم از صبوریتون. آدرس بعدی در صورت وجود مشکل:amidownload2.mihanblog.com http://amidownload1.mihanblog.com 2018-02-22T00:45:26+01:00 text/html 2018-02-21T20:24:49+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان مانهوای کره ای ترجمه شده بسیار زیبا و مفهومی Annarasumanara(به صورت کامل قرار گرفت ) http://amidownload1.mihanblog.com/post/972 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font size="3" color="#ff0000"><b>پیشنهاد مدیر-کوتاه و بسیار زیبا</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://usercontent1.hubstatic.com/13518182_f520.jpg" alt="Image result for Annarasumanara"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه داستان:&nbsp;</span>در پاركی متروكه و قدیمی پسری جادوگر زندگی می كرد كه به هر كسی كه می رسید ازش میپرسید : به جادو اعتقاد داری ؟ این پسر امكان این رو داشت كه هر كسی رو تا ابد غیب كند و این شایعه به گوش مدرسه و گوش دختران میرسه تا جایی كه دختر داستان ما با اون آشنا میشه و ازش میخواد كه………</font></b></p><hr style="border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); height: 1px; margin: 30px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3">نویسنده و طراح : Pogo</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3">ژانر: اکشن , مارجراجویی , کمدی , درام , فانتزی , ماوراطبیعه , پسرونه</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3">تعداد جلد: 3 • تعداد چپتر: 27</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><br></font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک دانلود جلد های مانهوای کره ای:</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="5"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000" style="">جلد 1 تا 3:</font></span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Nhf47V" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Nhf47V</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6FmYuv7Ps8G_5V32wdbNnp9DvHhd5GPC7d9J7uW8novYUvEmI" alt="Image result for Annarasumanara"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4RP5CTbqN3N1iLtNIblPEOa1T9F_w_FVU-NPjCKODMagtMPTpaA" alt="Image result for Annarasumanara"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi5DWSJoy6fmGHX03qLSAVvdJu2eyKekD50L1W9UAOoSjRCSCK" alt="Related image"><img src="http://www.foxymanga.com/wp-content/uploads/2015/12/Screen-Shot-2015-12-15-at-17.20.57.png" alt="Image result for Annarasumanara"></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></span></p></div> text/html 2018-02-21T15:51:09+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان مانگای ترجمه شده پرطرفدار و بسیار زیبای خادم سیاه Kuroshitsuji (ادامه انیمه Kuroshitsuji ) http://amidownload1.mihanblog.com/post/971 <div style="text-align: center;"><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-size: 11px;"><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">پیشنهاد ویژه-درخواستی</span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style=""></font></h2><div style=""><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">برای آپلود قسمت های این مانگای زیبا هم زحمت زیادی کشیدم-کلا آپلود مانگاها خیلی سخته" پس لطفا نظر بدید</span></span></font></b><b><font size="3" color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></b></div><div style=""><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/shipping/images/b/b4/Black_Butler.jpg/revision/latest?cb=20170919235403" alt="Image result for Kuroshitsuji"></div><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></span></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه داستان:&nbsp;</span></span>یکی از خانوداه های اشراف زاده انگلیس، فانتوم هایو، سرپیشخدمتی به نام سباستین مایکلز دارند. او بدون شک دارای دانش کامل، رفتارهای بی نقص و استعداد هنرهای جسمانی است. اما بنا به دلایلی، وی به عنوان استادی 12 ساله انجام وظیفه می کند.</font></b></p><hr style="border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); height: 1px; margin: 30px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2">نویسنده و طراح : Toboso, Yana</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2">ژانر: اکشن ,&nbsp;کمدی , درام , تاریخی , راز آلود , ماوراطبیعه , پسرونه</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2">تعداد جلد: نامشخص • تعداد چپتر: نامشخص</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2">منبع:انیم وورد</font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">معنی جلد:</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000">(برای آسان تر شدن دانلود..چند چپتر در یک فایل قرار دارد)</font></span></span></font></b></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></span></span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><b><font size="2" color="#ff0000"><span style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">لینک فصل اول:</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/482" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان فصل اول انیمه زیبا و اکشن Kuroshitsuji</a></font></b></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><b style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><font size="2"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/483" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان فصل دوم انیمه زیبا و اکشن Kuroshitsuji&nbsp;</a></font></b></p><div><div style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/799" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b><font size="2">دانلود انیمه زیبای Black Butler: Book of Circus&nbsp; (فصل سوم انیمه Kuroshitsuji)</font></b></a></div><div style="text-align: center; text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><b><font size="2" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><b><font size="2" color="#ff0000">ادامه فصل سوم-انیمه سینمایی<span style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">:</span></font><font size="2" color="#ff0000"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/402" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان انیمه سینمایی Kuroshitsuji Movie: Book of the Atlantic با زیرنویس فارسی</a></font></b></div></div><div style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><b><br></b></div><div style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک دانلود جلدهای مانگا-از چپتر اول:</font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">1:<a class="long-url" href="http://opizo.com/FSzsYW" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/FSzsYW</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">2:<a class="long-url" href="http://opizo.com/OxFaE3" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/OxFaE3</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">3:<a class="long-url" href="http://opizo.com/aEndRU" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/aEndRU</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">4:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ghtpZW" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ghtpZW</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">5:<a class="long-url" href="http://opizo.com/VpbGt0" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/VpbGt0</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">6:<a class="long-url" href="http://opizo.com/TxfQWB" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/TxfQWB</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">7:<a class="long-url" href="http://opizo.com/UB5RjX" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/UB5RjX</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">8:<a class="long-url" href="http://opizo.com/EuZ5Jo" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/EuZ5Jo</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">9:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ZsDHfS" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ZsDHfS</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">10:<a class="long-url" href="http://opizo.com/Am1Oa7" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Am1Oa7</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">11:<a class="long-url" href="http://opizo.com/kkt8hc" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/kkt8hc</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">12:<a class="long-url" href="http://opizo.com/nmbK8a" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/nmbK8a</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">13:<a class="long-url" href="http://opizo.com/6rYhtI" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/6rYhtI</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">14:<a class="long-url" href="http://opizo.com/TSBjpP" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/TSBjpP</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">15:<a class="long-url" href="http://opizo.com/kEwz7H" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/kEwz7H</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">16:<a class="long-url" href="http://opizo.com/WZH689" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/WZH689</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">17:<a class="long-url" href="http://opizo.com/TuvnC9" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/TuvnC9</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">18:<a class="long-url" href="http://opizo.com/uYPwcO" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/uYPwcO</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">19:<a class="long-url" href="http://opizo.com/gtmgOQ" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/gtmgOQ</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">20:<a class="long-url" href="http://opizo.com/yEQUH5" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/yEQUH5</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">21:<a class="long-url" href="http://opizo.com/RsxtSw" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/RsxtSw</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">22:<a class="long-url" href="http://opizo.com/gmfqBn" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/gmfqBn</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">23:<a class="long-url" href="http://opizo.com/mknS6i" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/mknS6i</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">24:<a class="long-url" href="http://opizo.com/szDC40" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/szDC40</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">25:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ORgMFG" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ORgMFG</a></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">26:<a class="long-url" href="http://opizo.com/fSvD3g" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/fSvD3g</a></font></b></p><ul style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style: square; text-align: start;"><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><b><font size="3" color="#ff0000">جلد های بعدی پس از انتشار قرار میگیرند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></b></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><b style=""><font color="#ff0000" size="3"><br></font></b></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><b style=""><font color="#ff0000" size="3"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSevIjpT23Q0b1OxzDGl_ZSdTk4LJaLGod9iU6yCBGwNCq6tM23" alt="Related image" style="font-family: tahoma;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIQEBUQEhIVFhUVFxUYFRYYFxUYHRUXHhUaGxUVFxUaHSggGBomGxsfITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAL4BCgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAABAUGBwECAwj/xABOEAACAQIEAwUFBAYHBQQLAAABAgMAEQQFEiEGMUETIlFhcQcygZGhFCNCUjNicoKxwUNzkrKzwtEVJGOi8RZTtPAlNDVkdIOTlKOkw//EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwC8KS5mbQyH8qlv7PeH8KVUjzn/ANWm/qpP7hoPM3tii7HOcSUcd50YqL90mKM3N9tySfhUQ+3yADvA3+YsetuVSf2oH7RnWMYE2EirsNXuxqvIb27tRCeAobXB8xf+YoFcGOc6hcgsLXBN/eFt73pI87G/fY+pO/rvXfLY7lm2OhdRuSLAOu/1pMsTHkCfQXoNK3jIB7wJHkbfyNYeMjmCPUWpTleFWaVY3kWNSd3a1hQXn7CI8P2JKgFmfV3wNQItcKV5gEczarjqJ+zrJosLhVEYXlzW+48/GpW7WBPgDQeefb3m+HkxKxRF2kUfeXBCr4aL8z49KjvsliVc3wDiQFmaXUljdLRuNzy3G+1b+2DNXxOPKto+7Fha4bfo+ok368gN6S+y0CPNcK5K3vJyYE/oZNza/wDKg9T5YPuIv6tP7opTXPDLZFHgoH0rpQFFFFAUUUUBRRWaDFFZooMUVmigxRWaKDFFZooOWJkKozAFiqsQALkkC4AFxc+VxUWyvMcxlllWSIIqG8d42TtbFSVMhLqi2JHIk9Dsal1FA2NisV0wyH/53Xfn3OWw38+W1bPPiekMfTftT+rce75sPgPG1ONFA39tibgdjGBbc9oTY7/h079Oo5nw3X1migxUW9qMhXJ8YVYqTEVBHM6mC6B+1fT8arvKvbsygDGYMEdZIH+REb9D+3T1xb7Q8ux+WYrDxyN2skLdnE0bXdrXXSQCrbjodreVB56xs7zSPK5uzuzN+0zFm26bmtRKArBkuxtpck3W3Pbkb0+4Z4JYj2+I+8Fuzbs5GJHUO2nl4d40kVAeg6D186BNk2bNhmchVYSRmNg3gWVrg9DdR8L+tI4W6EgDzUGn6PLom5r8iRW44dRuTMPkf5UDYmIQD+jPkYzS/KSJZVQwcyACief4tth50qi4LL8plH7QA/zU7YDg54SH+1RXBHd7JZDYdOthQXX7OVkjjMTLZea6QdI28CdvUAXqamqfyjO8SlgHVLD39PugfqgkfClc+b4mX3sRIVPh3L/upbagrr2rZVi5szKLhwRbudklgRfmx5X8zSz2fcDvDjI2xb9mxWRo1QqWBUKGDkqQNn/CanmDw78l0rfc3ZR/DetJsCRPHIWuUYja1rMpBttfc269PKgmvBEQjwzQKSVhleNLm50i1rnqfPrzqQVXGB42wGWiVMTKVlLE9mqO7FLkq2wsBudyRUezn2+xC4wuDd/1pWCD10LqJHxFBdFFVb7N+PcwzHFiKaGAIYzI/ZrIphQj7oszMwLObWTY6btyq0qAooooCiiigKKKKAoopqx5+0SHDKfu1AOIYdQRdYAehYbt1C2H4wQGv2yXEm2HISIXBxBAbUeogQ7N/WNdbjYPvboMhhO8muU9TJI7fEJfQv7oFOSKFAAAAAsANgB0AFZoGtslVd4JJIm6WdnT0MTkrb9nSfAiumDxzBxDOAshvpK30Sgcyl9w1tyh3G9iwGqnCk+PwazRlGuORDDZkYbq6nowO4oFFFIMoxbOGjlt20RCyWFg210lUflYb9bEMtyVNL6AooooCiiig83e0vgF8FI+JwiM2H5yw2JOHve/rCbbP05HlVfYPFmJleNypVgyN+U9Ljp6j/p7IxWCDsHuVYC1x1HgwOzDfl51SvH/ALLY55XfAaIsQPfw3uxzHSGvAx2RrG5jO3hYC5CrWzWKcnt49Eh/pogBc/8AEh2Vv2lsfWlmHyqRhqiKzLa94jqPoY7B1PqvxphxmFeFzDLGY5ENmVgVI8mU8vpWb6bB1t1VgLEeBB21D4/GglmX4x4+7YEdUdFYfJht8LU5x4qNvegAPjGzJ9G1D6CoP/tORTcSa/2gb/G/+ppywGdzXNokc+AsSfRTc/KgsLK8DHMCY5dJUXIkAAt+2Db6Cu0WEfVpDRn0dP4k1BYeKbNpkgK26FrAfAqLVY3CWTvjV1KCvqoP95hf5UDguVuid4xqOvJybctzsPhakyvv+Ykjr57nrfbpUjTgfQ4V5Wa4vdIbC97ab6iL+tqkMHCkSLpWSX1BVT8Cij63oILiT2K65LRr+aQhPkDuaiGdce4WKePSskpjJYlTpXdGUAKefO9yNunOnr2k5BDhryBQzXtrclj5DU91VvCzL02qk8apDnVz+P8AOgV5lmxnnmnKi8rs2km4W52HS9h4+HKnPgzhefH4lYoo9bczq9yNf+8m/V8F5t6c1fs94ExGaTrb7qHcmZhe9uYjX8bfQWO/Q+muGOHMPl0Aw+GSy82Y7tI3V3b8TH5DkLCg04S4aiy7D9jHdmY6ppW96aQ+87fyHQfOnqiigKKKKAooooCiiigT5jixDE0ltRA7qjYuxNkQE9WYhR61rlmEMUYVjqc3aRvzSNu7AdBfYDoAB0pPi/vMTHF+GMGZ/XdYQR4E629YhTlQFFFFAUUUUDZmo7J0xQ5LZJfOJj7x/YazXPJe08ac60xEKyI0bi6sCrA9QRYj5UlyeRmhUObumqNyfxMjFS371tX71AtooooCiiigKguMYSSkncM8jfAGyn5W+lTiVwqljyAJPwFV0Xsq36Rsp+aAmg5Z1lGHx8WnGRdrtZJVss8QPLTIdnA/K/mTeqr4n9mOIw92wkn2mLdtFikqDxaE+94alvfwFXGWuF8z/qa0xaBgL9CPhcgbeBoPOUeHgWKQSGSPEKV0qw7pGltSldBOotptcqACedt+EOKUrpcG3kT/AAOofICre4l4NTHSSTEOoBNmUqdlABuG3bcE/GonF7NJZIUljljcMLkHXGwI95Qe8OYtyoIY0QawhRjbmRqf/ILfKp3wFneIwrqZNgDcawqE/smQAH4UzYv2e41dlgLc91liYE77b6SOR8aVZdwbmqmwRIrW954hfw90k/8ASg9I8O5v9pTVa22/e1b+th9KW5hNFEvayyLGF5MzaQL9NzY+lVNkwxWBhaSVxI4UaUjk2dybKtyoYXPg/ntW0OPzB3XETYdIkDDU3aEyaCSDuQz2BIJBkt3fhQIeMcJjMdO32eIRLa3bTXM0g37qxsNSJfcMwUb7HlTfwx7Lo0Ilxr9qxuezF9IP6zc3PlsPWrCgIVbAWAbp67mt77E+Dbf2rH+JoOuVMI2hIAAVlWwFrA92wA5Cx5VNqr+Ka6k+d/qG/gRVgA0BRRRQFFFFAUUUUBRRWssgVSx5AEn0AuaBFlneaaX80hVfJYxot6aw5/epfSLJYyuHiDCzFFL/ALbDU/8AzE0sYmxsLnoPHyoM0VVmH9peYFsS8mViKLBx6sQrTjtFZk1RKO6Pe2/CbD5GQcRcXYmLEjC4TBieQ4QYkKZAnOZY9O4tsCTz6UEzoqssv9o+OfBpiGy0GTEuiYGNJge3uHMjt1jVAt9+d+g3qacKZlicRAWxeEOFlVypj1hwwABDqw5qb29VNA80gwo0YmZOjiOUftEGNgPICNT+9S+kGK7uJhb8yyx/EhXH0jPzoF9FFFAUUUUCbM/0Ev8AVv8A3TVYTY4O8kYO8agn955Lf4dWrNHqUqfxAj5i1UNlmFmnzx4FcRqYBLIzAtpURjkARciRm+dBNI5hojN+o+o2rXHTELcb6QW+QvTbE2jD2Da+y21aSusp+LSdxcjl50m4jzMRwklgAV5+RkRTb4NQPeNmmjSylEsAN9z9dvmKQZNdUZWYGzMQRyAN7iw2577eIqoUdmngWS7Sbhi3eN1exNzzPdNPPBnEIjaOCQBWl7RNXL8CCO/j31P9qgtdn7w8in11D+dbSzAMo6sfoAW+XL50gnnsT5mw9QoYfUW+NbrCXm1dAhVbfrEF2+Sgf9aBtzKaFzokKaASQCyi58Qo3t8OprpgJcNIrwpKpLKV0K4Y2IPNAdXLrbpTkeGIUYzdiskjFEjVkBWMFgF7g52uWJO5sdxWmd8H4acEtEAUZVZ41VHiY6SpDoBYjUrWa+xoN8sn1xAk+8EJF72JXf63pQZxoY+RP0ufrTLlSmD/AHWRy7qXs7Wu6qQNVr/rC/mfSu8wLDsQwUyBhqIJCAixYgbmzEbUHHh3NBKjm/Mrb/7aBrD51boFUpwtw9Jg8ziy9pBLp++MijSGUiMINNzb7tX/ALFXZQFFFFAUUUUBRRRQFIM/F8LMv5o2QerDSP40vpDnQ+6H9bh//ER3oF1FNeecQYfBNCs7FTiJVij2Ju7crke6PM1rmHEMEGLgwTk9riRIY7DayLqbUem17elBXXE793iTyTCD/wDXH+tbcM4/ExZq8uayYWIrlqaGVtCLG2IsgdnOzlgevUVKkzDLMVGl4+5mquSWUr2oij37Rr92yLt5Co7/ANqcizGecyQyPpwzAyPHJ2csEDGVhGoP4Tc3Kg9PKgZMvnwOIybLEfMfsk8L2SaNgewkIfuzbjQGUHmRf0vUl9mWKxBxmLhOYtmGHiSK0xUBRMxYtGjBmDWUAkg23Fc+CsdkuYtLgsJlp7EqHkkaBRG7IRpUuSTrGskX6FqXy8aZdlc0mXxYWZVw9mmMGHvHEGUNrcrva25a3TyoJ5SDNBZoG/LMP+aN0/z1Gs59p2AwuIXDv2zl0jdXjj1qVkF0N733G/LrUlzs2jU/8bDfXERj+dAvooooCiis0GKrbiHK4sFmK4pzpjxJGHLA2ISYvrGroRMYiD0BbwqyaZeK8rXFRRRsqtpxEEgDddEgZh5XUMPjQQTHp2GMkhI0h7SIu1gCdLILHex39HWoDx5ihGyQnksIPqBiY/rpS9SziB1nZ8FifusbhJFjw+KZuzXEwuLqsklrCQxi9ja7ISp2YBKODv8Aa3dxGuKeNXj1ADSxR7SMAbhlOoG17igrGHEM0qYjn2egMdtzq7x9SN/UmtIO9LhDp3SRUYjcN95rDetmIP7I5VYD+xzGqnZpJA19V3PaKbHSQCtiNit+fWpHw77HuwBMsmt73vbSovsQo3I23v1sPSg3hj7ZVF7X7+r8tu9rPptT1kUDGzEb2K2tbSosRt5rY+lqf8l4TjgVlcl9TKbmwuABtYchq6eAA36ueChR41JQd5QTtvf/AM/zoGabNIYl7KRjG2pXWTQWUEEaQ1t7HkeWxO4NI8x48wQAD4mJ9JDGPDs8zsysCFsqjsxqAuW26bVIsXlCv4Hwv09DTFmHD8Q3ZQT5np19aCKPmC4qVsRo7O5Nlv7osLgnx5H4eVc+HZBi8WWW5SPulRc6wX0sNuV21b/qVjPcESs6xdSI4wPxOQsaoDvcGTmf1vI27cGZH9hw/ZR3OOmKpKx3+zrrK7AGwezs5vveS52sCEs4UywHFTYrUXVVTDxu1ruI1sXJAAJLFjcACz1Lq5YXDrEixoLKoAA8q60BRRRQFFFFAUUUUBSLOP0a/wBbh/8AHSltIc7H3N/yyQsfRZkY/QUEA9tOXNizgsMhIdji3Qg2OuPCs6b9O8APjUSxebvmOOw+bobIifZY1tzmbATSzf2XcL5/Crox+SpNicPimZtWG7bQotpbtECtquL7AbWI50z4HgTCYfD4bDo0gjws7YhLst2Yh7rIdO6We3Q2Ub86CIZnhEkyjJYhIE7RVj7TloWTLpllc78he5rXL8zznLI8FFOuXy4VpMPhkaIsXkVyFUx7gMdO+y8he1OvB/s9y3WuNgnlxMBWZII3cPFGr3SVVFr8rrv8bnelfC3AWXYbFGSKWaZ8KxVIpZdaYVnXVaNdIsdLDmT0PPegV+zoANmduX+08R/hQ1E+LcpzDF5nmMOBxEcIOFwwmVgPvVKygIH0nRtqF9uYqWZDm+VYWWeGLHRNJPiZZpFaVCRKwAdVsBYAJyNztzNNWK4bynOsY+JTHPIxRFlhgxCBXRbgGRVGoje3MfWgjvAeKxWKxyzYAxQQDDZcMRHICx7NNaGOI252Vhc25irXzxbxKP8AjYb6YmM/yqK5t7KMuxMqyN2yKqRxiKOQKmlL6NtOq+/PV/OpXmfOBPzTL/yo8n+SgX0UUUBRRRQFYI+nKs0UEe4j4dTEl2IsXiCluqvExkw736aSzg+Ie3KoL7KdeGxAhkFo8ZGuNwtlOlNasGwwN7AqgW1uiHbcWsbivFmDAYqYc48PM49RGxH1pHisnijw8Go2OHiEaEc7jsyoX9bXElvSgf7326ED43vQiBQAOQ+P1POorwZxjBmBaONwJoGkSWJrBiA1hIgF7obDqbXsT4v2eRzPhpVw76JihEb2DaW8QrEAnwuQL2vQLrVpDFpFrk89zueZNr+V6hWQ8PYjD96TFYvEyNbW0jEID+rGwAUfP1NOuYZTJOhjftFBtvHK0R25WaNgaCR0w5wn3lybX29eg+p+tbcIZbiMNC0U87zWkYxNJbWsdhpRn1EvY37x3PyrjxbxNh8GkauUaaYhcPExHfc7An8qXO7edutBWXtAbEs3Z4cspgAN4zYieZuyiTUDsQjsx8AVq0uCcMi5dhCqgXgjbqd3UO+53N2N7neuOHwERwTNs7aWdm6mQAsSR07xvbpcW2tSngn/ANmYL/4XD/4K0D1RRRQFFFFAUUUUBRRRQFIs7jLYaZV94xyaf2tJ0/WltFBrG4ZQw5EAj0PKox7S83OFy6TQyrLOVw8JZgoEkp06tR2Glbtf9WnrItsOif8Ad3i/+mxS/wAdN/jTLxlwemaTYXt2vhoTK0sN2XtWZAIjqUgjSb9RzoGX2PPDCmLy6GdZ0wsymORWVg0csatsy7H7wONqduET/wCkc2H/ALxB/wCFjrpkXBUOBxzYnChYoXgETwKDZpBJqWXUTz0kra1NGZcB4yTHYjEw5pJhocQ8bvHEneJWNU/SatuR6Eb8qBvx+RYVM0zFlw8QK5eJVOhbrKxn1yKbbOfEb0o9i+G/3YSHLFwp7CALiAyk4sFbs5AAK7hW3v73lWBwTmr42bEyZjFomRoWVYQS0F30RnYWI1e8Df1rbLOBs1gwzQDODYRxRwBYQoi0SIQbhrnuKU89W9BY9IMWdWJgTwEsnyCp/wD0PypfTdhTrxUzX2jWOL0cgyP81eP5UDjRRRQFFFZoMUUUUDHxu3+4TKfx6I/7cqp/mpNxEjOGkBNlaw391V5m1+erVc+AFKeNEBwb3NgHhY/uTI/+WoVlGc9tn2KhFyi4WHV4atTSWt64gj4GgoLIJJlxSPDIyTKxKup3DWPXrc7HxvbrXoD2d+1BMSPs2YSRw4kPpW91WUWFiCdlYtfa/Mi3gK8xfC/+zc40n9BiA7Yd/PUHCH9ZSBt17vjakHGnDbSffxJc82A6+g6eO9B6ekS42JHmK0hiKkkuzX6HTt6aVH1rzBwp7VMxy0dizCeJdhHNclPJJB3h6G4tyArtxN7XMyx69jGVgRtisIbW/kZCS39m3xoLQ9pntVgwKvhcMRNiSCCQe5Cf1yPeb9QeG9uR895pm2IxE/2meR2lNiHJ3Fj3dPgBbYDYWp8yPguaQh5h2ankCO8fPT+H975HlUl4a4WXF5okiAHCYYpqc7iR13K6uT98948rHzFBaHCsE0GXff6tcmGk7QtzMvZ6rH0GsfCpRwXGVy3Bq3MYbDg+oiUGoXlnEJxGLzDBNa0Jh7Mf1kfZSj0Gr5nzqxcuXTDGByCLb+yKBRRRRQFFFFAUUUUBRRRQFFFFAgwh0Tyx9G0yr8RodR6FQT/WCnCm7Nz2ejE9IidZ/wCE1hJc9ACFc/1dOFAUVmsUBRRRQYdgASTYAXJ8B1NIciU9iJGuGlLSm+xGs3RT5qmlf3a0zv7wJhR/TEh/KFbGa/kQRH5GQGnKgKKKKAoorNBiik7YxL2B1HwUarHwJGy/EikWaZr2ETSytHBGouWc6iB6A2B+J9KBFx2YmwhglawxDCEAc2LgqABz63JHIAnkKpTgDilDneJkdr/a5CkZHgZDo36DSAK3znjYY/MDNG7mDBwYiVWcWMkgjZUe3JRqZQosOZ2uahfB8azYzBRRoVkEwMj3PeUMGNh0sgNB6H4qyiHG4cwSbHZo5B70Un4HTre+/mDaq3izJ8NM2DxllnFtDcknH4XQmwueWnbcW9OvH3tMOGxa4fChJBESJydW7X3jVgRYr1O++3QgseZcaQY+PTPGo5lJNOp8OTa4dP6WK/4lsbWuoNiQ042wcWKwpxELKzwnv22ax2dWXmpBsbEbWNLsnmweBhVS8QdFXt22J1EEldQ3Z+fdF+W9qgr4yRVZVKu2pu8igqoA1bG1iCAT48770qwTgSBWZwQLuG0hVAUXd7d47b2tckgC5IFBLcsmnzvENBBqhwiW7aX8TL+RegZuQHz8KtfJcJDBGEiQJFGOzjXyBNyTzJJvv1teqo4R9ouHw0owvYhMKx/S2s7SG15ZQDbSbWsNwABc2q1JGuAUZSLd2xGkggWN+vP6igqDg7OSc8xUl79oMTpG5Ddme1QWHPaL1r0Rw/j0nw8bxsGGleRv+EWIPUEbg9QRXlXgGXs81g7TmXkRr7bujp/Fqn3sf4mMEz5XI5VkaTsGuPwsdUJFrNvdhfxe1jagv2ikEOPYD7xdvzoCR+8vNfqPE0tjcMAykEHkQbg+hoNqKKKAooooCiiigKKKKDDKCCCAQdiD1HUGmzKJjGxwbk6oxeIm/wB5Deym595l9xuvusbaxTpSPM8B2ygq2iRDqiktfQ3mLjUhGzLcXB5g2IBZRTfgcy1N2Mo7OYD3L3Dgc3ibbWv1FxcC9OFAVpiJ1jRpHYKiAszE2CqBcknoAK1xWJSJDJI6oo5sxAHluabI42xbK8iskCkMkbAhpWBuskqndVB3VDvcAtYiwDtlMbOWxMgKtLYIpuDHEL6FI6Mblm63YLvpFOVFFAUUUUBRRWaCjc49reKhW4WIaSv3aowAW67MzE7+9aw8Dbxjvtk4jebExoGJibDqyC5td2fvW8dNhVe4/HNKzufxuWI8OVhTpxXP2iYNzz+yRrfx0u68/W9AiwT6MLiGtu5iiB8iTI3+GPnUg4Y7aGDt8NhnbEMrwxuiu+zNd522shC2RbHe5PTd39nOBiCKZo9THVLFqGygkISB1J0Agn4dasM4zw2oKU/7E5id/ssm++5W/wBTSHF8P4yC7PhplCgktoawHU6gLW+NXhLi5ZEV43AI5gjY87i43BuOdRvO5MUQTPi4cPFyuupnI6hdWkXPpQRL2bYwrMYmQtGx1K2kkRyAWJuBsChIPwpR7S8Ce2QxRSMAn3kgVipJkJClhtcc/wB4VMMi4hw6iKNXsDCEVuQJjJU/E3v8DSXjTiUhVjhN3BRwwNrETxadvA70FW5VkuIxRIgheS3MgbDyLHYH41aPAMGZYMHD4iBjAfdbtImMR/ZD3KHwHw5muXDPFUDdpDJNZnmldF3UIGe4jD7aje5+Nqfo81kQlXBYfhYb39bcqCtOLMnxGHzCTEQwylO17WN9DWBuHsSBtZrj4U3cSS9lmDzwMVDMk8TDprAkBHoTb4fCrgObO3uxn1bYD570155keHxaEzKofpKosV8B+sPI3+FBPeAOKvtsCTkAAqARb+kH6QDyB5eRp+wuYQyzOiExuGADKffOgMbqRpJ5jcHkd6p72Z8SajLglRFhhX7pkvdu8QzOxO5a9+Q5+lIRxsUxTouoEzNblsyuwuP1SBy/hQegu1kT311D8yA3+Me5/sknyrvFKrjUpBHl9R61EMDxkJYFciz7hvDa45+tvnWY+JVV9XW4LgWuU5Ekdbc789rdaCY0UA33FFAUUVmgxRRRQFFFFBxxWFSVdEiK687MAbHoR4HzpIMp07JPOo8O01/WQM31pxrNAggyiJXEhBdxyeRmkKnro1EhP3bUuoooCiiigKKzWKAooooPD/SnXNFJwuEff3ZU+Kyk7fBxW3FWBWDEFEPcbvqPy6uY+nytXPLJe0ifCnfUdcXlIoOw/aG3rpoHDBcXTCaEubQxgJ2aCyqltNwNySBvcm+1WS+YDTe97jYjr4EVSVSnhjNiQIGO4/R3PMfl+FBMnzdMPh2lf8JbSOrEn3R6mq7eHEY+Rpm3ud2JsB4KBzsL9KdONA2mIA90agR4sbWNvHY0ryiPs4UXra59TuaBkxeAeAIsjBo1YEkHlq8iPI8vOjCTIJGWM3L2C3ud9999/Cs8T4rU4jB5bt62sB8B/eNMouDtzB+tBKs/yyMYcFV70YUXHMi+9/HxqT5PjGjwcOolmKg3J8dxc+Q2+FRzCYwYiEq2zWsw8+h9KdoCRh41PNVUH4CxoHRc6fqF+o/nTVxXnbR4ci9nluqgfhX8Tettr+dc+0qH57mBxExb8I7qeg6/E70Em9lEtsVIn5ov4OtRnGzf70xHSVj/APkJFvnXfhfHGCYuDuUYc7X3H+n0prxD6nZud2Jv470F2LjUwuE7RzZUUEjxNvd353PXxqqsPxJMMcMazG+u7AH+jvvGPLTt9edPvHWYsYIo7++QzAXsQFFtuVrn6VB6D2JwXjhNhEsQez7n7oAMf/IVp9qo/YBnPawNCxuVUAbfkIH910H7tW5QFZrFZoCiiigKKKKAooooCiiigKKKKAooooCiiig8T5ljDPK0p21HYbmw6CuETlWDLzBBHqDtWlKMHYMXO+gagPE8l+FyD8KBRnsSrM2m3e7xH5SeY+ddssy4sUNyCTrB/Kq8j6lv4UjwMBnnVCd3bvH6sfWrD+yIOQtsB6Ach6f60Dbj17VVv0ZSfgd6S47F6LIti7bKPD9Y+QpwlgIOx2PPy9Kac4w4Szgb2c367Rtb60EZj70gub3Yb+NzzrL/AKQ/tH+9Rgv0qde8v8RWkjd4nzJ+tA+jBN2zMjaWULbwN73B8tqdcLiyylSLMPeXw8x4jzpTgoQZHPkn8D/rXWfCra/UdaBtxmpkZVNiQd//AD48vnUOqwsLhwL33NQzPIBHiJFHK4PzAP8AOgQqbViiigdsXMZ8KjHdoW0tv+FgNJNz+qB86aaV5c+7IeTqQfhuDb4UlYWNvCgsv2MY/wCzYuAk2EspQjp3lKL8dVvlXpWvJWUYowhZFA1RBGX9pTqBv03H1r1nE+pQw6gH5ig2rNYrNAVis0UBRRRQFFFFAUUUUBWKzRQFIM3xjQoGUqLsoOrwJ30i4ufK4pfSLM8EJVvYalDaCSQASOtum1AyjNHQko5bW39J3VHe/ArEsBbb5Ha28iE6ncE/I/6Uw4XLSxjuqhXDM+liCQeS209PzAgnyqQxoFAUCwAAA8AOQoP/2Q==" alt="Image result for Kuroshitsuji"></font></b></li></ul><div><b><font size="3" color="#ff0000"><img src="https://pre00.deviantart.net/09c2/th/pre/f/2014/212/8/e/kuroshitsuji_by_imarx67-d7t30wc.png" alt="Image result for Kuroshitsuji"></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2018-02-21T13:06:10+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان مانگای ترجمه شده پرطرفدار و بسیار زیبای نوراگامی Noragami (ادامه قسمت های انیمه Noragami) http://amidownload1.mihanblog.com/post/970 <div style="text-align: center;"><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="">پیشنهاد ویژه-درخواستی</font></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-size: 11px;"></h2><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font color="#ff0000" size="3">برای آپلود قسمت های این مانگای زیبا هم زحمت زیادی کشیدم-کلا آپلود مانگاها خیلی سخته" پس لطفا نظر بدید</font></b></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div><img src="https://pm1.narvii.com/5991/bb45743bcfe63df993910d244e7c64075f075050_hq.jpg" alt="Related image"></div><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">خلاصه مانگای Noragami:الهه ی</font></span></span>&nbsp;جوون و بی نام و نشانی به نام یاتوگامی که بزرگ ترین آرزوش داشتن معبد و کسانیه که بپرستنش، برای جلب توجه آدم ها، در عوض پول ناچیزی هرکاری می کنه. وقتی دختری به نام هیوری، یاتو رو نجات میده و بعدا یاتو روح پاک و سرگردون یه پسر بچه رو تبدیل به سلاح خودش می کنه و اسمش رو یوکینه می گذاره، سرنوشت این سه به هم گره می خوره و با هم پا به دنیای تراژیک بهشت و زمین می گذارن–جایی که هیچ چیز اونطور که بنظر میاد نیست…</h2><hr style="border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); height: 1px; margin: 30px 0px;"><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">نویسنده و طراح : Adachitoka</font></span></span></h4><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">ژانر: اکشن , ماجراجویی , مارواطبیعه</font></span></span></h4><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">تعداد جلد: نامشخص • تعداد چپتر: نامشخص</font></span></span></h4><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">معنی جلد:</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#990000">(برای آسان تر شدن دانلود..چند چپتر در یک فایل قرار دارد)</font></span></span></font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><br></font></b></span></span></span></span></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">لینک دانلود فصل اول انیمه:</span></span></span></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/580" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان انیمه بسیار زیبا و پرطرفدار Noragami Aragoto فصل دوم انیمه ی نوراگامی با زیرنویس فارسی</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">لینک دانلود فصل دوم انیمه:</span></span></span></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/580" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان انیمه بسیار زیبا و پرطرفدار Noragami Aragoto فصل دوم انیمه ی نوراگامی با زیرنویس فارسی</a></font></b></div><div><br></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">لینک های دنلود جلد های مانگا-ادامه انیمه:</span></span></font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></span></font></b></span></span></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">چپتر 39:<a class="long-url" href="http://opizo.com/5bu7z6" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/5bu7z6</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد11:<a class="long-url" href="http://opizo.com/2kl2jY" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/2kl2jY</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد12:<a class="long-url" href="http://opizo.com/BTDsfK" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/BTDsfK</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد13:<a class="long-url" href="http://opizo.com/BJGUcx" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/BJGUcx</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد14:<a class="long-url" href="http://opizo.com/sFjENC" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/sFjENC</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد15:<a class="long-url" href="http://opizo.com/wJ1fSa" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/wJ1fSa</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد16:<a class="long-url" href="http://opizo.com/f50eEh" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/f50eEh</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد 17:<a class="long-url" href="http://opizo.com/LKOj4W" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/LKOj4W</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد18:<a class="long-url" href="http://opizo.com/FZsB7R" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/FZsB7R</a></font></b></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><ul style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style: none; text-align: start;"><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><font color="#ff0000"><b style=""><font style="" size="3">جلد های بعدی پس از انتشار قرار میگیرند</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></li></ul><div><font color="#ff0000"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEhMWFhUWFRgWGBgXGBcXFxceGRgYFxcaGBcYHSggGBolIBoXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHR8tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAP8AxgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAgMEBgcBAAj/xABIEAACAQIEAwUEBwQIBQMFAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhgTJxkaEHFEKxwdHwUnKC4SMzU2KSk6LxFSRDssI0VNNjc4Oz0v/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFAAb/xAAqEQACAgEEAgICAgEFAAAAAAAAAQIRAwQSITFBURMiBTJhccEUgaGx8P/aAAwDAQACEQMRAD8AqFvi+J/9xe/zH/OpScYv/wBvd/zH/OhKmuF61VFHnm5PyGP+M3/7e7/mP+dIfi+I/t7v+Y/50KF2vC5XOKI+3ssfDeM3gpm5dYjabrfnrVg4dxHPaIuXL+Yx9ppHmCuoqgJciiXD+J931186FxQEt3sK8eXEW/Hbv3whEgG68j50CTi+I/8AcXv81/zozieLJeTI7FRGmk0EvogAIYE84+VBtRMckqptku3xXEf293/Mf86nWuJXv7a7/mP+dC8PBp5ljWTUNIBzl7Pcc4zeVYW/ek9LjjL6g70JXi2Kyz9YxEE7m7d130BzeR26VKxz5kIg7H8P51ExOKVrFpftIWU+6Fy+ntUvkVM3Px0lLG15RLw3EMS7pbGJujmS191GupzMW0UD8atljCXUwmIxL4i/nKBLKm5cGtyALpGbwzPhXdRBOpo32E7HoMNbu3Zz3ALxP70G2hB3AHiI/aI/ZqZ2y4a1y39XwywbjHbRQSMty63RUXMP7z3OomlJ5k3SNKMX5M0scTxfdpd769lZyoJuP9ke/bQ/A1ZB2jvlWbMYzTE66k/LSofbXhq4S3hrOubxkTlnIgIEwZks5J9/oIFmyck+QmPj+NN4ZbkZn5Ke3Gku2P4ni15jIvXRrtnYfcacTH3ok3rv+Y/50OZgNQNfup2zen2oq+jD3y9kn/iV8/8AWuj/API/50RwHG7uxusfex/Ogz3RXckrKkT5VG07fL2WdOMXB/1DHvJp+1xtwdGJ95qsWcO0UQwuEMaCdYoXFHb5ew2OKXG+0R7ialYLiLDQ5m95JqNhuFNEkRHrRG3gCCBlkgbjT58qrdBbp+2ELV0uJ9mvVEtXwmjCenl5a716qwt79mIk0kmuFqSWrUGUhVdtWmdgqKzN0UFm9AN6VhbL3DCIznooLH5Va+EcMvYdf6S7lL7WUKzrzusvTksk7TGxX1GdYo35GcGB5JV4G+H9hsW7KNMrDMDrmH71pouDz0os3YW6lu5bd7ZYsrW3GYAFQQUuBlBCsG3AMFRUuxxS8gCIwtrEuwku8dWJk9APwmpWGx15iBmKoSdvDMaMWKwTrpCxJ0rGnrsz80aS0OJeCncT7OX7NuwWtsXu94CF8eqNpGSZBWGn39KELW3LhLT22Qw6q6o4MRLkKdNjqdZnY71mPbrgpw16VQLbYkDLIAYQSrKZyNBB0MEGQBqKd0ms+V7ZLkz9Xoti3R6Adu5FaD2JTEPaFt7Ctg72clnyqAdswcS0grA03qldnuJNau6OEVxlcsqssb7MCBtvymr+3ELvtC65G4JYkfft6Vfnk1wUabCm91la4z2cu2rhQDvF3DrBUjbxHZT76EcH4VZfvrF5wl0kZAT5NsdjOaY30FXC5euXCXOvjmZ0kCCY0jaNtqicQ4XZxA/phBj210ZfeOnkZpecnNUO6fFHBJtefBp3DMQj21KaAALHNSABlP686cBkwAynrA1A89R8azPg3DuKYUl8P/zFpYkH2iNwF18QgyIJidAJqV2m45jMRZyJZNpCs3QrFrkcw4KhlTqI6yeVKRwNyoeyaqMIbu/4Kz2/4nbxWMJtHOloC3nHsuZBIT+4uuvMljtlqRwrEoy5WOUjbTf1oAtuBHKlm/lGm9auPGoRpHm9VqJZ5Wwhxe0OTj3TrQQT1rl68TJNNBqsKowaRJzilW8QVMikWsh3JpVuxO2tSc0g1wrHL9owfOrMuLFtARqd9qoIUqdvdU1cXdjnQSjZW16Lna4+68oqVhO1azD6+YEGqMuIJHizA+sV61jMpnKD99B8aZ1tGlWuP2m8vhXqz8XxMqQJ5V6o+FE72Uhmps3DXBSWpw1Eh21mYhV3JgbD58vea0Ds7wzObVgXS7NJd80jkSLZY69B1Jn3ZuTWvdjuFpiMI/daBba2UdhBO7vcG5UliSCNfOs7XrhGho1yyDxTBulzulVpaWtrHiy944WR1IQn3U4eJHPbKrItqgboMkk7dWn41pGA4aqkXWE3iioXOpgCNAdFncgepNUv6sua/hSpC5LtwXltgFmtk5luklsoJXMCIzCBoAAcpwTH1yK4ZYuHCuFYhjnxDHoEE2582cT6Gk9t3a9g2ub57Nq4fJ7bJBHnkZx7q5wXFFcNezHxXFlucKBCz0LEwB0ivdrMSLfCn2DsqIAeQLWwTHXKF/x1GC/ljXsqzJbJX6MxQjnRfCcZuLb7q2BOysJJBJ5LsW1qvqCTB0OmnPXbT4Vb+z+CFiyce9xB3ZPdWyJZ2BAzR7zpppBPKtzO1VGRpcTTcvBLx3Cf+HWlZ7hfFXRmKSYHUsZgxtMameVE+w3aKxecYbF21V3MI2o12CgzpPTrtvpROL8ZuYi61245Zm6AAADYDyHuoe4O+067mffNKsf22uT6Tt4drKwuoX2Z0LCZyuesnRuu/MmTZv2riq8BvEAoYeJXnaDqrA71l3BvpNmyVxay6RBQH+lG38FwDWZytqDFX7B27V+2L1pgO9tqyvlOqyGBiQQRAkHURGwFABTRkHafht7DXyt4DxkurL7DgmZXpvtyoPcYVbPpVVhiLZMgBMirMwo1B95zGfMRyqj95T+OVxRjZsO3I0hZNeX3U0bldW9Rg7WPua4t8jY02bk1wNXEUF1xZj2QalYHHyYK0DsseVLLMNq4rcA/iIbcxHKob4RhJUgxUNbmYakg1Jw95lUwhNcgNrRBd2B3r1dvvrIkV6pLEgFTNyuk0lhTDRqJCK1/6G+KZrF+w0l0OcCdWUqBAnoRHqKyENGtFeyvGb2HxSXbCZ3EgpMZ1I8Szy2n0pTVYt+NjGGTjI+lrDggETB11BB9QdRQftdcU2CvtMzBAmcqJjMS4UyVA1jmcu9V632rxF1AO7WyTvlbvCPKWUAH0NL4bx63g8927JBBgAyWb3cz1PKsZRH3IhcK7O4u5byouUFgWzHIvOBMZnjyEb86N2Owty4oOJuoXzliuQXEgrl0mCDE+hqGPpOLNC4aI3DPqfcQIBn7/KoLdvsRdDC2MhnUnl4pygeW01ygouwHOzQsZ2cwt60li/aDpbjLMhhAiQywdqxTt3glw936lZD5EIcFxBhpKgn7W51+U1YLnaLFs2Y3iPAUOWVkHnv7Q5HzNUTj+IJv3BOxg68wIPzmr8cr4AoijKm+ppq7cLGaRFdQa1acdtPB122NaN2C7TmwyYa4VNm4wAuMYazCkIJiGWcq67AxtpVC4nh8jCNiB+RqTgNSgOxKg+pE1z6Oqy0/SiFN/wABkB3ECYBIUt/qzVSAkmrBxZ81qz/dXKes6j12NCCi03iX1RkavjKxi5hjyM039XNS+6I2p/uCw3qwW3gkqRvXVNSm4e86wR1pIwzTEVwe5CVNPW3M10YU8xSYioKnTJIcseWlTRitNKF54p+0/nUpFbQnGNJkCK9TtxZ2mvUVHKVIqwNeY0yGrxemWbG0UxohwO5dtuLiBSNjm1+Eag+dCiaOcLH9Evr95pPVz2w/suxrksR47c+wANOevL8PxqMjs7AuxYkyZ6bmBy25Uwo/KpFhddOQPzGUfMiskvuxWCJNxeZJ19d6JWrZFxiNiBPwMH5R60xw0KGI3aNTyHkOtSbuKVLii5ojQCekETPQQ29C+XRyFYvHCyucgFt0XqR9o/3R84jrFMsXc/eE6tMzzMkyfxq4/SVgVsYlQqGHtKc2YlXIJBgbKAIGUeXWqPww5bsHmCPxpvFiSi/YDlyiQo390/D9GnMGssPLWuOuVo6fdSz4ARzJj0FQWk3H+NPNfu51CwWJKGOUj5EH02pzD3oyjqCPhXMRhpPh5nbp/KuZwY7Q3lzAKfCGuAdNMoEen30GZ6f4k/8AQqZ1W86n+JQw+4/ChK36dwfojK1WNvK2EVdq62JYVD+smvG/O9XbRXYEkxZ61I+trQLvqXbuGJoXEh4g2b4plwpPnQtbs86cW8etRtB+Nk17ZPKmS0HUVy1jDyIrj3QdSNa4ja/JLTF16hzIORr1ET8aK9mrhekTXDVzZtUOJJIA3Ogq0Ya0FXL0H4UI4JhZPeHbYfifw+NGxsTGn8qy9Xk3S2rwWRjxY8NgfP8AGnC/hjmT8o/P7hTQPLoAP1511aUJCPB08RPQfef5VE7TYsL3AOzNdE9NLOX0g/OidmxkQLzJ8Xw1H4etAO3whMODzN4//q+W/wAKLBHdkSOfAfv4m5isCQ03GwrAkbuiMIzA80016ZRtNUnFjI6uNRI1or2P44bdxXlsyb5TDMp0Mefv00E0X7X8DQE37JV7F3UFBAUkTBTe3OpHL7qZ5hLkhq1QIxiTB/Ub/nUW68maedzkAO8a/rzqPVbDFo2gPTN+FScFc5dKiDY/rmK7aeDNcch7iSuEuwpKh1zmNFOuX8R60IRqsPErbPbvQxhIcDlBKk+7efSq4kU5pncBXUL7DxuUgsaRp1pxXG1NULVQkE0oXDXQddDSgBXUcxIu0tsRSWUUnLUURSHFu+lLF09ajZa7lrqI2okG7516mRbPSuV1EbUCancNsl5X7BInQSY5A7jzioVq2WIUbmrNgsOAABsKU1GfaqXZqQjbHkWBA2FTcSmUIp5JJ97kt8gR8Kji2WIUbnbp60rEnM3UbfwgQJrOLsi2pI8p59f18KKcJtnUk+GRp1I2+E/Oh1vQjSdduvlRdroVYHsrvHM/sj8aFlRKBk+78f5ffVI7b4vPie7B0sqLf8XtP/qYj+GrlYvi3b719lU3G848Ueug9RWX3bpZmdtWYliepJk/Om9DC5OXoGXR2zdKkMuhBkVeOznFkdClz+rbQj9ht9+SneeRqiVIwOMNtpAkHQg7Gnc2PcuOwYsuHFuHNaMEgox8Lc53ggeXPao2C4RfvAm1Ze4FIBKKWAPnFMPiWdUJkLllQTMTWj/Q/i1RMRnYKpZDJ2kAz94rOyScVZfBW6KXZ4bctCL9p0DGAWUgTG07TvpvQzF2MjRyO1bNxntRhUKW7yzZuhk7wpmt5kaGW4m+XxAgjbxbVSO2fArFoZ7Za2rkFFM3bTz9qxfXcdUeDpI0oIZL7QUoV0AuHLmt31OubDNH8OlUpXq/cKtCUjmLlpvVZB9SY/hrP7Zp/S9NC+VDqvT5urlACw0mTO40jSNOdRqfa8SqpyWSNBOsTJ3O1OFDSOi5Sw1NKKUsaSJHTb51IFCw9KDimCfSvCpsjaSM4rueo816KiwdpIXExXqi5a7XWTsQvgtuSzen5/hVhsiF+dCeD24tjz1/XpFFbrQKxMzuTNXCvJL4fiAq3T9rKAvXUkH8D6VFtHSm2gIse0zknyCjT5k/AUq2KDwBkdyJeGtF2AHvJ6fzqdjMvhtDQDU/rmfximsAxS27aeU7afoCmcJaa40zHMnn+vuoWVknjlk3MNdRWhgudhE+G348hPImJ5+x51nlsgbidD8xvp03rWMKigAAaEEHzlSvzH31kwGlP6GXDQMhSRInQcyBPypt+dLrijX1p6XQKZpfGuxt20xFt0uKAsfYMFQRodOfWoHDOF3bd62biMEDhmywR4ddQp8hvXsR2kxeYk3ixndwrHTQasJO1FON8au2u7K5GDKScyz06EdayWmy9OgVcxoaxfs3ZVu9OItZ5GpJzqJ5kMdOZNCkxThcgdskzkzHJPXLMTVkXtBcKwbVhhG2V1n4PBqBdxyHU4OzrzUuPuP41yjRzlYxgS4u2wNSXU6eR1/XlVRvWyrsp5Mw+BIq5m66XbZVRbZ1AWCWgOxE+KSD5eVVTHkm7cJkzcbff2jTWm8lWV8EdRToWuqtOCnUxVyERXZ0jTedtfj08qUVrkV1g2NFaUbBgNGhJAPUiJ+8fGnRbr2Q1Fk7kNgUoCnBarvd1FguSGiK9T3d16usjcibghCqPIU/calYTAuxyxGUak/dpRW3gUtgu/igTrtp0FYU5pM3MGNuNgKyJboNteXwoguHYMFPPUcwR1GWZHuqHa11O51p0/OjFZO2FuJSLarmG4BAgcifTYUvA31CZVUk/aAE/E1FwOAnVtB05n8hRi0gGgEe6gfoERh8d4oKMCQwWdsxUhZPITEnlWdYjBvbdrbiGQ5SJB1HmNDWk30lSOoNCeJYEYy13iCMTbXxAD+uQaSP74/l0hnS5VB0/JE4txteCkFK5lqVGlJ7utKxXeHL48M/tGflpRjtGvgsH/6Z+5Kr9u5NpR0kfCI+UVZO0f8AVWv/ALZ+5Kz2qdDad0wVa2HuFIuX4MDTqev86XY9ke6od/2zP+9QEFMPh8Te7tbdssFYFQoBeTzPPl7tKBccw+XE31O63rinnBDEEfGavn0acUFvEANAUnU8wNj6az6VTOJ3e+v3b0ZRduvcy9M7Fo+dX4L3MX1M1GKBi26cFupaYenRhaZ3Ge8pB7uvd1U7uKct4aaHcA8pCW3Sls1N+rUtcOa7eC8hD7iu9wKmdwa8bXlUbwd7IPdV2pfcnpXqjedvCgurbHiIE+tD+JcUzjIo0O5PlrEVFvXCxkmSajD2vjWRGHNs9XkytQ2x6H7JotgsH9pt+QPL3ih+BQZxmIAGupiYiKO22nXf3QfuopMSHlHnSwI1FIVhThGlVkjlCsGCl9dxD6Eeeg/CiiHSo2OtbON1IJ901zLMMkpcgbtLw3LdzqIDmSBsG5kdAd45GRQn6uavmMti4pB5Eg/HQ/carzYKCQeVO6XUbo0+0Ifk8DwZLj+rAwSFPv8Awq09qB/y1hv2pX/Cts/+VB+IYbKs/rr+FG+1w/5Lhx5tbuv8e7A+Qopu22HppbscQJh/ZHuqFivaqZhvZFQsSZY++hGSRwq5DwdmGU+4+E/I0vuY0I1FQ8OfEKsJw869ddhzAb8asxyoQ1y+qkDbaVKt2qe+pHl91Iv+BZLAen3a0byGYludIW9sRGmkmYE+pqILyzC69Tso9aH38QXMSSOQ6+g0rtobk7DYcv8Ab76olmfg1MP49d5H/sFFvpIGpPXYfPXlUjD2s8ZdZ5bH9fChlrQAnrPqR/vS8NjCIykiSfuUiqvkn7G3o8MlTiFBhm6GvHDMDqKXw7jRuEK+rRE9Y0BPU7ekdKJ3LRq6OSzE1GneGdePAFNivVObCMdiK9U7iigbjezTqfC6x0MigKpB13kj7603FYBjyPWs9v4ci66AEkOQABJ0PSqWl4NfS6ieRtTfRwLUW7ck6Hap3EMHctoGYZZMQd9ifTah1ta6MRqM0+mS8Pjbi7MT5HUfOi2E4sp0bwn/AE/yoKq0lRv76l40yS4W20H+4+Ir2IuAKc2gOmv5c6rGGznwoSJ5AkCrlY7JhlVzccyAeU669KqeOgMmaOPsg28UQ7KY8Sg69Yg/ryrr2CxECTGsVacLwe0kxOYiCdSfcT0208qKYfDKoqIQUHaFtVrXnW1rgzjjGGi2QR0/L8aT2mv58LgQPsWVt+oGv68qvHHeGrctuIAJUwfOND8YqmPgyeHWr52F821HXS4SfSAPjTCdk6PiFP2BrYyr7hQ2d6IYhoU/CoAFSOnbW494q5YHHIlpQVZmK6BUZjoSvIQPZ5mqZV/7KQ1raf5GT/3Co8FGqSeN2QmxuIb+rtd2P2rm/wDh2+NA8Rh+8LOXLKPbvN7M/s21GhPx9KsHF8fZZjbLHu1MMtsy9wj7MgwiDmTvyqucTxZuEZoRF0S0uyj8T56ULZVpscu0qIFyJhBv11Mefn7qmXxlTKN4JP3fj8hUW3p+f5UTxmEUWbRBl7sHTYAnwp0zCDPOT0iq2aSXBCtYW7dCrbRmkgaAnWGPLoAatd/ss64KzCnvLl1SOsXLlqza+Kqz/wARqxdjeyzMlpi47tWts9plBDF7GHe5PUkGNdorQbuFQrlywAIEbroVBB5EAnWhbCSMH7RcJ7h1e2P6PwrmBHtOb2UabHIgkHUSJ3o/hyWAO80R7a9nlW3g8EjS7tcIYiDltIcoPkDc/wBRprsogu4ZWJAI8JHMFQB+VWRdGb+QhaT9EV7Jk6R5V6rIuCU7sK9RbjK2FoOEtkQVFQbHZ7DI73FtDO5ljudgIE7DTYUTJr1UWXFF+krga/VGur9hkMQNAWCcv3qylBW/dpsMbmExCRJay8e/KSPmBWBCrsbtDulf1aHbVssQo505irQVyBtp9wqbw6xAzHc/IV1bQa6xP2cunpVgzZ3h+GKjN9o8vKtX7OYPvMNbbNvm/wC41ms1o/0eXibDJM5WkDoGJ+Ug0GToWzrdHkNWuFKN6DdqOK2sKAIzXDssjTzbmPhVlxN4IpdjAUSSaxzimNfGYjMN3bKg6AnT8zVcFZZotLHI90lwh/DfWcbcIWW8tlUUxxHAXreDu2Wcd1YvsU1WS2oIKe1BLMAf0dW7PcHXDWVRRrALHqSNaxvtRgrlsXjcvd4y4y4A2viJ31iM0QSNhtVkZWxnJnWSW2K4RX79wkAERr+tKQl0jSAQeRrhJOppVu4RMc6Mg4y8yMvl+tqsvZ7hjYqz3YcIqvmZjqAMpDSJE693QHh+BuX7gtoCzMY0En+daXhrLYGzcFnu1NtAbuIcBxZMsO7sr/1bxMA65QdDMAUMpUgZvil2AeI9ncNhU7y/eusPsgAW8/ko1ZveCB5iqhfvB2i3bCr9lRLH3knVjS8Xcu3n7y6z3HcwCxkny6ACdqt3Yrs3neX2GrHy5KD5/dQqNhRi1+ztgnhXZO5fIHeKCeQDO0xsAAAx9xOxpzBcCurireEYkvMxBGUsAAQG10kOdNga1biSFUUp4e78SwNsu0AcvLmBHOqdwLiXf8RxuOC+xaAEeLIDCM465VQnzmOddKPHBYuzQ+G3EQsvs5nJWdmCxbEHrCDTpEVKxd8W1Z7pRbaDMzMdABrJnaqbxK8uPNvCrmS1IEHmQPDmysCVHQMNvhU+2GBxEFb2Jz2bd0WVRQ4tkoskw9xjmBDDWdVnSq/jfbDckgja4o/EOIpeto3coLi25EeFFOZz0JZ0PkMoNTuzPCnLYpAphMQT0gXFVx8j86o+FVhsSABlABIEc9jzIH+EU5hrz5rhDvq2+Y6woGuutcJZcfyN2aiOCXf2a7WXf8SbObfevmAzEZn299eruRf/AEq9lj4L9JpE/WlQ5rq5SmgS2xMlzrmI6ASdaG8P7TXBgb1o3brXbtw5LpLMFQwDDzK6ZojrWcXcUiSpztJOnsxtlJBAB06Dmacw3HLzMioinIPCBusakgzvUuPoB4JPo0Dsx2hu2bwN+7duoMylO8LAzoNGMfGqvbtA3NAQoY79AZg+lC7HaASpuKWhiSBA3Oadd2megojhrpuz3chGJMHTQnSQNJosaa7LcGOUG7C+HaRm67e79a1Gw93+mbz0+ED8KfzZV9w0FC7jZXIG6kfGAT99WjCD1LvM4FplYrEgw2XZ5HPXc01acEAjmJp5bN+5CWIzydGiCCNRr6UMnSspyq4tHlxl0pdZneLpjLmOXVszeEnTaKVwZouBsubKMwAMHQjb0mmO5vpbZL6BcrKykGQcwMgeQgH+Km7eL7pblyASEMAmOk/Ka6LtI0dMtul49P8AyFsbxC79ZfE2ptsxZlmDlzArz333inu02Lt28BYwtvORfjEG48HMSSXBPNw+WfKKrWD7R22tlRkVwDCiVjnIHPrHlRHtnjQ1nBWBp3NmG/eYgfck/wAVdAy9LCSbsq0RpXl89fKvTUrgpnE2ly5tST0EKSD8RUtj6VtIM8LF2xBV2tudWKkrkBghdOZ/GiXaTjdzFLZwwCBLYGbKCoZjsNTGUDKfeaq3Hu015MSyWwhCMEGmpIylpM8m0qFg+0T23zC2jqpnxTLR67c/hVf8iuTHKGSTT/ovPFcMmcMqBAQERf2bY9on++0knoCByk6Jw3CLbD5ftXGY+p0HoIrOOzuKbG3EZ1UZs6gCY0R9dfOfhWjcNuyik7lFJ98ZW+Yq1dDEUR+0GPFmzcunZJP+FM8fKqb9HGM+qXblu/7NwKtwGIiCST5oXIP90t+zVl7UWe8tqg1zXwxH7QQRk/ibKvkGJ2BqB2g7OMtq3dtuouWgS7MQoYklnaW01YnQ8q5LkN9Evhdv6tfvMdfq6uFn7THwWpPKcwaeQk8qo/0nYn+jwmGzA+FsQ8+0WuaBiOuj+s1LTja3EZHuZcxUNOYwiqEgEA5jDMin9ktPI1Su3mKfEYy7dXN3QIt2zB1RBAOmwJzNB/aqWmBN2iLcxTRmDMIOgk6DbSuW8ZeABFwiCSNQd99OfrTeCZj4IEkHWDtzOoiaStsBym8kKNf1B9aGhbk6Cyw2c5iNTJnfafSvUu5hiph8o3g5tDt5HWvVBBNxnZIIjXO8JCkZgVy6aSQZOwPTlUfBW7Npg6vAOXViOThumnsnlS73a24wZFtJ4958ROkcgPnNR7PG7lsAtbA3iUCg6QeWu4Mg7xVmTZf1K4LPtqff9on38LYYW2yW/GfE0nXQmfbEaxrpvSrDd2YSIEgRJBE6b6xUG3xcMylLIBHsi2WmTzgyPKPOpmZiZdSrE6qdwTyoa8lmJSTqQStMXIPLf0H5n7qj46yquzyczEGMvh0ETm66VPsW4Hy+H6n1qHxi4FymY3E6R05++uqw5tpWghhvLY6jyncfrrRbg17JeQzHiUk84BBMek0B4VckEdNR60StNBB6EGoCZd+1mBz2nI9pRpuZAg9I/wBvhmPGf/T3I55F+LfI6fratBw3FENu53jr4GCsWybxkUEbCeU9aqXGcbhbROpkXWbWWAgGNF6SIM89KlR4Iw6tQwyg+11/JTOFcMdMQiujAGBqCAcxA5jzIqxdoXzYi4vQLHooP4mn7ONAxCPCX1XMQFZspgRIbyMHTmIqBjkY3Gu/tMTE7Sdp5xt6UNpcB4t0optEIVYuzXDxZW7i3Ggt6HQ5p8RykDplXfear90cgQGYhQCDMtpECrd25tNbwlnB23AdERng5S0aASTIBIY/w1O1ssjJQe99R/7fRXsdhWAa4bbG4RLQpnkG1Nrl+9y3pngODRni4MykQAlsTtMgKDI8Os9ffS+DcOu3Ga2YBG5N13HKBowiSedLscPHelVYB0OUq6MDI5ofEGO86jYULg0+jN3WnG7ZcOw2HCXrSDYLcO0bg8oEbmr9bt5T5Fmj+LxH/VPxqjdldMTbjbxKPcEP5Gr5iJymNwJHvGo+6jNGHQzh0E94xEySg6AkmfNjJ9wMdaC8fdcZcTCWvFkYXLrfYQQwUN+0xJkL5UxxriN0vbwmDA7x0zM5/wCmnJo5HnJk7dRRfh+Dt4OwVWTHiuOfauOf/ImB5VKdBdldtWcOtzHYe4im1YtfWB+14LIzkMNQScpMVk9ztK7WWtFElxBYTMc9PP8AGr32+e5hrl92E/WcKUMaAZsquAf7uUehFZn3OSG06cz/ALVZFtFc3XBKTEoq6HxBYB15j3VH+rB9QSYGZmE/cf1pTD4gbkAn3n8qkcMxiKrhoEqRGus7+vrVb7KttK0KVLeWQxJ2gEDrrr7h8a5TeL4fOU2xoRsc3U/tD3V6hoLj2EMHibdsLohjX7AczqfEdjuKftcUZxBCwJIBAbffWPIfCtnwH0W8PRFS9ZLXAWm4huAGSY0nLtHLrUlfoxwK+wrLrscrfhTUcsL56KZ4bVpWzOOD2rbWy7pbDmZgZdNNIOvl6UGxmFSzdAQll9oSZ110mtRxX0ZXMxa1jMoIKZe7YBVOpy5bnt/3iD7qrdz6KserE99bvidCXYPH8YifWpyzg4UgMOCcJuT6YDQ0J7R3BljKGgZvEDAEgHUHQ7fOrle7HY5N8Ox/dZG+QM1Ue0uBZHUX1e2ToBcRlU8yQTAJ1GnlVOKO6VDE+Ed7PXs0yROu2286eWtGxVewFsWmlWDAmTAIjkasINRkjtk0QpKSTRE4oALzQJLZDoLU6ovN9SZmhL2bhxCE23ybGVtsDP7ogct9aPcfts/diWgR4QPa/o0jxASB5fdvVfuYG6HOdroAhgA8oSOXvH4GrnCse4WjHdlcb7JoQMxKgCNIgQJPIHz+6nRpOjQTqdD+jTNm5J82AJ94MH5mpQcE6nKR+0YU+oGo8qzG2bEUkuBrgJZ+IYayQCgbvZK/sBmETsJAMUx2t4r3uKvFboXJcKtKjZZRVWRLNIY8h4vWjPALf/OJiCFAUZAyzlIZWB36GNfdQPtTw69Yu3SEHd52bO4slCGJOgjNMmNachBxin7QtlmpQcVzUuf8C+z/ABpreZxbtFnMk54OhmNAQeXwFFeGM7ZmY89AGnzJ2AGpqli3bN+0XR2tsdFVcgfUgC3P2ScoMa786uuGwyqzui5O8bPEAZdAAsAkQIPXepc21QpDClk3B/sz/wCot/vN/wBrVfL7kKSN9h7zoPmRVI7JrN9J3lj/AKWHpV0xJ9lRuWX5HN/4mgHECOC8Je3ibt0jwNmVTPigFAs+RC6eQ5V7iWINy9kX2LEXD0YgqfhB++jF66EEu8eg19w1JPuqDw2yr9+4BHeEqAdGAVcuoOo1n5VISRWPplukWMMixLXnYyJlVTKQfIl9vIdKyzG4UC13o9knKRM5TrsftD31rX0ncLbENh1VwpS2zZSN87Dp+5WXcQ4FjbZkIzJH2CrfKJ+VFGUV2RLDklzXAEw+FUnxZsu4I/2pi7hoBbQCdJIzfAVKxK28xzl80ayoB6bEUze1kAmDB9nX5VLRWrs4mL0AAGgjp1+NeqKAR5V6gsnaj66bjIFo3MogMV8RAHs5p8IPuiNyKfu8SC5hkaVjkADIJ3nypi3wQDOVJztbNvxRtlC6xvtM05d4ZcPfHvMrXMuUrpkygDcEE1T9xusPj/3RITHoUV9wxC6awZiJ9+k0q1igSwg+FsvXkD+NK+rEBRoQIkETMDQiToZgzrt60q3bInQSSTIAHunziBPlRKyl7fB3ON6yT6XsTZu4uxhijXGW3nhQDGcnNqxABi3M9BWuBDWPdu8JjXx142wQkoqkLZJgWxPt3AdyeVM6dLfyL5v14KbiAxCzbW2M7hcogMPBBOp10OtFcIsrqQCBsdzy08+dIv8AZXEMzXFw3j1zt3iS2sSFzQATrpUvB8GxRENaII55rev+qhy1vdAwX1QI7SvdJtBLjImUZsukGSuvUQNvIdajYi+IiTAgCTJ06nrR3i/ZvFNZlbQdlcGCyLAIIMHNvOXeg69m8Yde5PuL2v8A+6DK24pItxUmwejktI0jbbf13opZJnQLO8mQPj/vUrCdnsUBrY3mRnt6jmPa99TH4Be3W2QCIIJQx7hn1+NKtDMWgHjsR/SKoS2Gk51IY5wVC6+BhlieYNG+G8Ye4Vwty3axCtlSUuKSPFAzh4Ommw5V3Ddl7zSGXSToShMcvtR86l4Lsktu6lxrMlWDSpRWkaiDmEaxPlNaqnBYopvmjPjHI8knCPH/AAwrxrseuEy3TZtBmOUNnLsuhJyhhppIkRvQI8j11+NWPi1rFXiSyHnHiWNuZLSx8zQw8FxEf1f+pPT7VKN2XsM9nbKhsO687dzN+8G8X/cPSKKY0I5ZX9kFC2sR48q68tmPrQvs5g7tkk3bVxQScpVrbrtDZkLAg6DY61MxGEI0Aa8rHvGByoGaTlDEsSVUAQBUEpol2MQgt5gMqAANcgmeWnNv3tvfTqqtxO8VywYSMwieQIgKROmtQrGBv4lgLqhbKn+rUr44GgOvsjT3+6jt/BOVhfDqNYBiDOgmOVcGmcXLbE6KBz0HxNCLvBhcuu4eLbEMMupJOrAHYAGeu/lT+J7Mq8Z+8difaZ9upCiFHujnRVMCygKoyqAABpAj1qHFMshllD9XQA4n2YwzqFcbwsuA4k7ZgQInbSNeRmqVx36M7rtlw6Wbf99nItEDl7JKtrsQPfWm8R4fde06aGVMcjO6kHNG4FN8N717JDqQ4BRtRrpE6HnUr69HSyOSp8mTN9B3FDu+G/zH/wDjr1fR9ppUHqAa5UFB/9k=" alt="Image result for ‪Noragamiانیمه‬‏"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfwk6daI0DiC0CUjN7ojDEkM7xiX1uyKFytrKWQt31J-JawDPS" alt="Related image"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhIWFhUXGBcYGBgYGBYWFRcXGBcYGhgdGBUdHSggGBomHRoYITEhJSktLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0mHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOMA3gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHCAH/xABJEAACAQIDBAYFCAcHBAIDAAABAgMAEQQSIQUxQVEGBxMiYXEjMoGRsRRScqGywdHwJDNCYnOCkhc0Q5Oi4fEVU2PCCLODo9L/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QALREAAgIBAgQEBwADAQAAAAAAAAECEQMhMQQSIkEyM2GBBRNRUnGRwUKh0SP/2gAMAwEAAhEDEQA/AGnXl+qj86yk761jrxI7KPTjz091ZMza1x8H5KOrP4wk/Hy+4U1p1NuPl+FIZh836/8AauxGDPBSgWirS0flemJAiAvr48Dpy3H8+NKINK9KgnQW8PwpS2lSy0IYk2WiwJcov8x+78+NHxbWAFr+/wC6lcFYF2tcDT3fkUdgq5DbHPdvLT8aSQbzy+J3fefZRXa5ueNKPoqjnr9w/PjT2M27dnmI3KOQv7TrSuHNkJ+kfcLffSeJYZjoNNOPAW50dz3LeA+tifuoY1uKqCsRuLb9+/fakX/VoOZPx/3pWQZYh7PHjekpN8fkD99IqX8EZdST4m1Og2WLxb8/Cmi3NhS2JBID27lyi+agE/Uy+8U2SnVi0JtCx5k/XYUXDmyHyb7gKlNl4DNDPIwOSCEseXaTMIoh53ct/JUdg8OZAVXkzHwWNWkY/nwpFXX6E9mnvEcx8KGIa0vu+FOPkZikjBPrRpJ7HTMPqIpHH4YhRLwd5EH/AONYyftijuF9HuO4cY0Uiup1DgeYI1B8DVkXafadlKRZiewk/eNs0be/tB/xVPxjb/Nfs1IRT2jkXiWRlPIqTr7nas5QTN8eRptFuJqY6Layn6B+K1ARTXAPMA++pzomfTN9A/Fa4ci6Wd9lrK0najk0mxriGQHXmPRRedZOU1Nax15/qovP76zhMPxr1ODdYUcGWNzIybcfL8KQy8vz5U7xi6n2fdTZa7InNLRnoSllXn+fZSailUFDYkAL8bU6UXXX/f8ACkbC+lOANKlmkRnils6jTTXePE793CjxJaI3YDMdTvA93lwpKf1mtwFKT2yKCSO6T4E8Pvpk3uxkiXIHPSlmXM+nMKBx5DSiYfQk8gffuFTHR7otPiocTiI8gjwqdpJmJBIszWQAG7WU77cKbIIfGJZjrxv769m3f0fUv+9JSDU+Zo+IOtvzuFAWO5F9CLW/N/rpvKxzWvoqmw/lo+I/VoKcbLwnyjErDe2diua1yBx04mwNIqX/AAcdFujUuNfJGNSQi+Ltc+xVUM7HgF5kXlesyOKHEpgoGvFhI1iPNpT35XPiWa38tuFbQkGH2Ph5pygUQ4dBChsWGd5O7m4ySOqM58ANyiqL1YdX82Kl/wCpY3uKWMsYZQTK5ObtGU/4d9R84+G+ebuSMelmyzs/YkMMndxGNmE0o/aVES6p/LeO/ixqH6P7GZdl4jE27+JePBYYcWLyK0pHO4XJfwap/pzhZ9r7Z+SRTIyYdchlsFjTjIT3jmbMQlhvK7tCavWG2dL8tweEOHT5Ns9BL6Fy6mR1ZIc4kCkMtnc2LHvKeNK6QGP9YOHWHak0S+pCkMa+UeHjX7q96Z7OMGA2XG2juk87c/TMhW/jkCj2U7l2Y21NvTxKDkfEP2h3FYY3sx8NFAHiQKedfeJB2ikSWCwwRqAP2SSzW/pKUXqkO9DOsTJcnz+AtTyI91zfifgKE+yXSAzPp6RUUc7x9o3uDR/10XZwuVHNtfK63q2VB6ln2e3o18re7T7qs3RD9c30D8VqqbM/VL7ftGrT0MHp2+gfitcOddLPSxvRFsmcKrMdygk8dALmiRyq6q6kFWAII4gi4NDaq+gl/hv9k1SurfbatG2HkYAx6oSf2SdRfwJv/N4VyRxuUHJdhudSSZNdeFjDHrbXzFUg4R1VWKnKwuDY5SPA2q5deB9HH5/fURDhy+SSVCrEABCSEmYROYypuCBdUUgG13UAi9h28L5KMHpN/gpGNTVvZ8BTUIeVXLacKRrJI8KCbslJRl0VjLGofsjoGKFu6RbQNbW9eHC4d5WjKRxxL8ma63DDtJIRLdybstpH0J7oUWtY364s5JrUqaxnlSsS6HTd+fxqzLEoMijDESGGWweDsw1miK9nH2j5mC9p3gdRbebklyxh4lMcbiSVFctdmydjhbhWv3NZHOYagjQ2FqbZJW0GtOSpHAj41O4DDxSKXaNQytIqJGl89hGUBTOucgZzctdjYHNoCefCKySBMOyMLEl4ioJsgyIMx7JiTmVbnNntpZRSKRT8QCM9+JA8dLnd7BRcd61uQAr0ocwUixLG4OhBvax9oNJYm+ZrgjU1RF6HgHd8z8P+a1PoFs4/9Fxzt6rR4iRALglkjyA3B1A74t+/rwrKpDuHh8dfwroDZGGMWwzh0W5GBeRrsUytKJXbXW55DcQDra18c8qiq+o4rU59c6nzNHxJ1orjU+ZpSY2cniDW5ApJ6sfkfuqX6Ai+0YD+85//AFuah8UO7GPAn8KnOry3/UYOV5bf5L2qXsynub108jjWRsRiMNLio8PGkghTJ2YYdt6SUMwL2F7bwMxNiaI/SfassWfC7IKgrdTNPEpNx3cqA35b7VbzCryzKwDKUjUgi4I9JcEe2oDpfkXZ02FjzKyxZYlJsX7IB1RHv3mKpa286+NZRrZiM66O9ZMODz4SXZTq/ass2WRZpZJixDZwVGdy1+NuWlaH0dMUGBkxcMbHtVM4UAFmLKDEiBSQbDJGvHuiqf0M6H4YYqH5NOMQit8rlYFWCEAiCO4OjFmLa6+ja9ritcSIKAAAANwAsB7KMiVlzio6J2Ujqx6Gf9OgeWchsVN3pnJuFG/ID4Ekk8T4AVkmF2NJtfaOKxpRjhRITe360rZIYU3XZrIDroCbkaV0djsIksbRyC6OMrAErdTvFxqAd1Z70r6aQYFIki2bJLBfLEVCxQMbHSNbEvpfXLY30JpJu7RCMx6xdnTZvkxEWXBRtNPJGzFDLiWDd66jI7HIqpr3ba6G1P2Ovev81Gb4/wC1aJ1p7bwxwcEODAHyxvlM1jcmzMFDGwN85YWsMvYgWFqoezYfRuf+4yxj6OgP1X91aX0lwXUTGBS0aDjlH41aeg49Of4Z+0tV4CrL0DX9IP8ADb4rXHnfQz0oqqRadsp6CX+HJ9g1z3nKk2ro7bMfoJf4cn2DXN857x86XAO4yObi90a112N6OP8APGo2DYsmQ3jbOOy7uX9l1drn+kD20865pLpH+eNSUEQaIWB7wgJ0FvRxleeupBFGGSjhj7myTeR19EUna2zpLyERtZcoaytZSFW99NLcb00wOz2kzqqsWVC4AFyTnRTp5MT7KtfSPalnNjkaOwDdjDKTmRAe8/eUk3BtfS3LWuYCZVDqzMA0eQEDNY50bcWGndI38a64vQwyJ2M49myEsohclbZlCNdeIzC1xffS2G2TK9skLnMhcd02ZQLkg8Rb4jnUmm1lyog7ojKlHMEMzGyqtyrnuEFbrlY2BtrYGjLikOVnu7lJFZsijuvCUUMFfv2J/dIUW5BaszSZBdgSCctwBcm1wBcDXwuQPaKM+HZVJCMCEDDukEBrZWHgSVseOYW31IYBgjjMDkN1e3rZGUq1tbXsbi/FRTzF7cUBXZDmEq7iLdgjmRUHipJtw7icqV2OSaRVX2fNG6mSGRQBe7Iw3WvqR85h7WHOmL5l7rAg6d1hzAI0O64t76s2xJILrEDJJHbENOzIE9G0cZNlDNqpiDXJ1YqBzNdmxDSStK/rMxduV7ltPCtDnE5gCTbTh7tK6RxU64jZwngA7OfD9m4voAVysCRuKgFc3DKedxzUBzrS+qjpmuGYYXFPlgJZ0c3tHI4KENyjIYm/A6nfcY5oWk/oOL1M3IBvprrR8UveP54V4Ra6kajQ+Y04b6PiVuxt4fAVuI8nUkL5c/E1N9AHC4/DXA1dx74yB8agpdy+A/8AY1JdGpMuKwzcpl+K1L2DdnWuH/XS+Uf/ALUvLErCzKGHIgEe402wp9K/ikR/+z8KeVgAjhsHHHfs40S+pyqq3PjYa0tQr2kIQxnqP9Fvgaz3HbIjxO1ZM5kDK0bRv3siRmBB3ARlMnax33Wyhr8K0hhzqE6RY/5Js+aUnWKBreLBbJ72t76abWxSdbHLe0sOss+JfDoREjZYxcsbF8kYvxZt/j3jVr2xsgYeVIBb0EUYa3GVkDOf9RP89SfQjYKu2GjiAZYUTFzsfVOJlX0CHwjQlrDeSd19Fum8ATFso17qEk72JFyT4k3PtqJ5bnyo6uHx9yvWqz9X6/pJ/ht8VquCrP1e/wB6P8NvitY5vLZ2Fz2wvoJv4Un2DXMk/rHzrqHbQ/R5v4Un2DXL2I9Y+dL4d4ZHHxfY1DrguUj/ADxq04SBBGpzHKEj1IGa7IG9XNu9tUzrXkuI/L76c4HpCQqg5SMqA3UEd1bKT4gaXqowvDFG8W1lfsNOkuHZsU8QtmaSNRrpc5ADflremmG2Usiho5CVGfMSiqbII9VBks1zIoFytIbdx7Gd5A3ezo4YbwwykH3i9LYvaYWKNY2jbvSE5IskRVwikFGALHua3GmltwrqgqRjkk+Y9xGzlRHYyEuGiUABMpWRHJDEOcrDIRYXGnEG4NgsGZEuCSwYKFABte2UscwKqSbA2IvvtpeNTHEhlsgDFSQFAAKAhSvI2Zh45jS2Fx7JmyWBOma3fAIscrcLiqaEnoSsOz0Ym0pyqWDHJuyxyOCq5+8CI2tuO64FR+1dnxnIqysWeOR1UxW9UPcO3aaMezcC2Yai9r0aXa72JOVfWJyoq5iysrE2Gpysw8Mxta9V07TkzowbVFcLuNg5ckePrt76IojLJ1RLydGDGGBmVSNJActgAC8hXK5ZwmQ3BVdQLeDHCbJiKtL27diEckmL0mZXiRk7PPa9pkIbNax4WNINtaTR7p2isLSZFLtZSO+bd8EaG+/jejS7Qdo2vlVSMgRFCIAXRzZRxLIpJ390C9gBWhgiQi6L5gH7W0bZMjZUBOZQxLoZBlC5gDYseQNNjgB2cr370Q7MrGM40/xGbPohPdzAEeVxdHDbSkOVGyuvdUK6KyjKLAgHcQCRfjxvavI8WVSTLlvIWFyoz5CCGCngCDb26UxIYsw4Xv5gi3lb76UkUanX1V4+A4WrxUGtx5GnJjGtzpkXdrrcWpANH3Dy+8062YB2kbC4tJfnawB+q1JBPCpDBYTMha9spG4fOso+sih7AtzqfZT5mvzgw595lqTqD6MyZkjbnBGB5K0gFTlYIYDXleSSAasQBzOg99IDGxndIh/mX8aTEeYhnHdTVjfvHcovxtv8Bxt7ayvr/wBuiHCRYJGu0xDPfU9lGbi/iz21/cNatjsWkMbyysFRFLMx3BQLk1yX016RPtDGS4lgQDpGp/YjXRR58T4k1WNW7A3Tq52SuHwEQHruC8h4s50PsAAA8BVR6f8A99f6Mf2RWi7AW2HQcs49ztWddYH99f6KfZFeZid55P8AJ6UNEiuXqz9Xf96P8NvitVYmrR1c/wB6P8Nvitb5vLZadsvu2h+jzfwpPsGuW5z3j511Ltkfo838KT7BrlvEDvHzo+HeGRy8V2L31mvfs/LnTrAWjkDZYhArYfs3YITIDPCC2Y6uMhYsNykgWFhUN0/luY/Kq1FJauzCqgicsv8A0ZdxlcRiZEBBmBARATMArIjAlb6FiFJsSoGu4ssbikjDlYFDgwKBNHHpdcQzlYrlFDZY78jutcWqeJOpNt9vgKRDWrVIwlLUvWMZQCkapkSTGgEFSRfDZ4lz3zEZiwAJ1y24UqkCCUB44xCJYRE9wDIplQMGN7tePOzX9Ui3d3VQ0elQ+tz7fGnQcxNbSxQlw4bLGj9qFsgCdxkLajjYr6x11NydKh1T6P8AUptbdxpI3389PZRkFuFIluxSU6KOAva9t1+Nt9OZ00VRl0FzbQfX7aJGLsLi9gBr4bvdQkFze+lMfYPEd5tbS2lt5+v66M8W4CxA04b+OnnRljygG+vDz5+wUfDRajid9uJ8Nd5oF6Hs+z3jCFhbtFLrfkJHjP1o1LQppp/2yP8AUfuq89aWw/k8ezl+ZA0THTV0yMST5sx9tU7DLpx3OPganHPmVjqnQyVDfNc358dPGpjZsXocQLjRYiPH9IgvbnoT7qYBP+Kn+jEGaLH+GEdv8uSJ/wD1py2EtzbOgcl8Nh+Yw6A+YCk/aq0VnXVvipFhiA7w7OQ5TYMB2oUZTuIsAbHnvq5bF6QYbFA/J50kK6MAwzKfFd/t3HhXPzajkmmSTqDvF/OgwFtd1e3rFutDrE7UvgsI3ox3ZpR+2b2MaH5u+542tuvelqJakN1udPvlkgweGP6MjjO43TOp4HjGpGnMi/AVl86WB+jf3vS+HF3B8SfjXuLiNjYcF91z99vfWyVaFJdJ03sj9UB+9J/9jVnHT0/pj/RT7IrRNnmysOTt9x++s56dn9Mf6KfZFeLg81npVoV41Zurv+9H+G3xWq1Vj6vzbEn+G3xWunN4GCWpf9sN+jzfwpPsGuXcR6zeZrpvbEnoJv4Un2DXMuLHfb6R+NP4d4ZHNxXYnemEl2TyNQEYJIA3mpLb84ZlsQbDgb1GobAnTXTx13n7vbXfDRHPldzYGFzXgFzy+6vPbRhaqMw4T8/70AbedJl6BagBRnJNKKdfCm4NKKfKgB2r23bz4X+NKRi+8XPIffwposo8Kc4Uu7BYwzMdAq6k+wUDFyLanU8vzwq39XWxjPjohIt1jAncW0ygjswfFmKG3IGoCOGHDDPK6Szg92BSJEU/+dgbMf8AxqTqBmNrito6B7EGBwj4jFuFd7yzubaW3Lfwud37TG3Cs5y00NIR1tlY64MQc+HgvcIruOJAchQD5ZDY8iOVzR8CTYeZ+sf7VdsdE2NwG0tpsLB2iWEH9mGGRM1j5ZQfFGqgYLELr3gdeYpwVKhXcw97b6u3VVhRNLiYz+3hpEtbfnH+311Q+3W57w94rS+qRcuJw5BHposST4iN8o9m+ifhIW4bA7Y+T7N7UN3mhkhX5wlkTDFRbwvK1uSVmCuVIKFlI3FSVI5WINxU50kx5iaXBkgLHipjrvujMi+zKT76rkmIX5y+8URSQ5u2WZ+ne0Ox7A4pyjrlbNYvlvY2kIzC40veqozWHtA8O7alGnW5IZdNN4/P/NN8TKuguNBz4nU1aVCBhdc5sBlRmvrwsBx4kge2p9dkFYpiSDfsYxb96WI+zcaq7SCzWO+w38L3+IFX7BuDhYiDcy4rBx+1S5b4L76zyOjbFTTNdw8nel/iH7K1nPTg3xb/AEU+yKvGHnF5Nf2z9laoPTOYfKnuR6qcf3RXkYPMf4PQexDg+F/f91WToK/6QbJc9mdBfmvjSew9lRMgeV1vICI1zDxF7cT8PgToRimSVEBTv91wWftGOa2hAKooPPU7+It25IXBmXProXHbWMCxyxspVjFIVvubutuIJ91c7YtwXbuj1jz5+db71gRKIS1iLCQA3XUslwdTe1xXPs7XZj4n40+DhyxZzcRK6OyCFJa8drEb0vfTmBanKRRnTIt99sovby9n1UsiC1gLVEbaibMxu+ULGQAJCrMGlup7PvC4y6jcQu/cerGqRxu2yT+TJ8xfcPwowwyfMX+kfhTTakPaYVwVa5jJy3Oe+W9rg3J4eNR7A5zlE2ftIuzNpez7HuZr37oGXPmDd6/jlqxqNE58kT5i/wBI/CvDhk+Yv9I/CmPSEHIpGYlWuEUSd/ut3SU1XwJ0BAqPWDKxDLKE7WVny9sSS1jGe7qUsWvl0vlvuoHRPDDJ8xf6RXvydPmL/SKrCM2aRX7cv2KGEDtc4vNihGWI0VyoiuX+bruNWuIGwzWvYXtuvxoCgvyZPmL/AEivRh0+auu/Qa0pQoGJjDp8xfcKMyAixAI5EaUahQAXILWsLcrC3uovYJ8xfcKUoUAJ9gnzF9wr1Y1G5QPICjMayvpV1xRQu0WDiE5XQys2WK/7oGrjx0HK9CVibNRMKneq+4V4YE+YvuFYlsrrsnEg+U4eJo769lnV1HMBmYN5aedbNsvaMeIiSaFw8bi6sOI+48COFFCsW7BPmr7hXnYJ8xf6R+FK2oWosBL5OnzF/pH4V72K/NHuFK2oWosAoiHIe4UDCvzR7hRr0G8KVIohNsusJWQ4cSKDqQFLRnTUAjd43G7xqsRYGMtiJlBYB1MYXS3a2Ktw174t5GrM3R6/+M+63Dwt7NF91FPRwaHtWzWsSABytbluFIvlj93+hHo0scqu7RekV2UlgCd5IAvusDa3hU2MMnzF/pH4VGtsEXbLIwVr3G/fyY6g8zUhhYSihb3OpJOlySSTaqRlOlqmOAaUBqnbHxp+UYtrkjtstvoAjSrTBKDqDofqNc+PMm6NsmJwHFCvK9FdBmAUKApHGS5I3e18qs1udgTQBSunXWBhNmSG4aXEuijs1IACKXKF2Oii7tzJvurPT184nMP0SHLyzPf+r/asy2qMRPnxst37V2LvqQrk3yn5osRbhawG6mcuEdUSQiyyZsp55Wyt9dLQKOs+gvTCHaWH7aIFWU5ZI2tmRrX3jepGoP3g1YJpQqlmICqCSToABvJNcr9VO2p8NtCPsbkOGEkfCRFUuQB88BSV8dNxNdPYtRLCcrgBlDK29dLMpIuLroLi+6gBM7Zi5sLakMjoQMrtfKygnRG3cjSs+0UVgpYX+7K7g+Okbe6onZyNNM0vaRsq9lYpcxnKk4ZQ1+9+tBJ3cOBpWLYBCBe0BId2vY+r2LwRra/7KFLniVY2F6YD6HbELKWD90LnuQygp85SQMy+IvvHMUvhMYsl8uYEWuGV0Ou7RgDUftLZebI/aBeyjYXI7txJBIGbUd0GHUcm3ivdhSl3lkLI4JQKUvk7qm4Vj64ufWGl7jhQBWOuvbL4bZrBCVad1hzDSysGZ9eF1Ur/ADVzxIhjYo6sjDRlOhHsIrqnpf0Zgx8AhxAJVWzjKSGBCsunjZjWT7a6DKcG6t3sQgLLK185KL6rX1AIFiNRe5FZ5MqhVlwxud0ZQ5t5Hd41sf8A8fMfLbExHWBcjg39SRrggeDAX818azHG9HZxhoZwGdWUtYA9wEpa3O5fhyq8dA+1weFeGWFlkxUqlQSoYIFCAlb5gSz6C17im5qtCJRa3N2hxSOzKpuV377D27jTis62OuKjayYd9WB7RzIL3tcZSmmgAtqugJN60RaISvdCPbUKFCrGeV7QoUACiGjMaSMgBAJ1JsKLol/QJjHKxuRvCm3nbSq1snacjwpIXa7A3vb1gxU28NKtEi3B8j8KovR4n5OFU2yyTKTv/bvb/VWU26s6MMU0NuiWNRzibOpb5RIWUEFlBOhI3jjVtw0+XyO8VmsHRVw3yzB92cRJI47xz5y5YZdzA21X3WNquPR7bKYpLjuyLpJGd6Hw5qeB+8EVw5INdcTsnUtGW+GUG1j5UtUXASKkUauvDl5lTPPnHlYcUWRbgg7joaMKFdBJlHSXorBhMNOkKEBcPKq5tbqyXOp1IDZiBfTMeFrYliIZZIMJGt3sspCqL5c0puSRz037rVuHXdjZUEQhcLlixLS3F7oyKqi3ic1jwKVlvRqQrh1VEuxuWY6KO8bXPE24CsIpwt76ndw+D5zUZaKv6LdBtjzYXFw4pwp7MlhHmILEoyi7BSALkc9xro3owtsJAD/2k8B6o3eFc14zpOQckOViN8hHd/lXj53reurPpHHjMEliO0iGSReRHqkfukbj5jhWkVPd7E8WuHi1HE7fcttChQqzjBQoUKABVZ6VbIUhpo1AkICsct8yjmbi3EX8RfdVmrOOuvpecFhViit2uILL5RgekPtuF9p5VGSHMqHGTi7RHFGw8UaZVeXSOJFBCIBusOSqNW0vbheobpNt5NnKpcdvPMczXNtE3EG3dUMRYDl4Urs7GCRQ/fBaMSSszZ+yhZQ+SNuObdfQ2B4isz6bbcTHTiWGNwqRBTfgAxN7C4Ve8BXJjx3Kn7lNt6s07ol1vxepNdCxveQnIL8Fe5CgeIHia1/Z+PSZA8Z0Plcedq4vvV76q+msuDxSI8h7B+4VYnKN+Wxv3O9uPieBuOyqM9tjf8NNiHkhPo8xSe7WYKAssQHdvck+Yt9Vex7ekYjLETbIHAWRjmaxYK4TKAoN7nfqO7vqS2fDFYSRjfmI1JtnILAAnu6gaDiKMNmRgggEEWHdZluASQGAIzAEnQ33mqTsZHJtHENkssQEkkiLqxyBO0IZt2e4Q90WsSNTvqSwGJaSPMQAwLoeWaN2Q28LqaUXCIMth6pLL4Fs1z/qb30eKEICFFhdm9rMWb3kk+2gCHTa7uVCIAzZVOY6LIVkZ1a3zAh04llGmpEe20nbFiNgAyE5rG4Fslsun7QcHw3a76msJssdmRIozPI0rZSRZ2YkZWFjcCwzCxNr8ahtp7NiEqrl0uNzOGOcjPdgbsDa5uTe2tZZdi8a1Fv+vSEXyIq3QZiWawaFZGYqBcICyrfhck6DWL6OxWSVR+zPJ9YQ1PwbIi74KnvGxszL3VARV7pHdC2FuPGo3ZeFySYlQP8AFDf1Lb2bqUpWi8eljrotFa/hFAungrH76Y9JOjLZzisIRHOtybKCH5gjkbajjv0OtTWwo7CT6Sj3Rp+NSWI9VvI/CiHgFOb+Y2iudHdtJik3ZJQAXjPrLcaEfOU8D7N9TMJOZRfTX4VEbV2BnCTQHJOiixG5hYXDDiDy4+4hfo9tUTkqwySx6SJyPMc1POs/l1JNDk00yeFCvCbV7XUYmE9fWPdMWEBGU4RSQeJM7DQeV6zafaryRJCvdjVVDWC94ga3PK/D31rPX5GFAbLdplhhDclSSWV7eNxH76xfDjQjx4fdV4oKTtl/Omo8qfp7DiFgPVO4Aaop+u+lW/qw6SLhMeskrlIXVkksBl11VjYbg3uuao75gbjX88aUgfcbGx1A562uOetbunoc9HZMbggEEEEXBGoI8DRqpPVR0kXF4JEJHaQBY3HNQLI1vECx8QauwrlNUChQoUAFlcKCSbAAkk7gBvvXJvWT0oO0MdJKrExL3IRa1owd9ubG556jlW29dvS1MLgnw6MO3xAKBb6rE2jsRwBF1Hi3gaw7q86IvtLFrCLrEvemcD1UB3D95tw9p4GgAS9K2OzlwQGuc5n/APGCGRR43JGvBRz0rgYi9iRfQ+Pnzrbeu/oHHHh48XhIgghVYpFUadluRvNSbE7yGF91YgDSSS2A9qS2LsKfF9qMOnaPEnaFB+sZAQGKL+0RcaDXXS9RtW/qjx5h2thSDYOxjPiJFKj67H2UwJvq7605cGRDiizwjS51dOGvE29/npbobZO1IsTGssLh0bcRWK9efQKKKM7Qwy5S0np1uSpMh0cD9nvaHhdhTz/467YLRz4Zj6hDKOQJJI9+Y+yltsBtVA0Ki9q4lz6OMG53sP2Ryvz+FDdAlY/kltbxqF2ovplbwX4mnuBwbL6zZteZNJbVTvKfD4GuZuUrvY0jSegpHMxldANAdTwF1U+/fScMfp5fEIftVKqtMwnpieafA1q4kpjTBzWYgbi7fUAPup/iHvGx/dPwNRUTspsyaFpDyI1bUey3vp8zDs9DcW9utEfCOW4+BtpTaGFRIXFu8LEjeSDxo8sosTyFJ7O/Vr7fiauraMr0HTi4oRmjV5Q9yjMOv7BlsFBLwjnF+VmRhr7QB7awCNzw/wCdfqrpnrlw7PsnEBRexiZh+4sqFj4WGvkDXNESgFvA/VXTiehDFFHE8j8Ku/S/oqEEMUVlZII3GuhLRoX18WJNUdnsL1q2PxYlTAy29fDRAi99QrIdfNKz4luNNHd8PhHJkcJbNFT6G7dm2Zi87IQRdJozdcy31Ft2YbwfuNdKbH2nFiYUmhYMji4PxBHAg6EcCKyTrK6MdrhodpRLr2aCcDiAtu09m4+Fjwqu9WXS18JikiLEwTMqOpOiliFVxyINr8xfkLHjjzI4n0umdFVDdLekkOAwz4ic6Loqj1pHPqqvifqFzwpXpDtyHBwPiMQ+VEH8zHgqjixPCuaNv7bxm3cciIu8lYYge5Gu8sx52F2bw8hUIohcdiMTtPGs4QyTzvoi624BRyVVsLnQAXNdM9W3Q9Nm4QRaGZ7PM41DPbcD81dw9p40h1d9X0GzI7i0mIYWklI18VT5qX9ptrwAudADfH4RJo3ikUMjqUYHcVYWI91cddI9l/JcVNhu0WTsnZM67jb4HgRwIIrs2uP+n6RjaWMEV8gnlt55jmt4Zs1vC1AEDen2wcaIcTBMdBHLG5Pgrgn6hTChQB2dtnAJisNLCbFJo2W/CzLoQfcb1zb1R7QbCbUWNwVLExMp0s4NjfxADj21uPVBjmm2RhWdszBWS/G0cjIoPiFArFetTByYXbjShcgeSKaNtynRMxv9MNelQHR+0MXkAVRd20UfefAUbDR5EAJu3E8yTc0XCYlJI0mWxDqGBFjcEX0YbxS8QuLms92PseRX4/nfTfHpcj2/dT6kMUu72/dT5aQJ6iybh5U1xGjg+BH1il1cBRfwpttA7j503sC3FIJ45AcrKwGhAN7efKkMVh7C6/ui3861Qp+j2KwLBsJKZI9LIx7wvwVt4Hhu8DUtgemQa0WIUxuGU2YWOjA+TbjyPhTcXQJVsWGeT0bX7pyny4+6nezv1afRFeHs50OVrgi1xvHmOHkaUwkJUZb3AtbytRsya0F3OlI5+R/Ote4o2U/njTPBS5ivtP599AMrPXLtLsdlTi+suSIfzsM3+gNXMbOSb/nSts/+RWP9HhIB+1JJIf5FVR9tvdWKN6w9tb4l02S9xRZas3RPGk3iZicveQX3C5zADgLm/mxqrgCnWysV2cqPwvY/ROh/H2VeaHNCjo4TN8rPGXbZnUXQGcSYJQbHKXQ33EXvr7GFYr0+6Bz4TENIsebDvIxQoR3VJvky7wwG4a3tpWrdVEt4JRwDgj2rb7queNwiSo0cihlYWIP50PEHhXLjk1HQfFQSzSXqcu7Unn2vNh4UFpgOyAeZuzy30I7Q90gbxqWtpci1bx0A6vsNs1AyjPiGXLJMb663IRdyLe27U2F71UtjdXz4TGNOzGWXMzwkX0GurX9Z7aEfjWqbNxJkjVyLEjUciDY/WKlTi5cq7GTTq2OqFChWgjw1xl0kw/Z4vEx5i+SaVcx3tlkYXPibXrsuV7AnkL+6uLtsbQbETyzvbNLI8jW3XZidPDWgBnU7sLaypIijC4ZszKuaVJJLXIF7GS31VBV6rEG43jUUNWCdHUvVFtcz4WZWSNHhxEkTLGuVNAtiFubX+6q31w9GWx+JjtKIxCmWxUm5c5jrcaWy/XUh1JWVMetyW+VFy1rAh0Uj277+yrRtHouJsSZTMQjBM0dtbqCDlfN3QRa+nDfWOTmS6DSHLfWH6A4NodnYeKRw5RMoYLlBUMcmlzuWw8bVYUNIydxO6osoAAGgAHKlIZLi50/POrXqZilJTCo/G9JMJEbS4mJDyLqD7qi5+n2zhuxSt9EO3wFNtAWAKLrcbgfZurzHLcDzqqydYmAFvSOd+6KU8v3aM/WLs8j9a/8Akzf/AMUr0C9RIbJnhK9m5ZL91GOcAgE+Y08fZR8W8MoyYuDKedibfzDVarCdbuEumYyEKb6RkHcRztxp1/a3sxpCz9sVKBbGEnW9zxpq0U2nuO5MDLhYmxGGxBaJCe42vdzWAVxu8jpV8wEpYG+8G1+dY7tjp7sx43EL4hXYjTs2VCucGxF9e7VhwnXBsxQbtPqxP6luPtpatg6o0eVLjQkeX386Qgw9mvaxA4eqfZwqhydcmzeDT31/wW38ONeQ9c+zrd/tgfCJiPjToky7rw2x2202jA7uHUR+bHvsf9Sj+Ws/Zt1Wjp3tGDF4iSeCPKZJXc6FSV3KT4m2Y+JNVk4dvCt8clyiktQXr1WFHXD8zSsWFT9pyDwFifrrV5ETym+dQ2O7TDSi/eUoD7A1j7RatSrm3qu6WYfZs8jStIYpEscqknMMpXu34d8X8RWn/wBs2y+c/wDkt+NctVsbTk5O2aA0YNiRqNR4aWoRRhb24kn2nfWf/wBs2y+c/wDkt+ND+2bZfOf/ACW/GlXcg0OhWef2zbL5z/5LfjQ/tm2X86f/ACW/GmBL9ae1vk2y8U4NmZOyW2/NKQlx5Ak+yuS61zrg6fQbRghgwhkyhzJJnUpqFsgHP1mPsFZV8lbwoAs2yehEs2zMTtHUCJlCLb11B9K3ktx/S3KqlXQmxusTY0GCTBDtjGsXZt6E9+4s5PixLH21g2JwgDsEOZAxCk6ErfukjgSLaUAdB9Rs2ZcaP/JC39UC/hWoWFc+dUvTfDbPGIGJMnpOwy5EL6ohVr8tbVd9pdc+ByHsBK0nAPGyqPEm+tuVJgXfb+2osPGTIdToqDV3PJVGtZ3iNvYjG5gXMEKsyZEIzNbQ5n5XuLDlVUwvTjDnE/KMQXc57klL926iwHAZQ2n7w5Vp2L6a4R1aP5NiDogsIdxlW8djfeQQdNRWE21voNRsz/BSAzjOAS0IFyAe8jENblUu7gbgPdVUw/ygiOZMPI+QO7HugGOQFwRrf1dbAXqUb5ZpfDhSdwzo53oNwcEeuh8jfdWcpQ+5fscE0tn+iQeamsmIqLw7zyk5ZYlHbHDgEZS0wIuE1OYC4N9NOdMukSzYQp20pHaAlbKP2bX0Kgj1hv51UZQcuW1YOTSumUahQoV1kgoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAAoUKFAHhrWcPiGRMKqWUNPszMAAAc8Pe4ccq+6hQrzuP/AMff+G+HuOdvejlVEAVUZVUWFgBhsWoH9OlRfR7aEj44BnPd7Rxaw73ySJbm28WA0Oml99eUK4MaTwtv7f4bSfXXqUI9LMZYIMQwUhAQAo9RQFIIFwwFu8NTYXNNsXtabEkPPIXYDKL2AA36AAAffQoV9AsUIq1FX+Djcm3Vn//Z" alt="Image result for ‪Noragamiانیمه‬‏"></font><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTx5zb0qb1nnVp0y-Y7PrNrwCew8Q_8XxWycKqKAhNjs09bEimS" alt="Image result for ‪Noragamiانیمه‬‏"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYNczMTMd6QtzqkOu_wSDYiVFGQ4FaERsYU4mA3VE8nSYuH-tRTg" alt="Image result for ‪Noragamiانیمه‬‏"></div></div></div> text/html 2018-02-21T12:02:02+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان مانگای ترجمه شده پرطرفدار و بسیار زیبای بوسه ایزدی Kamisama Hajimemashita (ادامه قسمت های انیمه Kamisama Hajimemashita) http://amidownload1.mihanblog.com/post/969 <div style="text-align: center;"><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">پیشنهاد مدیر-درخواستی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-size: 11px;"></h2><div><b><font size="3" color="#ff0000">برای آپلود قسمت های این مانگای زیبا هم زحمت زیادی کشیدم-کلا آپلود مانگاها خیلی سخته" پس لطفا نظر بدید</font></b><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/3/85429.jpg" alt="Image result for ‪Kamisama Hajimemashitaانیمه‬‏"></span></h2></div><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">خلاصه داستان&nbsp;Kamisama Hajimemashita:</font></span></span>موموزونو نانامی بعد از فرار پدرش و مصادره شدن خونه اشون به دلیل قرض های زیاد ,بی خانمان میشه و به پارکی میره ,اونجا مردی رو از دست سگی نجات میده ,مرد بعد از اینکه داستان نانامی رو گوش میده برای قدر دانی ادرس خونه اش که در واقع معبدی بوده رو بهش میده ,نانامی بی خبر از اینکه چه چیزی در اون معبد منتظرش هست به اونجا میره …</h2><hr style="border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); height: 1px; margin: 30px 0px;"><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">نویسنده و طراح : Suzuki, Julietta</font></span></span></h4><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">ژانر: کمدی , فانتزی , عاشقانه , ماوراطبیعه , دخترونه</font></span></span></h4><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">تعداد جلد: 25 • تعداد چپتر: 154</font></span></span></h4><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">معنی جلد:</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000">(برای آسان تر شدن دانلود..چند چپتر در یک فایل قرار دارد)</font></span></span></font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#000099"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></span></font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2" color="#cc0000"><b style=""><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="text-align: left;">لینک دانلود فصل اول:</span></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/472" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان فصل اول انیمه ی فوق زیبای بوسه ایزدی KAMISAMA HAJIMEMASHITA&nbsp;</a></p></b><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><b><span style="text-align: left;">لینک دانلود فصل دوم این انیمه زیبا:</span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/473" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان فصل دوم انیمه ی فوق زیبای ◎KAMISAMA HAJIMEMASHITA&nbsp;</a></b></p><b style=""><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="text-align: left;">لینک دانلود فصل سوم:</span></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/645" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان قسمت های ویژه انیمه ی بسیار زیبای بوسه ایزدی ◎Kamisama Hajimemashita</a></p></b></font></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></span></font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style=""><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود جلد های مانگا-از چپتر اول:</font></b></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2"><br></font></span></span></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">1:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/FjHxXD" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/FjHxXD</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">2:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/4JryVa" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/4JryVa</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">3:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/n6ZuFK" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/n6ZuFK</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">4:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/saGBKO" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/saGBKO</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">5:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/zPKUoX" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/zPKUoX</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">6:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/B0udJp" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/B0udJp</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">7:<a class="long-url" href="http://opizo.com/1G9rPj" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/1G9rPj</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">8:<a class="long-url" href="http://opizo.com/U1Bhna" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/U1Bhna</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">9:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Xi2LNX" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Xi2LNX</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">10:</span></span><a href="http://opizo.com/MpQPDK" style="text-decoration-line: none; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left; white-space: nowrap; background-color: rgb(238, 238, 238);">opizo.com/MpQPDK</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">11:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Foybk1" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Foybk1</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">12:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/UbQtmC" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/UbQtmC</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">13:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/YCxUig" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/YCxUig</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">14:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/I9xWhv" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/I9xWhv</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">15:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/jPZMIK" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/jPZMIK</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">16:<a class="long-url" href="http://opizo.com/lZPAYQ" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/lZPAYQ</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">17:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/rZpILH" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/rZpILH</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">18:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/EQM5s2" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/EQM5s2</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">19:<a class="long-url" href="http://opizo.com/QFgwBx" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/QFgwBx</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">20:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/PxCXJZ" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/PxCXJZ</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">21:<a class="long-url" href="http://opizo.com/qYWDAB" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/qYWDAB</a></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">22:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/SbE6UR" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/SbE6UR</a></font></b></div><div><br></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><ul style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style: none; text-align: start;"><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><font size="3"><b style=""><font color="#ff0000" style="">جلد های بعدی پس از انتشار قرار میگیرند</font></b><b style=""><font color="#ff0000" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></b></font></li><li style="font-size: inherit; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><b style="font-size: 15.6px;"><font color="#ff0000"><br></font></b></li><li style="font-size: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLTIos681atxFQCWBvp2cJGV6W0q0-pVW56ZfPsztNzAk0x0i_" alt="Image result for ‪Kamisama Hajimemashitaانیمه‬‏"></li><li style="font-size: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><img src="http://statis.gamen.vn/images/upload/2016/03/09/25_F3ID8O5hqB_a1.jpg?w=350&amp;h=240&amp;crop=1" alt="Related image" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"></li></ul></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="http://s2.pixpo.net/uploads/86/8/123116/14957908049590.jpg" alt="Related image"></span></span></div></div> text/html 2018-02-21T11:27:16+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان مانگای ترجمه شده پرطرفدار و بسیار زیبای یونا دختری از سپیده دم Akatsuki no Yona (ادامه ی قسمت های انیمه Akatsuki no Yona ) http://amidownload1.mihanblog.com/post/968 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">پیشنهاد مدیر-درخواستی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">برای آپلود قسمت های این مانگای زیبا زحمت زیادی کشیدم پس لطفا نظر بدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/7401903842437112700/A16154-2822509258.1418144208.jpg" alt="Image result for ‪Akatsuki no Yonaانیمه‬‏"></div><div style="text-align: center;"><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2"><br></font></span></span></h2><h2 class="fittexted_for_content_h2" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه مانگای Akatsuki no Yona</span></span><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">:</span>داستان درباره شاهدختی به نام یونا است که در تولد شانزده سالگی‌اش شاهد کشته شدن پدرش توسط معشوقه‌اش سو-وون برای رسدین به تاج و تخت پادشاهی می‌گردد و زندگی‌اش دگرگون می‌شود. حالا یونا با قلبی شکسته از خیانت معشوقه‌اش همراه خدمتکار با وفایش هاک قصر پادشاهی‌اش را به مقصد زادگاه هاک ترک می‌کند. اما یونا تصمیم می‌گیرد برای کمک به مردم شهرش و گرفتن انتقام پدر، شمشیر و کمان به دست گیرد و برای بازپس گرفتن پادشاهی راهی پایتخت گردد…</font></h2><hr style="border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); height: 1px; margin: 30px 0px;"><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">نویسنده و طراح : Kusanagi, Mizuho</font></span></span></h4><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">ژانر:&nbsp;اکشن ,&nbsp;کمدی , عاشقانه , فانتزی , دخترونه</font></span></span></h4><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2"><b>منبع ترجمه:انیم وورد</b></font></span></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2"><br></font></span></span></div><h4 class="fittexted_for_content_h4" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2">تعداد جلد: نامشخص • تعداد چپتر: نامشخص</font></span></span></h4><div><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">معنی جلد:</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000">(برای آسان تر شدن دانلود..چند چپتر در یک فایل قرار دارد)</font></span></span></font></b></div><div><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000"><br></font></span></span></font></b></div><div><hr></div><div><b style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000"><br></font></span></span></b></div><div><b><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000" style="">لینک دانلود انیمه ی بسیار زیبای این مانگا:</font></span></span><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/477" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود رایگان انیمه بسیار زیبای یونا دختری از سپیده دم AKATSUKI NO YONA با زیرنویس فارسی و حجم و کم</a>&nbsp;<font color="#ff0000">(قسمت های قبل مانگا)</font></font></b></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="2"><br></font></span></span></div><div><font size="3"><b style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000">لینک های دانلود جلد های</font><font color="#cc0000">&nbsp;</font></span></span><font color="#ff0000">مانگا-&nbsp;ادامه داستان انیمه:</font></b></font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">جلد9:</span></span><a class="long-url" href="http://opizo.com/VYm61V" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/VYm61V</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد10:<a class="long-url" href="http://opizo.com/FrdIZ1" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/FrdIZ1</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد11:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ripRTa" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/ripRTa</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد12:<a class="long-url" href="http://opizo.com/RDumVi" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/RDumVi</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد13:<a class="long-url" href="http://opizo.com/KpnB6e" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/KpnB6e</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد14:<a class="long-url" href="http://opizo.com/js7Roi" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/js7Roi</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد15:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ZLwGXt" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ZLwGXt</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد16:<a class="long-url" href="http://opizo.com/7eKLgB" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/7eKLgB</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد17:<a class="long-url" href="http://opizo.com/hx8dzX" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/hx8dzX</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد18:<a class="long-url" href="http://opizo.com/J03uDt" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/J03uDt</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد19:<a class="long-url" href="http://opizo.com/iJFE1z" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/iJFE1z</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد20:<a class="long-url" href="http://opizo.com/4IypxX" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/4IypxX</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد21:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ZRj9xv" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ZRj9xv</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد22:<a class="long-url" href="http://opizo.com/YRsOU8" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/YRsOU8</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد23:<a class="long-url" href="http://opizo.com/SiFUG0" style="text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/SiFUG0</a></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">جلد24:<a class="long-url" href="http://opizo.com/a4v0l3" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/a4v0l3</a></font></b></div><div class="actions" style="margin-top: 20px; display: flex; -webkit-box-pack: end; justify-content: flex-end; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"></div><div><ul style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style: none; text-align: start;"><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square;"><font color="#ff0000"><font style="" size="3"><b style="">جلد های بعدی پس از انتشار قرار میگیرند.</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style=""></font></li></ul><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPx42J3InXmW7IbLe-3NEkk4ersF4sFLXlOiKru3LT28rGMbNA0Q" alt="Image result for ‪AKATSUKI NO YONAانیمه‬‏"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2dyXp5ML8cWGRl3iiQzau0dkX2TynXu3DNQjvTtWI7iH8RfvS" alt="Related image"><img src="https://cdn.novelupdates.com/images/2015/08/akatsukino.jpg" alt="Related image"></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-02-20T17:06:27+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان سریال چینی خون آشامی و زیبای عشق در زمان LOVE IN TIME با زیرنویس فارسی و انگلیسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/967 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">تا قسمت آخر اضافه شد</font></b></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8303078576/9b8f19d8gw1dznnfop7p3j.jpg" style=""></font></b></span></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3">نام های انگلیسی : L@ve in Time |&nbsp;Still Have Time to L@ve You<br>نام های فارسی :&nbsp;عشق در زمان | هنوز وقت برای دوست داشتنت دارم | عشق به موقع</font></h4><div><b><font size="3"><br></font></b></div><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">عنوان:</span>&nbsp;عشق در زمان / Still Have Time to Love You</font></b></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">ژانر: عاشقانه.تخیلی.خون آشامی</font></b></span></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">تعداد قسمت ها:</span>&nbsp;۹</font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شبکه</span>&nbsp;<a style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">HKTV</a></font></b></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">تاریخ پخش:</span>&nbsp;۲۰۱۵/۰۷/۰۱ تا ۲۰۱۵/۰۷/۱۲</font></b></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></span></font></b></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3">سال انتشار :&nbsp;۲۰۱۵<br>امتیاز : ۷٫۶&nbsp;/ ۱۰<br><br></font></h4><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8277550434/4564554.png" alt="" style="clear: both; display: block; margin: 4px auto 1.5em; max-width: 98%; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-shadow: rgba(191, 191, 182, 0.5) 0px 2px 2px; padding: 4px;"></font></b></span></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3">خلاصه داستان: یک مرد که الان ۲۲۴سالشه، ۲۰۰ سال پیش عشقش رو از دست داده. اون تو ی روستا بدنیا اومده بودو بزرگ شده بود، عشقش توسط یک دیو کشته میشه و اون مرد هم توسط یک خون آشام نجات پیدا میکنه. تو این سال ها اون دل شکسته بوده و همیشه اشک میریخته تا اینکه توسط ی زن دوباره قلبش به تپش میفته و عاشق میشه. آیا اونا میتونن با هم باشن؟</font></h4><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک های دانلود سریال:</font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">1:<a class="long-url" href="http://opizo.com/spAGdZ" style="text-align: start; word-break: break-all;">opizo.com/spAGdZ</a></font></b></p><div class="actions" style="margin-top: 20px; display: flex; -webkit-box-pack: end; justify-content: flex-end; text-align: start;"></div><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">2:<a class="long-url" href="http://opizo.com/uWnRZX" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/uWnRZX</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">3:<a class="long-url" href="http://opizo.com/BdDOS9" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/BdDOS9</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">4:<a class="long-url" href="http://opizo.com/ftlDrw" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/ftlDrw</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">5:<a class="long-url" href="http://opizo.com/VzWvu1" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/VzWvu1</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">6:<a class="long-url" href="http://opizo.com/y64VvR" style="text-align: start; word-break: break-all;">opizo.com/y64VvR</a></font></b></p><div class="actions" style="margin-top: 20px; display: flex; -webkit-box-pack: end; justify-content: flex-end; text-align: start;"></div><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">7:<a class="long-url" href="http://opizo.com/38yHAC" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/38yHAC</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">8:<a class="long-url" href="http://opizo.com/a9Ar1H" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/a9Ar1H</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">9:<a class="long-url" href="http://opizo.com/vGfzqX" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/vGfzqX</a></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی کامل و ماشینی سریال:</font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a class="long-url" href="http://opizo.com/EPFyJ0" style="word-break: break-all; text-align: start;"><b><font size="3">opizo.com/EPFyJ0</font></b></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس انگلیسی کامل سریال:</font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/v5wxou3kp7f1/Love.in.Time.zip.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; text-align: left;">Love.in.Time.zip</a><span style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;</span></font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="3"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUVFxUVFxcXGBcVFRUVFRUXFhUVFxUYHSggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0gHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALUBFgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xAA/EAABAwIDBAgDBwQBAwUAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhBhMicYGRofAyscEHFEJS0eHxI2JywpIVgqIWJENEU//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBQb/xAAtEQACAgEEAgECBQQDAAAAAAAAAQIRAwQSITETQVEigQUUYXGRQqHB8DNSYv/aAAwDAQACEQMRAD8A9hCSHSNgnFS8LpoiTUgVEFJAJNMmThAI6SZOsESeEgoV6wa0uJgASSUDJA8bjGUmlzzAC4baXSKrXJFPs0wYzGQDyb+Yqr0j2yKrpcTkFms/NzI1XP18XUf+Lq2jWIkDgTo3u1Xn5s7k9sejuxYlFW+yzicRqAYG9zjBdyk/ISqZy6gZvJrRzuZPeoBzQSBLjEmZ8yNwUpb8VQ2G79lFR9l3Ir/dXVCXOcOrElziYYANebvFHdWAbLAGs3Eglzp/K3ieKriua5ktii2zWH8RG93Eb4TYvEkuA1dr3czy1Tpeid+wD5Jl2+8TJ8TpwRmbo09kAcrT6oVNsujc27jxcdGjif2VqxnwEf6/r+ionQlWVMbV3NFyDlO4cXx5D2UfZWOrUGtBeSXFxAOsBv6xfknMXc4xJn/FoHZA5mfVVWtLqoc46GGjgGtJI9TPcmUhHGmdpsbphVyi5PGd66nZPTJjnBtUFk6H8PnuXl+zmjK+bZXaj8pJyny+S1KVWZa+J0n9VPyyi+7RbZGceT2pjwQCDINwRoVJed/Z/ttzKhwtU2M9WT8h+i9EXTGSkrRxyjtdCSSSTCiSSSWMJJJJYwkkkljCSSSWMJJJJYxidZDFWoVTBKpPrnstB71ZbWbGq9JQo5N1mlhZi6Mq+GqSETrdy55LkqmFSUc6QddKNZOU6inBQCSXG9OdtZf6Ddfidw4gH5+S6zE1wxjnnRoJ8l4ztPEGo9z3G7zJO8Amw5Whc2pntjS9lsKt38FZ1Vz3EzA3u0gH5TwCruxDnnJTENG/cP7v3VfEVphrN5sN5vdxRatYU23Ped7ncAuDo67sI4hrcrDze8+rjO4bvc12t61wicguJ1efzHlwHKVXDzUIZGty3XmMx3++Cs4nGCkMg7TzFh8jwHJNYvf7BcbjWtGUaCwj4nHgB3/NConI3M743W8YuO4CPQKnRZB6xxuN++TuaNx3eKiHF7gXREQG8tT9Lp48CylfJpPqinTEfE7zl2ke+CnhTe+jR66m/wBe5Y+Jxs9rdPZ79J9PQKx94y04HD9z75Jhd/ITFYmXCPhaQY4nd6n5K3gh2JOuU+bjr5EwqNJpyg/iJnxv+qtYTTvc3/i0tGnDVYKfJdwL+w4xqzzjKPqVOlWa+mLncAd4GrZ5g/oqNCrlpQeEeZAPhoqdOvlzN4fqT+qnJFFKjcw+PcHtdMOaRcbiDAPn6Fe3bIxnW0mv3kCfJfPGIxNmvGps7gef0XtP2d4kvwrDyjyJj0VtN7RHM7OrSTJ10EBJJJLGEkkksYSSSSxhJJJnOi6xh0kNlYETKSNMx5bsvHuLJO9XaYJcINiuOOMLWwCtXZG1RmaC629dcdRHpnn0ehYWpADUVj7rFwW0G5rOR8TtNjTrdUe3sqpcFrF48AwLlWsI+19VgUsSJzC5K2cJVJ3LNKuAxlyaQcnQmvVbaWKLGEjcCoqNuim6lZV6T4kDD1ADct+q8dxdXM48ACT8o8vmuqxe13VadUu32A8Vw+NqBvZ49p3cNG++IXn6xrekvg6tO7hYUVQwF5AzOs0cBx5DcPPeqD35yXOdAbpy7uaECS0vce0425DQn6IWTTidB79e4rlLN+i2zGmMtMZRvP4nfymp08kk/Gbn+0HjxJRWAMGbUxbhMa+vqgQYJO8+sWW3B2jdZmOXQC/n9bqRNu/6z+6WFZrxPzlWBh5iPYC2423gx3vzPA3QY8/2Ctuq2vug/P65lXrUi2TwBPmQPfcq2KqaxYEhvflkk+qqnZzyW032VOyBv0HpP1UxiwCeAAjx/j1WQzFEDn+tkUVJHfPz/lYazRLswA4fX+EGs68+H/K4+ar0cT8fhHgi1nS1p0kn00+aD+BrGa/skH2QF7V9lbC3CweIcO57Z+crw0Ve0QeMHuNivZeje3GYdlKm5wuymP8AwGvyVdMlbsllnStnoacLOpbWpOgZhJ5q5SrB2hXS4tCJp9En1ANSpMeDouS6aYl4LW0yZJ3cAEfodi3lha+ZB3ptnB0eF+PyX9jqEk0oRrjjokogGWTtDbbKT8rlS250ibSFjK826RdIC+pn8FDNnWPhcy+CM8ldHeO6bU5c2NNDxWVienOrYlea19oFz+zaUSSTJ1UY6nKuXX8HO8smdnR6W1IO4SkuP6zckt+byCb38lXE1C0KnRxZGnFCpYjMSdU/3hgabXVKJ7rN7CbXIIM8FYxu0yagOabLlMPUm8wFaOLGu9Zzkk0Hed5sTH3lxgLrsDtFpFjZeQYLG5rLpqO2GhkAwQunT6mo1MeMzu8XthrRa5XP4zb5cHHTksuntZpYRvWJtOqC0lpvvC6PLuVxGlJjnaBc1+ka2XL1XF7nGbucGjw/keS06Fc9W73vWc9mUF3AOcO83Xl6mV5L/Q79L/xoVRwJ/tENHc0fwVLCHMS7wCpZTkaN5n1K0nYdzRlHxe58voonUueRnGTy+iG93d+k71qYTYlV7RDCO/5o1Pow6f6lUAcBAnvJuU8cdhbfpFbZuHbvP78AtR2BLWZiPi07lo4Xom2AW1Dy0VzE7OqEBvxbha8JpY6VlcbfTRxD8EXuIAtr4DRZeNwcGCND7+a9U2f0fyi4uVhdINg7wOaEYtIWePd0ed1TfyCKXxA7x9VYxuHDHX5nyEqth6Zc4NaCXH6/x6Io5XGnQ7XXlWW1iaYOR+WQM+R2Qzb44j2F1GxejAaBUrCdCG8ddV2FbEVGgNt1bhGWBlNrtI3rJHXj0zku6PI6tyL3MeII07x+i36mIMDWwCysbhWsxNZjbsp1HZeTQScvhMeCDX2kTyiy0Y2+DydbLaqOjobXcIMkEb5XY9DelLhmD3SBovLKWeoNbLawLcgvonWTxO1z+hwwk7s9bdVFepnzCAFd2QQDY3XllHpC5jSB5oey+lVRr5B09U61MuG/uen+chVHr20dvtYx0EZwNJXmuL6X1nuIaYJJBXP7Y2yX1DULjJWTW2gPwm6GXM5cQ4OGeVt8mzjsXVMhz7FZG0doBsAXjVZOL2g9xgSg0iHG8xvUI4a5kScma7MSHw7SFrDEt3kLnGua0jLojtrZnaWQnC3wKpm2MZTckqNFjeEJKLSsfkyc7hJGiG485Q6lTcDYoVIwe5ekie0Jnci1HyJVWpVJJUsO/ig0Fx4NPZ1N+s2Vx1Ug3WYcWYtZHouDm3N1Fr2wWbOCxBG+UfqsypYCo1lwh4rahns6KayTXESm5Jcl84cNBBOohY+MxRYIIBIAkcYH7KQ2hm702Lw/WNP5ot6wlluu5HXpcytxNnZ+Ea6j1r3t60SMpEb7ODYuNCui6NYVhD3AZnTGaDHOJvqt6psVvVsbAs0DTgFpbI2S2nTMDUqzxpu0e1F1FKvuYeIYQCW6hc/sHDMe6o7EUnue4nKS0OidAATaF3tTZ4KB/wBKA0smjcTOmzhaPRx7CTQ6yk5zsxcXkg6fCwABo1MX15Ludh4asGgVSHHiBE+CvYPCgarSY0BNFIaTcnf+/IIU1n7SwYc0iFq1HKpVctJroFHknTnZwYWAbyfforfRLYsNFQjtOuJ3DQLX6f4HMGPGjTJ7szQfSVexNbqaOZjcxa0kNGriBIaFJ/Aqit+4yKu2P6xpNdD6bnNcNxiNFtYTFirTDiPgd2uFgSfkvMMNWxFTEkmllqVHvfZpFzAyzvA8x4ru9t1W4XCPph3bqghs2JLhDnAcACb9yrOG3g2DUKUW6qjiNmOzuqVTq8vef+9xcmr4Fj+RRdn0rOi1vKP2CH1rJ5rmdp8Hi6ztAng0WgKVTHyIJQ9qPzBYz3wRdPGG7lnD7pGk/EucIB0QKNV11V6y9kQYm0KiiCmTqYi0EoVEEkKNJua6dtQh1tyb9g16LJYGkkoeLrsgBvig16ubVUqoJ8EFH5HhC+zYwkPIRn0Mplp3qnsTC5z8UK3j6BY6JQlB9+hJRrojiaz5SQcRNiDKSmkgGe9ysNaRdM1oAlJzpC6uyjdkRTJNlOn2TogMfzU+s4oNGaYd19FESCJQjWTV6pQUXQFFmmTIhhKgKdtb8FW2fiJ5K0GjxSeN2Bx55IUqcmytF7midShUqoYYUsa8tbPFHxthiqPd9lVxXo0qjdHtafMXHnZbraMAN4Lzb7H9tB9F1Am9J2Zv+D5+Tp813uM2oymC5xsBJ7hqnjUVyfQ4Z+SCkTrNhCY4KtgukNCu2WOB8weRg3Q6VTtSNNFOclfB0JGkaaYlJr1CsVmzAq1VVHPTvlMGKLdsJQ2lRD25SsnH5W5Wn4RA/byXRVGLFxVDMZ4yf0WDHjkDQ2gwU2mm12YA5y4gjNJkttN9bnf5+edIcQ9+ILnEkkgSTo0buQn6r0CrTAGULlOk2yzkzjWfRbe3KyOWH0UZ+BqANe7cAfpBWO+5J0BWthqI6p7J/DrxJM/qsdz75eSrCN9Hi63lohWaQBBkIDoNkwrSYRBhSSOaZQZxJMg6iQJCFRoFxW4zZrnCCYT4PZhALpuFikYyM9mGc0xGqpYiWldEHAESCqO2MHaUYqXsVLmzGAJV2lh25DOqq0dYXRYLY1QiYstJcDNN8IxNmscajWt1JgLp9sbLys7UzGqlsTZoGJaCLi66rpLRzssLqyxboXYk3T5R5Y5x0SWlWwbsx7J8kyl40L9ilQwTnbkargIsV69h+iWGaIHzQ8b0Zwv4vmuNfjGmfCs7no5pXZ43VwITdUABK9eodFcGd3qrP/pbCfkBhDL+L4KpJ/wJHS5WuWjxmthxIgKxtDAG0AxC9ed0awv5Qgu2JRGiGL8VxtVTC9PNezyXDYF2uU+S0n4c7gvRm7JpxYBCGxGCbaqz1ykuEJ4X8nnFbZr5BAnmrOM2fUewANleiUdnNaIAU6GFA/CstZXSMsJxnQahVw2KZULSGO7D/wDF2/wMHwXq2PwYeO/1WC/Dt3rXO1GtY0ukgiJAJuNdAjHOssqZ6OiuCcL/AFIYfYzZnfpItbgtWnQDRAXPnpbTa7K1pcOTXnzIFk1XpOXNluHrEnTsxP8AyhV2o9F7l2dEHQk66zsBjS9oLmljt7TEjysroqqfBkPkUKlk1SuqeIxQGqm2MNjasNjebDx19FRL9SO4eCo18Y6o6G6ceStMbaNANeQ4d6wz4VFdwkzu3cz+iFtLBdZTLeIV7A0M5znTRo5cVeNEAqmOFslkf0s82x2yHMc1s2latLoswwYuQun2nsgZ5I1gjyv6phQiIKlLLKD2/HZ4so02pHM1OiVFoJi+q5ptEtrhpb2QV6W+lKpO2QwmYU453zuZOUV6Oe2+GdV2BdG6LYcdXLhJK2X7LaREKWH2dkEBBZmo1fJrd2I7NpG+ULk+mIAbAbC7HqHBZ+O2X1nxIxytO2zSdqkeebJ2W+zy2xK9MwQAaBl3KthtmtY2NyNUxTRadEcmZyXDND6eTPbh/wD3YdFoW/UrN0IWK7HNnml99CnPPJ0lYd6RZwdJj3vOUJlWZX3hOleZmWRG291QjghjDuIhxlafUlRNIrjjhxR6RVuXszqVBzdFAtqzqtIMckWlUqItspUg/eitoooJ4JxTJR4BbYNlGESAiCg5OKBRTDTIJIgolS6orbjUwBaFZwBi3G471HqEizKM3C6bHNxkmimPcppolUruBtTHfZTwzHG7leYARKawXrbm1dnqqVoG+nayqViQrdSuAsfaO0mhTlQyJV8VAuVz2N2iahhp7PFCxdZ1QxoEM04sFOvY8eX+hp4Fu4fwFptoh/Z0Y34j+Y/l/VZ+DsIFt5PAbyVt7Ooh4FiGg2E/EOJHfdNFbmCUi5gqWYWEDj3cOSt0sG1psL8d6s0qaMGrrgibXyV8RhA9kHwPArnxRmYOhLTyIsQunqVmNLWlzQ505WkgF0CTA1MLxzpX0oLdovfQ7IYQx4BOWoW2cXCYO4TrZJn0vm5i6Zw6pRSUmd06iouCo9H+kdHFdkdioLljt44tP4h6rdNIcF484yxvbJUzm2J8ozgEgtHqRwTdSEtm8bKPUkpDDlXurUg0oWzeIzKmDJ1VKpsRpMldEAkWclk5B8KOYqbFZwUmbLYNy6N1PkodUOCNsV4DD+4DgnW2aKS1g8AQtKRaVcFNnFPUps4qvglR17DOylSvwRXvaFA1mqbjQu1L2RDeSZzeSQqJ5KFApDByeUQUSVIUeSdY2w7AIKRJVllAcEnUuSLxNLoOxlJ7XINSk4kCeZ7m/uWrRFIoTMOS88gB4mSf9UFFmjj5sCxjhoYQqtCofxjyWgaKQphOpzXCY0HOKpGWdmk/FUPcAB6mVQ2jgAy7RI46nxXTOwyYYYBOpZE+R1Od8nDhoBkorcPad+q0ttYFoeMuhvHIa+pAWdtTajMPSNR4MADcdSYA8SD5Lqgt3B1Smowv5Mjbe32YYtaW9YSbtDgCYEgchpM8UHC/aoW//Wab/wD6GA3h8OvkF5/tPHOrVHVXCMxsOAkwJOsINNkD0XfjwxS5R5eTVTcm4s9L2j9rdYyKGHpsE2dULqhjdLW5ROu8rBf9pG0nT/XDZ4U6du6Wn5rlgUxbx9+asoJEpajJLtlvFbWxFSqKz61R1UaPLjnHANO4a6cVXOJdMukydd5J115qAYVIeaJJtvsu0cQ8EOaSHNuCLEQvTuiHTAVopVyG1NGu0D+R4O+a8tY7cnFQgyDv7o7lPPghmjUv5NCbiz39z0M1+SwPs/6QDFMNKo7+tTEyfxt4943rrm4ZpXhy02SEtrR3R+pWjOFfkjNqhaH3Bka/JV6lFoNrpZYJx5Y2ySBB4UwkGQmKTb8hpjkJsqjJOiXUv4pkr9GCBiSEM3FJHj4N9irmSJRnUkwaouZDawbYRGtaiBqWULDqJEQNycVhwSLU0IbjcoKzEQjsxV9FTAU08csl0xlJmo3Fg7kVhadYWOW81HKeJXTHVtdqx97NYhszuUcO6nL/APL/AEas0sPEoVKmZdff/q1Fan/yOpunwadTLN4RKFVo1hZ/3edXIbqfNK87i72ib38Gm6u0mQpNIOqymDmo4iqQ2xuYaO91p8NfBFal+0NGVugO2GNLHVRYSQDuDG6HxOY9xC8R6VbYdiaxM/0mHKwDQne6N5PHhC677QulecHBUDDGwKrxy/8Ajafn3RxXnVbgI4eC9PTQ+ne1RzanUb/pj0Dm8+Hlqph3v9kg2AnhdJyEwnDZ0Pv374CKJnPh5FNYCQb5fVOAlmmE4EomHARHGyGpOWAWNmY59Coyoww5jgRz4g8jp4r3nYu1KWIosrMNnC43tcPiae4r55dpzXYfZvt7qq3UPPYq2HBr9x8dPJcmrx7obkuUWwZNro9gdWbuTy3iqTmqJp814fmvtHY5MuPe38yTQz8ypCiE2QLPIvgXczTpUm65kZmTeZWYGiNVB5hOsyj/AEoffXo1ajWBOsJ9VyZN+aXpC+ZfBp9XKi2gdyk7H0miHGNJ4CTAnhf5KRxtIAdsX8tJ17rplgTrkfah6eEO8wpU8KDvQ/vzAJJJ3Wk/JRpbWo/msRMjSJy699u9PHHj4NSDnCcE4wwmEvvDRoi0se3gslgv0H6Sf/ThxVlmCYNYVV+OEyq1bGTpKo8mnhykHhGpUoU40FlQfg7yNFVGIdxSFV3FRnqMc/6TWi8cBwKB9xIcQSNAfofp5oJquG8oWIqmJkyPkdR74LOWP/r/AHCqLJoAalBrwNCqJrTxVilSaRqob4y4SonuT6QjK5T7QNruoUg1hio+WtP5ZHbf3hpgc6g4Lb2/tmjg6eeo6SfgYPicfoOZXjO39t1MVVL3m25o0aOHpryXZpdLvlvkuCeTIoJpdma51oGnqefegjX0CKTz9yotbw9+/YXsHChgPfv6J1ID33e9LpiPfcsEQ/VItSj3792SJWMIa80ZzgTMeF9+ke/VBJibKJdvHd/KyZg3y9+/YU2OkIVo9/X36J2Ph3emFHcLEITKkEEajRFdv5g/JVZQYD3novtI4nC062+Mrv8ANtneevitQNdvC89+x/aZ/rUJt2ajRw/C7/Vel9YTuXz2owRhkaR6GJqUU/YAO5JEokX0SIXLtKUBk8FEORwEMtQYrQN0JIoCSFMWitW2aHOzZiD2Y4DK8PFp4jyJ4qu/Y8Ef1DaIsdQ7PPxfmAMaWiIkFJL0YtqPBbaiZ2S0NYJnIZaSJiYmL8hrOgUHbJ0BqOcB+Yl0nNmDiSdQSYO6SNCU6Sk5NcI1I1mssogJJKdIw7Smc5MklaMyLCrDNE6SOPsBKxEwgOASSVpcpGZCkBcRofmJ+qWPqCnSe8CcrXOjjAJhOkjFJ9mmzwPbW0alaoatRxc53k0CSGgbgFl1Xa6b/SPqkkvepJUjzVyyIbPD2EO4NifnoP2SSSmQWhUJ8R8roma0958jCSSK6C+x2tk++9M8R78EkkQIYMmR3lDLtOf7/p6p0kAkmPt4j1Uov6pkkRSxN1TcbJJIsB1X2XYgtx9OPxte092XN82he1moQkkvH17ayKvj/J2YH9LDB1pUW1bGySS5ZTaqi7bGNa2gTsxP9oTpJfLNexbdkDU5JJJLKbNZ/9k=" alt="Image result for LOVE IN TIME" style=""><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFRUSFxYYFRUWFxUVFxcVFRUWFxUVFRUYHSggGBolGxYXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHAQj/xABBEAACAQIEAwUFBgQEBQUAAAABAgADEQQSITEFQVEGEyJhcQcygZGhFCNCUrHBctHh8WKCsvAkM0OSwhVTY5Oi/8QAGQEAAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMAAQQF/8QALBEAAgIBBAEBBwQDAAAAAAAAAAECEQMEEiExQQUTIiNRYYGxFDJC8JHB0f/aAAwDAQACEQMRAD8A5DwPC94ag7o1CtNmAGf3l2HgPPaHBcEajsvcl8qubeMZWCtkBsRuwAsZouw9ZhQqhBdlqIbAXJBBG1jfUfrtvL/DArUxQUf9ak2mps6082wPny+W8hDAcEwBqVihpFgM2ZfGMhsbXIII1AGsODYA1K5RqJIGbMvjGTQ2ub3GotrOgYIEVsSQDrWpA2BOndoTt6/We4InvsSQN61IGwvoKaE3t6/WQhz3g+BNTEBGolhch08YyDzN7i3nHOF4MVHr/wDDlsisQo7y6MDopsb666HXSbrDhhVxLILlqtNCQAbKlJCb3/iI66xWAfxVit7faSCQubamg100FxvIQ59gMJmoV27rM1PLZvHpmNmvY20AvrFcKwJqUqrCiamQDK3j3uLjwkXstzOgcMLC4UXAxFYPYA+9UzXPPY2+XIRHALrSRV2WtXU28nqEcj5dPXrCGB4bhA1Gs/dFygFmGfS+hvlNtND85Vzq3BQQiAXt3uIvYX/6zgEm2nTl9LTl+MH3j/xN+pkIMwhH8FhHquEQXJ+QHUnkJTaStlpW6QnDYdqjBVFyf93J5CXtPhFGmAarFuuU2A6jzktqCYZcgN2bc8z/ACEqq9Fn8bELTG3p5DnMjyvJ06X5NiwqC95WzS8BGGqmwWnSpK1yzjORYbjMdSRfTlNTw7juDz5FRSFv4mUE6eQGnp5zklXFW0TQTzC4oob353Pn6+Uj07fILypOj6MwWGosuY01W9mJyhdtiZA4p2V4caZH2WiM17FQFbXoy6ic67F9oDUqrTqubAghTexIOY362C6DzmxTjQxiV2o6hQBT5G5FwbctiflBdxTrhkUVJ2Ztey2AqHKFamQSLh2Y6cmDXEz/AGn7A4jCoayHvqA1LqPEg61F5DzFx6TzG4LF0KmfWoGJ1GnPp5ix+M6L7PeO96CtyMujK1j5HTmIpZcuJpt7o/gZPFCS4VM4ZCdM9pnYLuXOJwyWoPqyqNKTnqOSHkRtz0tOaMLGx5ToxkpK0YWqPIQhCKCEISECEISECEISECEIS6IEIqmhYhVBJJAAAuSTsAOZnUeC+xavUQPiMQtFmF+7VO8YX5M2YAHyF5l1WswaWKlmlV/3pclpN9HLITrWN9lRwa1arMMVSNJ1NkCVKLMVtWVS1nCgMTqD5b25x2jwK0a7ImUJoUC1adfw7DM9Mlcxte3K/wAZem1eHUx3YpWv79yNNOmVkIQmqih2jiHS+RmW++UkXt1tvFU8ZUW+Wo4zb2Zhf1sdYxCCQfXG1ASRUcE7kMwv66wXG1QSRUcE6k5muT1JvrGISEHhinzFs7Zju2Y3PqYqnj6q3y1XFzc2dhcncmx1PnI8JCD4xlTX7x/EbnxNqTuTrqYU8bUUWWo4HQMwFzvoDGIunTJ0G/TUk/KQg9T4hVUWWrUA1Ng7AXOp2MjkxyphnX3kYctVI16axqQh6BOicL4R9kw4JH39YAt1UckA6/v6Sg9n3C++xaki60Qah9R7o+dvlN1x85bsbZjufyicr1DO9yxL7/8ADoaHEr3swvE0CG76seX8+vpKPF4l2Op9BLLEMXdsozE8+QEre73Y7A2HmZrwqlz2VqHfQw623iIt6hO8RNSMLq+B/B4pqTB0NiL29SCL/WbT2XcaWjUem+1Qpb4XB/UTCR7C1CrXXQgH6C8DJDdFpBQltfJ23heLpMi57FKtSrRbyZWZV9Lrl/7RF4jgSYeqtZPCXNiRp94NT8xc/wBpy7hfGWXDOrXy95mvfUMQSCPPMq/9033BO04xYOHqGzVKStTb/wCVBpa/mv1nMy4XGzdCdm8wGKWqjUqgDBlIII0ZToQRPnvtlwg4XF1aWpW+ZCdSUb3bnmeXwnVOC8XNWmHHhek3iU6WscrKRyBIPp6Sg9reGDdzWy+FgUZhup95D/qFufwFm6bI4z2SEZ4KtyOXwhPQs6JlPIRWQxa0paZTaG7QtHglotad4SSboFzPMHh8xknE8LI2lrwjBAHWad6FPJc2nRx6ZbeTnZta4z93o5ycI3SefY3/ACmaPFuobaS8BiaY3i/0+O6sN6yaje0T7M8EF4lhWqiy52tf8/dv3Xxz5bedp9C4Sm4FnN7hRvblrz385xhu6ZNLX5W0N4rCdu8bQZ89V6qrScUlKob1TZaZd7Biq3Lb62tznA9d9EzahrLga4VU/vyvryHptZGcqlx+Dq/E+IU8LTFSvVCIik1AzXLEahVF7sSdLCfLOJqBnYqMoZiQvQE3A+EcxIqFi1TMWbUsxJJPUk7xiX6d6X+hUrlbl3xX97Ntprg8hPYTpEPIQhFlhCEJCBCEJCBLns7xz7MWPdJUuNMyi4bkc29vISmhIRqzp3ZLtP8AaGFKtlN8172AAPTTU/7MzHaTsw9N2amCUYkjTYctpnKFZkYMpsRsZpeFdrqgIFU3F7knyHhG0gDTXQvsN2jTA1KgrU2+8sCw95ct9Mp5En6S74lxFMa+Wi/hsSx2a9r3seQ0A85WYrhtLFeKmQGAuba+M6kfITJur0nNiVIJFxpsbftMmXSxnLev3GnBq3DjwabtBkoqKVMgADxEakt6zOV6nhCjlc/MD+Uj1arMbsSSddZ6tXQ8ydL+UZixbI03bCyZt76EqNCYmKOwnh2jzOeQhPRIQn4Bh3dQMNGC69Cuv6X+U8wHEGpVKbr/ANPb5xnDVPCyk2uQfkCP3jCrf+kDam3Yzc1VHQl4iBikqobDELmYDmSLVNOoIVh6+UsO1nEB9kpq4+7dnRha5GUeF19CBp0+cxnBUdnpPrambeh1NyOmolx2rxIOHpoPzswHkRb+Q/tMGys8EaMkvgtmNZLEjQ+Y2iwsSBHUnRo5rZ6BFhJ4oj4XSWkxTlQ2tOerTsYtG1j9rwkhbk0LTEkDSO1MU5XeR8kUs0480vLEuMe6Iuc31jyPee1cMdxGALSm2hvElwTqWLK6X0k/DYpG3lHPVNoyGaSFTwRkWnFkQjSZw4cyyaree0jpCyS3DMLeKNFO6EbxMscTSvGqdO3KJ2muOVNEGEITKOCehfpACTquGKoOrH9oLlRaVkErt5zySKw8R8tPjGDLTKPIQhLIEIQkIScFjXptdWI6+cncTxaVLdbanzlRCQFwTdnrC08hCQIIRdKmWIA5x3F0spI6Sr5oNQbjZHhPbR1cM5GYKbdbSWCot9IaHOP0Ttl3N/qLfyPwkeavsvwymaZqPqSbKPIdPX9oOSW1WNw43kntLvsfg6zKGSjnKjKbFfGu+gJuWBJ2Gtz5St7VKPCuUi2Yg+p2Pnpr/eaOhkKqqciBzUg+m4lF2qOatUP+I/HqZl08FPLuNHqsfYYor5v8GPtHVWOMsAk3HHcjxBJarpGVQx+mISEzYw62jlJo6yxISFQO60OiOU1jaCP0xDXAmQ8NpExFGShPWWN/chUZbWU7IRPLSwr0JGyQHGjVHJaG8s9AixF5ZaI5DFoFIsiexlF2UMIQmA6RK4XTzVUHnLziSjvAPy3J+JsD8lMrOzi3rr5XPyj/ABGue+cjpb/V/OInzP7Do8Q+5BcE/r8W/pI1RbafOSe+8ZOlh+wkQm8bGxbo8hCEIEIQhIQIQhIQIT0C+06L2Z7Lp3BZ1Bdt7i9vIQJzURmPG5swWBLg3Rbn0vaTDgq9Z/EpudzYCS8Tw2vQqNkXMtzbTlyvLXhFCvUN3OQdALH5xU8lcqjRDH/F3/okcL7IrlGc+omlpcORFyhRb0krBUQotcn1ntdt5lcm+zWklwjmfbHhy0qgKCwcE287/wBZe9mFAoU1ZCxcm1hsCT4ieQiu0WB751HTn5bn9ppOF4BqaIcoIdSVBJAAXQXt6RjncFErHFQyuY3hcI3ehja1rAdba/PSVPEeHFr9ectqFJxiQ9RsoCHKP4rWt123kgAEzT6f/LgwesZHlcbOf4vhTjW0iLQIOs6ZUwamRKnBFPIToOEWcapGKo4a4ihhrTV1OE5dpGfh/lDUYipQmZ5qEbNKW2JwxXlIlMZjaHsQq5IhhbR1TJ1bBECJpYW52lPGU5kUR2nLVeEEjSIpcKa+sHY0wHbIwoXEh4rBnkJuOH8IFpJfg6w3TDhimuTljUyDtJNBZuq/AUO0rsR2esNISjEdJy8oydUaxvu5a1+EsDGTg3HKRxtgqdIyEIQnMOyW/ZagzVxa1lVma5sMqjWe8VGUt5/DrH+w9QDFAH8dOqoHIsUOUH4j52ie1FLKU8wP0meT+LX0NCXwr+pR33855CLo0i7Kqi7MQFHUk2AmgziIS54l2ZxFBc7qCOeU3t1v/SU0hbi12LoUWdgqi7MQAOpO0lcU4VVw7BaqZbi4O4PoY3w7Ed3VR98rA/DnOg8SUYujlNjpdD0bkR+nxgSmovkdiw+0i2uzA8L4c1Z8q6AbtyAiOI4XuqjU73ym19r6X2+M2XZbAmnTIfwOz2IO9+Q+n1lR2p4Y3e51Gj7+oio5ryNPobPT7cSa7HOxvDlqMua3icLc8hcXnUcIBZsu2ZvlfSc/7KUDTUaXOba17npaavDcRVEObY723+UzyleRs0QxtQSGuKUgG8jGqVO20l13Sqpym4tpfcESLgKh2bcaRL7HR65LGmbCM14/G3WWURUw4ZhfnNS4GalT6Lb4TP0SAbnYR/D4wmsHPkB6CXYLVl92s7M1cStI4bLnS6sGOUMhFxrbcH/UZQUuyHEU3ohv4aiH5azonC6+Yaco5x7jy4ZBYjvKmi35DS7nyF/mROphm1Hjo4+bFFytnJG4gVNmBUjkdDJNDiYjHtCqH7qodb51LeejKD82mQp8QtzmuLtWYpNxlR0BqwIjAZZmKXGRbeKTi4HOFQO80OJpKRKQ4cBrz1OMKecQ2NUncRiTFSkmS2IOhkoYdQt+cqqlZbbyGOLFTa8vkGkaOni8ukcTHLflM5V4mCJXV8ceUspWdEocSUc4jFcYE5/Q4g/WOrjzfWRQRbnJcGp/9XljhMerzE1McPjGafEWU6GFtK3s3NUpflGmydBMceKNzMfXiR6y1EFyfyMJCE9RSSANzOSdodwlco6OpsyMrA9CpBB+ks+0/GftFW6hQi+7YW3331lTWTKbdN4iDtTdhW0qCLpVCrBlNipBB6EG4Mm8I4aKxa7hFQC5tckk2AAjONwLU2I1IH4rEadZdrovZKt1cGy4P2iFZe7qHU7r59V/lIfG+ypINSgOpKdf4fPymQViDcGxGxm+7L9oxUXu6nvgf9w6xMoyg7XRqhkjlW2fZgWUg2OhG4mz7DcQBBpNuuq+nSTuK8HSo4qKozc/P185lCv2fFA7C4P+U7ynNZE0iowlhkm+ujonEaQqFGBs1M6+YsQD9Zn+O1buFHL95psNSBAIPvj9ZSU8AKdRnqG7AneY3wbmr4EphmCLSQkO/MbqObes0eG4bnqXqMXcrd6j/hQb+npIPZ+hnDYlvxaUx/gXY/E3MkYGoyYlK/f5bBlNIC+cG3vE6DkR6RkY8UDkmoRtEduKUrkLUUgEgG9rgHfWIoYpGY2YEjcAyz7Q4KpVs4FNlPiFQAXIMrKGFAGwuOcU3EZx4ZZpU0ia1WMoJJw+Hv4m+v7wboraRgCZZ8C4a1epZdFX3m6eQ6t5f7PmE4e9c2p6JezVOnXKOZm34Vg0ooqILBfmTzJPMk85owYnP3n0Z9RmUFtXZMw+Sin5VQEkny3JM5TxDjDYmu9Zl8LaUr+L7uzBLDS1yCd+em1xq/alxQpQSihs+JdU03CX8Z/QfGcv4rilRcqkgrcD1XTUn05c97XtOhVcI5M5GzXBUsXQOHaoRmsUOl0cEkH9RboTtOY8W4DiKDulRG8BsXCtkPQhrWsdPnJeG4vkIINjyKgkk3Atc8+el9zNvwFnrIpqVDlNyUFjmF9qjm9x5ADyhxltFtWcyWi8dWg02XajgX2ZgV1pvfKeh/IT1lBnE1xprgyTnJOmivFFotVI5yXUqxjPGdC9zZ5mPWedzcxQaOK8uym2ugXDz0YeK7yKSpL4FtyHaeFFo3Vw4klKukYq1YaAUnZH7mKFGJarDvZBnvAUiTEPWjZqy7DUWUEtsFQ7ukapGraIPXT6yvwVA1KioPxED4cz8pdcZqgMFX3aYuB9FE4OSXKid3HHhyZRVTqYiBhGiWav2e8Np161RHfKTT8K3tm11+WhtJ2Nw/cVu6qnMDsx5zIcLxPd1UqXtkYHTymj45x6nidCtunW8yZYS9pfg36efuV8iRj+zNJ1zUzkby1U/CZrE8NrUTmIIy6hhtLnD1q1AXF3TofeA8us0fCcXTrroQeqncHzEtTkvqiSxQk/kyN2X4ytcZGsKgG3UdRJnE+CU3dXZM1r6a2162jNfslSVxVplkI18O1+tv2l5h2JWzakfWDKk7iOhbVTGMBTyKF5Lt6dI9j+HCuAR/mX846E8o/3SAXt6yRhwFsRtE3zYx9DFPNky2y20sOQHKYbF8c+9dxtQBsCdC5NkI+FzabzjNYJTdxyRj8QDaciGtNE1vWqXPMlQco9TfN6zRjSlyYtTN8I2XZzjj0sOpqtmWvVOUXtkzEXKjkLm59TNvgezb1Lt3qWB1tckeRGljOM8WqMKrK4yil4UXkqroAP1vO4ezjGGvhjWO72U/xILMf0lPCt112BjzySpGPTihSvUpkANQqMvUMAdG16jWangeEXFEsfcX3gNLk8pjO2ODNLH1T+dUb/AMT/AKZtfZhiA1GsvNXDHrZlAH1UzPHGnmp9HQyyawb12aPE4c01DUhbILZRsV6WknC4kVFzDTqDuJIE57297cJg37rDZXr3BcfhRdyGt+Ijlyvfpfo9Pg5L5XJTduOIrW4olMkZaChdbW7xrmw89ttbic24niD3ja/iYeYF9v8AdttpoO1fEaD1qeMw7D/iVJrUiQXp1FIDZh0a+nWxmS3JJ0F9ee8OxVciqKMzeHffpbzJ5es03Cu0Awoyr9453JPgBB0Atq3rtKKipYZVIRPxMefkbasfIS54WtKmQaad46nxO/upvy90bc/mJLKZveB8Xr4lclaindn3kYG9rb6e6b2PWUnans73I72jc072ZTq1M8rkbqeRk/gPD6+KbMiGrawNSqclAHmqINyNDoGB/MJuMD2UIVhUq0bsNFShZASAPEc2YjS3p1tDhJp8C54965OHO8aLzS9rez/cs7IpTuzarRbU07myujfjpN+Fv6gZW807jMoVwPq8cV5EzRatLUinAlh56HkfPFK8YmLcCYHjTtPM8ZqVIywYw5FFonNGi88zyDdp6xiYhmic0vsYojnZ1QHZz+AaerafpeRcdXzFj1P0G0mYYZMOTzYk/SwlTfScKPM3L7HVk6go/cTCEI4QEteHYLvVFjZl2P7GVU0fAFsoPWJzy2xtD9Ok5Uy0wWMKjJVFm5HkR5GSv/Q1fx02NOpyZf3HMRBVWFmFxHcPjDS/xJ05j0POZI5eTobU1TLXhuLrL4MRYnk67H16GWCUdbg/CNYaqlVQym95NSiQJblYSVCBzU/iEk4GhmUr01EYroSAw3G/pzkzhbWbyMWR9FB2mqZMNVJ393Xa+8589LJXwy9BSJ9SwYn6mdH9pNA/ZhYe9UF/XKbfvOd8ZI+1LYW8S6AnS1tL8tNfUma8CpHN1ErkPY+gKgrZveSpYEmx90Cw6i4Ok0nsm7RfZ6rYaqR3dYghr6K+wP8ACdv9mUNJvvsQmutjfazWvcn11+Ei0VsiORtVK2/wVFJt8+Ub4E3ydM9qVDLUov8AmDL8iCP1MsPZrwx1VqxFkcWF/wAWo1A5gW3lX2epHiVKjTrtf7LUVmJ3ekFYBSfM2UnpNF257UDBUclIA1nFqa6WRdBnI6DkOcQsalPebZaisKxlV7TO3YwinD4dr4hh4m3FJTz/AIug5b9L8awgLZ3ckkgksbklib3J9ecsF4a7Fq2ILM7Nc3OrEgm7ExfFalOmhRdL69NxYEAb7nymi/BhfJnI9TQbttyA3Y/yhRpXBY+6v1J2USTQ8ZubXOijQBQOfyFgOphlNjirfe2lgLWsN9ByB8zN52F7ImsVrV1y0QPu6WoNX/E2uienvem9V2F7NfaquZlvRo2GW5Gd+YY/hTrvc6C+s7Nh6RQaak7m1gLbBRyAlEjG+WTMIiIACAABYKBYAcgFGgEuMLil5AfKZu0lYeoRCToJkvtN2bTGKrKQlWmrKhIujK3vUqq/iQ/Mbjz+a+OYMUqzKPduSvMgZiCh81YMp81M+oMHiZxH224ZUxhYKFzhH05iopFz0Oak+nnfnHRYnJHyc+zQUyOKkWrxiFuJJvPQZH72LR4xMBxHi0aepFFowxjGyoxPS8M8bLRJMljdo4WhmjN55mk3UFtLHi5yIlPaw1HOVJk/j1bPXdupP6yvM5GNVE15XcmEIQjBQTR8K0RfSZ0C+nWaXDaKB0Ezal+6kadMuWyxpGXXDOHo58d/hpKOhqZpeAUnqMFQXPPoPU8phSbdI32krZIxvZ56AFbC3ZBrUpHU2/MnW3SWfDMUtRQRbWbLhGACAZvEfpPOJdmqNXxJ9y/5kAsf4l2PrvNi08mr8mb9Urp/5M0aE8oU8rCXh7P1UNgRUHUaH4gyLiMIy+8pFouWKS7QxZYvpnmJ4fTxKGjU52ZT+V1N1b5zivaPBFcW6OMrK9mHM7m4A5HWx6WnbaFcaX0PWZj2mcCzquMpj7ymAtS2+W/hf1B0/wA3lHYmZNRHyc4p1AuLKkDxMATyuafhtfznnECV7tdFBe5UciHU/wDlPK63eo4OzqbjfVVYW03vHONjxU9CVZl8I552DWBGvK0Z5M51jsnSXB4Baz6NWAe3Mg/8tflr8ZgON8QNWo1Wo2rE/Aa2Vden9yLS17cdqVdhYhUpDKqa6G3Qbm4Fh05jcc2x2Neu/PU6D9L256/WVGLYcmTuJcaLkinpfn8dh89/7yNTwH5j425G+gsSSxPlr85a4Dgy01FRmu/IflO/zEa4vXAU/ncam2w00HkfEYafhANFWVUuE2ppqTfWyjxH1Ou0ncMwZqNTRLK9diBpcIut/UBdbGVtA6EfiqG3nbmR6/tOleybhPe1auIygilamjEXyki7Wv8AitYeVzCB7dHQuznCadCitKmuVFHP3mPN38zLOoYorYW/qfiY2ZO+Rwmwji0+ukr8dUylffA1uVBOml9QNDYEDzYSEmPqZgSR4coYW0OZSTz3BHMcvO0IBmpwxmE9s+HpsMO1SwUrUBNyDdXpZPUDO3zmh+31TTU6eO+qgqQQNBY31Lct7TN+0x+/wi96MuV6qqQQgewRgFYkjXKRroN9ct5dXFoFnKzwzDMbLVt8RH27LKfdrD4j+Ug4XhVBxWPe/wDLNTIcyLcKyCmWB3DFjqNBl848eE0u9SmlYsGNW7BktlRWK2N9D4bEnTmIn2c11IK4+ULfsrV/C6n6RtuzWJGoUG3QyXg6NIMv/EsVupKmqq3UvZ1J5FBqT+IbWji44hGy4k+EPYFkJYhGKmxGoLKFsNfGNTaX8ZdMlQ82VJ4Nif8A2mPprI1bh1ZfepOP8pmuwfHClIOaqlrEkXQk3RCpC3GUByykHU730tJNXtVZiGNMg6Bg62/5oTXmLKc9/hpa8L2uoRNmPwzANTYbgj1BiCTOhP2jo5QWyEgAkXRi16Ba/l954cp1FvOJp9ouHMbVKQBvY+AEfArfSR6nLHuJPZp9M58TPLzpSngz80Un+JY4nZ/hLaisv/2SfrvnFl+yfijmLG7ExuEJCmEIQllD+DW7j5zRURtCEyajtGvT/tZrOz3ZxqtnfwJ/+mHl09Z0LhmESmtqahVHzPmTzhCPx44xXArJNyfJYU8QRsZJp4zrCEaKJCVwfxW9Y+G62I+BhCWmUQsTwalU93wN5bfKQa+BKA06wzJUBW/IgixB6QhAnjjTkuxsJt8Po4r2n4M2ErVkN7O16ZuPEhUd3YdRqPhIOPxi0kR96hVSoNvD4Mpv56/D4z2EWuaAkqbMzisS1Vszm5MvOEcNTLmbe17Hz2JhCHLoHyTMUwGgOwuOnn9JnOIVMz7/AFvt/eewlQRTfI9wXAVcRVFOgjVKhGii+gJsWPILrqTbefRXZbg32TC0qBKkoPEVFgWOrHz15whLfYS4LF4ybQhCQQ2154EF72F7Wvzt0v0hCEUyZhTMv7YTfh7HNYq6fHMGUj5MZ5CWgJdHAJ4RCEaLPcs9CwhLXZGwKxGWEJZEzwrPMs9hIFZ5lhlhCU0iWf/Z" alt="Image result for LOVE IN TIME" style=""><font face="Tahoma" style=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOEYzUrvteWszmEEb1fLcOmLdY3OnfMH8byjtCCSL66paguzcu" alt="Related image" style=""></font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: auto; box-shadow: rgba(191, 191, 182, 0.5) 0px 2px 2px; margin-bottom: 1.5em;"><img class="" src="http://s9.picofile.com/file/8277550400/HKTV231_Love_in_Time.jpg" alt="" width="676" height="308" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 98%; height: auto; box-shadow: rgba(191, 191, 182, 0.5) 0px 2px 2px; margin-top: 4px; margin-bottom: 1.5em; padding: 4px;"></span></font></b></p></div> text/html 2018-02-19T14:02:01+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان انیمیشن (انیمه سینمایی) زیبای ناوسیکا از دره باد Nausicaa of the Valley of the Wind 1984 با زیرنویس فارسی (اثری دیگر از هایوکو میزاکی) http://amidownload1.mihanblog.com/post/966 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">پیشنهاد مدیر</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://filmbaroon.net/wp-content/uploads/2018/01/Nausicaa-of-the-Valley-of-the-Wind-1984.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pic2.irlanguage.com/Toons/50TopAnim/15-Nausica%20of%20the%20Valley%20of%20the%20Wind%20(1984)/Nausica-of-the-Valley.png" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎" style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود رایگام انیمیشن زیبای Nausicaa of the Valley of the Wind 1984</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دوبله انگلیسی با لینک مستقیم و دو کیفیت&nbsp; 720p</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">همراه با زیرنویس فارسی</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">امتیاز:8.50 از 10</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);">نام فیلم: نیوشا از دره باد –&nbsp;Nausicaa of the Valley of the Wind | سال تولید: 1984<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);">ژانر: اکشن، ماجراجویی.عاشقانه.فانتزی | زبان: دوبله انگلیسی | زیرنویس فارسی: دارد</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);">مدت زمان: 117 دقیقه | حجم: 766 مگابایت</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">داستان انیمه:</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در آینده ای دور، بخش بزرگی از جهان توسط جنگلهایی با گیاهانی که از خود گازی بسیار سمی پخش میکنند بلعیده شده و انسانهایی که باقی مانده اند نزدیک این قارچهای&nbsp;سمی&nbsp;و هیولاهای حشره مانند بسیار بزرگی که این جنگلها زیستگاه آنها است، زندگی&nbsp;میکنند. مردم پرنسس خود Nausicaa و پدرش که پادشاه این کشور است را بسیار دوست میدارند و در آرامش و صلح هستند، اما آرامش آنها با دسیسه های کشور همسایه که کشوری بزرگ و طالب جنگ است رو به نابودی است. Nausicaa پتانسیلهای پنهانی دارد که ممکن است سرنوشت این سرزمین را تغییر دهد و…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><span id="more-70117" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;">…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3">دانلود با کیفیت 720p با حجم 766 مگابایت:</font></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><br></font></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="long-url" href="http://opizo.com/c9SAN3" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="5">opizo.com/c9SAN3</font></a></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><b><font size="3"><br></font></b></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><b><font size="3">زیرنویس فارسی انیمیشن:</font></b></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><b><font size="3"><br></font></b></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><a class="long-url" href="http://opizo.com/GZ2H8m" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><font size="5">opizo.com/GZ2H8m</font></b></a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><img src="http://doostihaa.com/img/uploads/2015/01/Nausicaa-of-the-Valley-of-the-Wind-1984.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><img src="http://minitoons.ir/files/albums/4378/file-1504525884-kv8ezd79e7r59s2u_600x338_.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><img src="http://rasekhoon.net/_files/images/movie/na21.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3aWolcx7J59Pe8zXAoGTpoQXbRa_OPN9Zg_VIK3ft2jH7oqdVag" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎" style="font-family: tahoma;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtM4Qzy3ps135la6lnEJW_fazKPaEcEbjn5G51coFdNqyvfg5jcQ" alt="Image result for ‫دانلود انیمیشن Nausicaa.of.the.Valley.of.the.Wind‬‎"></p></div> text/html 2018-02-19T13:16:26+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود بازی وان پیس – One Piece: Burning Blood برای PC کامپیوتر (ساخته شده از انیمه وان پیش) http://amidownload1.mihanblog.com/post/965 <div style="text-align: center;"><b><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;">One Piece: Burning Blood</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;">&nbsp;(وان پیس: خون سوخته) یک&nbsp;</span><a href="http://www.avadl.me/cat/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85); transition: all 0.3s ease-out; text-align: justify;">بازی اکشن</a><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;">&nbsp;مبارزه ای ویدیویی بر اساس One Piece می باشد که توسط Spike Chunsoft طراحی شده و توسط Bandai Namco Entertainment برای&nbsp;</span><span id="result_box" class="" lang="fa" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">پلی استیشن 4</span><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">، پلی استیشن ویتا</span>،&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">ایکس باکس وان و</span>&nbsp;ویندوز مایکروسافت منتشر شد. این اولین بازی ویدیویی از One Piece است که برای اولین برای برای یک کنسول Xbox منتشر شد. این بازی در 21 آوریل 2016 در ژاپن، 31 می 2016 در شمال آمریکا و 3 ژوئن 2016 در اروپا منتشر شد. نسخه PC بازی در 1 سپتامبر 2016 در آمریکا و 2 سپتامبر 2016 در اروپا منتشر شد. این بازی بر روی ایکس باکس وان در ژاپن منتشر نشد. این بازی ویژگی سبک هنری سایه دار، شبیه به انیمه One Piece را دارد. بازی دارای یک سیستم مبارزه ای پیشرفته می باشد&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">که</span>&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">اجازه می دهد تا</span>&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">بازیکن&nbsp;</span><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">حملات</span>&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">قوی تری کند و</span>&nbsp;<span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">از حملات</span><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">نرمال&nbsp;</span><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دشمنان جلوگیری کند.</span></span></b></div><div style="text-align: center;"><span class="" lang="fa" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><br></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="" lang="fa" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: justify;"><span class="" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">One Piece: Burning Blood – CODEX / 9.7GB<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">| دانلود مستقیم بازی One Piece: Burning Blood برای کامپیوتر |</span></span></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-26328 size-full" title="دانلود بازی وان پیس - One Piece: Burning Blood برای PC" src="http://www.avadl.me/wp-content/uploads/one-piece-burning-blood.jpg" alt="دانلود بازی وان پیس - One Piece: Burning Blood برای PC" width="400" height="459" srcset="http://www.avadl.me/wp-content/uploads/one-piece-burning-blood.jpg 400w, http://www.avadl.me/wp-content/uploads/one-piece-burning-blood-261x300.jpg 261w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;"></p><br><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; display: inline !important;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span id="more-26327" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b style="text-align: justify;"></b></p></b><p style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: IRANSans, &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-size: 13px;"><strong>صحنه هایی از بازی :</strong></p><div id="gallery-2" class="gallery galleryid-124424 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail" style="margin: auto; font-size: 13px; font-family: IRANSans, &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; color: rgb(32, 32, 32);"><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_0c3dfc52488e911da69b03eb53a741fb034cb08d.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_0c3dfc52488e911da69b03eb53a741fb034cb08d.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_6b65f602d57822f6e5652d69fb263feeeebb1ec0.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_6b65f602d57822f6e5652d69fb263feeeebb1ec0.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_84ce65f95e92b5018d96d468f8057463c19b043f.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_84ce65f95e92b5018d96d468f8057463c19b043f.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl><br style="clear: both;"><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_c4bdc4f008ec3159b33f0426af58443049a9e1c5.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_c4bdc4f008ec3159b33f0426af58443049a9e1c5.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_d89e90ee83a54e1e8fefeb21a997504602921d2a.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_d89e90ee83a54e1e8fefeb21a997504602921d2a.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_d737d0462ad571ebc7508e0c72660ad86fcafc66.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style="text-decoration-line: none;"><img title="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/09/ss_d737d0462ad571ebc7508e0c72660ad86fcafc66.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی One Piece Burning Blood برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر مبارزه ای " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></a></dt></dl></div><b><p style="text-align: right; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; display: inline !important;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);">حداقل سیستم مورد نیاز بازی:</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: left;"></p><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">OS</span>: Windows 7 64-bit&nbsp;</div><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Processor</span>: Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz&nbsp;</div></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Memory</span>: 4 GB RAM&nbsp;</div></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Graphics</span>:&nbsp;NVIDIA@&nbsp;GeForce@&nbsp;GTX 460 or better</div></span><p></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">DirectX</span>: Version 11</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Storage:</span>&nbsp;15 GB available space</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(139, 69, 19);">سیستم پیشنهادی بازی:</span></span></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: left;"></p><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">OS</span>: Windows 7 64-bit&nbsp;</div><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Processor</span>: Intel Core i5-4690K @3.50GHz&nbsp;</div></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Memory</span>: 8 GB RAM&nbsp;</div></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div style="text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Graphics</span>:&nbsp;NVIDIA@&nbsp;GeForce@&nbsp;GTX 960</div></span><p></p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">DirectX</span>: Version 11</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Storage:</span>&nbsp;20 GB available space</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">.: دانلود&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 51, 51);">نسخه</span>&nbsp;CODEX&nbsp;</span></span><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">در پارت های 1 گیگابایتی، 5 درصد ریکاوری :.</span></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 01:<a class="long-url" href="http://opizo.com/7Q95pL" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/7Q95pL</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 02:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/f4RPJy" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/f4RPJy</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 03:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/3pmkiW" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/3pmkiW</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 04:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/aSBmMR" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/aSBmMR</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 05:<a class="long-url" href="http://opizo.com/cf9yS7" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/cf9yS7</a></p><span style="justify-content: flex-end;"><div class="actions" style="margin-top: 20px; display: flex; -webkit-box-pack: end; justify-content: flex-end; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"></div></span><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 06:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/As5nTg" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/As5nTg</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 07:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/RidMng" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/RidMng</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 08:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/SZqeWD" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/SZqeWD</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 09:<a class="long-url" href="http://opizo.com/KTfugP" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/KTfugP</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img class="" src="http://www.avadl.me/img/Reza/DL-ICON.png" alt="Download Icon" width="23" height="21" style="padding: 0px; margin: 5px 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;دانلود پارت 10:&nbsp;<a class="long-url" href="http://opizo.com/NsECy1" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/NsECy1</a></p><p style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></p></b><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک دانلود انیمه:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/898" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود انیمه سریالی (انیمیشن) پرطرفدار و زیبای وان پیس One Piece با زیرنویس فارسی و حجم کم و کیفیت عالی</a>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p></span></span></div> text/html 2018-02-19T09:25:06+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود بازی هنر شمشیر زنی آنلاین Accel World vs. Sword Art Online برای کامپیوتر(برگرفته از انیمه Sword Art Online) http://amidownload1.mihanblog.com/post/952 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.siliconera.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/awsao_161002_thumb.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="panel show-full-item" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin-bottom: 18px; border: 1px solid rgb(236, 236, 236); border-radius: 0px; box-shadow: none;"><div class="panel-body no-padding-top" style="box-sizing: border-box; padding: 15px;"><div itemprop="author" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><div style="text-align: center;"><b>عنوان Accel Worlds vs. Sword Art Online در سبک اکشن نقش‌آفرینی می‌باشد که توسط استودیو Artdink ساخته و شرکت Bandai Namco Entertainment آن را در سال 2017 برای کنسول‌های PlayStation 4 و Vita و رایانه‌های شخصی عرضه نمود. دنیای Sword Art Online و Accelerated World با هم شروع به ادغام می‌کنند. در میان این آشوب، Yui گم‌شده است. حال Kirito می‌بایست با Seven Kings مسابقه‌ای را انجام دهد تا از رنگ‌های خالص دنیای Accelerated World استفاده کرده تا مکان او را پیدا کند. فهرستی از شخصیت‌های موردعلاقه خود در انیمه و مانگا در این عنوان وجود دارد.&nbsp; با استفاده از توانایی پرواز، مهارت‌های سحر و جادو و شمشیربازی می‌توانید حملات هوایی زیبایی را به نمایش بگذارید. در حالت چندنفره نیز که تا چهار بازیکن را پشتیبانی می‌کند، می‌توانید برای جنگ با دیگران متحد شوید.</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;">توجه: مناسب برای سنین 15 سال به بالا</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>نام بازی : Accel World vs. Sword Art Online</b></div><div style="text-align: center;"><b>نام فارسی: بازی هنر شمشیرزنی آنلاین در مقابل اکسل ورد</b></div><div style="text-align: center;"><b>پلتفرم : PC</b></div><div style="text-align: center;"><b>زبان:&nbsp; ENG</b></div><div style="text-align: center;"><b>سازنده : Artdink</b></div><div style="text-align: center;"><b>ناشر : Bandai Namco Entertainment</b></div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><br></div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><br></div></blockquote><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><b><div style="text-align: center;"><b>ریلیز FitGirl: نسخه Deluxe Edition</b></div></b><div style="text-align: center;"><br></div><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">*شماره ثبت در بنیاد بازی‌های رایانه‌ای :&nbsp;</span><b>هنوز ثبت نشده است. پس از ثبت و در صورت عدم تایید و بنا به درخواست ساماندهی حذف خواهد شد.</b></div></span><b><div style="text-align: center;"><b>عرضه شده برای دیگر پلتفرم ها :&nbsp; PS4 - Vita</b></div></b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="box-sizing: border-box;"><div style="font-weight: bold; text-align: center;">سیستم مورد نیاز:</div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div></span><div align="left" style="box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><b><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">CPU: Core i5-4460 3.2GHz</b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">RAM: 8 GB</b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">GPU: GeForce GTX970 4G</b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">OS: Windows 10 , 8.1, 8 , 7 Service Pack 1 (64 Bit)</b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">Storage: 30 GB&nbsp;</b></div></b></div><div align="left" style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><div style=""><b>تصاویری از محیط بازی:<br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hienzo.com/wp-content/uploads/2017/09/Accel-World-vs-Sword-Art-Online-PC-Gameplay.jpg" alt=""></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.gamegrin.com/assets/Uploads/_resampled/resizedimage640360-accel-world-vs-sword-art-online-v1-519686.jpg" alt=""></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://gematsu.com/wp-content/uploads/2016/12/AC-vs-SAO_12-15-16_008.jpg" alt=""></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;">راهنما نصب ریلیز FitGirl:</div></span><b><div style="text-align: center;"><b>ابتدا قبل از Extract کردن فایل های بازی، آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید. نسخه FitGirl در واقع نسخه فشرده شده و کرک شده بازی می باشد.</b></div></b><b><div style="text-align: center;"><b>در هنگام نصب بازی تیکهای Update Directx و Downoad and Install C++&nbsp; را بردارید.در هنگام نصب بازی تیکهای Update Directx و Downoad and Install C++&nbsp; را بردارید.</b></div></b><div style="text-align: center;"><br></div><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;">توجه داشته باشید اگر نسخه DirectX بازی را در فایل ایمیج یا در محل نصب بازی مشاهده کردید, حتما آن را نصب نمائید</div></span><div style="text-align: center;"><br></div></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b>لینک های دانلود :</b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b><font size="2">پارت اول با لینک مستقیم:<a class="long-url" href="http://opizo.com/efI5Zs" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/efI5Zs</a></font></b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b><font size="2">پارت دوم با لینک مستقیم:<a class="long-url" href="http://opizo.com/y8pMNi" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/y8pMNi</a></font></b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b><font size="2">پارت سوم با لینک مستقیم:<a class="long-url" href="http://opizo.com/9xcGgV" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/9xcGgV</a></font></b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b><font size="2" color="#ff0000">لینک دانلود فصل اول:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/921" style="text-align: right; text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px;">دانلود رایگان فصل اول انیمه پرطرفدار و زیبای هنر شمشیر زن آنلاین Sword Art Online</a></font></b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><b><font size="2" color="#ff0000">لینک دانلود فصل دوم:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/922" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود فصل دوم انیمه پرطرفدار Sword Art Online 2014: S02</a></font></b></blockquote><blockquote style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 18px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: normal; line-height: 1.5;"><div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 4px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font size="2" color="#ff0000">لینک دانلود&nbsp; ادامه و جدیدترین انیمیشن از این انیمه زیبا:</font></b></div><div style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 4px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/533" style="text-align: right; text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px;"><b><font size="2">دانلود رایگان انیمه سینمایی (انیمیشن) جدید و زیبای Sword Art Online Movie: Ordinal Scale با زیرنویس فارسی</font></b></a></div></blockquote></div></div></div><div class="screenshuts" style="text-align: right; box-sizing: border-box;"><div class="panel" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 18px; border: 1px solid rgb(236, 236, 236); border-radius: 0px; box-shadow: none;"><div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 7px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(243, 243, 243); position: relative; min-height: 40px; border-radius: 0px !important;"><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; float: right !important;"><div class="titr" style="box-sizing: border-box;"><ul class="last-version-parts color-1" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding: 8px; list-style: square inside url(&quot;../img/download_icon.png&quot;);"></ul></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-02-19T08:52:54+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود بازی حمله به غول ها Attack on Titan Wings of Freedom برای کامپیوتر (نسخه Codex) ساخته شده از روی انیمه حمله تایتان ها http://amidownload1.mihanblog.com/post/951 <div style="text-align: center;"><img src="https://download.ir/wp-content/uploads/2016/08/Attac.on_.Titan-Cover.jpg"></div><div style=""><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div style=""><span style="text-align: justify;"><b>بازی Attack on Titan Wings of Freedom در سبک اکشن می باشد که توسط استودیو KOEI TECMO GAMES CO LTD طراحی و منتشر شده است. تیتان ها لشکرشی عظیمی را برعلیه زمین و ساکنین آن تشکیل داده اند که ممکن است منجر به نابودی کامل نژاد انسان ها شود. زمان کافی برای عقب نشینی و تقویت قوای خود ندارید، دشمن کشورهای زیادی را نابود کرده است و باید هرچه سریع تر با پیشروی آن ها مقابله کنید. ماموریتی بسیار دشوار برعهده دارید که ممکن است باعث مرگ شما شود. در این بازی سوم شخص، باید بهترین مبارزان دنیا را پیدا کنید و به همراه هم آخرین خط دفاعی زمین علیه تایتان ها را ایجاد کنید، این موجودات بی رحم و قدرتمند هستند اما در سمت دیگر مبارزان شما از امکانات و مهارت های فراوانی برخوردار هستند که این نبرد را به جنگی تمام عیار و سراسر هیجان تبدیل کرده است. انیمه هم ازش هست که تو وبلاگم موجوده</b></span></div><table style="max-width: 500px; padding: 0px; margin: auto; border: 1px solid rgb(218, 218, 218); border-collapse: collapse; box-shadow: rgb(227, 227, 227) 0px 3px 8px; height: 248px; width: 509.523px;"><tbody><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: 28px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 28px;"><b>تاریخ انتشار</b></td><td dir="ltr" style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 267.523px; height: 28px;"><b>Aug 26, 2016</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px; margin: 0px; height: 29px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 29px;"><b>بستر&nbsp;های نرم افزاری مورد نیاز</b></td><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 267.523px; height: 29px;"><b>PC</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: 29px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 29px;"><b>زبان</b></td><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 267.523px; height: 29px;"><b>ENG</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px; margin: 0px; height: 31px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 31px;"><b>ژانر</b></td><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; text-align: right; width: 267.523px; height: 31px;"><b>اکشن ، انیمه</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: 28px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 28px;"><b>کمپانی منتشرکننده</b></td><td dir="ltr" style="padding: 5px 10px; margin: 0px; text-align: right; width: 267.523px; height: 28px;"><b>KOEI TECMO GAMES CO., LTD.</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px; margin: 0px; height: 29.4091px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 29.4091px;"><b>حجم فایل</b></td><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 267.523px; height: 29.4091px;"><b>۱۰.۳ گیگابایت</b></td></tr><tr style="transition: 0.5s; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: 29px;"><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 236px; height: 29px;"><b>امتیاز بازی:</b></td><td style="padding: 5px 10px; margin: 0px; width: 267.523px; height: 29px;"><b>۷۴&nbsp;از ۱۰۰</b></td></tr></tbody></table><p style=""><b>صحنه هایی از بازی :</b></p><div id="gallery-2" class="gallery galleryid-123810 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail" style="margin: auto;"><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_0d04e9e2182378c8c54075fa18a9eda33076e092.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style=""><b><img title="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_0d04e9e2182378c8c54075fa18a9eda33076e092.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></b></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_7cb7fbe29e4fc0780012d28ac9d71ab1cf7fcb6e.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style=""><b><img title="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_7cb7fbe29e4fc0780012d28ac9d71ab1cf7fcb6e.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></b></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_65512416719232c1f0e9d48ee58c826d69c562c8.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style=""><b><img title="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_65512416719232c1f0e9d48ee58c826d69c562c8.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></b></a></dt></dl><b><br style="clear: both;"></b><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_b84ed4ed570d01d595a1e126ec17e8ad7c68c30a.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style=""><b><img title="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_b84ed4ed570d01d595a1e126ec17e8ad7c68c30a.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></b></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 191.391px;"><dt class="gallery-icon landscape"><a href="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_d97bb3eee60a98e0a040ac0f351504bb5bd68d15.1920x1080-1024x576.jpg" data-rel="lightbox-gallery-2" data-lightbox-gallery="lightbox-gallery-2" style=""><b><img title="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " width="150" height="150" src="https://cdn.fileniko.com/2016/08/ss_d97bb3eee60a98e0a040ac0f351504bb5bd68d15.1920x1080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="دانلود بازی Attack on Titan Wings of Freedom برای PC اکشن بازی بازی کامپیوتر " style="border: 2px solid rgb(207, 207, 207); max-width: 580px;"></b></a></dt></dl><b><br style="clear: both;"></b></div><p style=""><b>حداقل سیستم مورد نیاز:</b></p><p style=""><b>OS: Windows® ۷, Windows® ۸.۱, Windows® ۱۰<br>Processor: Core i7 870 2.93GHz over<br>Memory: 4 GB RAM<br>Graphics: NVIDIA Geforce GTS 450<br>DirectX: Version 11<br>Network: Broadband Internet connection<br>Storage: 25 GB available space<br>Sound Card: DirectX 9.0c over<br>Additional Notes: Pixel Shader 3.0 over 3D Accelerator chip , VRAM 1GB over</b></p><p style=""><b>سیستم پیشنهادی:</b></p><p style=""><b>OS: Windows® ۷, Windows® ۸.۱, Windows® ۱۰<br>Processor: Core i7 2600 3.40GHz over<br>Memory: 8 GB RAM<br>Graphics: NVIDIA Geforce GTX 760<br>DirectX: Version 11<br>Network: Broadband Internet connection<br>Storage: 25 GB available space<br>Sound Card: DirectX 9.0c over<br>Additional Notes: Pixel Shader 3.0 over 3D Accelerator chip , VRAM 2GB over</b></p><p style=""><b><font size="1">منبع:&nbsp;fileniko.com</font></b></p><p style=""><b><font size="2"><font color="#ff0000">توضیحات نصب:</font>&nbsp;پس از دانلود و اکسترکت کردن پارت ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل ISO بدست آمده را با نرم افزار Daemon Toolss اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از نصب بازی تمامی محتوایات موجود در پوشه CODEX&nbsp;را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. برای جلوگیری از آنلاین شدن بازی، در&nbsp;فایروال سیستم خود فایل اجرایی&nbsp;بازی را بلاک&nbsp;کنید.</font></b></p><p style=""><b><br></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b>دانلود بازی نسخه CODEX:</b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت اول-حجم 2 گیگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/cReBQ3" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/cReBQ3</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت دوم-خجم 2 گیگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/mLNrFP" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/mLNrFP</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت سوم-حجم 2 گیگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/MIC8Ri" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/MIC8Ri</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت چهارم-خجم 2 گیگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/WZd9LR" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/WZd9LR</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت پنحم-خجم 2 گیگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/QtA7ek" style="font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all;">opizo.com/QtA7ek</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font size="2">دانلود با لینک مستقیم پارت ششم-خجم 385 مگ:<a class="long-url" href="http://opizo.com/1gBA0Y" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/1gBA0Y</a></font></b></p><p style="padding-right: 5px;"><b><font color="#ff0000" size="3">نکته:بعد از زدن رد تبلیغ روی گزینه دانلود عادی کلیک کنید و به راحتی و با دانلود مستقیم دانلود میشه.</font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">لینک دانلود فصل اول این انیمه زیبا:</span></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/526" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>دانلود رایگان انیمه محشر و بسیار زیبای Attack on Titan (فصل اول انیمه حمله تایتان ها ) با زیرنویس فارسی</b></a></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">لینک دانلود فصل دوم این انیمه زیبا:&nbsp;</span></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/530" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>د</b></a><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/530" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>انلود رایگان فصل دوم حمله به تایتان Attack on Titan Season 2 2017 با زیرنویس فارسی</b></a></font></p><p style="padding-right: 5px;"><br></p></div> text/html 2018-02-18T20:37:18+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان انیمه زیبای من و سگ سرویس مخفی Inu x Boku SS با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/950 <div style="text-align: center;"><img src="https://musicaanime.info/max/ost/Inu_X_Boku_SS.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>نام انیمه :Inu x Bouk SS</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>نام انگلیسی : Inu X Boku Secret Service<br style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>معروف به :Youko x Boku SS&nbsp;</b></span><b>نام ژاپنی :妖狐×僕SS</b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>ژانر : عاشقانه ، ماورائ طبیعی ، کمدی ، خدمتکاران ، دیو ها<br style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>کیفیت :&nbsp; ۷۲۰p<br style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>تعداد قسمت : ۱۲+1 قسمت ویژه<br style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>امتیاز : MyAnimeList : 7.70</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>حجم میانگین هر قسمت :۱۰۰ مگابایت<br style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>تاریخ انتشار : ۲۰۱۲</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>زیرنویس فارسی : دارد</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>خلاصه انیمه</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b>دخترِ خانه ی شیراکین ، شیراکین ریریچو ، که درباره ی عدم قدرت تنها و بدون محافظ زندگی کردنش وسواس دارد ، حس میکند که باید بیرون بزند و به شرط اقامت گزیدن در امارتی به نام ” آیاکاشی کان ” به تنهایی زندگی کند. در آن امارت تنها کسانی که از زیر آزمون سفت و سختی سربلند بیرون آمده اند میتوانند ساکن شوند و هر مقیم باید با یکی از ماموران سرویس مخفی (اس.اس) همراه و دمخور باشد. اگرچه ریریچو از همراهی با مامور اس.اس خودداری کرده ، ولی هنگام زندگی در امارت درمیابد که ماموری که با او زندگی میکند و محافظ اوست در واقع روح روباه (Fox Spirit) است که در گذشته بوسیله خودش نجات پیدا کرده..</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b>لینک های دانلود انیمه:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">1:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/gbblcm" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/gbblcm</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">2:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/F77aFe" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/F77aFe</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">3:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/BiiT70" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/BiiT70</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">4:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/W773SD" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/W773SD</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">5:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/v77Hib" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/v77Hib</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">6:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/8ttmzP" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/8ttmz</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">7:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/XUUVHm" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/XUUVHm</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">8:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/IuunY7" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/IuunY7</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">9:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/pooJvk" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/pooJvk</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">10:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/SDD02c" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/SDD02c</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">11:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/gNNuM7" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/gNNuM7</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">12:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/rppisP" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/rppisP</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">13:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/UmmrQW" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/UmmrQW</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b>زیرنویس فارسی کامل انیمه:</b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9innc16t" title="[Inu_x_Boku_SS][1-13].rar" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9innc16t" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">[Inu_x_Boku_SS][1-13].rar</a></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8207203700/Inu_X_Boku_Secret_Service.jpg"><b><img src="http://animestore.ir/2985-large_default/inu-x-boku-ss.jpg" alt="Image result for انیمه Inu x Boku SS"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbnkZEQ8Am0IXJvj4IH3H6Y6WEGfFp43TPrsNCDdYd7dp_FodV" alt="Image result for انیمه Inu x Boku SS"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyySoRbjyZ1Ui1vQPcQjetFH35O9Kqpxt8yAPoSyocjkvLWCjJvA" alt="Image result for انیمه Inu x Boku SS"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhIVFRUXFRcYFxUWFRcVFRYXGBUXFxUVFRUYHSggGBolHRUXITEhJSkrLi4uFyAzODMsNygtMCsBCgoKDg0OGhAQFysdHSUrLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABAEAABAwEEBwYFAQYGAgMAAAABAAIRAwQSITEFQVFhcYGRBhMiMqGxQlLB0fDhBxQjYnLxFYKSorLCJDND0vL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAhEQEBAAIDAQEBAAMBAAAAAAAAAQIRAxIhMUFRImFxE//aAAwDAQACEQMRAD8AqqFs1O6qVKpyU5StJbw2Lh09DayKIFQXWwnLBINUnWg9rIvGspqtUpnPFQJRhATBaGjysCJ1rdwUcBGXAZmEEWajjmSiATfft29AT7JQtDd/Qp9b/BuHQEqEhlVp1j2908ApMkBKupUIwEAmEcJUJUIPZACOEqEcJAkBHCUAjhIyYWn7L2K4e9e3HJg1ycvTHhCqrDQYwCrW8ubKfxVN8am+/vtLJTwa53miTGQJxdHtwC048f1hy5/kSRRABdMmJJ2AahsCJpwyjcVHq1JEai6OQxd7EJ6jUN0Trxx34rVgbrPN5rRrkngNXMkeqOjiXO5Dg2fqSot8lzyM3OuNOwN8zuRLvRSaxApvu/CCBxA++HJAHajDS75fF0z9JHNEwxUI+ZoPMYE9C3onKwBaRuPso1AyKLpElsdWXv8AqgH6LzJacx6g5H3HJU3aizB9PvB5mGDwOYPUFW7Wk3H4eYtPAmB6hvVC1WMHvGfPTMcRgT6t6IuO5o5lq7c+hGjQC5HbsSOEaIuAzIQVq87JuiqOK34XLdGaWp0agc52A2cVe1v2h0sqdNzj+bF08N1PXLy+3xtkFz2p2ztb/wD1WcjeQfqo7tK6UdjgN0ha94z6sW4pBKNyRK53WWE4E2FIsrJc0bSEqa6s2gQQC58SJgKY7RlnpNL3yWjMmYWn0BSZ/Ee+LrGjE5CBJK552r0++2VIYCKLT4GgR/ndvPp1Rx8Vzna1GWerqQm36caZbRptY3K8QC4/ZU99I7ojMgc/sh4fm6BdWPHjj8Rbae7xH3iYlvzHp+qALZ83UKySL6cp2gtyPI5foojmnAAg8D+fgQqXhmCMUrJfolXlmtAfuOz7bVJhZoViMRmFf2G0942deR4rnz4+vsa45bPQjhHCOFkoSCNGgxQklpkY4a8JlLRpA/ZGF9QSZxkk7GiTPIQtx34aI+VkngP7HosfYXBlKpUOZBY3p4voORWgt1bB4AmWNGYnEuGta4Txz8l3Ui01btPHVSe48YH3KftNdrSCcmse7kLv3VPabS1zrhMOe0gNOBuhzSInORJw2o7Tbg5zLvi8MEaiXOZmdgwka54q2aZYnFrWz/7H4D+UHFzjvOJ6DUptVwg0x/KP9RjrGPNQW1AHknG6DeceGJ9gB/UlU7RjMGQL5H8zsGM4x9EBMD/DUOqXRyEe4KjUJ7oDW1tNw4AAx6OCQa/8BwnxhpB/qJInmfdSbQ8MaHamiDvbr55HlvQCKT5oXgdRcOpcFJrON5hn5m8i2f8AqFEbUApPaIhrTGy6QS0jdq5FKtFXCkR8zTyIun/kgMFaK1S+5raRMOcJ1YEhIFK0HU1vqry1tio8fzu/5FNLKyN5Nz6qho2ofNV6BON0Mz4nOdxKsUEtn1hiy6Mog+QHjin+z9MNq1mwM8MN5S6ZxSrA2LS/+YfZPH6jKLoI0SC1JywP24H8yRBN0azXjA/cI2vjPLb91npcySGq00DRLqzQBliqxq1vYOh46lQ/Cz3/ALLPP40t1NpHafSPcWPu/irPdI/kbn6wOq51UtLna8NgyWn/AGj1/wCNSp/JRB5vJcfSFkZXbx46xkc+93ZUomuTdV2HHDqlqwMORMdhO1MOqeHiSB1TwywQWxXsSfz8+6eZanAgTOvHHd9SmqtK44sOYJB4jP2T1endDZzLb3XL0APNAPC0McfEIwzH5uU7Q/hdgZa6RzEx9eqp61K6AdbmzyvOA9vVChWLTgYxn6qcpuHLr1skkvAzIHNR7BYTUYHPqOxnAYa1MZomkMwTxJK5erTvf4jOtlMfEOWKR+/A+VrncArSnZWDJgHJPAJ9YW6qGvqnKlH9RhG+nWwktbJAECSrdEUtD3+olqsjqkS8taBDWjVtJOsk4lW9stBLcD5qY6iHj2coZTFnl7mNmMA0H+YXRJ3YkciqxTlEjT/7yKjaNdneUqThdqgd29zLmuMCQTmI8pUgVCG0BTbMXgNQjAgnYIAJW5s7m1qLS5gIc3FrgDBjxNcDrBkLP2Kxu/eGvqwWPc5oaBgHNYTjty6t4K6yirNpqMEFgfedDcYL9ZfGOAEx1V5oKoypUcQcGEAzgXPAk9CT6bFP0hoWnVJc4uDohpabt0YHIYHETistopttsjf/ACAx7A03rzSccyb7AYBMnJTbIax0pDLQ9uoinU6F2A/zBvVPW183WfM4TwbiT1AHNVhrGu5tZzXU2uuuDH53WC8PFlAc4aznuEqs1ukPruwbN1g1kTAI3uOXEJg5plxpsc5uRBbGy9gRwxkbOBwRVtssvMIN2m1wOo+MO9mjqodutEy2ZuQ90a3TjyEEKIypDn6mvlp1AGLoPM58kHpJt1QOffbk8AxsIwcOIgdUwmoLrrgY17iCMvzYnVnW0BGiQS0eymnFPtcBWZhiR9FGCFZ8VqR2/qESIyX6CCC2S4NVe6nUug+IECRvV7Tr3XBr4BOR1H7FUM37RO2p6A/orTS1IuuxqB5z/ZGU+QpViwluXT7Ld9j7XSZZqjnPa0ucBBIBEbQuVWS3uZ4XSR6hW9mrNJDxDoIzxB3OGzcs8sNq7XWk7trbW1bZVex15vha0jKGsaPeVRyn9I2gPqveGBgLj4W5DVA6KMSuyfEkVDLgOaXVfAJ3Jqni4nkk2s4BozJQRukZLRqGPPNaDs1Zu8tNNsSAb5G0MBfH+1L7Q2CnZzTs7WtvsZNVwGLnugwTOIEYDDNXn7KrLetbn6mU3dXEAekqbf8AHYihsegrVWqj+DVAcRLyxwaLx8TiSMhmmrZNe0ltJvmeGUx/KIYwRwAXf4WG06Kn73WYKvcUqNlFcGlSpd44y4OF97THl1bVGOe6L45t2jbdrvptIIpltMGInuwGE56y0nmq69Iw1n6wuj2LQFOrTFqfUZaLP4zUc6m2jVwHnY5gE4yCHZ57lS1tAUwb7TAkEjCAA4OgdI5p3OSDSy0U2KTefupaYsA/ht4J9ZNICCCNIxIEoKh7RaLtFWk60gAUaZuiTBdjD3tBzAOHLBEmyt0uLTVaAZc1uBgkgKrtOlaLGtaKkwRN2SYg68pJhZu0aKrtpis+lUawkAPLSAZyxKhXQqmCLm9FaEtja1CnWZk9odzPmHGZT9FrS0DYZg5gyZJjXM+qwH7JNMgsfZHHFpL2f0nzAcDj/mK3jrcwOLXS0jaMCNoI1IsSkpm2sY5hFQ+CJdOALRmHbtqXSqtd5XA8DKFZgcIIB3HKRiEgx+majqhnyNdgxpwNwfGR8I18SNWcQAvqNpNBDWtvZZamnjnA3Sri12YtcS9wfWdkPgptnwk/Mfc7IkZ/Sek7tR1IODYaXPuYEnZe2xieIxSNWdpbcKNNwAButZTMYSSZeJ2wT0R6JtTa1IOBmZvDYSTIIWJ03bnOc5nw3p5xHpMclH0VpF9F8tPLUdxGzNX18Ey1XSKNK6IknPPjMJyEfZ7S9G0CA0NqDNhx5tOsK8DQMgFlWkqlbSccgeicbY3n4VcI0j2q26PduCRX0Jec1xecDMfQbFbokFfQY0AQNSOUSCe6WnCNDsmqCd5/OqsbbaXNfIbLIAOyc89Wamv7P1bJUPeCWnBrx5TjrOpQP31oe5rhAnPdliNYWl9qfB3KdYYZ7PiH3H5goVgZUFUsHhzzGYGUhTv8ODjepuaw4kEmGGNjvhPHBDRFrNQkuHlHm1mf7I/ATjrzk8M01UdiBsxKdBUUY3jtwC6IR6z5TtxUarUl07MlJrOut9FCAQVXmk9JOtFQ1nCC6JAywaB9J5rov7IrLFKtV+Z7Wcmif+65f3RbLTmCZ+y7P+zShdsDD8znu/3Fv/VRyeYqjVKt03owVqdQDzupPpg5CHgYHdICskFhLo2Sq2E2fR9KgGkYtDwYMEkvMkZ+LCVmdIuim7gun12tLTfALYMzlGuVz+26Pp1JiQ0kwNYbOAxRaESxxcbwHsnlMo2VjQABknQwbAjZq+EKjSAXEGACSdwxKtAqDthpE06XdjOoCJ1BuF7njCJdi1nbT2kqEENaGycDOIHPCVFqWmraLveVmwMGh74a2MIDWg3BhmQFUlpBk5bBPsnLxGrBa6ZbtWVn0pVp/wAN5vsBg0anjp8hq/qaj0toprKdOvScX0niCSILKg81NwnmDrCqwAcQeaKpMR/bogJmhNJOs9enWb8DpjaMnDmJHNd+utrMY9rsCA4GA4EESMCvOjMlq+zenLW2mWNruFNkANwwmTgSJHXWlYI7E4UqXiIY05TABO4RieCh2nSbjhTF0fMc+TdXPostoTSzDT/i1G94CQS93iImQZOeB9FH0t2hzZR5v/8AqPqs/d6XpJ03pcUpYwzUOZzuzrdtduWJtdQsvVDJwgnPDEnqSpZP5r5qq7QVYphozcfQY/ZaTHRVnHEkknMn1SxTgjl9U5TpxxSiMfzaqQcoVnU3BzCWkGQRmF0Ts12nbXAp1IbV9H8N+5c4lASMR+cFNx2qXTtaC5jYu1FcQ19UxlejxDjtWgpUKtQB3fkg5EHBY5Tr9bYzs1jqgGZA5pl9upDOo3qFm/8ACJ8zyeqWzQ9PXJUdorouKmm6A/8AkB4Ypg9o6P8AMeSis0ZTHwp0WNnyhHY+kXNWm1wIcAQcwcQslpzsa1wJo/6Dq/odq4HBa9GuuzbmcYtViq2cnMAZtdgebdfEJVhrNLKj2tuzgdk7uq6xpPRVKu27VYHDbrHArn+nuzxsjfCb1Nz8D8QOcEcs1PU9qGu+AgxkQNmKbGLtw/AjrVIG85LcjNofJ3BS9DWPvarBIjvGA7TedGA6nkoDGyYGasG0ywtgwQZkbcDIPRTaR+2PvVHu2ucepJXbOxBAsdBmsUwf9Xi+q4W04Lq9u0/SsVmpucZNxoY1pxdDRlsG9Z8m9SRcbxBc90P+1OzvgWhj6R+YeNvOMfRayydpbHUEstNI7r4B6HFZ3Gz6Nm+0NtAHciZcASdV2cucEKhVbatPX3ucKbiSTuw+EchCZOk6p8tLqVFsXMauQjVJ+8Wk5Bo5IjTtJzqRwS3D6VerG9vawJp09gLp3ExH+1Wf+H1D5qrupVV2j0MO6Lw4ktjPWCQCqxymxlhdMk2Jwx3kp3HirLslZadW20aD23mud4htABOfEdAtb+0DskygwWizthoID2zlOAcN04c1raw0wFwZ5eiN+rj9EpO2Kyuq1WUmeZ5DRxJifX0TCGw4DgtNocXbK90SSXEchA9lmnUQ0lskwSFqtENmzxEQx2HGcekdSmIybbXUaSQ8gkycdfBamxV77Gu2jHjrVDYNHms8NGWbjsC1tkosY8sAyaDuGqOkKI1z1CKVnLtw2rPafcO9LRk0Ac8z7jotZbbSKbC44wDhtgLB1KpcS45kkniTiqZ0STr5IyU28+sBMi2bUZKEwgAkBYqz0Lpd9B3zMJxb9RsKrkEWS+CXTp9lrtqMa9uIcJCehV3ZelFmp7wT1cSrW6uS+V1y+EQjhLuo7qRpqCRKOV3OQtYD9o1tmoykD5Wkni77Aeq3pcuP6Ytnf2ipVnAuN3+kYN9gnAhjwtUmz6PkXnzuaNm9N2Noe/HJvqdX5uVwSEZUqiULKxplme+frkmrbhdOw4/Uqc9k8dqZr0g4XXYHUfz2UkrAcD+akelDN2XEwIAJkAZ4bP1QNItlp/vqRUbJUrVu7aJcTyA2ncrv9UghXnZtl2rSccnPI6AD/sFXaTY1tVzW+Vpug7bognmQTzVs+madls1bZUf6ukf8FOV3P+nJ66CGjYjhFScHAEZEAjmlwuJ1EoJUIQgEqHpik11F4c66CM9+Y44jJPW21spNvPPAazwWUt+kHVjjg3U0Zcd53q8MbUZ5yRG0LaH0Kne0nXXwRegHPMAOBGrNbcafNtsNooVINYMvNuiL4DgcB8wMCN4WFOwYDb9ApuhWk12BuTZc46mgDM+/RdFjmiqp2Kq54pCm4vJi5dN6eC6r2J7Fizfxq0GsQYGYpg5463b+QWqsFop1WNqsghwwMYjaDsIOEKUVFp6ebrW2HvGxzh0OK0WkqppUGRrp3OZAx6ByndtadA985jRddUBZHzYAubuJDjwKzNu0oalNjHZtJJOowIB44lXb4eM9S+y9UMFTbDYAzJkgAcyr+nQLW3s3zeO+cCOEeyoOy1MGq4nU3DjOa1L3AAk4AYlLH4rOes/2lr3Whk+J2J3NGQHP2WZe3YYUzSNrNWo5+o5bgMvzeoypmQwD8zRHzDcEo5pB83IIBbcceiUgm31QEgcRtaSQBiTqTAvHcFoexuju8rgx4afiPH4R1x5JW6mzk3W7sNnuU2M+VoHQKRdTl1HdXHt0m7qF1O3UIQCZRgpqU3abS2mwveYa0SSu9zq3thpHurO4Aw54ut2wfMeQn0XLqj4G8+yu9OWt1e9XqYNJu0m7h5jy17zuWce6TKqQltohnhna72arNzQc1X2DCk3iT0Jn2U5ztxU1IoIyxGzXyKOQUbXA5FE5k8dqQIr02kQ7rrCdsVtdRvFjWkuaRJ2/CZ1cETZ1pLqezD2PEJWbOXTOPpuvQQZ9T91vtNaOLdHBmum1hPERe9yqKzkMqMqFgNwyAcWzHUbdmC1J01QrU3Mcbl5pbji3ER5h9YU8lu5qNMNe7Dsfau8srNrPAf8ALl6QrsNWH/Z7bLtSpRJ8wvDi3A+h9Fua1ZjBL3Bo3kBY8k1k1wvgXVV6W0wyl4R4n7NQ4/ZQNMdofgo6/iyJ/p2DeqBrdZxKrDj37UZcn5Dleq+o6/UMk6tQTTjqHM7P1RuM4Drs/VM1qwaIH5+q3YHb0uDAQCTEn8zUu2WttmYabSCTiY1nVeM5DZ/dZ9zpxKivfJQbUdkO2lWyVTeJdSeZc3O6fmb9ty6VpvtAH0WimcKgzB+H4ju2c9y4bZmguaDkXCeBP2WxtdtFKnIILn5QZG4D6lTcfTlQO0lsvPDBk33P6e6pSEt7iTJxJRKiXXZJ/wDEeDnd64qw7T226zuxm/P+nX1y6rMUarmuDmmCMilWy2OqvLn57soGz81pSHctmkTjCBRQghgJuCTIySiPwfZKbkEwIt2ow0DUjQQAWp7OaeoWejBa4vcZcQByHT3Kz2jbKatVrAJk48ACT7LVt7PfytWXJfxrx4/p2p25p6qTjzCjv7dH4aHV36KQ3QG5vRPN0FvHRZefxrpVu7a1z5aLfUps9rbYfgH+kq8boQfN6JY0M35ijz+DX+1rKy+kqxtlb93pn+EwzUcNZGofTfJ1KVp63uJFmo/+1+Z+Rutx2fm5JtTWWKyOueaInW55wk+8bAutzMd2rtjXVu7ZgymLjQMoGfrPQKjRudJlJKsl9ovGmzg7/kpTG8iMOOxRdEHwN/ze6kVGEkY7cvzes6RRG0cwjBPEev6pPcNGqUdOmIww4IBbXSiczkU3UfGLtWsZhKY/YZ90AckZieH2RQ0nf0KUKg4cUbmg5oAmsjEZ6jr6hJdaHuf4yThmTJAEZHmU4Am2DxE8vv8Am5Iyw0BJknLAbdZ4fdAtnF2WzVz2ptzy7AZayi3Qk38JtFogQ1QCdqk21sBo4qKiXcOzV0KocCob8lJrlRnJpSLFZy4GNQ9T+kow+G5zHpu3KxsVK6wDXEniq+2sLHkbYPGRP1UTLdrTLHUg6b5EpajNkkRgNikq0AiIRoIBGvHkloFNvB4j1QCnbEZKZvnMY79nFH3ZOZQQzV2YpTWnX0RtaBklNaXENb5nENHEmAg2y7FaNAYaxzdIbuaDieZHotQAk2KzCnTbTbk1oA5CE+Grnt3XRjNQ3dQupy6juqT2bhHCchC6mNsl2Ts7i11pqY1KpmdjdQ559FUftBt0llEHIXjzwHseq2FMBoAGAAgcAuV6btfe16j9RcQOAwHoF1z656hIBEUapK60OfCOLh7FWDvMOB+irNDeU/1j1EfVWT828/ZRQOt5TwSgk1PqPdKKQRrWfBUO72H3RWeHNYd3sITekXRROon6lbmnoqzVoFNtNj7bZG1bMAAGWarSptdUbh5WveyoD/S7aqxx2GOqGMM9x4gfVBs6g4cMR0WmtVmoVrIx7WOZdZpKtSuBoBZZ20XMFUFsuLg0ZEYuccVKZoelQe6j31RwZTqVS4UpFRjLMyq19Ko5gZibwugvwum8MQneO/gZK8dk8MD0KWFo7VYKD2WcVqtVra/ckOZS8gqVKjHNNQU7jH04p3vEZh4ut8KiWHs8xjaprV6jnUKjKNVrKZq3HupVKhfcYxxcwODKcG6JbU8WQS6UKX91e/IG7u1p9tgqamK00jWdSdRAfUINGjUreGngKlOnUu0YGYBfi7+XYSZ1WxPa+swV31TSNKG0rl57K9oDKTgbpxFJzKjhBxqsGGMxeO5X60mXWMvb9HVAwuLcG4nhrVQt7bdDVDTqkWipUptp6RvPaG93esrg2k0mDF8EkiZwwwVDobs2a1mtFZweO7p1zTLSCDUo0hU7t1O4TjJxvN1QHYxWPHZ4nLLfrLVXSU7ZKF524Z/ZbWp2Osgq2in3toP7uLN3kNDnuFe65z6badNznBjXZXcXESWjFU9gsID6VN99rKhYbwpuL3U3VCzvWU4LnTddAgnDIpZ45SeDCS3019kx2ioR3b/mbHNv/wCgtbR7LNL7jqpg1+6vMe17aTf3MWjvqrixpLSTEQzAHGUxR0ay02V19pDpsbWPnCiK9Ysqvc2MQAGyTqw8MkmceLKZTbTLKXGsCnmVtvVa609j6TQ5wdWBZTtru4cW99U/darabCwhmDX3i7ymLjonMQT2Zpf4k6wd64ggtpv8MiqaIqU6dTCPOe7MRjsWnSsVIgCFtLP2Xo06je7rueKtmtD2G7SeP4VGqy0YOaRHeBobricZxTvbmiG0HkNaP/MsowAGB0UxxGGqceKf/n4NsOUFqbRZabLZooNptaH2fR73w0APe+s6+5+0kASTsU+19laL6j6l+owuFtqmjgah7m1CmHUwymT3bg8ugMcQGEAnMHQ3P3mHbj+FPtCd07YO7dLQ80nPqijUewsNRtN90ktOIIIggjAppuSizQGrXsfZu8tbdjAXcxgPUjoqeo6Atj+zay4Vau0hg5C8fcKcrqHj7WzhKhGgsG4kIRwggChCEpCEBmdMWi5QqOnEMdHGIHquVhBBdcYUSNBBUlfaOo3AMcTidm4fmxTC7Ec/z1QQWYB5y4/Qo6uRQQQFXpyr5Wcz7D6p3Q7AaZkAyTnuRIKvwJAYCQS0b8Nvl9MEu40PEgEHCDkJOoasY6lBBTTn1PdRbsGv1EE9FmdGiKwbvc0jaIOB2jAdEEFnx26rbP7GkFEAEAROzDmnHtvEudiSSSYAzzgDACMIGAGGSCCz7VeotNA2Om6b1Fr4iPCDGrWofaOxMdVJLC2QCRlJgiSBrgxKCCrdkRr/ACRrdYadNlO40AlpJOszgZKhuxiSTAa0Tqaxoaxo2AAADgggpuV/q8ZNEmmMcM89+M47ccUjtPpBxu0QIa3M63XoP+nAYbRuCJBVhfU8nxTXzIdJkRBkyIyg6oTbh9UEFu5wY2AlNMGQjQS2EhjgUsZg6xEHWIECDqhBBBm6lOUsIIIBiu6TGz3XT+xNmuWRm10u6nD0AQQUcnxfH9XyCCCxagggggAggggn/9k=" alt="Image result for انیمه Inu x Boku SS"></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"><b><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/inuxbokuss/images/e/ef/Poster_8.jpg/revision/latest?cb=20120531110146" alt="Image result for انیمه Inu x Boku SS"></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; transition: all 0.5s; word-wrap: break-word;"></p></div> text/html 2018-02-18T20:29:44+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال کره ای زیبا و ترسناک نجاتم بده – 2017 Save Me با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/949 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><img class="alignnone size-full wp-image-1243" src="http://fkore.info/wp-content/uploads/2017/10/328653-2.jpg" alt="" width="680" height="1000" srcset="http://fkore.info/wp-content/uploads/2017/10/328653-2.jpg 680w, http://fkore.info/wp-content/uploads/2017/10/328653-2-204x300.jpg 204w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px auto; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">عنوان ها :</span></span>&nbsp;<font face="Sans, tahoma"><span style="font-size: 10pt; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">مراقبم باش ، مراقب باش ، نجاتش بده ، نجات بده ، Save Me</span></font><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">ژانر :</span>&nbsp;اکشن ، جنایی ، ترسناک</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">سال انتشار :</span></span>&nbsp;2017</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">تعداد قسمت ها :</span></span>&nbsp;16</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">امتیاز :</span>&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">8</span>&nbsp;</span></span>از 10</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">وضعیت :</span></span>&nbsp;به پایان رسیده</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;"><b>&nbsp;خلاصه داستان:&nbsp;</b></span></span></p><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: justify;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>یه دختر که توسط مردمین مشکوکی احاطه شده بی سرو صدا داد میزنه:(نجاتم بده). تو کوچه و خیابان محله تاریک، یه زن و وهر جوان بیکار داشت رد میشدن که صدای کمک خواستم رو شنیدن. میفهمن که اون یه نوع فرقه مذهبی به دام افتاده و سعی میکنن بهش کمک کنن، اما چیزی که دنباله این حوادثه پر از تنش و هولناکه فراتز از علم انسانه.</b></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span id="more-1242" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"><b>بیشتر در مورد سریال کره ای Save me 2017 بدانید!</b></span></span></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><b>این سریال برگرفته از یک داستان مصور مشهور، به نام out of the world (خارج از جهان) اثر Jo Geum san میباشد.<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سریال نجاتم بده در 16 قسمت یک ساعته از شبکه OCN کره در روزهای شنبه و یکشنبه پخش خواهد شد و بعد از آن سریال Black جای آن را خواهد گرفت.</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><br></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">01</span>&nbsp;</span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E01.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E01.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;دانلود با لینک مستقیم</span></b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">02&nbsp;</span></span><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E02.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E02.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">03</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E03.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E03.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">04</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E04.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E04.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">05</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E05.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E05.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">06</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E06.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E06.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">07</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E07.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E07.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">08</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E08.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E08.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">09</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E09.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E09.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">10</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E10.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E10.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">11</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E11.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E11.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">12</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E12.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E12.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">13</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E13.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E13.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">14</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E14.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E14.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">15</span><br></span></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E15.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E15.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b>| قسمت&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">16</span>&nbsp;</span><br></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/480p/Save.Me.E16.END.480P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 480P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</b></a></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://dl.ifkore.us/KoreanSeries/2017/Save%20Me/540p/Save.Me.E16.END.540P-FarsKore.mkv" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کیفیت 540P »</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;</span>دانلود با لینک مستقیم</a></b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;زیرنویس فارسی سریال:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/oSTE1N" style="color: rgb(3, 155, 229); font-size: 14px; text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/oSTE1</a></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></p></div> text/html 2018-02-18T19:43:05+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان انیمه سینمایی (انیمیشن) زیبای Toaru Hikuushi e no Tsuioku با زیرنویس فارسی http://amidownload1.mihanblog.com/post/947 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="https://beatrice-raws.org/wp-content/uploads/2017/01/150624.jpg" alt="Image result for Toaru Hikuushi e no Tsuioku"></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">ژانر:عاشقانه.نظامی.ماجراجویانه</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">امتیاز:7.76 از 10</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">زمان:1 ساعت 39 دقیقه</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">حجم:399 مگ</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">خلاصه انیمیشن</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="2">“فانا” دختری زیبا از یک خانواده‌ی نجیب زاده‌ست که به نامزدی شاهزاده “کارلو” ولیعهد پادشاهی لِوامه در‌می‌آید. از آنجا که کشور درگیر جنگ با آماتسویان هاست، شاهزاده زمان ازدواج را به بعد از پایان جنگ موکول می‌کند. آماتسویانی‌ها در تلاش برای تضعیف روحیه ارتش لِوامه سعی می‌کنند بوسیله بمباران محل زندگی فانا، او را به قتل برسانند. در این حادثه پدر فانا کشته شده و شاهزاده نیز دستور می‌دهد یگان ویژه فانا را به پایتخت منتقل کنند. اما یگان ویژه نیز به دست آماتسویانی‌ها نابود می‌گردد و حالا تنها اُمید برای نجات فانا خلبانی دورگه به نام “چارلز” است …..</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="3" color="#ff0000">لینک دانلود انیمیشن با کیفیت 720:</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><font size="3"><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9imhn4j7" title="Toaru.Hikuushi.e.no.Tsuioku.2011.BD.[720].takanime.pw.mkv" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9imhn4j7" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;">Toaru.Hikuushi.e.no.Tsuioku.20</a></font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3" color="#ff0000">زیرنویس فارسی انیمیشن:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><a class="long-url" href="http://opizo.com/jGVAnK" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style=""><font size="3">opizo.com/jGVAnK</font></b></a></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/3/36903l.jpg" alt="Image result for Toaru Hikuushi e no Tsuioku"></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhMVFRUXFxcVFRcVFRUYFhUYGBYXFhcVFxUYHSggGBolGxcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lICUtLS0rLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAgMEBgcAAQj/xABBEAACAAMFBQUFBwMDAwUAAAABAgADEQQFEiExBkFRYXETIoGRsTJCocHRBxQjUmJy8DOC4UOy8SSDkhZToqPC/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMBBAUABv/EACkRAAICAQQBAwQDAQEAAAAAAAABAgMRBBIhMUETIjIzUWFxQoGhIwX/2gAMAwEAAhEDEQA/AI5k0PAeZhBlj/mJbrDTJHoUjCbGCMoZYRJIgbetsEpK+8clHEx0pKKywopt4QKvu1/6SnM+0eA4RVbwtGI4V9kfE8Yk3jaCoIr3mzY8OUJuO7TOfP2Bmx+UY1k5Wz4NWEVVAIbNXXX8Vh+2vrFimUUEnIDMw+ksAUAyGQgDfttr+GDkPaPE8IvrbRWU8u6YMvK24iWOmiiGbkut7RNACls8woJJ5ACLdsNsG1uInWgmXIrRBo82muHgvONouW4rPZUCSJSoOQ7x5ltTGek5y3SL+NscIz269iLS4FVWUv6zmB+0fOkWCy/Z/LH9Sa7clAUfGpi7AR4AN0WndJ+RKqivBXJOxljXWWW/c7fIw5O2QsZH9EDmrMD6xYMMdA75fcPavsZdtZsHOVGayMXAzKH26cFbQmMzu66i7Y5oIANAhFDUcRuj6bKwPvC6JM0ETJatXfTPqG1BiM5knLkjbhYjwYkFplCZ5UKSSABvMHNtLkNiBmZvJ91t4J0RufOMxtt4PMNSctw3CLVuqhGPHYiFEm+Q1aL6UeyPE5fDWITX03HyUfMwKlSWc0UFjyFYmC5535KdSIou+6fX+FhV1xJcu+TxH9ykfEROk3mp9oU5g1Xz3eMAJ1gmLqppxGY+EMI5U1BpHLUWwfP+nOqEui7SyCKg1hUyzo4wutR6dIrd3XgQcvFdx5rwPKLJJnAgEaHSL9N0blgrzg62V29LleV30qycRqvX6x103kUb1G5h9Ytstoq20V2dkwmJ7LHT8p+hirdQ63vgOrs3e1l0s6CYgdMwcx9IanSqQN2KvPPsjo1SvJhqPnFptlnBFRFui7fHIqyvDAOGOApD02WQYUlDFrIgQHjxjC5kqI7xBIP2glVkPyofIxTpBow6xd7Zmjjip9IoqHOMrXRxJMt6d8MtF1ey3X5CCKGIVwCuMdD6iCUyTSLmllmpCrViYmbmD0ihuMz1i9Vik2tKOw5n1itrlwmMofZtlolUNIiuIPbQBe1bDAN4uRllZM6UcMiWlwoLMaACpMUe9rxxEzTppLX5wV2ivEOxlg9xc3PE8Ip1rtBduWgEUNVdue1F7TU7VuZ1ls7zpgUZlj5c40K7rAspAi7tTxPGIezFz9kmNh321/SNwgrbZ6y0LtoPMngIbpqti3yF6i3fLbEG3zbezWg9ptOQ4xG2G2bNvtOBq9jLo84/mz7ssHnnXkDAK3Wp5j5CruQFA55AARvn2Z7Mmw2MLNI7WYe0cAeySMlrvoIrW2+rP8Fqmr04/kOXfd4TPKugoKBVGiqNw9YlhxjCbypbwBA+cJkWoNipuYqeo1gO94A2p6HNJBPm+f8AtjugwwloUkc608NYas5wTWT3W/EXlU0cedD/AHxS5V7OgRnao7aq7qI2JMP/AJKDX9UWydN78lhvLDwKFvVREKSl0S00FsQhm0kBSagUGp0HM8oSIRNOVNx1icA5E3faRMWuhFQw4Ea+HyIh4pnSKfdFpaRamkNkrEqh3GgxJXnhqOdBFsEzfHJktEW9bAk2W0qYoZHBVgd4MfPW0uyZsloZHNZdayzvdTp0poY+kZs4MCDwyjBdv79FqtJK/wBOXVE5595vE/ACF2NLlkpcAFbcUWiKqAcBnEWZbHemZY9aD4boh22d7vnD9k7orCZWza7GVwjno5p81DllyBqPIxHtDh9QFbjSleognZZGJqsMjUxIaxoTTD1roID1pJYyE4RzkrWBhn6QeuO1VNDv+DDXzETEsaAUwjyhQsyVqFAPLKCq1GySYE6tywT0aFWuQJktkO8fHcYiKSND55w6tpI1GXERqx1tNiw+P2UnROHJWLqnGXM4FWr5GhEaWloxKDxGUZzeqBbRUaMAfPI/ERbrnn1kpyFPLKA0y2zlAZa8xUgjNoYiOlNIdLw25jSRUY4hqIYnS49R6GJDCoiHwSCp8rIxQXFCRGkTUjPrxTDNcfqPrGfrukyzp/JYNm3/ABOqehH1iyumUVLZ16TE5gj4V+UXAnKJ0j9hFy9wOnS4pF5Ck1/3GL7Pij32tJz+B+AidZ8UdT2bfe0qpxVoDnSufid3SKttDeXZoET22yH6RxgtedsEtC7nIfHgIzm9rwY4pje2+g/Ku6Ius2Rx5EVV75Z8A+87R7imv5jxMFNkLm7Ru2cd1T3R+ZvoIE3PdzT5oQdWPAbzGnWWzLLUIooAKCK2nq3y3Posai3Ytq7PGFIpW0F6do2XsLkvM8YMbUXnQdipzObngOEUeaxdqLnuAhmqu/ggNNV/NmhfY9cwm2k2qYKiXUSwdMdM3/tBA6tyjaJltFJhr7GR60Bp8RFT2Mu8WOyAe8oC9XPfc/8AkxH9oiTZbWOwtGeYm97xRDCYcItMJ3FP/BmEnR3PofnAKyscTzToxaV4UoP/ALMoVZ7X2FhmMxzLk+LBTTzMCbfeeGz0wuJYHtAHE5G8cBXOv/EItt4WBsIcvJNeTLdrHKVgxaWxmKveOmLMDTOogldk+Ys2XImA5MxQnUgI3xzzgNdVrt0v7sy2OUDhmqiM5WZOxUZnoFIU0Xfxg9ZL0M+WLQZbSnlO8tkYUONZbVzGRFSKUhEJyjP8MZJJosMicGFRpUjyJHyjpswAEnIAVJ5CGrMmBFXgoHkIDbS3kBLEtTnMbB4DN6eAIjRzwVMcg/asYXl2hDqtOpT8RKfq9ryiyyLWr6HcDTMGhFdDAKdaEFnRnQP2c1SFOhNaA+GKvhHNer9o5nzAECM6khQFKj3KZ8Mic84rWXenLA+Fe5Anb/ajspDSV7s5yUPFU3v4ginU8Ix2a0FNor3a1T3nNliyA/Ko0H84wGmiuQ35QE5bmCkRbLKaY+XGvSDMyyhV5jOH7FZVlii+J3mHlWoNd/puhMpZGJHklu7ipu/4h2WKD4nrCH3Dhn5afzlEd7wUQPZKRNjoakzw2kOwBJ4xoKwlTUny+sJmtn/Nd31hcvTKCIBl72Njhdc8O7lWuUFbgm9xl4N6gGOMe2BArtTRqeYi9orsWrJW1EPY8BNDD4WsMIIeFY9AZqG5kkiOkzKQ92kNsoMQSLmisZ9tAlJ79QfMCL+AYpG1aUnnmqn5fKKGtXsLNHZ1yt3pf7qedRFteYRFNuhqFOTj1EXSakDonw0FqPBHmTIqW0Q/G6qItMwRXr8lVmD9o9TDtVHMBdLxIsW1F7LMc0P4Us/+bfSKZNdpr7ySaAegh+8rTiOBfZHxi2bB3Dl94mDP/TB4b3+kZvNksFniuIV2cucWeXQjvtm5+XQQ/e9vEmWW945KOJ+gglanVFLMaACpMZvf16mY5c9EHARcnYqoYRThW7Z5YOvG0liQTUk1Y8eUHNnLmdZqEgYhR2r7o1A66R5sbchmv28wdxT3Qfebj0EXyVIVakChOZPGE00OfukOuvUfagna7wMqy2cVqzuSSf1TDUnwr8ImW2V2dmB3TJfe/fUsPMMw8BA6xBJjrKmA4+ymLJFK1x1YPyAA1MH7ylB7KslxQmUpYUzAUAtlxyMBNd4HV8pDd22IWgVqGlrMNKGoZ60PUKF8zyixT7olOpVhVTQEdCCKeIEUy5b1wXgJcgD7u7mzAZ6y5YfEoGQ11OZz5RoTDKMiec8mgmVnbK45loNm7EkNLfUEqFXumpYc1ApvrBW97OexOYrjD8Bm4r8CYIS0AFIatsrFLZRqQaddR8aR3qN4z4I2ga+rZgWg1OXQRT7xNeyc6h6JyUHCx8S1P7TBLaCs3tGB7qSw/mRhHiT8Ig2qzOMHdJIAOdQqqoogY/mJJYjXONFzy8IqqODybbjXs8OJVo7V01HtcAKLU84qu3d8q+Gzo2IJQuw3tSlPmYsP3r7lYps+aQ02e5ElTvAIIJH5aip5ACMwnzSxLMSSSSSd5OZMV5+6efsMztjj7jLtEbte9D5iNOWjRzOrQWs9pZgRy8olK2mflT0gZY5wpQ/zj8IJg4hlpAMJi1qQa66QBt8sqc4PIc+uf1gXeUlieUcuzkddNSYM1gZc60BidNbQfzl/OURLs5njZnLp9T8ofAhtF+g6Q5Asg6EzDw1qKecKhDHMDx+UTF4ZzC8h6gHjEqUIHXa1QRwPrn9YKyEj1FFnqVqRi2R2TaEzZG8RFIgsMoYtFnBzEMUjiEGio7Zr+Ih4r6H/ADFuK0irbZrnLPJh6GKurWa2OofuA93Nl0IMaAIzyw6NGhoMgeQ9Iq6J9jr+kRZ6QFvKTVh0+ZixutYG2mRUxdsWUIi8PJXtnLpM+bmO4ubnj+nxjT5JCgAZACgHCC9x7FrIlLLGZ1Y/mO8wE26IsiBQe+9Qo4De0Z9FlcY98j7q5yf4KvtbfGI9kp7q5seJ4eEVi67C1pnBBpqx/KvGGbQ7OwRcyTTLUkxo2zVzizygD7bZuefAchAxi7rOeiZNVQwuwnY7KstFRRRVFAIdeUSRnQbxStT9IWojycxA7oqeGXzjTwsYM7LzkK7PygJky1OSSq9mCTqdTToKDxMeTreXmHM1IzpoBwP83QGtc+eQqLRJagk51JOufMnOG7vlPNCS0J7+86vvZ2P5R8coozi89YL8JpRxnJZ9j7NIXFM7gwzGoAakvhwYyvuEIcPMZxc5U1WFVNRFaui5JUtjLQUOFGJpm+bK1f8A457qwY7RZChdTQsBpkKVJJyUDLOMW5NTaNOtpwTCEdGc3/8AaUJEzBLXtWB7y4SiAHMYHJq3XDSLDc+18q0S6qpScaASnpUk5ChGo3ngIW4sLIubYVE2aooUYq8yoFARmE6VOI8MoE2+0ia+AnDLUF5jVphQaknnp4wUvy0iVKCA5mpZt5OrE9YzjaG9O4ZC6uQ808v9OV4DvHm0Xl7IflleTywRtZeTWucZnsy1GGUv5UG+m4nWAhsNFDE67t5HHxy84mMmIheJz6b4Va3xNyGn884DOCOwOkvvU/VHXsgFKamHJGczxJhVqk468vrSBb5CiCFakSltxC0iJPSkMQWMjAzY55JpBJW3HP1/zAmwAAYuEFpDhxu8fruhbIYqWoGYjwGp+A6bzDlqsbyzRgd2YIOR0IIyYQ2jj5V+vCI/QOR6Ojqx0CcdCE48fTdHOa5ef0j1jQVgkcyfci1aZ/b8Kwfs8uA2zi0LdAD1zJg+ix6DQ/RRkal/9WezJWURWqMoJA1FDrEKckWRWSFNEVTbRO7LP6iPhFvmJFW2zT8JeT/IwnUc1sbU/eisWDf0jSJCVlIf0r6CM2sBz8I0S6XrJl/tEUtJ8mWr+jx2hhxUw/PSGaRotZKiZK2G+0rskMm1ksFX8N9SaDJG+R84qO0t/TLTNac57zaDci7gIrtYMbLSpD2qUtpbDKLDEePBSdwJoCecYCSXJqZb4L99nGwjNK++TRQt/RU/l/8AcPXdyi0zLnmLnSL5YJq4QFAApQAaUplTlE4yVI0EHVqnXxgGyiMzKWUgx5WLFtVYghxKIrDtGxVYpxyjLsr2vB091CksaChr03wSuCYkmV28zJpg7inVZY9kHhXU9RwiqzZvbzxJFSid+bT3qZiXXhx8YJz55mGrZjdw8Bw4Qmye+W2I6uOxbmFbFfkwWhZ5Bwiqld5Q0r45AgcucW2/rCtssrLKmYSy4pUxTo27MbjoRGb2y2rKUufAbyeER7l28m2ctSWGRs8BcijfmBw5V3jxjP11MVhp8lvSWyeU+gRszdjTLTNE/F2kvJsRqQakEVPSNI2esyhi4AASqJzPvGvw84qFr2qs8x5k3sXlTHHeMsq2JgKDvVWlcq1B0huXt40uWsqTKVQoABfEzE7zTIVJrFSHeWXZWYhtQX22vXCaDMk4R0GbHp9Yo01ySSTUk1J4k5kw9arZMmtjmmrHhkBvoIjNDZSyysiJPtLK1VNCB6wuXMqMXH5ZQxbpfveEIsr92njAPoJCbM1AZh9n2fHWGp8xxnhIDZiu/pEj+nKqfeI7u4gaHz9In3Ye2ZkMzIJjoRWprpxFBwicBJMqs2ZCZaExY51gRjRxSuh3+B3wzaLkKAFCHB4ajw8REk7hi7E3HSCsqWFFBECyzAuRH1ggjg6QqROSTItJUYKBkxYip0JpStRmMq6RHZAeX805x7WPCw4xCIG8x/MvLdHjTTu86w6rA6QmalQQN8ScMqaep1/hh7U03DM9d0RzUnPI6D6xKQUEcQHLkTuFuLemX1gshhixSMKKvAZ9dT8YfAj02nhsrUTCunmxsUzGEM0OBKxzSoY8ApjDCK3tnL/6cngy/T5xY5ggFtYa2Z/7f9whNy9j/Q6p+5FEsJ73nGhbPmslOh9TGe2P2vOL/s5/RXq3qYz9J8y7qPiEpkmsRGlxPBhDrGi2U0ZNSFKY8jowjUNO+zfb/sitmtTfh6S5h9zgrfp57o26y2qoFDXmI+RAY0D7PvtAeylZFoJaQTQHVpX1TlugJRyHGX3NwvuyiYh4xml6SZuMSZK4pr1C8FA1djuURoU29U7MTAwdWpgw54ydAsZxt1ffYBpSECdNFZ0we5L/ACKdw3eZh9F0oxaFW1KTyDTaJNmDSZTY8/x5u+a49xeEsHzMArbtWQaKQP2ivxMVq124t3VyUZAcesJu6WGfPdnE+s0uAfTTeWWGbb5k0AuTyGWVekN1hIj2K05OTyxyilwhVYgtaCTXdu+sOWybQUG/0iDX+fKOSJbD0mZUAw4iFq00AqSdFHEwOu6W7VAOFRmzUyUcY68rwFMKVCDjq5/M303RzCrr3MRb5yk5E03VyqeNI8Xuq1efw/ggWs3E614j1iw3NZEmzcE0kJVi5U0IVVLGh8AIF8djJxWVGJBWXiKq2mHLrFm2au5pSs2AOJnsnRkpXOu/pAJECsKjEAcq5VG7Mb4sNh2pK0lzRVNFagJUcDBJ+UdL2x9OS5IdsScWwMrsDnmBXidNacYhSWYHQkfmGtOB8oslttKmjJMybPWq/wCIr1utSy+6pBJ4QWciNo5YzJmFkmgB60G7TTCflDFuux5XeQ1X4jqN8Ci1TBWXaSAoZmIHH5H6xGCRmTagcjkYeZQd0Pi70nAsGo9cv8j5wMEx5bFH3fzKAcfsdknIKQmbMoI6XMBFRDZNW5D+fzpAIk8s7VzoephZtABArU1A6VMQ7TaCcl09f8Qz2YSfMUaBlp8IdCGXlgSlg0sCF4Y9liFYY9LHowGeI1IXjhFI5THMlMRNSsANqJX/AE03pX4iLGwgRtClbPN/Y0Js+LQ2HyTMwsvtiL7sw/4VP1N9YoNmPfHWLzsyfwz+4+gjO0n1DQ1PwD0IJjxWj0iNJlBMyYR7HVjyME1z2FyUJIVQSSaAAVJPAAawiLFsbfP3aaCJSuzELmO9Q7kJ9kxJxomyNgmWCw9taSwJDOiMcpSkVNBuJpU/8xlt72yZaJjzG95q+G4eUX/brbZ5yGzCWqA0xd4MQuRCZZBuMZ/AueOB1dW5ZkPWWzyFUFwZjnVa4VXkTqYkrNVj3ZaIBkMI1rxO/SI1lsrvXApOefAdTpD8laCh1qYDLYc4xiuB4R0eCOJjhRCtzd7wj2w2UzGCjqSdFA1JhtUZ3AGZY0AgpbaSl7BMzl2rcTuUchEt4ChHcxq2WlaCVL/pjfvc/mPygbakqMoktJYAnCaDImmQ8dIbbSALcUksIGICGHURYrHiDkD3qeIOkC7DIxP0i27HSla2WcPp81DlR50iZPgVHial+SxjZtDNs9lK97CZk9t9D7vLSnjEq+Ps8Bq1mb/tvp0DfWDuzS9pOtNoO+Z2S/tTL1iygRT9RxfBdvSn8jBLz2Ztko0MhuNQMXpAebY3Q1mKyn9QI9Y+k8MRLfYJc1CkxQykUNQPOGrUvyio9MvDPnIDvAc4s02xKa0bCQtQrCobxH0gdfl0NZrS8o7s0P5hqPhFmuWZLnSlrTGuR/MKafCLSl5KzjjKZXJIWpCnCw3VyPThHtuQv7WZA8ct4O+LLbrtFSyIpqCGBHHeOBit3nVQFJz6Z5cYltMDDXYLoytQHx+sKaYT3Rn8/wDEJnqGcYKnjUUETJMoKOfGAlhEnkmzUy1YxFtNPvMwjSqUr0EHLHKAozsExELiOiAmmI8AK/ysRtp7Csq3TJaMGXBKIINQaquYIhlbwLmuS9SxDlIcmWYocLaiE0j0MXlGHJYYgiElYdIhJESQNmoiFegrKmDijehggTES2pVW6H0gJdBxfJkEn2h1EXrZMdyZ+4ekUVPaHUesXrY45TBzU+sZWm4sRqX/AE2HisNkRKIhpljUbMwyECFKKxyrvMJd69IwjaFM3CHbEzB1ZTQqQwPAg1ER1ETJa4VrvMQwoRyx6dPzJOZOZjpcysM2SzPOmpKSmJ2CrU0FTpUnSCN4bPWuzMVnSWWmpFGHmu6AwW1NJ4G1tDAFQxAOdAcjEqVoOgiLYJPaNTcBUn0giLMad0humsQKtazgQDCJx7phT1GooecMT5gwEn+GJFhnZaxhVM9yBuQndTUxGtl4yJZ/CUTHJqXfMA61AgT94ZkAJOEDIbgOkQ45LLJbcUsB2RtNNB76oyaFQKZcoTe1nUATJf8ATmCq/pO9YCGD9zr2tnmydSn4ifMDy+MdJYCrkw9sDcCzZM60Pok2UvgGUsfJvhC9prKLHbQU9lWWYvQMKj4Hzg79nlulS7rm46EtNdQu9mKrQRC27u9+xkT3rjYujcADRlA6UI8YDyTJyLpsYlLKh3vic/3MTByXaFJIDAkGhAOYPMQD2QtIeyyqe6oQjgVyibeFiRyDiwTPdYGhNNxG+KUlyX927kITSdRUkA0FaBuR+sBrttFvece2lSpUocGLO3SmUey7xmSjhnqSNzj58fgeRgvKmBgGUgg6ERHRwC2m2VlWvvElZgHdYZ7t44RmF8XHPsr1cMp92Ymh8d/Q5xt8RbeZeA9phwb8VKfGGV2uPAqypT/ZjUq/56rRlRjuatPMQEtc1pjEk1LanQDkBwiwbWz7HjIs8vDTUgmh6LuirzKYeZpQbgPmYuRllZKcovOBaTwuQGXqeMe/eySDQUHxiPOl0NK7gfNQfnCSYnAtmhfZxeiG14JwXs50tpWF6FToQDXjQjygT9oV2yrPeUyXIQS5fZy2CroCRnTxgFYm7sPXpaJk1+1mMXIliXU5mi1w1O/WlY5dk44PoG9tne2o6mhwio4mkU+3WNpbYWFDGn2Vqop/SPQRVtuZIqjbzWsaGj1MnLYyhqqI43op5EeGFR4RGqZw2wiNPXI9IktDU2BfRKMbcUfofnF22PPemdF9Wim25aTXHB2/3GLhsf7b/tHr/mMmn6qNW76bLVCSIXCCY1GZhjwqxA8BEq03ZNlqGZDgOjDNfMaeMQwYtd1bTKkkSmlgmpLMSc+BA0GWojCNl58FcsksFhXQawQnzhhICgDjvizyrgWbLDy0Ve1apJ92XQ5gcSfWK3tLKSXMdJeaghRnXQDFn1gYXQbcV2DOvOGyNczAP2h93MddfpFkbaSey4XdnAz75Bp4nMRSgx0iRJdqUrlHMtKIbksMBYCnaMT0X+eseU/ghu2CiyxwX6RGM5txgQH2Pzrc6GhOIcGFfjCe1kTMmBlniDlEW0nFnEeUmJgo3kCJJ4wE7YDKTCDXFv5QOWYTE++TVwBuFIiSjTdHZCjBSWWdKNCMoNbNTcNqAGjAg+VflEe7rE01wo01J4CJ9st6SapZwAdGmaseNDA7soL09r4Dux1gdrS8sVwS5hbPRa/4Ai97ayDarO0qSuIy6EnQV/KOdKxR/swtLs06Wpq7lCK7z3qsTwGsbLZLEiSxLGYpmd7E6seZgegJyzwZd9n97iWzSJhw4jVa5UbQqeBi922xpOWjVqPZYZEdDFY2r2PDs0ySQr1zPusRuamjaZwCse1Frsh7KepYDLv6+DjUdYVOvLyh1V6xhmk2SUUTAzF+bUrTgeMLTAgNAFGZO4czFK/9bzHAEqzMxOQqcq0ruHKKdtFtFaZjFZzEAGmFTRAeGR7x6mFqmT7GyvijQb724s8moQ9ow4eyOpjO7/2umzs3bCu4bvAb4FJYp0zvABV3u+SgchCDZLIp/FmvMbfgGQh8alETK2UiA9sLHu+Z18BuhSKepghNuNGUzLM+NRqp9oRGu6TimIvFh6wbDgkkdeIpNYcDTyAHyiKT6RIt71muf1MfjDMpakCDRT7ZOsg7sS5UMrllDkswDCPobYqaWsNmYkk9kmZNTpSGtrLumTKMmdBmOEO7GJSw2Ua/gyz5qD84NVgqbXXLcgbK1OOGZi13Ta0wHyiLNlFTQikawekDL2udJy6ANxjSr/8AQTeJIoz0XGUzNWhiZBu9LneVqMoDTVi8pqSyik4OPDMivcUnzf3t6xaNkD+K3NPmIre0ApaZv7zFg2Rb8X/t/NYy6+Lf7NKfNX9FzhthHtY6sauTMMmw8QD118xDthsQmzElioLMBxFN+fSsdHRgSeEzbXZYr0vWZLnTVltRaCWANAAAMuB1iq216mnD13x0dBRilWml2jlzM8lSqw7KWhjo6ALfgJyLST3WAYfHhC2s0tvZbCeBjo6IETXJFtNgcDIV6fSEXPJo5dgQEFcxvjo6JBHpF44s8IqK+NTWHxbz+UR7HQQLCNxW4NMaXSmJT5/ysBZ8uhKncSPLKOjoXLss0clt+yG2hLfgP+pLZfEUYehjdBMABJ0Aqegjo6BfYqwqyT3ZAozMxi4H6nNadB8oJ2e45arRiWJzbmd/85R0dHMWinbd3sksrJs4pM7ykgZISAK13kAnpFHt9rkyAtaTZgHdHupzpxOtdTHR0SuhkUVq33hMmmrsTwHujoIix0dBIYE9n7TgnpnkxwtwIOWcEbokYbVhp7GP4Ageojo6Il2RW+GBXNST1hyyL3hHR0EK8hCETnoOuUdHQsOK5NK+z3bUJSVMyTePyfrT9PEeMaxLnqwBBBBzBGhG4gx7HRGA5rDHKx5HR0CAMWyzLMXCwit27ZxcJprHR0NrtnHpgThGXaPnrbKRgts9eD/IGCOyR/FH7D/+Y6Oi3U82L9iLFiDRcg0eFo6OjUMxn//Z" alt="Image result for Toaru Hikuushi e no Tsuioku"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPTgYRwSwK79249o3NAVSr9mxJejacXUiVgkG8et3ET8KEpsUfhA" alt="Image result for Toaru Hikuushi e no Tsuioku"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSY03QgHtVrCxE6i2269UtlA_hcXEq0nt8Qi7-l8xBxiErhM39S" alt="Related image"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrX3oOtJBtxXczt_HfCOhHPwGZmKHeA0NJhWpERBcCzFOR5ydU" alt="Image result for Toaru Hikuushi e no Tsuioku"></p></div> text/html 2018-02-16T09:49:00+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان انیمه ی دخترانه و کمدی 2017 !Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai با زیرنویس چسبیده http://amidownload1.mihanblog.com/post/946 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Kufi, tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(107, 107, 107); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 22px; user-select: text;"><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/images/anime/4/85295l.jpg" alt="Image result for Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai"></h2><div><b><font size="2">ژانر:کمدی.مدرسه ای.زندگی روزمره.دخترانه</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">امتیاز:7.50 از 10</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">زیرنویس فارسی:دارد</font></b></div><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; user-select: text;"><font size="2">خلاصه انیمه:برادرت چجور آدمیه؟ برای میاو، برادرش فن کسیه که اذیتش میکنه و روزی صد بار باعث میشه منفجر شه. روزاشون اصلا آروم نیستن چون صبح تا شب دارن دعوا میکنن. اما دردسر از وقتی شروع میشه که فن تبدیل به برادری مهربون و گوگولی میشه که هرطور شده از خواهر کوچکترش محافظت میکنه.</font></h2><div><font size="2"><b>لینک دانلود انیمه:</b></font></div><div><b><font size="2">قسمت1:</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gxVtf8i" title="d6a65f60db26d42c407c123e06db51776874921-270p__66489.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gxVtf8i" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">d6a65f60db26d42c407c123e06db51</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت2:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gy8j6ol" title="998eb61dc49b1a12e3d5450430c2dd286902524-270p__88120.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gy8j6ol" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">998eb61dc49b1a12e3d5450430c2dd</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت3:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyk6y0v" title="9f98a95b7930bc4c35d959732c129f0a7155074-360p__95221.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyk6y0v" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">9f98a95b7930bc4c35d959732c129f</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت4:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyhhg9h" title="8fe4642168eb1f1ef5ffcda88d7c060b7155114-270p__38868.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyhhg9h" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">8fe4642168eb1f1ef5ffcda88d7c06</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت5:</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gypr0jk" title="d353165544f1c8ee6008b1a2fabcfc5b7155124-360p__79207.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gypr0jk" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(46, 62, 78); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">d353165544f1c8ee6008b1a2fabcfc</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت6:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyrkd3p" title="583878af16015eff0b342024d8c46bf07155137-360p__65668.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyrkd3p" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">583878af16015eff0b342024d8c46b</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت7:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gysxdwp" title="a2dd751229f21200c229e4b7321f140c7264452-480p__87553.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gysxdwp" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">a2dd751229f21200c229e4b7321f14</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت8:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyuad3s" title="b7213cf37b6be77988a67a4244cf4ca47264461-480p__74827.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyuad3s" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">b7213cf37b6be77988a67a4244cf4c</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت9:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gywg6px" title="38852164e0da74449945145f18f4fe7b7366692-480p__29985.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gywg6px" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">38852164e0da74449945145f18f4fe</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت10:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyyka0k" title="08ed4ceff33b5f1eb033e0fb2b25dd367366713-480p__21829.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyyka0k" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">08ed4ceff33b5f1eb033e0fb2b25dd</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت11:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyA2s9v" title="7b180ead57082b8c7b0a60fef98f2d298399351-480p__95658.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyA2s9v" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">7b180ead57082b8c7b0a60fef98f2d</a></b></div><div><br></div><div><b><font size="2">قسمت12:&nbsp;</font><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9gyC2efx" title="7dcec5a757c566f6a8193d678deee5898399381-480p__23063.mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9gyC2efx" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">7dcec5a757c566f6a8193d678deee5</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://myanimelist.cdn-dena.com/r/360x360/s/common/uploaded_files/1488847542-7781f496887be7eba84d63124ef9f546.png?s=90a4784494b87cfe90b895806472f3fc" alt="Image result for Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMVFRMVFxgZGRYVFxUVFRgaGBkWFxUYFRkYHSggGBolHRYYITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0gICUvLS0tLSsuLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLTAtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOoA1wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABJEAACAQIDBAcDCQYDBgcBAAABAgMAEQQSIQUxQVEGEyJhcYGRBzKhQlJicoKSsbLBFCMkM6Lwc8LhFUNTw9HxJTREVGODkxb/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAsEQACAgEEAAQGAQUAAAAAAAAAAQIRAwQSITEFIkFREzJhcaHwM0KBkdHh/9oADAMBAAIRAxEAPwC5UUUVQBRRRQAUUUUAFMcPtaOSZ4YzmaIAyEe6hOiqTxY2Og3WN6dThsrZdGynL420+NZf7MMeYMXNhprrJIB7+/rELFlN95IYnvt300rTYrNUoopritowx6PIinkSL+m+kMdUVHR7cw7e7Ip+qQx9FufhTiWctGzQ5XcA2BNgW4K3Fb/CgBzRUJ0b6SJi8y5Wimj0kifepvY2PyhfSpuhqgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuE12mO1tpJh43kc2VFzMeWtlAHFidAKAI7bvSPqELLBM9t7ECGMeLy2+ANZR0h6SSYtw7xxoykZXUWlFtR+8Fr+lIdIekEuMlzuTlB7CXuqD8C3M1HTC2ubMTvOt78ta3jBLszciXxvSfGTKFkxEhAAFlIS/1sgGbzqJtXla9VolRDOFRyp5gNqzYdg8MjIw5G625FToR3U0optWJFr2T0wiXGDGSoyyGJkkWIXWRuxkZQT2SQNbn5A51f9idNcJiSFWTI53K91JPIEixPcDWIlCDdSQRqCNCCNxFbL0QaDHYZJZYIWlXsuTGhJYcd3HfXPONG0XZbKKKKzKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKzz2ozSSvh8DCLvM2cr3Dspf6Ojm/0a0Oq3tLB9XJi8aR20g6uLuVULsR4u1vs99CdAY1jIFSR0Q5lQlc3ziujMOQJBI7rVLN0fePBHFyKQHsIrj5OZQz+dwB3E8xTn2a9HlxmLjjfWNe24uAWVbdkXPE2HgTWr+1LZjtgnUDNGqnKLWkjIKuq8nQ9XlB3jTVuFzyVUUEIrlswEynQcL7vX/qaWLrlXfmuc3K2lrfGmU2ldElb7jKh5Gwvr3/EEVxiOHx3+dNOsrnWUbkLaP40BYLmAvxO4aX1/CtC9j89/wBpTgDG3m2ZT+QVl2etG9jP8zE/Uj/F6icrRUVTNSooorA0CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKabWw/WwyRj5aMvqpt8bU7ooAo/se2C0glciLJYIyyxiUXNjYrccjqDoRxq47O6KT4YTK+KaWCRAseHJZ1EhK5SpkJZFBF8oYixJO6nPQjCCHEYtV92TqpQORYzBx6gH7QqwyxSicOLNHYCx0KanMV8dPSs5zds0hBNI+e+nHQp8NO8ajS94z85CezbmR7viKo8sJXeK+t+kOxExceVtHXVHtcq36jQXHdVA6S+zS95YVDKw/eQAgMCdW6ljobHUA23W1BtVxy+4njMEp1s/ASTuUiGZ7FgtwC1t4W+9u7uqwdIuiUuFazqcp3PYgG+64Put3H41O9BejsWIhMjv1UuGkOWRSFIFhIGcnQqCW38BVSmlG0KOO5UzOSCL30tv51rPsfwBSPEyMLEyLH/8AmCW+L28qr8GyBj9rSPGlsM0pmJtYGPMbG3DrGUkDfYk1q+ysAsEYjXmzE82dizHzJNNytEVyO6KKKkYUUUUAFNRtGIydUJFMm8opzMBzYD3R3mqh7QNszh4sHhyVeckFhcNvChQR7oNySeVqMJtfAbKj6hWMs2+TqgGZn45mJCrb5t9Ke3gVl5oqhJ7T4SdYJQPsN/mH61Ydk9LMJiLBJlDn5D3Rj4ZrX8qHFr0C0TlFFRXSDay4dYxf95LLGiLxbM6h9OQW+vhSGStFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAYfEdTNHL8nWN/qyFbMfB1Q34DNVte53MR5Ag+Nx+FqqLqCCCLgixB3EHeDSsG344EyzyBAlgJJDlVl3Kc50LcCL3uL8RWU16muN+ha1bQXIJ42FhfjYXNqRxE9qoW0/apgo+zGzzudAsKlrnkCbA+RNRcu3Mbi9XH7JEfkIc07D6Um6P7Izd4rJ8G8IbnS5HHtI6ZRYeN41CyYhhYKQGWO/ypeA7lO/wuaz3oTsmXaEjmRsmEUqZUjAjSVluUTKthzJPC/Mgid6VdHZJY4YYFCqzl257mszcTc5tTqTbnVx6M7LXDYaKIDUKC3C7kAufW9b4q22Y57U6voe4TBpECEULc3Nha9gFF/AAAcgAKXooqzEKKKKACq/thce2bq5cPholBOc5pXsNSxzAKvx8asFZ57VtqtaPCI1s/ak1tcXsqnuvr5CnFWxN0UXam35nlzftDTZMwSUoI27SlGZQNVuDpc30G61RkIsK9mG3DzorpjGjJysKCKcDCHqjL8nOEHebFj6C3qKb1SdiaaJfA9JsXCoRMRIEHDssQPolwbeG6r50K2JDNIMc2KfFSjQdYMpiPJlubMLm3DW4voay1RqAdL8Tu86ltg7VODl6wE3GjKPlLxW/Mbwd2nEGs5QtcFRlXZu1FM9nY5ZVVgQyuodGGgZTbhwYXAI/wCweVzmoUUUUAFFFFABRRRQAV4mlCKWY2UC5NcnmVBmYgDmfwHM91VraGIeUh1ucrXyagLlPZzLxJ3379OFCQDjF7bmG5US+7MGY917EC9V3aDNirRzOzq7KCL5RbMDoFsBa2/fU++WZCDfXQjcynj4Gl9mbBRkV0BLxmzXPyrEAgDTKQbjx7qUpqMXxyXihumiH2VsGDDaxpZj8tiWb1O4dwtVn2Rsov22HZ4D53+lKrgkhHWYjdfsoNWc/NUf2BxtTHae0p5+yCIYuCRk3t9Nt58BYeNc0cblyzvy54wW2JD9MpFOKI35ERbAXsbsx8PfHpTfZ+05YrEFivGNjmBHdqcp8DbnenceAjXS/loPhXufAKRpp312RcUlE82Tbdllw8yuoZTdTuP97j3UpVRwWJMDCzXUkZhbs2uATbmBy1047qtoNJqgO0UUUgCsc9pkobHuPmpGp8bZ/wAHFbHWKdOkLbSnVQWZnjUAbyTFEAB3k6Vpi7Jn0V1pDuv5eO+l8JG7EKgzFiABa9ydFHqae9Iuj0mCdElZS73uq3IQrYFS25jrbTcQRVn9mq4ePFxyYiWOJUVnVpWCqWFlUXYgE3e9vo1pvW1yROxp7WSPS7oyIMBCqEOEUPmXVWOZM7A8Qc5N6zuRWGo0NiNBwN7/AI1u22Fwsiv1WMwoWS+ZDInVMW0Zspbssbm7KRe5uGNZPtnZLwNkkAvYEFTmRlO5kb5SnnWOnlw0zbUK2n/YrBN9/wDdq4ppaeLKabSGuizno1v2fYrL/DtoGjjxMI+jKtpVHcshP3qu9UDY0ZSPZE43kNA3esiOVv4FL+dX+uZ9mwUUUUgCiiigAoopLFSZUJG+2nidF+JFAHjY+zRi52LHsJcDuA7Jt3sQTflblU9jOhMLaxs0b23+8PBhpcf3pSPRhVSUhfdZVt9kf61br1pkbj5V0RGnyZBtxhhJxBOypIyhl17LqSQLEjfcHQ6j8XOy9trh5Q5N0bsuBqbfJIHMH4E1Pe1XojHjsMZsxSbDJI6kahlAzPGw5HLoeB8SDRpMOBpwrNJPsu6JDG7YErmVzdjoFGoReCr+p4nWozF44toOyO46nxNNoujOPxjKMLZI+LuwUb7G1lLWHxrUeh3QaLBRjrGM8xN2kfdfkoN7KOAq6jEm2zP9mbCxU2sULkH5RGRfvNYHyqw4f2e4lv5k0adwzOf0A+NaYBXL1Lmx0USH2eBd8pY+NvwFeJNmS4VQjgtGosJBrYDd1gG6w+Vu52q9TTqouxsKipWfEghLpH8872+oOXeadt9i6KyDXaXx2DEL5FvlIDC/eSGHqL/apCpKCsmx2LSDbqzSe4uJiZidwHYXMe4Wv5VrNYl7QR/Gv9JUPqDV41bomROe2uDq8dGoOnV5/N5HJ+K3qS9muw4Mb1iSjVVQrzHaJJ8LhR9qs32htOXEZDM5cxII0Lbwiliqk8bZjqdd1a57CXRhiASM69WV3ZspzhvsnS/eBxtSknDHX72UnvnbND2R0agw65VihIvcnq7MTYC5N7bgBu4U06U9FocRBlygNGLoygBl3XA4a23HS9qsmam+NCuOrKswYG+XQWFt7EgDwrmc5P1N4xivQxDpD0GZe3HYhhe25TpvQnd9U7udZribcK+qNtrHHhZXZcqRRM1jbshFNt1xwr5YwsYJQHiVB9Ret8DlK7M8+3ikbb0XwD/smFSeMxvAR2SVa+VWVWBB4hgfG9WKiiggKKKKACiiigApvPqyrwALHysAPVr/AGacU2H++bllT7q5/wDmfCrxq5ImT4JnobHdpH4Kcg87M34rVqzVW+hI/hs3z5HP3T1f+SrADRl5kxR6OYqISI6Hc6sp8GBH61k6YQzPHANJJGCnmtv5h8gD6VrV6rexNhCPHYnEaEE2Qa3BcLJIfVgB5ioRRZcHhkiRURQqqAAByGgpeky4AuTYDeTuHjUDP01wSMqtKQHF1fJJ1bC9rq9rEX4jSkaQxyn8qssRpK9927nXDIGXMpBBFwQbgg7iDxqMgxmaLID2y2Q89dSfu3ppcGbFDAJ31/lKfvnv7qlFFtBXmGMKABuFe6G7BIrXSyKxifmzJ95c/wDyz61C1ZOly/uFb5ssf9R6v/PVbpIYViPtCb+NYckjHotbdWEe0J/4+ccio/pU/rWmPsmXRBRmrL0AucWMrvG4jcq6GzKQVNxwIte4IIPEVVozVs9mJ/8AEYvBv0p5f42Vh/kRqkHtEbD2THxkDcMTCpMTf4iC7Rt3C45VYYemeCZDIMVBkG89YmniCbg91r1B7c2X1bEEAxtwIuO8EGsk9oezYoZIuqjVMysSF3EggDTcPKuKHmdHdlhsjvjyiwe0X2mHGqcLhgVw1+250eW2oAHyUvrzNhu1Bzwtbdv4UlHXVavQhFRVHmybk7Po7A4gSRpIuodFYHuYAj8aXqsezzElsGkZ96LMn3GK28rDyYVZ6wZoFFFFABRRRQAUgEP7I0nBiWvzDscn9NvSu4tiENvePZX6zHKvxIpn0z6RQYXCLh0tJNcdhTogGi5zw0Hu79eG+tcXDsWyU+Iqy39EY8uDi7zIfvSyN+tS9VX2e9I4cRhYoswXEKnajOhJ3kx395dfEcatGaxqHy2OUJQdSVHsV5gQAG3FmPqTXonjXUOgqRFT9pmIcYaOFCR+0TLExHzTc28yB5XqOx0QxksmDazRBnETIhLYR4QqDrGGmR7E2OuveCLjtnZa4mLq2JUgqyuLZkdTdWF9NDwO/Wqzj+iuPn/dy41BBftCKPIX5lwN5O83JF+FB6GnywUEm6av81z1/r/Av7MWf9jZHNxHNIikG4sApOU8VzFrGvcLvFj0U6pJceYDEEepB8uVWLZWzo8PEkMQsiCw5niSeZJ1qD6TPknw7cRInozBT8Ca0x82ji1M1PI5r3LTeu0mppSsiSI6WD+FfuaI+kqH9KrFWvpKl8LN3IW+72v0qqGgArAunxvtHE/XA/pUVvjHzO4DmToB5mpTYvQ3BRyNiDEkmJkOZpTrY2taO/ujS2mp41SdCZ8wzbHxEUayyROkbGylxlud+46276svs02PPiZJmwzBZoQjLcaEEuCDppw/vUa77bNlK+zmZVAMfaGnIhz/AEo3rWc+wDG9XtMoTpNA625spRx8FatLTiEW4ytF/wAT0uGXqto4aXCy/OCNJEx+gVufIZrc6z/pRswbRxEMWGYswVgWKuEUXzAm4Btv14ac6+jJoVcZWUMp3hgCPQ0jhMBFFfqoo4778iKt/GwrnSipbjpedODjX7+/U+P9q7Mkw0z4eQDrIzYhbkEkAi2lzcEcKjWrROnkd+kUgH/uMOfSOE/pW6bc6DbPxZzzYaPrLg9YgyPcai7LbN53reUqSORIy7ob+7xGNh/4eJD/AGcQN3qqnyq61CYTo+8OOxOILBosR1ZU2sbxAqQRu4qb8bnTSpus2WFFFFABRRRQBT+le33SUxRnKUAu3EMy37PIhWGv0jxsRTNoNoPWn22pTJiJmHynJHeF7A+Cr61EStdbf3rWkUetp1swvjslMMSoUgkFQLEEgggbwRuNaD0Y6fnSLGG43CfiOXWgfmHnzrPxRUHp5tPDLHbJG+TYmyG5BVlOVxqNRpfu76dHFqLksABvJIAHieFYnsTpTiMKpRSHiII6uS5UX4rY3Xw3fjUVtvas+JbNI5IG5Bog8F/U3NVwzxn4ZkUqvj3/AOGu7X9oeEh0jLTv/wDH7nm509L1Tdqe0fGSXEeSBfogO/3nFvQCqVE9xSlTR6WHQ4Yq6v7j/FbaxMhu+Imbxke3oDaoqNZZJ0EbsHvcNc3GUFye/dxpe1WHoHs27yTsNADGvidXPplHmapOidfthi4ROdH/AGmSLZcUnWL/AMRAFcd5X3W8redaXsna0OJTPDIrrxtvHcynVT4187FMpK8iR6aU4weLkiYPE7I4+UhKnw03juqWicvh+PIt0PK/wfQ+OhzxunzkZfUEfrVGRrgHmAaqEvTvHNC0LSAhhbPlCyAcbMtgL7r2vVn2VLnhibnGh/pFKjy9RpZ4EnL1JfYsQadAdQLtY9wNviQfKrWcIm8Cx5rp+FVLZEuWeMncTlP2gQP6stXO9KzlIzbOzhPBJDKM8UilWy6OAeIHEjfpy3Gvm3o5hpNnbTjZv/TTgMd14z2WcdxjYt519S3qjdKOhq4qdiLK7AMG4HeGRrbxcXuNQXPncGumSy9UUy2Nh2jgjjZixRQuY2zELoC1tCbWubC51sN1PazKMFxmxmxPSZmserXEIzHuhjS/kWUL51ueNkyoeZFh4nSqzDsuLCyzYx7lnkblmOd7RotyALsV3nx7me0uloeSOCSCbDy9YCBKBlcAMbKykg627u+tXy0io4pyi5JdEttfChcMD8x0P3jkP5zUHVo2k2fDSAbzGxHiBdfiBVXvUPshBRRRQMKb7Qn6uJ34qpI8bdketqcVDdKprQhfnsB5L2z+UDzoKhHdJR9yg4pctrcKjF1cfW/A3/SnuOl3gedNcImoPfp6G/8AfdWi6PenFKUYrokaKK5UHoHG4eP+v6UEUNw8f0NdvQISC2NKCg0UxJUdGrIvF3VfAMwBbyvetRwWFWJFjQWVRYc+8nmSdT41lLDXfY8Dy761PZmJ62GKT/iIjeGZQbfGkzxPE5SckvQzjaSWmlHKR/zGka5jsRmmlY8ZHPlmNvhauKaZ62CW7Gvseqv/AETkzYWPuzr912A+FqoSCrx0P/kEcpG+IVv1pM4fFPkj9yba9tNDvB5EaqfI2NXfD4kOiuNzKD6i9UmpvYGJ/dlPmMR5N2x+Yj7NKrPDZPh6RxbhSshIAUkMSbAK3O+7tBKaYrHxxDNI6oObsFHxqoY7pfHLiBFhX619LsUPVQ62L5j7x10sp10uBQ1SLhCUukXb/aqXGj5WIUOVstybKNe1qba2trvp8WqnYnCpPmeNpJJU91hmWLOpuO02jC411buA3VMLipZBdFRdSO0STdSVOgHMHjUw8zCa2oX27s9cTBJAxKhxow3qwIKsO8EA+VUjGLLCrNOjswDkxxxvLHPNYCOVCAViF+2dFcMG3iwq4r1ttch8yPhal4lC6kAd9abaLxahwW1q0QvR7aGeMBgRpqrAgjmrA6gjdbuqIw62UA71GU+K9k/EVC7W2likxU5gWFojISCzsCfnbh86/pT7YuKeRGMihXztcKcw1s1wSB86icot8Pkj4U4x3NcEhRRRUkhVK6e4y0kaA7kJ++bf5PjV1rMemE+fFyclyoPJQT8SacVydWjjuyr6EI2ptxPwHGnSLYgcqbYP+Z5H8RT1hqKts9nFHct31Pd6K5RepOuzy+8eJ/A16rw28eB/SvV6BJnb0XrzeuE0BYOavPQ7aQOFIY2MGYN9XV1Phl0+yaoTGvcGNaMOq7plyN9UHNf8y/8A2Gm0edrsfxI8dib7/wC+Qr3HJSdApm+LyofwGr30WS0Hi7H0sv8AlqhYFbsK0nZEWWFB3ZvvEt+tQzh8RnaSHlRO3cHK65o53iAHaClhmA1F8rDddvWpauEUjzIScXaK1gOhmdryMxvvJ0v+vxq3psCPCQs0aKFIu/yW05kA5hv07zv3U92BquU+8mh5kfJbzHxBqSxyljGliQXBY8AE7WviQo865+fU7J55Tr2IWGCeQhZWKx5R+5iujdwkkBuBbeBYcBfWpMbLIIKydWALZYlVR55rjTnapKihOjF8jMYAfKeVvFyv5Mtcl2bAQc8aMLal+0fVrmmG0+kscd1j/euNOyewD9JufcLnnaksJsyTEWkxTFhvEQ7MY5XXj53PfRuY1j4vpEL/ALPgWVlS7Q71cBygZicymQCx1OhJ42371DhljkIUWBUG3eCwP4irmIly5coy2tlsLW5W5VVNpxZZgOFnA565CPwNEfmsc5OUGvYToooroOUKyjpFCUxU4beZGbyc5l+BHpWr1AdLNgriYy66TIpykfKsCQjcwTu5X8acXTOjTZljnbMzw72de8keoP62qRNQg586c4UyMBYm1uNj8TWkl6nsYMm3y1ZJXrl6REUnFh6V6EDcXPw/6VB1bn7M6x4+P6UmcQOF28N3rurxLCM6jU79+vA86eIoFMS3SbXQ0BkPybDxH4mvXVv83+qnEkqr7zAeJAprNtWMbjmPcD+O6lZE1jj88/yhPESsumUa/S/0rmGJbtG3IW0sP+/4CmOI2hmN7H4U92ZMGXvGlvw+FVwcaywy5dqlY4tXVFdYV6jWg7Kok9iwZnA5kD1Nq0oCqb0Qw95b8EUt5nsr8C3oKudQzxNZPdkr2CiiuZWYhUF3bQchzJ7gNfhxpHIIwbReOcMillUZZAOINjYd40I8bc6usGIVwGUgg6gimWztiKqgHW3PeeZPeTrT6PZMI/3am+++ovzsdL99GSMXVdjhJrsbzbQUaKDI3JNbfWbcPW/caisdhsTOCGBVD8hLgfabe3wHdVqAtXGa1KFR5qwlJszmfo1PEwdFNx4EG3BgNCPQ1L4XpWF0miZSNCU7Q81NmHgM1Wh2Y6e6PVj/ANKhOluzozC0gUZlA14kXAueZrWTjP5lz7olOS4T4HH+3ILXz27mDKfRgDVfx+JEswZb5QDrYgcAALjXS+7lXKK51BXZr8R1QUUUVoZhRRRQBV//AOVgXFZ8uYSksFaxRG957DiTqRfdY1nuMxwhxE8YGZFlkUW03Ow/S3lWx4xTYMouyMGAG82PaA7ypYedYftRM00rDc0kjcR7zseO7fSV7mzojqZwScXyh5/ttfmN6ik323yT1b/SopkIrzVGj8R1D/q/CHcu0XZr6AjdYePOk5MVI2929bfAU3BFxfwp2kY8aGznlnyy7kxuqX4UOhFPK6sasVDkquYZmAuQL9ogcTa9LcZUdwOxMTMoeLDyuhJAcI2S40Izns6HvpbAYdkY3GqkhhysbEeIIPoa+j9gRQfssccOUwqgUBSCLADjz43771kPSvZPUYqTTR2LA9/H13+dTHJbo9LQ4o/E57ILLel8NFc0HBm10Njf3bXBJ5Dffw+NT+zejeJ0LiNLi+rFiv2Qoue69aWd+o1EIcPsl+iUFlkbmwXyUX/FiPKp+kMFhViRUXcvPeSTck95JJPjS9SeDOW6TYVK7DgsDId7aL3KDr6kX8AtRQrPNm9O8VhZXv8AvoGdiI3NioLEgRvwFjuII8Kaohm74eTSl71n+xvaTgJbBpTA5+TMMg++Lp8auGGxyuLo6uOasGHqKGhWSBavBkFNWkNJM3OjaFjtpajOkb3w0o5r8dD+lNdo9IcLAP3uIiTuLrf0veqP0i9ouFfsLLcfRRyPG9rGtIRV8ibJ6F8yhuYB9RelMtMdiTrJh4XU3Vo1IPkKk4W032rIsRIopSdrnnauUAeKKKKACsc25Dllk/xH/Ma2Osl6T/zpP8ST8xpMCBIpJohS1eXpANo4SzBF95iFHixsPiavXtB2WsIw2UDKsZjv9TKV9btVa6Li+Nw/+Kv41oHtLH8Mn+Mv5JKpiRmtFFFSMt3so2ycPtBIybR4kFGHDOATE3jcZPt1qPS7ZiynUAsQTl4kC1yOOhI1Hzu8V8+hiJIyCQQykEaEEMCCDwNfSW1x+8hPH94L8bFQSPC4HoKzyI6NPJp8FJ2bs+OOVTY3sQua1lbjbTeRexPI86nqjJ9THflL/TMuX04cqk6qDbXItRzLd7hRRRWhgcNYti20HE1tQrFsX7x8W/GgBg60ksVjdeyea6H4U4evNKwPQx2IG7EzjwmlA+DUjPNM+jyyOPpyO35jXWpBzTtiE+rtwA8LVyg0VQjXfZrPmwKj5juvxzD81W+KSwtp51RvZV/5WT/Gb8kdXOpKFJnv5VyvFFAH/9k=" alt="Image result for Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai"><img src="https://orig00.deviantart.net/3dd6/f/2017/114/a/0/ani_ni_tsukeru_kusuri_wa_nai__ico___png_by_ritshiro-db6ytzi.png" alt="Image result for Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRM9OQCMrqmfsDiUaMYBfY7MLFp5r3UBDTRIELycscSqvyXULiLw" alt="Image result for Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai"></div><div><br></div></div> text/html 2018-02-15T19:22:05+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود انیمه ی سریالی پرطفدار و جدید بروتو Boruto Naruto Next Generations ناروتو جدید تا قسمت 45 با زیرنویس قرار گرفت. http://amidownload1.mihanblog.com/post/945 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://bitdownload.ir/wp-content/uploads/2017/10/thumbnail-795x526.png" alt="Image result for دانلود انیمه Boruto Naruto Next Generations"></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font size="2"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>خلاصه انیمه:</b></span><b>ادامه ای بر سری ناروتو … [این شما و این هم داستان بوروتو ، پسر اوزوماکی ناروتو]</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="2">ژانر:اکشن.ماجراجویانه.فانتزی.هنرهای رزمی</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="text-align: right;"><b><font size="2">امتیاز:۸/۱۰ از ۲,۲۶۳ رای</font></b></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font color="#ff0000" size="3">لینک های دانلود انیمه:</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">لینک دانلود قسمت های قبل انیمه:</font></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/680" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>دانلود انیمه ی سریالی پرطفدار و جدید Boruto Naruto Next Generations ناروتو</b></a></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">25:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/A77P4u" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/A77P4u</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">26:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/VSSJZO" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/VSSJZO</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">27:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/XQQJ7Z" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/XQQJ7Z</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">28:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/9kkriT" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/9kkriT</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">29:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/mrrKag" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/mrrKag</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">30:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/DllLMn" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/DllLMn</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">31:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/nDDvYO" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/nDDvYO</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">32:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/ybby1s" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ybby1s</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">33:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/M33EON" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/M33EON</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">34:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/RmmlwG" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/RmmlwG</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">35:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Veeqgs" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Veeqgs</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">36:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/tYYdkF" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/tYYdkF</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">37:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Fwa9S6" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Fwa9S6</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">38:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/nvpSoG" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/nvpSoG</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">39:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/EaGPkZ" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/EaGPkZ</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">40:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/dcWnsd" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/dcWnsd</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">41:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/gnXCGd" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/gnXCGd</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">42:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/uyiWfS" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/uyiWfS</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">43:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/3NHCOi" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/3NHCOi</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">44:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/yYX2BG" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/yYX2BG</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;">45:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/1Q2ZkX" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/1Q2ZkX</a></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font color="#ff0000" size="3">زیرنویس فارسی کامل انیمه:</font></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/c2wvfo4ctd20/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2014%20-%2027.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 14 - 27.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;</span></font></b></span></p><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/r1q0jn4rupc4/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2028-40.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(228, 90, 17); text-decoration-line: none; outline: none; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 28-40.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/xblm7trx8ggh/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2041.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 41.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/xxwhk7auwtao/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2042.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 42.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/4nwa6ungirww/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2043.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 43.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/0iqzzloynqt0/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2044.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">Boruto - Naruto Next Generations - 44.rar</a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/6wf9iohqsxco/Boruto%20-%20Naruto%20Next%20Generations%20-%2045.rar.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 18, 18); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;"><font size="3">Boruto - Naruto Next Generations - 45.rar</font></a><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bitdownload.ir/wp-content/uploads/2017/10/MV5BOTY1MzlmZjYtYmYwYi00YjFjLTg5ODctYWE0NGJlMWUwYmFmXkEyXkFqcGdeQXVyMzExMzk5MTQ@._V1_-268x400.jpg" alt="Image result for دانلود انیمه Boruto Naruto Next Generations"></div> text/html 2018-02-15T17:06:33+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان سریال ژاپنی کلوپ مهمانداری دبیرستان اوران Ouran High School Host Club 2011 با زیرنویس فارسی (ساخته شده از روی انیمه Ouran High School Host Club) http://amidownload1.mihanblog.com/post/944 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دانلود سریال ژاپنی کلوپ مهمانداری دبیرستان اوران </strong></span><strong style="color: rgb(0, 128, 0); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">به همراه زیرنویس فارسی کامل</strong></p><div><strong style="color: rgb(0, 128, 0); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font size="3">درخواستی</font></strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-10473" src="http://1seouldl.ir/wp-content/uploads/2018/01/Ouran-High-School-Host-Club.jpg" alt="دانلود سریال ژاپنی کلوپ مهمانداری دبیرستان اوران Ouran High School Host Club 2011" width="370" height="555" srcset="http://1seouldl.ir/wp-content/uploads/2018/01/Ouran-High-School-Host-Club.jpg 370w, http://1seouldl.ir/wp-content/uploads/2018/01/Ouran-High-School-Host-Club-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 370px) 100vw, 370px" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px auto; transition: all 0.3s ease-out; display: block; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">عنوان</span>&nbsp;: کلوپ مهمانداری دبیرستان اوران | Ouran High School Host Club<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">رامجا</span>&nbsp;: 桜蘭高校ホスト部<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">ژانر</span>&nbsp;:&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 102, 0);">کمدی</span>&nbsp;|&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 102, 0);">عاشقانه</span>&nbsp;|&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 102, 0);">مانگا</span>&nbsp;|&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 102, 0);">مدرسه ای</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">تعداد قسمت ها</span>&nbsp;: ۱۱<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">شبکه پخش</span>&nbsp;:<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">تاریخ پخش</span>&nbsp;: ۲۲ جولای ۲۰۱۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">روزهای پخش</span>&nbsp;: جمعه ها<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">نویسنده</span>&nbsp;: Ikeda Natsuko<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">تولیدکنندگان</span>&nbsp;: Han Choru, Tachibana Yasuhito<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کارگردانان</span>&nbsp;: Han Choru, Sato Atsushi, Shibasaki Hiroki<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">راوی</span>&nbsp;: Sakamoto Maaya<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">محصول کشور</span>&nbsp;: ژاپن<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><span id="more-10472" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">بازیگران</span>&nbsp;:</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b>Kawaguchi Haruna as Fujioka Haruhi<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Ishii Momoka as young Haruhi<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Yamamoto Yusuke as Suou Tamaki<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Daito Shunsuke as Ootori Kyoya<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Nakamura Masaya as Morinozuka Takashi<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Chiba Yudai as Haninozuka Mitsukuni<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Nishida Shogo (ep1-2) as Mitsukuni in his smaller form<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Takagi Shinpei as Hitachiin Hikaru<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Takagi Manpei as Hitachiin Kaoru</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">خلاصه داستان</span>&nbsp;:</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b>فوجیکا هاروهی دانش آموز انتقالی جدید به یه دبیرستان مرفهی است که چون لباس پسرونه پوشیده بود با پسر اشتباه میگیرنش به محض ورودش گند بار میاره و گلدونی که قرار بود اعضاب کلوپ میزبانی تو حراجی بذارنش رو میکشونه و از اونجایی که طبقه مرفه نیست که پولش رو بده بهش میگن عضو کلوپ بشه اینم چون پول نداره قبول میکنه . کم کم اعضای کلوپ میفهمن که این دختره و هواش رو دارن که از کلوپ در نیاد بیرون تا بیشتر باهاش باشن و دلتنگ این بشر نشن. انیمه این سریال به شدت پیشنهاد میشه که ببینین و مانگاش رو تا جایی که اطلاع دارم تا چپتر ۳۳ ترجمه کردن و ادامه ش رها شده بود. این هم سریالش که به صورت کامل کل مانگا رو توش جا دادن و پایانش مشخصه</b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 1.2; font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><b>لینک دانلود سریال ژاپنی کلوپ مهمانداری دبیرستان اوران Ouran High School Host Club 2011:</b></span></h3><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><b><br></b></span></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">1:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/wd8czY" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/wd8czY</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">2:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/dQfZ62" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/dQfZ62</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">3:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/ZVs7FQ" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ZVs7FQ</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">4:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/p4MPH3" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/p4MPH3</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">5:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/tYH3rN" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/tYH3rN</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">6:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/BDKyxc" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/BDKyxc</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">7:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/fXWagL" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/fXWagL</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">8:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/PkD9pg" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/PkD9pg</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">9:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/ZplBog" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/ZplBog</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">10:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Wevd6h" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/Wevd6h</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);">11:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/g3noQw" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/g3noQw</a></font></b></div><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><b><font size="3">زیرنویس فارسی کامل سریال:</font></b></span></div><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><a class="long-url" href="http://opizo.com/E5BEN4" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><font size="3">opizo.com/E5BEN4</font></b></a></span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font size="3"><font color="#ff0000">اینم لینک دانلود انیمش</font>:<a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/693" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;">دانلود انیمه ی زیبا و کمدی Ouran Koukou Host Club با زیرنویس فارسی</a></font></b></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/ouran/images/c/c4/Host-Club-ouran-high-school-host-club-2812180-1600-1200.jpg/revision/latest?cb=20110920135625" alt="Image result for Ouran High School Host Club 2011"></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsqxNrB_TrhZOGZ0URSiD_avpV3fU-sAG5lAhheMHKAhitJAiS3Q" alt="Image result for Ouran High School Host Club 2011"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyAqrUblmjbmGkKBRlFW-vAPzYB45iXz7IGA1CIN9gTuc9ii55" alt="Image result for Ouran High School Host Club 2011"></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9VjyPzBNfYnyqCRIc51OgS4nXOFV1J2ezwfncW6XUJu4Nd4LP-A" alt="Image result for Ouran High School Host Club 2011"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9gcGegfelVOKKKtTU8jHaNHCpFXw7jKRj_h-fgLf5CuJM-VwD" alt="Related image"></div><div><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 0);"><img src="https://dg31sz3gwrwan.cloudfront.net/poster/250252/1112059-0-optimized.jpg" alt="Image result for Ouran High School Host Club 2011"></span></div></div> text/html 2018-02-15T16:23:29+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود تیزر انیمه حمله به تایتان فصل 3 سوم 2018 Attack on Titan 3 http://amidownload1.mihanblog.com/post/943 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">زمان پخش فصل سوم انیمه حمله به تایتان:</font></b></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"></span></font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><b><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font color="#993399" style=""><font size="4">تابستان 97</font><font size="3">.</font></font></span><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="text-align: center;"></font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; text-align: justify;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Attack-on-Titan-2018-1-.jpg" alt="دانلود فصل سوم انیمه حمله به تایتان" width="500" height="534" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000">دانلود تیزر فصل سوم انیمه ی پرطرفدار و زیبای حمله به غول ها:</font></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><b>&nbsp;&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><a name="file_name" href="http://uploadboy.me/jtyvc230gkuv/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%202018.mp4.html" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(228, 90, 17); text-decoration-line: none; outline: none; transition: background-color 0.4s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94), color; font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;"><font size="5"><b>تیزر فصل سوم انیمه حمله به تایتان 2018.mp4</b></font></a><span style="font-weight: bold; font-size: 15px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><span style="font-weight: bold; font-size: 15px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;"><br></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;"><b><br></b></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">لینک دانلود فصل اول این انیمه زیبا:</span></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/526" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>دانلود رایگان انیمه محشر و بسیار زیبای Attack on Titan (فصل اول انیمه حمله تایتان ها ) با زیرنویس فارسی</b></a></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Raleway, IRANSans, sans-serif; text-align: left;">لینک دانلود فصل دوم این انیمه زیبا:&nbsp;</span></b><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/530" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>د</b></a><a href="http://amidownload1.mihanblog.com/post/530" style="text-shadow: rgb(0, 0, 0) 1px 1px 1px; text-align: right;"><b>انلود رایگان فصل دوم حمله به تایتان Attack on Titan Season 2 2017 با زیرنویس فارسی</b></a></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><b><br></b></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><b style=""><font color="#ff0000" style="" size="3">هر کی&nbsp; این انیمیشن زیبا و دیدنی رو ندیده حتما ببینه که دیگه چیزی نمونده تا فصل 3</font></b><font color="#666666" style="font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi;"><b style=""><font size="3" style="" color="#000099">برترین انیمه و انیمیشن سریالی سال 2013</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="font-family: tahoma;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><br></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/raul/Hamle-Taitan-2.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمه حمله به تایتان فصل 3 سوم 2018‬‎"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="https://cdn.zoomg.ir/2017/9/2193ac6c-3abf-4c13-95b8-57bc427fd17d.jpg" alt="Image result for ‫دانلود انیمه حمله به تایتان فصل 3 سوم 2018‬‎"></p></div> text/html 2018-02-15T15:26:30+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان انیمه ی زیبا و دخترانه ی افسانه باسارا Legend of Basara با زیرنویس فارسی و کیفیت عالی http://amidownload1.mihanblog.com/post/942 <div style="text-align: center;"><div><img src="https://pm1.narvii.com/6411/70867a11d441f3e67dd7c6f23969d5be64f0b542_hq.jpg" alt="Image result for Legend of Basara"></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">پیشنهاد مدیر-یک انیمه ی قدیمی و زیبا.از دستش ندید</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><br></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font size="2"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b><font color="#663366">لینک های حذف شده اصلاح شدن</font></b></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font size="2"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b>خلاصه انیمه:یک</b></span><b>&nbsp;خواهر و برادر دو قلو به اسم تاتارا و ساراسادر دهکده ای به نام بیاکو به دنیا می آیند .پیشگوی دهکده اعلام می کند که پسر (تاتارا) همان ناجی ای است که مردم ژاپن در انتظار ظهور او بودند تا آنها را از زیر سلطه پادشاه و پسران او، نجات دهد. یکی از پسران پادشاه(شوری) ملقب به شاه قرمز، به دهکده بیاکو حمله میکند و تاتارا را میکشد. ساراسا، خودش را به شکل تاتارا در می آورد و مردم رو علیه شاه قرمز رهبری میکند. ولی ساراسا و شوری عاشق هم میشوند بدون آنکه بدانند طرف مقابلشان کیست.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b><font size="2"><b></b></font></b></span></p><b><b><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><tr style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><td class="ghesmat" valign="top" style="font-size: 11px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 141px;"><b><b><b><b><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl; display: inline !important;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><tr style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><td class="ghesmat" valign="top" style="font-size: 11px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 141px; display: inline !important;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMWFhUXGBsaFxgYGBgYGBsYFhgYGBgYGxYYHSggGBsnHRgXITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy8lICUtLS8tMi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQYAwQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYHAQj/xABAEAABAgQEAwUGAwcDBAMAAAABAhEAAwQhBRIxQVFhcQYigZGhEzJSsdHwQsHhFBUjYnKS8QeisjNDU4MWJIL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAwEQACAgEDAgQDBwUAAAAAAAAAAQIRAxIhMUFRBCJhcRPh8BSBobHB0fEjMjNSkf/aAAwDAQACEQMRAD8A7jGYxdbKJg7Pq0gG8ZWueYdWTx/SAwpFqkxgmyYsIxLNMSl97npc/KAxmhIyo14xdosKX77Hl42hU7C0kFJ1WFrf8KAVHokP99Yv4fJ9lKGZgbqWf5ld5RfqT4RFS4eEy1BWqgQTwDaPGexftKmYTLlgrl3SpQsFqIYBP8r68W4XLAPZc0zVqXdlKJSDsnRPRwAW/mi+mnAF4pYfKUWYX26734Dj+gg3KoHDkueP0Gw+kEAIq5oZozGMEMelo02IU7EvGNxyoYl4DYUtrMpUUmZbtFapwsJBJG0FKWqSVAfe0OxmrTlMCkxeGYPEpaQJZGoUR5txgXiNGM0xIDlEsKtt3kP6ExPjVVZhqFOIbhazNXUHdUgi/F0JEJVbl4tS26/ICFZIaFcQ2LtfJCUyiN0X65lA/KKk1b3HYaxcHj+RgjOSCytm9GgJTzMqn6/KLU2seWE8m8j+kQnjblaPT8L4uEMLjJcX8inOXmJJ3hkKFFzy27dsUXpVUEJyjh6nWKMKBKKfJTFmljdx5JCp3J1hxAyxFD1mNQFLZ2MjyFChiZ9Rqxm3eNtWbh+UUZ2KKVpb5/oIC0dPNVfKb6Pb/lBamw2YLqSfBj8ojyVVIuYXKUpY3MbiVVISkB3YbQAw6mJAAsN40FJRJSLh/v1h4oSVAzEcQVM7gRMyP3ykEEgXYEOz2vwgWkmrnBMsZUI2ayQdSW1UfveNVXzUpQp9GuOXDx0ithVEESnDFanUojXMq7eGjQaAPo5ASlxpZKeOV2fqS6n5jhF8BoaJYy5dmbwiAVD2Go18QD+YggBGPTQ5jlnaicQSI6VjSTeOYdokd4wGGzLTaspOt3ivX4hmGv39IlqqIXUVMBGbxGouANOhhVuZqijXTHPjBTshLdUwcU5SeAU5JfkwPhAOYX3jYdgaLMJiyLC3mm78mf0jT2iW8PG8iMXGg7S0CpaUPcAlI8Cp/MgmAKEuQOJ+cbXtyoexSNCJrEEMbIJJ6F3jSfmQcUf6U37GKKCztbj5/Q+UTTqRaEpWpLBRIDkO6QCXTqLKGou9ou0mGGZKWv4ZKljnlmJB9FHyipJxCahRWmYrMpJQVO5KVJylLnZrQ6ZBqirChRdo6QzFoQEkvc9Bc32tGboMYuXBSj0iLE4+0mnKGBPdHAbDwERTwyiOFvKNYXBpaul0RwoUKCIKFChRjH0ZTolpPfWkne5WfT6xpMPnyywSR5KT6l4xMqjmSiEzAQ+htlPj9Y0OHygPiEcsNjsknLg3dAhOoi4oxmqasyDUj6RLVYsW1sY6Ezlaofi9Skg2htDNUkuC6Tx1/WBC6kkwVowxDacOECzVsHJkzuvx87xDRSmdZF1H0sB8os5QQIcbCGFA2OyrPHN8Qppalq9pmAZTZQCczd33jo+sdSxlDobclvExg6uizKbm3lGZjB1VElIUkjOogEFyAOIKSLkEi7t1jMYhhdycv0jsScIClpS3LT8RSVf8R6iBOP8AZ0ZSRz23ELRmcMqZLKLCwjoPY9OTDJswcJp8gQIqYx2eLWDlUlahzVLKlH/alvGGUWMS5WFKkO81ecMNgpZYk/lCTdo6MD0Nt9mZvsthvtZ8k7e1HRkArV5AD+6DP+pdbLXMQmWoKYqKiLh8stID7tlMDMLw2fMlNLDAWzE5Q6yCq5OuVKBbYwUwDsyFVZlr/iIkpBXskrUMzX2Djygtq7Gxxm4aUuXyDKOdPXJIlIKZSZKxMUPhdai6jz2HAQLVQNTpm3dUwoA2YB387eEdTxOn/hTJSMoCk5MqElTBQy6hgnUm8YntBLTKRJlH8OdTFQN9RZOl1HyMCM74LZPDaV5n0/G/2M7ToATMUdgyf6iQD/tzQYpUGSZj2MuQddcyyBp4t4xAJOaXIlJQolS9SGCnI03ZiHMEMelqyFR9+etIA/ldw2/4UQJS3SGxQUccmuiX6/L/AIA6JOQe0PNvl84om8HO0SkoRJkj3ky0lZ5qAIH5+MCpdOQn2h0cgcyPo4h492c+XfTjj0W/v1K8KFCihyihQoUYx9FYDiiZ6Sg3cXSrT/EUq6lXTrzIJyeqTwPEcDvGZWpdLOsSSkgg/ENR5gEGOglaZqCnUFII/pUPyLeUccTue57huLCbKIWWUOHoREUmoKpShd0Fx0NjGWppxlzCg6u334wVwmrIWVapLhQ5ERSMiU49TSYWhRbeNVSUpsYBYGtIYaj53s3g0a9BDRZI52xwEJUeZwdxHsEBBNDgngC3VtfvnGWlUpzaWGviWjYNaM7NSEzGB1SQPAgxjE0iUPaJU3uqfzJl/mIHYpKAQsEaKUfBRJ+bwZo2OuhCgeTkEfn6RBVyfauD/wBRF2Fn2UA/EAEc4xjknaYrUE5ElkPca395+AjGVWBMiYpQuCEgdSm/kY6nVYIsTF5SbORzHAg8tojqsD7pLX7u3wKBHp8ok7R0Y1GXPJhF4nKpgBNJQrZCQFTWYXJNpdmtASl7ZLk+09lJClzZilZ1kmx90ZQ2iW3jpOL9m5M0LmTUvlSTa2gJu2vjAzH+zgp6OWpMxMuWkJE8lI0OTvCzvnQiw1tzeWqKXB0ZZTUkr2MlQSq/EVlC5qkISAopQyUssd33dbcXgxhfYyWmbMDZhLEtF798/wAVetvdUgeJjWYZVUlLI9uozEmcEHLNbOAhOVKEIToNSwf3oBVVVVzpajJT7CWSpSlqb2hzFyw0QALPqw2gfEbXlJwwyyS/cBdrcQQitCEpz+xl5UpFhnUDqRsyh/bAXE1qE6Wucp8hClABgA6WATtp6xLS0RCiC+YqdT63O5NzBXtfTZVymAZac63GuTLlB5O5blGjJX7Hqvwbhi33cuO3KMPPkTFrBX7y211A0Dja3yjQYnSS1IQBMRLSmWyQoTCSSD8CCHzZhcj3gdHMe0VKZq1KuSxPidPQesR4panykd5ClP8A/sMkdbHyjfF1SSF+xRxY5S+q/kztWmWMpQoqcOoFOXKpy6Rc5hpe2ukQNZ49KbtE01DISeJP5R1XVHiKLlqfb9yvCj1oUESjuvaOieSmY102PT/Pzi92eV/0hsZeU+D/AJRYxxLImSjujMOD/wCRDsEp2Eo8AfkkRxRVM7ZS6gHtEGqQbJ7wSTdg4ScxZyzlRsDDjIUkFaFAklwkO7EsXHVmiLtTefMAO6f+CIdU1PskpY97ut5hR9PnDXuBK1uGcDxYWBOuh57gxoZeN2N7iMdXUyR/GQDlPeUkEAv8QLHjfpEUzEB3SkNlyhVyXBFzfS7Wi0Z7EZ49L3N/T4oVGx9Y0OHVBI4xzXD6plDhYRv8EqUlLE9IdOyTVBeaotbWBv7sKu8Tf7ty6xemVaE7+UKRPz3GkMKRfsI1Tb1IIuCPpvDsgJBIyrG4dj47jWLceNGMV5lMkquA5Hy/yIqYnQBQJaCbXeGTz3S8BoKbXBia6jdC0cQR5hoC42Kib/ClBCEEd6YsZztZMvQnmqw4GNTWkExTKI55Q3O2G+7M3S4AlJzF5kw6zFl1eGyRyAEX51BmSU7EN4QVyw1YgpJF3kOcdqcF9jNE1Pur1HBQb0b5RYxOjC6VMwB1ZpbnklRS3RlmNdi1EJ0tSDuLHgRoYC4LKEynXKWNCUkRKUPN7nox8Rrwxb5i/wADN4DSpROnZU2BYC54aeRjOdrqQCpIGhyrI5k/orzjX0FJ7KaZZAPcH9yO644Oz+MAJNSZ9X30AMkoym+gVr5mJrYu1qk291Xz/NGD9k+ZX87ep/SJ62QfZpI2LecW1UuRUxHCYr0LD0ghTlKpUxCm2KeqbxeWTzI4YeETwyvlr9bIf2JHAeUKF+8R8CvOFEbn2K/CxHUe0NY8yUdSUN5/5i9Q4iDZ7p7nibn0EAcUnAqSfhBPgP1KYfQFlSueZZ8rHyEUvc8hrYixCcZ1UpAAYzBoLswSe8bkMk2drRDPqJgmImyyU5ytII1y2HqC0WcDkFZXO3JIT1UQD8z5xLJk5k06Rqyj55ReF1MssdhSlL0xf4VD5iAc2kUmV7XZbDxcG/gIJV+JS5Mr2b94uwDP3jqeFrwQw6dLqJKpbEAjKXGlgAeosYZMGSOrbqAKapJIL30PhGwwvEFBO8YREhSFqSfeSq9zzdurCNdgUoqDbRWLOWu5opdQVEAF36xq6KUUpA0+Z5mBeB0IBzEaadYOxZEZChQ1ZO0JD7+kEU9JgfiVRbWPcSqwm0AaipKoVspjg2yKYtzHoEQA3idEIdbVI8IhqhEhipXGaADKykg3Sp7jgC9j1idhju6KeJU+YAFSk94EFJYuk6cweEDlJ9nOce5M15Kg2ohaeRHQ/ofpFGqpcz87KHG1iOBBjNWdGLJXlfADxSVlqEL2UFA8Hb9B5QHxqhV7SXNlIdSVDNlbMQoge6LqN9gdYLYhNVMlzUWE2SXvoWDpVfYh/IwFl+0m06MxYt741JSCykkb2B8TEWj0Mdqm+m33fwZzFMPaetmIU6tbi1yfnA/D1suCdTUFUgD8aVZDuSCDAgy1J72U+sTuzr0VGmWs6vsD6woHe3PGFB0sTVE3dQCSdXDDzuf+MWp8zKuYBqlAQPEAfWHAPOY7TED1Y+pipiFeiTUkqv3wrKNTp5C8PF39e54ElS3+uDWU1OmTJAUQAEhzz183jGYr2gKZjSHuGScp0JOgtxaHnDq7EiFzD7GTsl9Q9rcWg8nBJNMklIulPemK/COXPlBdFUpS2WyMpJopi1fxQXOrZifHZPR43ODSBLSEpDD71jJYpjaJJAmzVSARmTLloCpxGylqUCEPwZ+caXs/jUmolpXLWL2ZRAW4G4G/SF82zZTGscW0nuT4rQ5pgWndgrrdj98BGo7O0DC9vvSK1PTgi4ca8H8xBmkmBCWLP6Ho8dOJpo4PExqW3BpJKQEhtGhzwEpq5Rsk2GpOgHGIanEjMWJMkuTqr5mLWc2kMTK5IUEpBUo7BrNx4QlT1BJUpISBs4JPLgPWPaKkTKSw13J1JgVj1WpKgkhkEOFfhJ3BOx667btm6Roq3QPrJ5USTvFN4gqsVlp/GknkoQDrMaWSyAw46xzuaXJ6WLFsaRMWEiMVRVM0rcrUepjZ0qiUgnVo0MikbNDSrHkQ0iHtDSIJBFOrzZTkbNs+h5REonw+UW5sVlRh09jI9sD7FSJ7OC8qYn4pagT6MfExWoJYlS0hN5anKS7s57rnmG6FxBftRSidKmSwp15MyZfdd0l8za3uOEAezChMpik3YlPgbjprEpf3HrY3fh0+zp+3QzPaGSEVBbQspuv+PWLsxftJaklg3EbC7xVx1R/aBn2yg9AfzF/GFU5kTCQkkKVx4gW+flETrmrjHvQBzHl9+EexL+0rj2DuE2uJ1LVMyXJ7y3sRsod7Xi49Y9qMKMmfLnzO+SQVHYMXFuhPlBquwkSVJVKTprxVlL3O+nkYJ1S0GWmwVmskHcHjyGvhDLZHjPE3yXPa3ATdw/IJO/jt/mMj247RpkgJSyprOhB0S3/emDgPwjc34RcrcURQUy1e+xZAJYrmK0Rf8I3OwDbRxbFK1U+apRUVqWXUr4ldNkjQDYCKwx6t2Q8RmcfKuQpgeAzcRXPWlbmWM6youtTm5A339I7P2D7JS6SVmSHUr8TkuPNo492bxn9ilznlqE5gqTOQ2aWtNilb2VKU4BB5W4dS/wBH+0qqmnVKml1yiwPFJuPzHhDZG/uOWCr3NyJLRMUAhiLQ5QhojJFNVg2tw1RH8OYUj4TdPnr5vEeGe2kFSZaO+p/4qmyhI3sdW2+cE5kNGhL32F7wy1CuOwZw2TKABM0Tl6FRUFeAD2HKCloyjghlAHrceRiJVFJOsqX/AGp+kPr9CbxSNROokLspIPIgH0MD5vZqlV71NIPWUj5tFfsxQoTMnTkJCQoIl2DA+zzKJtqXmEP/ACxoYKimI206MriXZWShClyklCkgqyhRyqa+XKokJfk0NCGjS101KJa1KskJJL8ALxmZk9A1WnzETkkmVhKUtjwwwmKk7GJI/H5fWKs/HpSbssvoyXeJ6l3OhYp9ggsRXUIik4vLXomYOqFfS0Tr1hrM01yCp+GpM9M9u8EFL33Lg+WYeMA8PohKXUJH/kzDotII9XHhGsmCMhXTyivKT7syWkeIJb8x4ws11O3w8pTUo30/Jme7W04zIW99COWoPo0MqGKyNiHa+un1gzjtMDLUDo4I8+MZ+sw5apzqski2Q+6zBi9y/KI1uzsU7hH0sEZU/wDiX6wotfso4+ioUAprZ1ysZiSWa7nZvyjLYjiQlJMxiFrByp+BFnVewJLeJSLtGkrxmcHR7+G3SOadvahZCim2ZWW3vZQCWfa2YkC7EOwYF6tpHBlnog2ZHGsVm1k4B+6O7LSLJSnfX1JufSDvZzDKMEZ5wM0Hdsp5Dz1jT/6bdggtPtZyXcaHbk0aCr/0vl53k9wKUDMNlKKQQfZpJ9xJ3a54taD4h6o6VaXoeTHm5c+pnsW7HomJE0oVLDADdJcgX3AZ2h+DyEYdKXNSoJLOl7ZiLgcSDp0eNX/qXh9dUSU09KlIlls6sxBZOgDC0Y/B/wDTyeQf2ueAiwLMTY2aasOhxY5WJFrxwzx0lGU3SfFW3XzLRk2jqHZzF01dNLnp0WPIjUdQYIxihMmKlJo8OGSUkZVVBskAAOEaFSj8Q3feNThNH7GUiXmKsobMbknck8Y9GDdKxNLLaxEBEWgmGqQIqmFOijU1CZYdUVKaeuesISClyw6cTvFysoszEaiLvZqnAmqfUJt4lvp5wN26L6oxg5dTQ0dOJaEoToB9k8zrE8ePHsWR5rdnhED6rA6aYGVJQ3JOU+aWIi7MnBOsPBeM1fJk2uDmM7s1kmLAVlQFqy6Zmct32zG1rmLVNhSAbBzxMaLH6SYFGYmXnSdcvvC3w/i8L8oF0FRnDtZrRz6Ip8HpQzScNmORICRYRHMEXFiKswQWiVtu2V5qQQxFoB41h6ZhQouCktmFlDNYMf6ssHFkNeKdUkFJDOCCNeO8Zq0XxScXaM5jyT7KY2uUwCw+sM2SVqYKci1hy+caiqWVSyFF3SQxu3FuF+HGMxgUvJKyqIc98NrlI38jEZLc78f+N3ymBck3gn1+kKCX7bK+L0MKI6Dq1y/1NnQ16ZrpJyzB7yTY9RxHSGL7OomzRMmMQmyU/hSHcsNySA55CG1dGpRJmJSvmhs3mz/OH01SlGpnNzIUPN4qebr1qmaujmplpADACKFd25pZSspJUrQBGVRc7MC7+G8D/wB5pWCEhSjyH6w6jokp0loRd7AFT8Srjpxhla4ZGXh4yYbp8aM1JKZa0asVgJv/AEu/mIqmiC7zSZh/m93+3T5x57UJDkwHrsTUs+zl2ux5Pa/E8tBzgtrqZY1DgOiuQFZEd9XBOg6nQRclImm5UhPIJKvUkP5CB2Fy0y0sNbudzeCaJsZSJzgyZEg/iUVcrAeQ18TEpENlmHmKogxrRBVyFKDoWULGhBI11BbVJ/IHaLEDsXxAywEIvNXZCfmeQ5wLoCTk6CmBVIByrUSt2P3vGhBjk2C4mUKLqcuX5l7+rx0HBsVCwxi0XaITjTDMKFChhDwiAE+hyrUwsS/91z6v5RoIj9kOEK1Y0ZOJmpkqKk1MairpQQ4jP1UtjCyReE7BNdSiYhUtXuqBBbnA+VS+zlol6hIy33ADQUqJuVQGUsd+fAwwyXU3LwhaOlTcY0+OTJzpuWWsvcZrHi9vNxAaTTqlyUmYQGBDuxykuBG1qcF5OCXaMv2koysZVEhIuzX5RNpo64eIi9l1Zk/26VxT/b+sKH/uYfYjyJbnb8WJt6fERmPtHV7wBez/AISbEjY7dRBGmnyVEOkJVs7EHod4rVHZ9CSSiaBrqLQNmUqU2XPlpHBIJP8Aa7RnafJ5kJUuDWoTw+TR4moQDclh7xDEDxJAflGckJSQBK9pMO5mKIlh7hkg3PIjz1g1SYYSM0xTt4JHQbQdXYd5G12BtVPXOUyHb4tPBI2HPUxYkU4lMGdWw57eA+kXaiuQgZZYHWK9MlWYlQ72w3HNWyejE8oHLBdchellMBBKmEBZcgEuolXIOB83P3aCFMpKfdSB0AitpE8ik0E3hRCic8TvDWmcjVCjHmkqJ0xcxQKAo5RsRLBsH2fUgcY2MNWl9YEop8j48uh3RhsRw32QEwFgCARsXLAtF/A8VYi8We1shZkrKQ7MW5JLn0+UY+iqFcAHgxdByed2ddo8aSzH5xZGLodo5rSLUWcmNTQUiiBsOcVUjllCjTDEExOicCHgTIpW0BPWwgjLkqA28IcmTzjYxnazWDkxyGOsBq6l72bdmhZFMfILUHiejlWHGIWXsm/F2SA7AknflGgwqjKUd4XhUWm6VFVchxpGfx7CM6dL7Rr1s7RTqEPqIScHISORx4OWfuw/CYUdE/Z0/CIUDQ/Qr9okc8ldk1lRzKPibepi5LwimkllTEPwfOr+0fQwKpcNzKcjeCaa6TJsEhSuWg6nj0jl8l2zp89c/gGPaypaQQNrZhfwQPzaKapk2epkgts/20LD+/8AxFJABOpcv0B1+UVcQxwJ7kvTfn1O/QW6xXlCLnuwxIoxL07y/isw/pez8zEkuRbUDpc9ST9Iznt1qGeavIjYl3P9CBc/KPBWksJSLfFM7yuoRoPWBqS2KJM0PtS7JzKPmPSw8xFlFY2oAPArD+jxn1zAgPUTW3yqLqP/AKxp5RDN7TSEhpcpS/BKR+cM3Qr32NpTVKVFtD4X6RbEc7lYzNUxlUwHBlK+QS3i0aHD8fmt/Gp1j+ZIJB6gs0GMkyM4NGkeETA+Xi8lX/cA/qdPziyiqQfdOb+m/qLQxKiUpjH4tg6ZC8z5ZRNu6VZT8HTh5bB9iPKGT5CVpKVAFJDEGCkBNp7GUw6vlg/w0Od1L18ALCN3gaQoOb2jnFTRmROKHLap5g6eO0avBsUyN+cUiDItrNqRCzCAszGHGw6RRGJreztzh7I0zT2MQ1FKFi5I6N9Iiw6pCw8XYICmMNl5cmXu8PF3fi8W2j2PDCqKQW2yrUJijOghOEUJ4jDFNoUKFAMchp6mfPJSmwdu7YeJ/WDFLhqJN5hzEbH3R1+/CB9R2jSO7IliWnifePl7sTYbRqmHPNJYXCTbxPAR5rSvueonsEquoUpJy78NxwHKKtNhRR31gKVsg6A8VcTyg7ISkB3Hh92669IHYxiaZQcs5slI328Bziq9RLKNdLSj+JPmXOwDqPIQMm40tXdkp9mOOqz1V+Hw8zESaZU0+1qJmRPRz0SDYfdjE6cWlSy0iQl/jmHMrqBok9BC7ch1XsPw/CCshSywN8ynL9ANep9Y1VBQyQ2XITxIBPXSMtJxabmdSktvY/kIN0OKJmFihKuhTm8ApifBzDwlHgZ2jSIlxKlLaGIaQjKGJbZ3fpe/nFtKBFaTEcu56iad7xIgkw1IEPKo2ki/QljwnnEKpsUK3FUS7KJKvgSHV5bDrFEJp7lDtQrvSyFhJZb3ILMDrpqCOsUsPUokDV9QbxBUomzl51gB7AP7qQ7Dmd+pMH8Jp8hDtfjaCCWyDNBhqlDeCSMI4mCFIBlDN4RNFKOa2DpND7Munxi9LmAw+IkyQC7mCAlhhXtr8ofCjGK048oHzZgPEdQ0Ep0UZwhBylChzQoxji9JRpkd+aXXsnVv156RZOJLVbRLu3FuJ3gKhC1k666n53gvISiSAqaoPsNT4J36x5k0empJBKTVKSm1ydH08fpA+ull85GdZO+oHTRIHDWK07FDMOWWCkcd/PaNRgmGhSGmaa84XU+EZU3bMymhmTC6hm6kt6QXpMKcJSUHPmdSk5XyswSAU8XLl40k9UmSPeH5noN4Eze0EsWAPyHiQ5PlFov1G0J9CNWDm3dGne7oN9yCMvk5hqsCCv5D5j9IX/yRHwjxzfMIMW6fHZarN/ap/wDavKT4RTyyG0xiW8OnFCvZqU6ue42vuecHETLRnqlMpaCrMAkXOYlBT4m6elxFeR2kl5VBK0rULAKPs3OzqIYjmIpBEp0an2kDsSx6TJspbq+FPeV47DxaMXiWL1c0lOZKEcJZ16rdz4NFOjpDDEXkXQOV2Oz5xZB9kj+W6yP6tvBusPw7DVKsFFteDl7nWPMMoy4LEjo8bTDaKwLffSGSYjyoAowwpDFSv7j9Y0uASpUvuzEFagpgbKAezas7g6R5VYedWMVaZDKAy3eGSolKWrg2yJgItp0MOBiKkDIDholihA9hRAZxBYpPUB/MC8OTNfRJ8bfO8YxLChQoxiKbFCeIITIoT4UZFNoUOhQAnClYznUUy0CWX1JzKJf4lWfweFKwiYVOtKnOpO/iYrYhhykLKVpKS51HPY7+ENKFjVam4OT5CPPkmzuikaGlRKk3W3SJJvaUr7slDfzKHyT+Ziph1DTLDKnFJOoygepLQfpMNp5Y7pR1UXP0ETWJnXCKK9PTEp7zqJ1J3fZzDFYKFcvX6CCiqmUNZgJ4C58hEiVqVolhz18h+bQY4lEvaYK/cCN1f7R9YH4lTiQtKe6rMHuCCA7C4tsd9o1cuRudfvQRkO09T/8AZVoyUpTfpmPqoxVRTXBz5p6aoISa0GXkUnuniXG+itj6RnK+R7NZ4apOxH5dNodLrACFJLHnoRwfh1eDcqnTPlMm5DlA5/iRycX6iDFNOjnlPVuBaVLkW8Y2OD4eGF/T84GYNhv4mIHBt43OEUYLN8o6II58kqRcwrDE27vlGlkUqU7Q6nkhKQBq0PSviCPvjF0jlbsau9sp9Iik02UuEgczct+UWQY9ggGIltqXPOHwoUYwoUKFGMKFChRjDJkUJ8X1xSnwoyKbR5D48gBOWy8WQsqQopUyiClfdIIPBTEHpD5mF0y9lo6XHrAOul+1qVSp+RlOBMJCW4KzkhmOqX5cIDyJ0ykmtazEpLlK0vmBBBCspIFwRw4iOW0zsTf1saadg8lB7s1Z2bKl/n+UMlYKtR/EE8VJY+URInTKhGaTolRWqR7wSss60AvmBAHMaQbw2rlzAy0hCvHL5g93ofWBKF8FseTuifD8PTL+3PmIJpUPv6QwUyRt/ut8olSkDgIVQaOjWmPQI5ziihMmzCR+NXzYR0KZOSASVADmRHMhImC5bq7/ACeKaXRyZpq0SpQG08IK4RLIBbl6QPkEEsbdPt4N0s+WBYjm9vnCsWDQSk1Fr67lteo3PMRoMGrWs+kZCqnp1BGnERLhlaW97yi8JdyM4rodYpcUQRc3iOtxdIFjGElVxbfyiGZUqPxRXUQ0UacYo6tSDxjQYbULV71xx+9Y59RKU+7dHjeYFMBS0FCsKwoUKCAUKFCjGFChQoxhq4pT4uqinPhWMim0KHNCgBOTdsaMSZyk65i/i+vI9IpUNOifKyTASAe6bZkE/CrccjblHsKPPls2d+PeCPEYeaQg58wN0kBjbiOPjFmZ2kuAqUlXEmxPiNIUKLRdGZcw+qlTSwTMln+WYSPWLU2muAFEvo+X8kwoUNbG0RcbJ6rDwmStRurKQ54s1uDPACRRvd4UKHo5cuz2LMjDwS/mDFybhacz+TQoUPpRNNl6RhaRr98PWCMmkZIsC2lhuX1a+u8KFGpBtlWbLJO0EKPD34QoUFISTCsjCwG0gvQEA5SkOzgi2nEeMKFD1RO7Ls5Kj7pYjiHB6xFR1XtMwZig5Vbh+R3HgIUKCEswoUKMAUKFCjGGqipPhQoVjIqwoUKAGz//2Q==" alt="Image result for Legend of Basara"></td></tr></tbody></table></b></b></b></b></td></tr></tbody></table></b></b><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><b></b></span></p><ul class="Dic" id="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" id="My_Anime_list_Zaban" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><font size="2">ژانر :ماجراجویانه ، درام ، عاشقانه ، دخترانه</font></b></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><font size="2"><br></font></b></div></li></ul></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><font size="2">امتیاز:7.50 از 10</font></b></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><font size="2"><br></font></b></div></li></ul></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><font size="2">زیرنویس:دارد</font></b></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><font size="2"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b><br></b></div></li></ul></div></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><b>لینک های دانلود با کیفیت 720:</b></div></li></font><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><ul class="Dic" style="text-align: start; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; list-style-type: none; width: 469.313px; display: inline !important;"><div class="DIC_Body" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 8px 12px; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-weight: bold;"><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><tr style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s;"><td class="ghesmat" valign="top" style="font-size: 11px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 141px;"><div><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232565" data-pk="9232565" href="http://uploadboy.me/2ye7ubhwc8dx/Legend.of.Basara.01._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.01._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232566" data-pk="9232566" href="http://uploadboy.me/3ggcvo4pn3ce/Legend.of.Basara.02._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.02._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232567" data-pk="9232567" href="http://uploadboy.me/ghofq16tqon4/Legend.of.Basara.03._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.03._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232568" data-pk="9232568" href="http://uploadboy.me/m2iduzuky5h5/Legend.of.Basara.04._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.04._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232589" data-pk="9232589" href="http://uploadboy.me/bdzsl3poom5h/Legend.of.Basara.05._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.05._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232590" data-pk="9232590" href="http://uploadboy.me/8nut3tf1g5lo/Legend.of.Basara.06._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.06._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232592" data-pk="9232592" href="http://uploadboy.me/qp6hyzkg3f7w/Legend.of.Basara.07._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.07._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232595" data-pk="9232595" href="http://uploadboy.me/oxymda9bqjhr/Legend.of.Basara.08._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.08._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232597" data-pk="9232597" href="http://uploadboy.me/9ov9g26u6kpw/Legend.of.Basara.09._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.09._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232600" data-pk="9232600" href="http://uploadboy.me/0gon7y2cmk7e/Legend.of.Basara.10._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.10._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232603" data-pk="9232603" href="http://uploadboy.me/8tbl1abdev8m/Legend.of.Basara.11._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.11._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232606" data-pk="9232606" href="http://uploadboy.me/50b5zz78dy1r/Legend.of.Basara.12._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 100, 150); outline: none; outline-offset: -2px; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><b>Legend.of.Basara.12._5B720</b></a></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="color: rgb(99, 110, 123); font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9232608" data-pk="9232608" href="http://uploadboy.me/d6bp4obspx25/Legend.of.Basara.13._5B720_5D.takanime.pw.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend.of.Basara.13._5B720</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b>زیرنویس فارسی کامل انیمه:</b></div><div><b><br></b></div><div><b><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9032104" data-pk="9032104" href="http://uploadboy.me/k8p7h4kbp870/[takanime.pw]%20Legend%20Of%20Basara%20sub%201-13.rar.html" tabindex="-1" style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; font-family: Raleway, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Legend Of Basara sub 1-13.rar</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div></div><div></div><div><b><b><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl; display: inline !important;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><tr style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><td class="ghesmat" valign="top" style="font-size: 11px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 141px; display: inline !important;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXU77OFIQorx3ex2mNG62IGFOwwAGfeb8fStIeHF3NY20_EV81" alt="Related image" style="font-size: medium;"></td></tr></tbody></table><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmmtPK15kytcU0U34oRM6wPexqzQff1U7qkaaWKmHKcNJZnS89" alt="Image result for دانلود انیمه Legend of Basara" style="font-weight: 400;"><b><b><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl; display: inline !important;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"></tbody></table></b></b></b></b></div><div><b><b><b><b><br><table class="download_link" border="1" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px rgba(128, 128, 128, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 4px; transition: all 0.5s; direction: rtl; display: inline !important;"><tbody style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><tr style="box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s; display: inline !important;"><td class="ghesmat" valign="top" style="font-size: 11px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 141px; display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXGBgbGBgYGR0dIBsbHx4YHR0aHhgbHSggHRolGxgYITIhJSorLi4uGx8zODMsNyguLisBCgoKDg0OGxAQGzAmHyUvLS8rLzItKzAyNS8rLS0vLTUtLS0tMjAtLy0tLS0tLS0tLTIvNS0tLS01LS0tLS0tLf/AABEIALsBDgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIBAAj/xABBEAACAQIEAwYDBQcDAwQDAAABAhEDIQAEEjEFQVEGEyJhcYEykaFCUrHB8AcUI2Jy0eEzgpJDovEVFmPiU7LS/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQBAgUABv/EADIRAAIBAwIEBQIGAgMBAAAAAAECAAMRIRIxBEFR8BMiYXGBobEFMpHB0eEjQlJy8RT/2gAMAwEAAhEDEQA/AF/9o/FtRp5ZTZYZ/wCoiw9hJ/3YTqdPFnJo9apJlndrnmScaNU7AqmXFR5BKyNvw3wiBN1qypYRGyvC5RXJgtq0i2y7nedwQLcjfDRwXjD0qfd01Go7NHW3Pngrx7sk9GlQMa1VXUkSYOonytJ38sC6OQcsEUElyIHUzAt6yMCJIMIHFVc7Slmco+hnZ7sY0kksQNyegER5+2BFfKGDbDt2m4U1CoEMWVRbqAJ+s4DrltULYSQLwBcgXJsB54Gzco3w+V1copplmYybnB3gfZWvX1MlPUq/ETYXnnt+flhqyNLIZcEZhDVqBjAV/AQOZNObE8iZ8hMY+4tx7OZhNGWputAbCnT0zc38JMDlY8rnF/8AsfgSGrs3lprYf8mwPjrJ+A9kopuz1goMWAgEiYgwCTc3Awidq8l3VYhWkG+/44IZzjVWhKNUZqv2pYsE/lmTLdeQsL3irwFhWrNXzHip0V1sp+0ZConoXInyDYnHIStKlURizG9/r0lbIJ3C6/8AqMkg+EhUYb8yrkc7QDgc1Q66c7swc+g+EfIYI8VbX3jkyxN9gJY3EDaxwMia7fyiB7QPzxRG1XMdqp4QCnckfv8Aa1vmd6Tjhj0F8Hez/BmzLQhUKvxszBQL7AtuYv4Z9uZXtJ2doZcIEro7sTKrBhdy0yCfl/i+k2vFqvFqH0DeJADE9Yv6YM8M4a9UqiKWdtlAm8nb2uemHDgvYkVgClhvrYbDr9NuuDwoU6E0MqukGzv9up5TuE/lHvOJIPOLjiPEOlIJ4T2NpKR+81C7D/pUrhf6qmw9Fn1wzaqOXUtTpIgVSbCSfVjc46yOUFP4jc8h+An8cCe11eaZp0/9ViNIBjSAQSzNyACm59BicIt9os9ne17/AGivxTizOxZmJJxQGfGBfF2pqQKdbvN9RAIHKI+uLHBeBZnMgmjTLDmdh/y2GBIusXjRqrTXoJonZPic0ylCO8I8RMCP9zbYTu2mW0u9SrmaZqSPAp1k9ZIMiBziOU454pwR8nTBdoeQdIO+4mQfX0vhZqUXqsWYkk+f9+WGOVjEkXU+pTIXqahJN/0IxayfDqlZhTpqzuRYASf/AAOvLDBk+y60UWrnXFFCPAgE1qn9FLeD95oG2+Pc9xWU7qiv7tQYwVBmpV6d5VG/9A8IxDOEGY3RoNXNk268pQTh+UyhmuRmawv3NM/w1P8A8lUfF/Stv5jtivnuPNmGBrN4QAERRFOmJ2VAI+nzxIuXpmFABWJt+Pmf84b+yHYsZmn3z1Fp0tTKiqPE2kwxn7ImRMHbAA5qGwE0no0uEXxHYe9r9/ESK9dAbQWtPp6kX9ME6HZCs1Ja9UCmpBZVeoFLD4pCG8xytywy9ouDcMy5HeCpUa8hHJZRsDyAMkTI2mJjCll9ZINR2MDSAzEx5CSYHlblipApj195dKz8WbqLL6ruPTMc+wnD6ZVtfwoCbDYbc8cdsu0NRytKkQqDoTEDym29owsU8y6ltPMwAdj4QfxBxXqUa77vp62HyH9ziVqHTYYkNwS+LrcFug6fqbSvn6TNEjUJ5crg7b8oOKeWQ2fa8GRaBN5Inpi7maJKgCyoQbnpznkRznEFOq5sLqNmNp9zM/WfLEAnTaOkA1A2e/rYd8pBTcFmLE2JgSQOceRJAGPszlmMkG5Im8cjz35gY6FEAyWPMwLC/r+t8RvTp80B9ST+OLDe4lSPJpa1/f8AgGaDwvNZThuV0KorZioPG+nnzUFxIRYiYuZtYxSHGK9csXYqpkxsAOSgG8frzwucGptUao7TUYU2aWJJtAkk9L74v0K8bXA3MH9DE1KpvMSjwABzk8zNc7K54Vcvqb4abgOL7aQNV535jbn1x1neGUqWcy9ZY0a9LAcmIOn6kfTFH9nlIjK1XKyKxVUB5m4n0kn/AInBXiSCkEAOokqAeQ06ZbzIJHviWJAD26GZdQBKzIpxkd+0Qe11VzmH1nUZ3HMcvkPxwHUA7hzOyrAJPqQYvHIz5YaTw1quYKOCTJAtuOUeURhm4JwylQBJUFpYmYkFSAo8hcm29sUVLjUZpni0pUwgGfTEqcO7Jpl6UOiu+kFyQCZOyqT8I5SOnyRamdqZrMimT4RAVBYAdNP0xr7I9QnUsyFtNgBMavOSTGAqcDy9GX0qmufhmSPckqPJYnpgmjOBiZ9PiyNRfLHaZT2t7OCmNScumKC0zSylJDAFdjWm8hVlEBtEStRonmMPfbl6JJpU9kp6YEklrmLc7/PGbZvMuXpiNAp6VAnTBB3LPYeKbmw9sEKXxCU/xDQATkgziqsIQSJZgfqPffA1yRVqEEQSwNwbEnod7YKZnPSWXXzMhdOkkbeLdltzJm+KWgSNMAneSANRPIk2338ptiKdMrGK/wCI0q1rYtGL9neXpV8ymWzBbuiXZUBcB3CTpJBgCFmRBNhOHHJfs1prmmNR2NAXRQTqM7KzHYC4tcxywK7BcIzNFMvmVCNTeupqLu6U5CagsWF2Ymdgp641qpTmDzGLGKVKx1Gxi5W05bLClTB+KHYnfePbA3hdJmqarwgliBsL4Yc7RBJBAIN4OOOEVqeurQWPBBYeTi09RuPbAg12zCq4pUiFGTM97edpayVTlqMrsCV+JiwkAEXG42vgfw3gYzFFVqZjQEqg5hiskMw+DVNyoVrmbnygtPGOzWsocuqLVGsmpUZpJMKGtPiEyLQLYTuFcIqA1AcoKpR/FVqu60ljmxLIp+8NRkg7Yp+ZvaRq8uMRo4jxLguXUJQy9Oq6R8VMuX89bLpIP3tRA5A7YE1u3XEXXSgSin2VpoogdPFPLmI9sFOz/B6VYg1atElS0LQEqoJnSDZYmdid8FuKdxRUikoD8mMMR6SIHsJ88G12W5xArT1PpsWPrEo8Mq1P42aq6EP/AFKxN/JFgs5/lRT7Y9PHaNA6MmhDWnMVU1NvvTo3Wn/U2pvIYhry1RmYlnm7s2o+Q1G/nE2nEVKmlQqrAElovzIN4J+eFjxObKJvUvwxQuqob+mw/k94kOaqMXBlnepJd2OpiLeIsT/jFfPVVWAz+d/XeRtacNb9kyiEvVp0ktdzfSSfCoF2O+3XFUZjKZdgaFLv3+/XWEBH3KIIPUy5O0xigQg3f+40K6spWiLnpyH2H1v6Qh2B7MjMaq2YV0y6xpnwmseQA+LSBGwvIg74+7YZ7xjLoipSVVKUqYiJAJ1DkwJNjzJO5OIOKcXzNUK9Suvi2p0zDBdpIXZbbFue2LfZDL0TULVSItJJE+QA35HbBLqf8ai3rEylZL8TVYG2yjYe3rFg0i0gqVsRcbzH03x5X4e1OncMAV0yQRJ2DA+U39saZn+PLTGjL012jUQDf73nA2/PC/VyFTMaTU1PBtruB5dB7Yr4QBspvLpxzspNQAfOf05frFnhuVLQGk6efObjfmCD/fB/K8EsWb3sL/oYYcrwRKay1owH49xOf4aWGGFo2yYlU41qhCp+sUeM93qMeMjr8I9BzPngTWcnBLiOUuCJMi89ZO19oxy3DWPj0qoIDACYgkgQJJiQfliNAE0Kda65MGmkYn8vriB6R0FuWoD6E7e2+D2SyBqPoDBbEmTyE7f2wO4zkdDlVEkcxNx1/wAQPzxIWVesAdN8xr7EcKzDZlP4baBeoR8IVlJ0E7atLC3pjROEdl8tlEZ2pLVfWxlhOlASFgGwMAH3PLEPZ4VqFCijLpYIpYGNyAIYjnbHPEuIO61sutgpNx9oFkt+I98CaqlIE280wa1apVawNhzt6QjxzOnXSZDFNYZRt0Bt6Nb1xTbM03zcMP4I1LJ28QPyExfAHOV6lUAMYiAPbmfbliVUqMmoLZSaZi82DQRzEEXxnNxbVGJAvm9u+U5aAUWPtDnDw3eFJJiYnf588Xv32moaRDTb1An8QMLeVytcAmnTYEWvbcAxc9DOLNfg9cqXJUkCdE3MA2mIn9ThunUqCn5UN/X+4NkUvk4hXNdpKa0WctpWGlukxpHrAAwj8QzT5vMUqfeVKVNVAJX4max0ryVVhZa94scB6y1c2Ey6qwY1KRfqNTPAPLZVg+Q9cM/EOFpSIqKxcgggKsmN1VSzAKWGty5PhWDzs1RV2UM+8WqFQbLtE3i1CshqdwWpZelAao7lWqk7QQJYGLKtoBN+RDM9kW7hGp0Gq13UEqo8FOdtR5mLxtBBJFpkr1xmMyrOfChJuSdVZoJGkb/YFj8CrPUXMjlBXrCmxpVCpJIkt4/5zZC39MwAFECwYtAk4itU7NoAVDs1QTqanT8F7Eay4LL/ALY6TOLfBuxj1vCpJi8xv5fQfLGn5tKeXpAVX1KL6dlnyUWA9sJuX7TNRqO9EALcC+/kBz9sXtbeC1E7Q32Ir1KIqZeqyl0ayxfTbxT9ozbyAHUYdEcHY4wXiHHatSutcELUF1jkZ5/gR54JZP8AadmKbEV6VNx/IShHz1Thck3NprJw5NJX6zWc78XtgVRVUrVXWBUYJqP8oBC+0hvfFvL1xUVXUyGAYHqDcYQ+3+aq08x/ClS9EKziZC63MKNtX80EgTEE4XuLkk2h0pM5FNcky32i7XpRbu6IFSqAVgmFU2u5F5t8Av1I2wnZ7iFSr48y5eLqDARfJaY8K/j1OBtJo8KrbkvPzknFleG97Ld3IFtUgX5KL3PlvgbE7bCb9Hg6dJdQsW6nb4l7h/aHSFTdgPsg7+u/5Y7zvEncqpMGCTBPvJnaJGKPDXQsYUaiDuRv11TczyO+CNTjFTu0pB2VL2WIMbk2v4uvlihABhCnNQCf0/nMrZPMsj2AK7EsJFwYixW0H5eWLD0yiCqrwNUC4PiaN13Prg32E7P067M7oSiFR4bayZIQXsTPi5AKNpto2R7KU6YhMtl0SBAKhzYncsCefXBqfDl8iIcV+K06DeGVuef8TJOKcfZ0GtrDafy+oxU4fkK9f/RpO0RBI0gbRLNCgweZ64e+0/ZZ6FUZnKoiBKblkaCqEAnUARN5sRcHCXU4nXqhWzNZ6qArrBcbE/ZWQCQJFhyxBQKbNe8Pw/EeIoNEALbPUG+1v7lfOZVqTFCQGHQhx7FTB6b/AFxXyDnVYkbASbg7XgG8fq+D/Eu0NOsDSy1GklICDoSHYSsSbmJF7k+e4wIfLujDwBTvcdSfsDy5nEabEgQhrCog1Cx6X7t7X+ZpHZHhIqwTfB/iRpUBynCLwbtK9BABG29p+Q2xR4jxtqraifnf5zhtHVVsN5g1OGq1ahLHEM5zjoYkbjkBhdzI1NOqJPQ/2x0lVmE8hzAEelhiZGEXPlB/LE67xlKASQpldXhsZ6i/tgjU7MkBQoLO1lUc8FuFUEMDLp3jwC9WoIp07chzPr0sMX+IceSj/DQ99mHsFWAzkydIH2Fttufpi4UWzAPXfVZIv1eB90RlqbA1Whq1ToPs01P3Zkk8yByGBvH+A5DLMDnMzWd25UQsD/cyvPyGK1fM8SyzVc2+XAtLd5AgEgAqmqbSB5YQONcdq5ioXqNJ5eWLWxtBl2DXL45kW3n6HapU1VABqA0yOcTNvOGj3xSbT32aMwulmU9TYqR5QWn9RIRpIeo5UwLoQZgRsR08v8cUcs1Sm7IhKhjLhjJ3klIjqDBg8wcZlUBmtzF+/rFFJAvykA4S9QqUjxIpLMYAY3gbnadhhn4dlFSkqghgDdurc/10AwGzEhVamT/DVVCbalAg25nmD7DfEXAs/ToNUpd5/CrOatKb3YeJZ6g+nzwXh6NOmSRvJd2aHK9ZY1DcGImJNwAfmfriCvnW7ssFsN22ETcgdIxUq1gxePtMpE7CFZb+uoe2KWZ4mymA+oCwO0nYkD7u4xZ+IVdzIRLxXzfaR8ouYhVNSmaNJW0/ZXX3bk8yaVRlDf8AxgYr1+161kUTBYNLNsCWF25EBVT10FdmxHxolqirOmmzKrheSEy0HkNz5EcpMkh2HpHMNSKmBSV1AtfxK0eYIQ++DCqCmobQHhnVaLdbjWSUju1zDuq6VeVHqwvqlmkm8yZmcUcjxh++HcAiYjvCqgD5wB5DDfk+wiLKP3wMmNJ8E8mCkSD1A/titlOx1RWKtUNNp2YLpqRswlTDRuNx5iDjvFWcaLQnmMguYVabVu8qiHcqfAkcgpGqofKADY2GBWfz5o0sw9JU0Ad2Zux1HTcclDbhfiaJOkAGLtTmc3lQtJAlNXBJamq+K8HU0STO8ACLczhXy/C85WotWp02anq0ORBBJAvpJJM6hcCxINsE1A5gdBBtaBc5I0sN73AMAk2uf1fFp8r3pQKQNS6m1AgIAdy8XUAe3ScaZ/7aFDhtWkSupgGdmYKAQymSfsgD/HIYSiaar3dESojUxsXIuCwPwoPspvsWvELmsLapv8Dw71U8IfMe8uiCjRpA1KirTYFVBGn+GrIWWfMbkxJ6Yj4jk6XdoDSQFaSKq1AyqahjUpa0k3IM2kemHXhXDkpZFUVtYNMeP7wI39JYx5AYmz3AaVU93UQMvcifVdMGRcHzxJ4QlTnJA+n885lpXCVgeQO/O0yWlxCjl6hf91RcwrFdDAtT6rUg/a3H9rYH8V4rmK7zUMgbBR4fOFEBZ2n64I/tAy9OnnGg37tS0kfEAQNyNI0qm2FmtnfCJbSlrxdo+6vTzOFtLL5Z6vh3ptTFUixtv/7sJZqKp+OAwiBHi9ova3rjx3MfAD5sQATe8bkTe+BKZ99Q7qmI5zcmPvGbD9ThryVB6qBsogq17gozLqo8/AhYd5cyGAYdQJwQUDBVvxJVF1F+p5fUfsJpv7P+JJUy9NWKLXVAGXmwTwhvhBK6YHOOt8O60wYMyI2NwTa978vrj88cO7O8XWoayUK6VJJ1kimb7+JmG/ywdr1uKxpauazML0qeapD2Ko/eO38qAT1w6rlBYiebrUVclwwt0jl+0bjVBKZypbU9WxVblUsTYERO0c74zOtwdVYQgUN8OrShMmwhrz/jEf7tWqMwJZVFMWQGmVaDdx8UCN6rAG98SPw0UVpsrUGelfx1Am8EOVMSTIb4um+FajhmuT8R3har0lCUx8k9/eGeD0VpGGKhiPCtydp2RTjnOZOTqdigJUeJCtjMkBoNrTbmMA85xHN02ArM6FvOA3utmj1PLBvgHB2ribn64qoLCwjD61PiM4+Bf7yY8NyzaQldVI8pLG/Ux9MVcrk0XvCFd2GnuyyqFu0airtdbHkw6xgunYPMs1lCr96odI+XxfTBfJ9icsgH7zmGrFRASnZQOmreJnYjE0OHqKfObj1sPtBHilH+xPpbv7xMpcQrVIpLrqfygTc9ABMD5Wnphj4b2ZcANXkTtTU3I/mbYL5CTbkcWOJ9sMtkz3GRyitU2OgSZ6FoLM3zxHlqnG8x4kytOkD9qtIPyLav+3DK01G0o1ZiMgKPU5MsdoqbplKsNo0r4ETwqCSLdSx6m5xmLZ2vkGNRNK1SpAYwxTVF1vAeJF9gSIvjXKHY7OVIOaq02jZVJ0j2Ci/mZxQ492FJU/wtY/lv9N8F0Rf/AOpfy4tMP4nx+vVQJUqSovGlR8yqgtsN5uAeQwDZ5wc7RcNFKq1MSuk3BBn5H3wKakIti62gait/qMT9RMW7kip4VjwqYLH2iw8zivwXJvRQsGJSqoIIvBs2wOwB0nnvG14aFcsHDidYuelmA9hIOPuGPWoL1BDeA7BYufKYH6OMh6g8Tbl3+snQbSfMtUDLGhr/AAmFv/WCJ8pPtgXnQ6d2y6A1QuzSJ0wQAQxJubk7zy82Fi5IFVRp5EEE+9v1bAvjtEApDfC1o8zM+xOKVFZUZge+/WShBIEFPmGYwzGpyFzE9ABvhp4X2boUqYqZkAtAlWPhXygWJ/XLFPs5kUbMmoWkUxsNixsLcyLmeuLXGaD5hz3sJRA8KkyzeZQbe5GC8Dw4K+LUz0vK16hJ0J8zntJwahUy6lSi+EhCBuZ5W823FiRi4y0aoSt3qqVnTUDLF4lSdiDAkeQ6YqV6xAApQkABWIBIA5ACAoi0L9cCuH5AGu/eaDrVmcaBNWx+PrBA3n2vh6oRyEhaDBSSYWftRlw2hH799itAF433I8Ki27EDEVTNZh2B7qko6NUOr/tQifK/rjvh/ARqBpVDRAnwKqlSTzKkb77YtPwpKRnU7ttqY/kIH0wu2pk1WxJWwa3OVM/w+nWQpUUGVZesahBg/ngbS4YmWopTQeEEydpJgE+sW9BgxUJNlI8zvHt88VO+D6iRZC0HlAt89QYemANtaGXe9pnPbziLVKvcydFNVJUblyAS3npUrA6k4V6Kajcxv1g2vaIjmPITMYaaHDqVUtnczmAiMSUorHeuCZvY6F06QLGY5C+BGbzNOuz/ALvR7mkEl2Lk2EwzNvsYjzEXOJKECeh4d0ChF5bnlcb59+m3O032plQq06KzACIJ6D/6g4kzCkOW5ER+vpjvKHWUboin3I/tPzx1xCpA8zjWIni75n5+/acppZyo1QqxcK1NRzHwy/oVNv0EujTao0knzP5D+2GL9oiu/Fa6mS2qmoH+xIA8r4P8B7LAUz3soQJAYQT5wcKEaTjeborXpqahwAIpIgAgCB+rnqcQ5gEHWL/eHl19Ri5mlILbWLR6DY44yjGASLxgeRmaQKsoC4xcTqqGKBmLMvUyY/tiFkjaJ3B2Pt5/2w0ZfjiU6DI1PVIIFucEwZ5ADfFbs9kzVr0ggki6oPFDbLII+EEyTeI54i3SBp8U41+ILAQh2m4kzVx3WZNNm0K5p0dTNWVAtRtTEX1A3U+c3x5w/sNWzio61HVETQatdCmq7GVOolo1RYQdMaumj8N7PUqAJrJRq1JlUFKmFpdLhZZvP09TezFYsZY/Tb0AwZaebt37zFV3H5cCAeDdksrQpGlUepmgYOl/DTBBnwqPEBPKSDhgoZ3uxpp00pqNlRQMVq7KosfVjb5Ly9ycTcPyLVvEvhT75G4/lB39dvXbBQtjZRJaxXU/1kNfM1HMBWdjsJ/XzxeynZ93E1n0j7lM393/AP5j1wWWnSy6FiQqgSzMQNubMbAfQY5zNZipKAk8oJX6wfr8sEVOsWqcSThBYTjKcOy2UX+HSSnPMC59W3PucXaeZUpr+Ff5hpj1nAPg1PNLULV3GiXhNWo6fDok6QNQIe4CiGAIYjVgpm6AqQR4ipBCkkCetgf0Bggixucmff8AqMtFNGfqdgPciPbfFwN88Q1qq016ADbAzLZ3WjOwK6S2qb7Xn0iDiCbSQt5czVOk58SBjtqi8dJ3jFM8Gom6pRP9dJJ+YUW9vfEP7/8Ay/XEqZtT5euK6pbTaCuH0WqUTUqBSwSPCI1NaTB8hHuce8azoKgiBJUH2Oo/OAPaMVeEcbQ0u7Uy0FvaLz8zi5mcpSBE+MQCF6neT0H1PpuhVRmwnzGU/Nmeks51o2hAYDEco2UbsZ+XURiKoqTZAT95/EfkfCPl74hzXElnxNJAgAch0AFgPLE6KGp94JP8o3+WLJTQep7/AEjXhFRdp4Mw8QGgdF8I+SwMfUhNpA8zipQZ6j92iHXf4oAEdYJOKD065rtSLglbHRO5+yBAv5nocGN5wNMXGoDv0nefzTBirOEXqAZI/L6Y+4dn6avK66mmm0taBJBEliIEBsWc/wAAoKaa1KzBzyEGW5xIkxtOL2U4CIVKalgDLd54QZ5mBJuB7DFALm0irxQ0BV29bZk/B+LUnSdagk3E7eVwJ9cEKtRXTUpBHI45zbrSXS9QC3+nSUCfWZPuYwAKsxike7naTqJ9hv8AI4lqNhYRMVLm8m4jxNKfhLeIjleB1wD41xSmMpUKkwQEgWYaiFtPMTPtjvjfZsoNQripUJkmVmfSJ/K0bWwq9o+HVxlQ7pGlpdRvEMA0DlJDbzgD8PbPMRvhqwaqqnYkfeBsjlamZY93qZUGlTUYeBGuoLSFAsem2CmY4OpbLZOmZptVpqxBEMZ8VSSdRUDXAA2BMyZwJ7SZpqCU1WdFPTAOz1G8ZY/eiwjkAdpwQ/ZNSc5sVarFlpozQzSFLDSNKT8RBYWG04FQRnIa+Lza4ziWVDbYD74FyeZ6fXnN6pMEQs1pv6DkPYAYC5vP+LW5sbKikFwObFeQ9JPpfHObzxq2NgPs8/U+eJOFZaXECFW5j6DGoTfE8pa2ZmXbztGmRruMtSC5qqFLV6iS6pp021AAEwBAEQsmS1kOp2izFZiHctIABYt4FHJQCAo8oxsv7VOxtPN0mrDw16SEq33lEnQ3lMweRPqMYFQliBfyH698CcTQ4YqygWjjwXg5zTinTkrNz1HSL++GrjfZBMvQapUYKwHhXqeh6fX88VOy/FkytIFG8cbx1Bn/ABi3wzg+Z4o+r4aEnVWbr0QR4z1NgOs2wAAMLAXMaapVD6nOlRM34tnBrACjcHbpsI2xrn7O+GPlMsazUXOYrgHw0ye7p8lmPiPxHpbmMOXZ3sdk8n4qVMNU51X8T+xPwjyWBg5VzAGwJPl/fDCUQozFK/H6yVUY9fpESpxCsZ00yCN5ViR67Risj5mqQq6jP3VgfPl88PNWrUNywUfrninqLEDUxHMyfwx2j1kjjbDCCVeDdnqS+Os4q1BuJkKfQ3J9flgrm+IwhNOG6XHW8SQJF7Ej2wK4nxajTEMwLXhVMk8iIB/GB1IwDo8S72VXQo2VFBqH3SmPF/SdKjod8UeulM6RvFG11TqaGDme/KpXCRqkIoLmRsWciB7AdJMxg6a52Fh+ueEClnqpdVDEim4LfCthuAoEQB95pHTDnTqyN/pHtjqNfxLyjJpntevFlucSZVCsmfEdzj6lT5nf8B0xIcHkQfxJyxKzYXPmf1+OLNCiAmkjcGffcfliNaV/eT7f3b8MWsdJgutlGXbxD6+45+3yxWBwbOI3pKdwD6jHTrzOOxHCqmXp66niquBubILGNvE0+g5X3wdrUy16lQ35ARP4knCr2j7ZJlF7umO8rkDw7hJ2LR62Xc+WGTIcboHuqRhqlNBVzTLfSyhZp6hbV3hUFBtOwwqdpos/hny7yWpwwBSdDWOneTNrQLTfocMWTyoyeWYkzUb8eQHpv53xZyhRdPeEBixqNO2o2ifKR7jAztVxWmlTLtqDUw/j0+LSLGTHUgDFqVPTdyc/aKVq71cHad0FTKvSNUwzLUYnqfD4fUD88Q0CtFa+Zt/EZmUnfTyHuZ23tjjtRxKlmkShRqapdWZgoICCSfEwgE+WL3E+GioopTpUWIHQR8PSI5zi9U4sIOmOZgbgGfLsxpjXmGjXVYeCkp2AHXeFG/pgjUCUxpqValV3NwCQWO2yXA94GKXE+I08qgoUEAY7Dz6km5PmTPXEnZtXXU4TvKjRNVjYf39B+eKKb4G0sRbJ3l7MUadOmzVVWjTNrgNUa23O/wAz6YBcP113NHLKuXSJJP8AqMtrk7jfb8cH82hdoT+JVIuxFlH4KvkLnqcfZeiuVXRRAqVXPjMgknzAvFz9cEXJxt1lGwPWdUeBUMusljq+027H03j1xQ4rxXLKoRFes1j8R8xdr29N/PHOczFSpVNAWH2wIO/UixPlg9lcpTy6Ake3n+Z88E3wJT1MzLtDl6mby70lSmrFgQrEiIuLkEm/pPzlm7L5Rcpl1ClGzD+Ks9MBV1b6AANJUTG3nacG849SqjsDopqrEwAdQ0nwyRtMXEYX+zqDRXJH/wCLT6y8/QfhgVrNHaS66TX2BGPeOj1EdAxAJIBAIBifXEKvp+EAfQH1j8d/XbFOkpamgDQIvG9rWPLHWZrACJkxGCkxLTm0E9sc7OUzEhh/Cql1mGACsWANwDpBg3GxuMYNwTIVc05TK5aWEAaSTAP33YwNpm35Y/RbVabporU1qKQVIYTIIgj0ItGOsqadNQmXpKi8kRQo+lvfAyoaMUqxpbbxN7NfszSnFTPOKrb9ykimPJju/obeRxoFICAAAALBQIAHIADYYky+WJEsb9BjnNZ1afhQAt9B6/2xcKAIKpVeobsbmdVfCJNsUameMwo23n9b+X4Ygr1ibs3K56Dy6YUuN9rKSE0qZBI3iIHlcgF+izvv0IKtdae86wAuYV4/2mo5eO8fU7fAguT6IOXn9cLue7QV69FytQUkvKJpLkXBIa45bHUbNtGM8qEPXrO1WsGLxTd6ZLOJMggrAYLA0iN+gjHdPNvWIoqWEiJsJABAUE2J1d4THPa4grVPFLCxxz779hIYn/WMTqTUZSCxm462F+h2wdyOYCIVDH+hAQPcwFPoSZwMoI7MyqlVhqPhRSBveYU3nyway/C6qiVp6PVdRH/NlA9gMICmzOSB944WAUT7LsCS2h6ij7Mjux6rTkfT54euHAaFYbEAj3HXCj3NY0yKi1avkQs/Mu8fIYb+Hf6a2ZbbNuPIwTf3xpcIpXBEXqm8t45cwP1fHrNGOQOZ9vL/ADh6CnlNYFz6nFepnQNhOIs7mJOkfTmfIDfHVLIixrNoB2UEaj6nl6D546TgbyBs45MCSeiiT/488WKWTzBvZf6jf5KCPri6lQIIpqFGK2a4iEUO76UJgMTAJIJEdbA4nEgkz849k+y/EM4KleiNKgktUqNGtuYUwST6ek4cOx/Dv3MVs0+j91pLT0kMWNaoYdaYJC/aKM3hEaVG048o8TqZ1qeXy1Y5fLUULV6qEqEpjeSDudoG58pwK7R8XFcrSpDRlqQiikk73Ltzaq5NyeZN9yVnYbzS4Wg1U2O3PvqYV7Mdqarl6NZtUq7UybEPdtIPNdz5R0xX4Txw1MtX72XrLp7rSACzuVUBgIDbsetjhXpZtqFSnVCgqLsLGR6/ZMHflz5jDLwjhvcV62YT+JSy9EZikxFmLQKBI6gvJHIowwFUzeaNWnS1MNPQj1z+9wJp/Ccsq0aiaRKuyE7zB0kzz5qfQ4KJWK7cwAfqfxP0GFPgvFAhy+VIJLZWnVWpMhy0s9+uonrznzZUYG5+X65Yq7ENYYmWadt++kvlUEvC2kzAt1g8sLHEO1DVH7uirG8EgSxvBAHL3wbPEVQeL36DoMCcx2sUWpISfkJ/E/LFg4baCKEbzqilcqRULUaQvpEBn6lmHLEWXzrfxFy8AEXczCKovfnPQc+mIh31cjvDJO1Ndvfri3Wp+GoiHw0xNRxsX+yg8gf74Oga9zBMRawlrspkmRNWks7HUSbC/OTy9MHP3CTqrNrPJRt6Rz98R5JiVXSLgewjFQ8RqVi601AVZGtgNJa3wm8i5Gw2PlJxYCBYm8ucWzemjVgWFNr8p2A9b/TCtw+kyIVaxLFj8gPpf54M8TBKLTdp1uJHRASxUTeAqxf/ABgfXqbsbk39T/5xRzcxzhsIR33vJ8rmf4caogtsJJ8RsBItHnjnKqzEAwCTAH97nz67Y5orpAHzP4n54+ekSQdRHWLTvaeh5jyGIvFjubTjjWfo0lKpmKbVrhKYOou+wBCmUXVYm8CdsFOGuWBK76iCx5L9kafTlilRo3CII6xb54YKOVFNQo9SepxdcyhxK+dzxpqEB1VCNyBYfeIFvQc/Y4qZTLE3MxvJ3J64u1aFMsXiXIAnlaYt7nHSHHGSMRH/AGrK6ZQPTcoO8AYAxqUg2nf4gDbzxmnBKL61UrFMsshlMQCCFPMSsjnblbGldu6n704y1JRU7s+OGgK5AjUeUKZ63gA3iLs72MCjTVOoSGIAi45bBiJ6wLbc8Z9c6iVA+YytQGi1Irvzx6QbxDIfvWYVcoi92AA9ZhqBIJ8K3lyASOQEwTyw48G7MUqN9I1GJJiT5Ei0fyiw+pKUlp0hpUBQLQB8hJge2LKuNINxI57/AC64NToAtrYZ77/aL4H5Z9AA6DELVFkBiBPwg8ziWOZ+X654hV/G1lECBfxH+ww1Kz4gm+mDyvHzsTisuRJ/1W1GSQqiOdrnxW6zjs0tTAzcHcCw8hO588SZllVTLETzBv8AM46dae1s1pMaS7QTA2Hvy9Tj3vGqeFB/UTsvv+vzwMr8VooB31dKaKPtOAT/AMjc+ZxzX7W5VFAFQBCYXTfUYkwZvaJN7kA4qaiDcy2kw7RppT+HxNzY/l0H6viAqpJMSSZPO/WOuFp+MPVNlPd/yByx9Syoqj0JPTDJRrkKADbyj8sQtUNtJ0ET18uzEGHty2B9ZxUzPBUf46JPly+QOLDVT1OPlqnqfngk6xmL5rKjK5ahkVs9ULWzMbsxHgpmL6VHLmffH1Ls+oWWJPkg1H5zA+p8sUeOdpGzbh+5SkdIBKklmgWliNo5ADzJw8/s8qEo9VhIpQEHVzef9ov7jCJ81S02r1KNEEY6+5kWU7C5cUga61Fc30d5JAv8cIApvtBN8ScR4cMrk6goqz0novRZXN0DEvTbUBDKrmpFgfFHISwVKgu1TbeOp8zzwM7R8QD5c+PQkDX4SfDqjYeYGLMwWCvUYgm5z8TOu11L90r0zQd1ApUqqjUSFZ1BbSTyJk+95xYT9qeZWnpNJGeLObT5lRafSMBe1HExVFOmLrSQoHezMskiYtpEmBuAYnpV7H8HTNV+7qEgBS0DmQV8PlIJxIVXFyIxWayjVyEeeznEaucVHrNJcsDpsADrWw9he+HThvZ51MBHLfeYRH0AH44p5rgjZalTqimECMqwsbbjb0j3w2f+6FKKUQsxF5sB+umCoijBxMWo5Y3Eq8VUZWjCma1S09BzjoPP1xxWVaOXoooD6vG8mNR8yB94/THVHJ1azmrVJHKw5fdE7DzJxxmaNPw0zUlhA1CIUTIUA7nc9bTEbkgvSTrmSYFQb/ZBIEDyUxHkZxZGZJEIseQ5fkMdItEfZX/j79NsetmRB0+FV3MbeQHU46Wt6Sjm6UeJjLGwHTaT+A9zipRAYzIAExOxO3IEm9owO4vxQu/d0/iMCfug2A9fP1wVRQsKOQAA/sOuK3uYxUQ00C8zPs5UgAUlZ3kamaEQCRqt8RMTH449TLsx0gkk9IED25edzi/leGVHufAvnufReXv8sEUNGgIkT1Juf10xbTfeK3nNLJrSQk77k4gq5hisqZtadsc5nipayi3U/wBt/wAMAuPccXK0WzFYkqtgo+0x2UDb36Y4kcpKqTDeWRwZaoWkbQIHmLTgVneNCpVfK0HHeIJquPsA/ZHLvP8A9fWBjPuP/tHzLZcd0Eps4MlZZgINwTYesfLfHP7F1JOZa5J7v3JLyZ62wNnuPLDihZSzcppeQySUwEpqB/c3Jk8+ZJudzJxdepEKpBYzNwDbyIPh5W5++PhTKAHUASb2mf5Rj6kASQCoO5AI1EbX54qqBc2z33iCJvO6D9EAYelh5n8sTpF7yR9PTFdZBBLaVWfAsGfM2nzt88AePds0oP3S0a1SqQSF7sqIAJLF30rpABkzgpYCUtDlZ3ZSFWDyLG0czEST5bYE5nP0cuo72oq2Gpvh1NzCrNpPIX9cZjn/ANo2czRK0tNFB9lSC7DcwzWiOgnocddkc2lGtVrVRVqO6FUqEl3QnpJBIncBuVpwNqh22lS6qbGMHaL9p3dqP3agTI8LVDoB32U+IxAsQu4wj53tBnM0C1TMODIIWkdCgbkHT4mG27GMF+0+UNTLO9SqtWotVdTgPIT4fCrHwkk0/DAPWYBK/wB2xYM5gAWBI1kctWmOpvz2kxg3ChXcK+b3g+KfRR1K1j0nHA+AtWbQyAUydTsxJKgQSSQJIsZM/ZI9XnhB11QRRmmg00w0AKo2Jll8R3JwK4XWC5IiJLOByFvG0TPPw+Vhtgz2fz9EHS4AB5KHn/ktQD5jGNxFQtWsNgcR7hkApBtycxgrMpgVTPREqawT0KJUY/lhmRvCD+UfTC0K0HwaaYF/FUVdQvvpLn53wxAErf6H88P0DIYTmrVA3MeZx4r47qMndsHk+ZP6n3nA/KZhSoFPxACLcotB6Hy3wzKiZNw7gvfVVpUdUH7TxAAHiYxsvOPS+NLyWXp0Ka0adl893PNj8tuQwHyOfoZbKtW5sdIjcgAMR6SVxT7M9phmq7ApoYKSBMgiRJmBe+E0Gk+s1gTVFzsPvCHFs7BKzAXVLTcyIM8gACRHrgXl8/366KelQuqWZCwqKd0IH2SCfyjH3FuCZvNV1o0abBXLM1RgQgUH70X9Bfb2bOF9lUy1OEdnZVltSiGP8oBkA7QZxbw2fMpWr0qS6F373iBw/sjls7XanS/ek0KWYMiEKZACh5OqTtI2Bk2wYHZijw8aqbK9QQGEy8GdyLAW5dRhw4jnHp09Ja4+ICANRI8AAGwFp6zgFm8n4G++Vuf5jH+BPnghA2EF4tQoXc4OOpPz2ZPwbtClWk9CtIV/tMLq1tJJBMgEDDRwJqYpuSB3yEhgbkEbQINp5gYzzgPC3qklQCq/GSQAB90k/a3th3zHEskFGYqgBwoDGYBjaTMEfXli6MdzM4ryE445nmVaiNVXRDFo2VbkqXtIA3gAxz659k/2j5VtaV6dVRrJWpAab2YixVucQdzjztHxTMcVqHL5Kmxp2DFBCxyBY2VPWC34sPZ/9nGXywWpnnFeqBaks6f933voPI47UWONo2vDpTX/ACHzHYDJ+enzDPZPiQztHvgHp0wSC7rp1R9pORB94Mi5GO+N5+EOgQqzoHVupPXFrOZ0vAgKiiyiwAG2FjiudDn+VdvzOKu1hiH4ThrtdpP2UyGuoXe+kSf6jMX6ATh0oqq/CAPTGL8I/aVSps1KrSZU1NFRDJIOxKkDlGxPpi1xH9omUpgNRpvUqEWYAUv+RW59IxZBYRfitVWqSBjlNMr1ahJ11D/SpgD3HiPz9hiJVANgP154xzJftRzweSKLqT8BTYdAQdXzJxoXBe2dKuup8vVptzAhl9mkGPUDHEwDUyouYyIJxlfbTtVlcxmVp1Nb5OgHK6LCtXAG7AgineJF7nrg3264pmKtBqeXUohB7y41MvPU0wq+U368sZFlMoXJ6D8vw3xGoQ9ClqzeOI7W5vMlcvlKNHLrMItJIMQZlz8RixMDefPGk9huBjIUNBca3ILtvfYKq7kfiTjOOE8BzBIpZViKpHiYEgKsGF1TYSZvvGG3JZvLcI0irUbO56JY6pFIEX0swOneJNz0AwKnV1+ZdoGrXp2ITbmes0ytSWlSeq+qFUs0CWgCTYc/IYS872xp0qhdU71SLJqvSj4iWIZjVaQCoGkREkjC9xPjfEs6S+XFQZafjcoqgiZ8UKgAJ3GppWZFgEjiFJKdeAwqAEglWJkg/FMz8X4E3nBKjm3lk8PQFZS2rkT+k06l2+qVHfL5dCxv4u77vQI2LLUqEsDYlU58t8AhwGtmD3/Ea3c0wBAMd5ELpREY/wANQAx8fik31Xnjg/agKrZfKUf3dAJZtV6hgiSQgk+XnYDcD++d1C06dSpUiGEl/FYguw9SbnfqMCq1Stuf0EXAvtPs/wAXyRSpSyWWTu4VTmKt2mQZViZEXg2325Yj4RxHuXWqFNQi2kXLA2CqDzMwBi9Q7F5itBYJRFrFzU2/kQATc3nB3hn7OKYjvnqVYEQYRf8AiPF76pxxPicu/eDaiWIJxAXaaAmgNSoFoLUlY1K2ozCt3YK3EnTM+GeWBfCOx+ZrnxUEppyeqI3MlhSA1Hy1QLk+us8M7O0KFqVNFPPQok+rbn3ODmX4ceShfW/0wZFYA+suaaXuczO8t2KKUu7FaTqDTpi/itF4EMADJsvPlc4dwY0gQ1GlU6M1Rj/2upH0xoiZAfaJP0xWRgtQDuQqwZYlSR02JJJ/RwM8HTvq59/EMK1hYRY4dwhwQ3gW9+7BBjoCqoMHxQfkp97YJtnFG0/LATi9fMMpWloBO7OCY9FWos/NcHSmqCwkF2PKTVMg7AgqsHcEzP0xwuRZRACgdB/4x5wNno0VSq7VGAF/QAb2kmNRMC5Nhi7++KeceuLYkgtMOz3YLN00Tvc1lhqkBWdxsCxvoiwBPtiHh/Echw+sKi1aucqpqEIBTpE7RqMsy+gg4esxkxWQrVZmDIUJkatLfEA0WB5xEixkYROKfs1rSTlagrDnTaEqD2PhYeYM+WAALfE0Fepa1Q49P3MKH9p2aqOlPKIXqOzeBkN5uAop1Nhtc7DGj8JTNUaevM6WrMNRFMEJT5RqMl39TAkQNzgf2F7J0sjSlNNTMsPG5+zO6qDcLt5n5DBLi3F5GiRY+IjbfYf3wTZcmKELUqWRcQVxDiFGgne5hiqL9sLqgmAPCDN5jA/N5sotNV1TUXUus+I6mY3ECDeYgadoEYW+P55c3xDLZKJpI5qVujFVL6D5QIP9XljQKJqZmmKa0wsE6sw0WEliEG5e8cgLmdhiALiTxDea0CZnMu4XLZZGePijd3tqcnpyvsABgtluwlHSr55g0HUKakgT5sLn0ED1wToZijlV7vLqJ+05vJ8zz9NhiuGeodTN/uYwP0PLbHY9zISmwGonSPrLv/qCUkFLLU1pUxtpAH0Fh674pZwsi63Xc2JmT7Tfly645yvEEBJpw5H22FrgEFR0gi/4YG8Y4pqJvqfr0/z+GIZwN4enQaobUxjr3+8gzGeViELNo3YgXNvh3+uEfttxfu07lDDVJm+ybXjmdvngxxHiKUULt6ADdj0GF3LdjM3nahqtpVHJ/iMQAAOgnUQogWBwJTczQr6aKWvEtKGogC/lt5e+CFbglVU1MkD70bf49MM/E+B5bh9amO/74m58IAHnMki/L62MXu0HabLmgUWCSLDBCTM3xcjQLgxO4BlP4w7wDTa9o8sadnOJZehTHiAtc7/QYxtMw58Kn/GLgy71IBYm+1z0gAcyTsMVyN4apwvjG63sIX4vxytnmWnLaF+FFHTnA3bf67Y+y+Tqr4RRboRoba/OIjYzh/7E9nKeVTW/+swvP2R90HmesemGpRTJmfcGPqDgb6r/AMwZrBRoTaZPQXNrTNOk9VdUBgFMkAtGlipKtDRI04sZHstmNMLRe9yzCJvfxuQALkzjWkNM2LH3Y/ni3TyyDZRiBQfYtj2/uZzUlY5vMvq9nOI16SUKroKSCEQGy/dushj5lh8zi/wv9nbAQ9SRMlVUC8RMtrPPqNhjQM5nKdEAvAnbz226m8wLwD0xKmZZo0LA5s42/pUwSfMiPlBN4fUwgbSLDnFzKdh8vTGorsOZYg+15+WCXBcuTqD0QgViFMkgi0EBlBE35DYbzYnXqrszGfWT8v7Y9Sp/tHnc/rzJxYIg2EjM7JC2Av0G+J6WUZviMDoMcUq6J8KyepN8ePnWO1sEuJ1jCCBEHIY4fPDkJ9cDQxxNRyutZLsoIvpMMDzGrdY6iDvcYkEmVIA3nPE+IilSatWcJTWASepMBQObEkCD1wq9o+1Cppp5WtQrZl2CpQU94TO5ZkdQgVZYk2t74Se0fZDMcQOrK1iMuopmjRrVnfwHWBW8UhNcGFEkgSYmMEuyvYWtk5avmKQpRDotJF1g/ZarGtkJ3UkA7ExIxOJ2eUizfFOKCtRKVy6l171nyy08oE+1prVP4lQfzLEjYnGlZOpqTVBAJYqGBB0knTINwdMWN+t8dZfuNUsxdxGoqJIm8EgSB5CAOgwPz/F6YqLTWjmCT9pHWPQoz94D56LdYvjjOBtLlahLBpa3IG3yxG64qrTqAsxJRCBAd9RUzc28NxaJIxcoENu6rsdO7CbiRI025YqYVWtEzL8VSBMi3TErZum324I2IMEHyOF3INqoUnN2ZZJ64+bCBcg2M9AlFHAYXEcqHGmAArL3q8nA8Q87fiL4gzOTp1VP7vmApgwKniAMWmYYwb3Jwu0f9J8VMhlkfidBHUMq0S4BuNc/F5n1wwjFsGIV6QpAuuD6fxL/AADsu1HMrWzTgKgbSUBIcsCG1NFhBPz3EYb6mear/DoiEA5Wt+AHljzMuRVReTBtQ6+uA2SqEV3QE6YmPOY/An54IcYiaC4L8wJdzTdywD6WYglVEkWKgltrDULA3n1x5n+LyoDEKgEBVtI9OeAeacnMVCbkKYPTy9PLAh6hJkmTgNR9OBHuDoeN53MMZni5IhPCv1/xihVzelS0ExyG58sVCcFcmv8ACqjloRvfxXwDVc5j3EVRw9PyiIh4yWraq1o2U/Z8r8/PF/jfa+VVFBKCwg2E3tgi10/3fkf7DA/PZKmyksik9YE/PBlUTKq8UKjBmXIinnKjODDmJ1aSSRMRPrAwOFeMWs0NFV1Wyg2H/nFEjwz54YReRk1qwIDILdZboZm4CrvjSOxHBjpFcr10A9Ni/r08p6zjOOFjxepAPoTtja+AuTTXyBHsDAxRlGqRV4ioKQUnf7S4K2J8vUxDmhacd5PbEOtzaJKYQU2g3nlG/ti9w9SiwTzJAJnSPuzzH4TGwGK+UW088eZxjYYsMCccy4+eHK+K1XNzu31/LA/ViJGO+ILSwEIrnCPhAE9f7D/GPFz7Bv4joFjbYz7naJwHLkk3O4x5EG1sV1QqqDGOjnFb4WDehn8MXsrSYm4gef5f5wgnOVFd9LEeNRboVWcG+JOdIv78xbkdx7YIIJz0hls6rV6lFW/0gmu4LS4JW0QFsReZIO0XnqSftsB0XSB8tN/ecK/BMslNJRQpa7EWLGWuTzPni/UzDgrDG5APP8cW1SmnrC+WopTEIoFgPYbCeg5DYcsR5ikrnxyRyAJHrMG4PQ2xwWMYhZjjrywWXKbKoCqAB0AjFfM5+IAIknaROxOxN8V3NvY4qhADMCb35/PEapcJLVCswEmC/wB8nUR/SIgewHvviqmWpgEEapYsdUtc7nxE749Y4ru2I1GFWks//9k=" alt="Image result for دانلود انیمه Legend of Basara" style="font-size: medium;"></div></td></tr></tbody></table></b></b></b></b></div></td></tr></tbody></table></span></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></div> text/html 2018-02-14T17:17:47+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود رایگان فیلم کره ای جدید و فانتزی Along With the Gods: The Two Worlds 2018 با زیرنویس فارسی و کیفیت عالی (با بازی D.O ) http://amidownload1.mihanblog.com/post/940 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">فیلم بسیار زیبای&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Along With the Gods&nbsp;</span></span></span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">محصول&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">2017</span></span></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">با بازی&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 51, 102);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">D.O</span></span>&nbsp;عضو&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">EXO</span></span></span></b><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ff0000"><b style="">زیرنویس فارسی اضافه شد</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><br></b></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><b><img src="http://www.cinema.com.my/images/movies/2018/7alongwithgods00_450.jpg" alt="Image result for Along With the Gods"></b></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 12pt; color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;مشخصات فیلم :</span></strong></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">عنوان ها :</span>&nbsp;Along With the Gods: The Two Worlds | همراه با خدایان : دو جهان<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">ژانر :<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;فانتزی ، درام.اکشن</em></span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></span></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">سال انتشار :</span>&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">2018</em></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">محصول :</span>&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">کره جنوبی</em><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">امتیاز :</span>&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">7.7</span>&nbsp;از 10<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">مدت زمان :</span>&nbsp;130 دقیقه</b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(255, 0, 0);"><b>زبان : زبان اصلی</b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 128);">زیرنویس : دارد</span></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b><br></b></span></p><p style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Sans, tahoma; font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 12pt; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">خلاصه داستان:</strong></span></p><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><div class="plot" style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><div class="plot" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: justify;"><div class="story" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><p class="text-justify" style="text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><b>پس از مرگ یک فرد، فرشته مرگ، مُرده را به عالم آخرت میبرد. در آنجا فرد متوفی در طول یک دوره 49 روزه 7 آزمایش دارد. در آن زمان فرشته مرگ که نباید در امور انسانی دخالت کند به طور اجتناب ناپذیر در امور انسانی دخالت میکند. گانگ ریم (ها جونگ وو) رهبر فرشتگان مرگ است. او نسبت به انسان ها عاطفه دارد. کیم جی هنگ (چا ته هیون) محاکمه خود را در زندگی پس از مرگ میگیرد.</b></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b><span id="more-3240" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></b></p></div></div></div><h2 style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 1.2em; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.2; text-align: center;"><b><br></b></h2><p style="font-family: Sans, tahoma; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000">| لینک های دانلود فیلم با کیفت 720:</font></b></span></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="5"><br></font></b></span></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="5" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><a class="long-url" href="http://opizo.com/JeUaxC" style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);">opizo.com/JeUaxC</a></font></b></span></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="color: rgb(3, 155, 229); text-decoration-line: none; word-break: break-all; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></b></span></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#ff0000">زیرنویس فارسی فیلم:</font><a class="long-url" href="http://opizo.com/gkYKS2" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/gkYKS2</a></font></b></div><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(35, 82, 124); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: tahoma;"><br></strong></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(35, 82, 124); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: tahoma;"><br></strong></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(35, 82, 124); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: tahoma;"><br></strong></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><b><br></b></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><b><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStlngfvLsBNMXqPAY-56bt_Hiv5gtkkgJeNyjEMZDFFugjauqN" alt="Related image"></b><b><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRDSBXPs7BUXlq9Dfr_sis4OEiM4PFSNLtk0e2fjr06dC18DuNUQ" alt="Image result for Along With the Gods" style="text-align: right; font-size: 11px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkmqp57ZfINffFoWQOba4SXsMzVHVmVU22Q7VQyqgvuybQp-tfcQ" alt="Image result for Along With the Gods" style="text-align: right;"></b></p><p style="font-family: Sans, tahoma; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><b style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">بازیگران:</font></b></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025.jpg"></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025_3.jpg" style="text-align: right; font-size: 11px;"></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025_4.jpg" style="text-align: right; font-size: 11px;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025_5.jpg" style="text-align: right; font-size: 11px;"></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025_6.jpg" style="text-align: right; font-size: 11px;"><img src="http://mottokorea.com/mottoKoreaW/userfiles/2017/11/mottokorea_enter20171128000000000025_2.jpg"></p><p style="font-family: Sans, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p></div></div> text/html 2018-02-13T19:19:57+01:00 amidownload1.mihanblog.com ami hal دانلود سریال زیبای پسران برتر از گل ورژن ژاپنی – Hana Yori Dango با زیرنویس فارسی به صورت کامل (ساخته شده از روی انیمه پسران برتر از گل) http://amidownload1.mihanblog.com/post/938 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong style=""><font size="2">دانلود فصل اول و دوم نسخه ژاپنی سریال پسران برتر از گل - Hana Yori Dango با زیرنویس و به صورت کامل+فیلم سینمایی</font></strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style="font-family: tahoma;"></p><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><font color="#ff0000" size="3"><b style="">نظر یادتون نره خیلی زحمت کشیدم تا آپلودش کنم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="font-family: tahoma;"></p><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma; font-size: 13px;"><img src="http://worldsubtitle.biz/wp-content/uploads/Boys-Over-Flowers-Final-2008.jpg" alt="Image result for ‫سریال پسران برتر از گل نسخه ژاپنی – Hana Yori Dango‬‎"><br><br></p><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><span class="text4"><font color="#993399" size="3"><strong style="">بچه ها من خودم این سریال رو دیدم و واقعا سریال قشنگ و خنده داریه-قبل از ورژن کره ایش ساخته شده<br><br>پیشنهاد میکنم ببینید</strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif" style="font-family: tahoma;"></font></span></p><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><span class="text4"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong><font size="2">نام ها : 꽃보다 남자 / Kgotboda Namja /&nbsp;<span id="i4l8c35538_2" class="i4l8c35538">Hana Yori Dango</span>&nbsp;/ Boys Before Flowers /&nbsp;<span id="i4l8c35538_1" class="i4l8c35538">Boys Over Flowers/</span></font></strong></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">Boys</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">&nbsp;Before Flowers</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong><font size="2"><br><br>نام فارسی : پسران برتر از گل<br>سالهای پخش : 2007-2005<br>وضعیت : تمام شده<br>شبکه : TBS<br>کشور : ژاپن<br>ژانر: درام | کمدی | رمانتیک<br>&nbsp;کیفیت : 720p HDTV , HDTV دی وی دی<br>کاور : گروه گرافیک فیلم باران | مصطفی<br>&nbsp;حجم هر قسمت :600 مگابایت<br>زیرنویس : دارد<br><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br>خلاصه داستان&nbsp;</span><br><br>: ماکینو دختری از خانواده ای نسبتا فقیریه که بر اثر سوءتفاهمی مجبور میشود به دبیرستان Eitoku Academy برود که مخصوص افراد پولدار و ثروتمند است, اون که زمانی دختری شاد با روحیه جنگجویانه بوده و به کسی اجازه نمیداده به خودش و یا دوستانش زور بگویند, از وقتی وارد این دبیرستان می شود, روحیه خودش رو از دست می دهد و فقط تک تک روزهایش رو میشمارد تا زودتر از آنجا فارق التحصیل بشود, در این دبیرستان یک گروه 4 نفره از پسرهای پولدارترین خانواده های ژاپن هستند که خیلی زورگواند و هر کاری دلشان می خواهند انجام میدهند, اسم این گروه (F4)است. سرگروه این باند پسری به نام Domyouji Tsukasa که کسی حتی جرات چپ نگاه کردن را هم به او ندارد. این گروه با هر کسی در بیفتند یک کارت قرمز که آرم گروه (F4(<span id="i4l8c35538_3" class="i4l8c35538">flower</span>&nbsp;four روش نوشته شده رو به اون فرد می دهند و از اون به بعد هرکسی در دبیرستان اون فرد را میبیند باید مسخره و اذیتش کند.</font></strong></span></span></p><p style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><div align="center" style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><span class="text4"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">دانلود فصل اول<br><br>آپلود اختصاصی وبسایت آمی دانلود<br>حجم هر قسمت 100 مگ:</font></span></strong></span></div><div align="center" style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma;"><span class="text4"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2"><br></font></span></strong></span></div><div align="center" style=""><span class="text4" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227339" data-pk="9227339" href="http://uploadboy.me/4ejfbtjx828v/1.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">1.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></span></div><div align="center" style=""><span class="text4"><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></span></div><div align="center" style=""><span class="text4"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227394" data-pk="9227394" href="http://uploadboy.me/knj8skt4rzc2/E2.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;"><b><font size="2">E2.mp4</font></b></a></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><span class="text4"><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227365" data-pk="9227365" href="http://uploadboy.me/wovw0oxkapf4/E%203.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">E 3.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></span></div><div align="center" style=""><span class="text4"><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></span></div><div align="center" style=""><span class="text4"><b><font size="2"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227404" data-pk="9227404" href="http://uploadboy.me/dgz55uaklfl7/E4.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">E4.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></span></div><div align="center" style=""><span class="text4"><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span class="text4"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227375" data-pk="9227375" href="http://uploadboy.me/js6trssi8hfx/S1%20E%205%20.mp4.html" tabindex="-1" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; text-align: left;">&nbsp;E 5 .mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227395" data-pk="9227395" href="http://uploadboy.me/kn0f1dalxd1j/S1%20E6.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">E6.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227408" data-pk="9227408" href="http://uploadboy.me/tuajmxmbjcxi/S1%20E7.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">E7.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227410" data-pk="9227410" href="http://uploadboy.me/lauxllqtrka7/S1%20E8.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">&nbsp;E8.mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227412" data-pk="9227412" href="http://uploadboy.me/ys0pgbijxq8o/s1%20e9%20.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">e9 .mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span style="text-align: left;">زیرنویس فارسی کامل فصل اول سریال:</span><a class="long-url" href="http://opizo.com/Z6ojVr" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/Z6ojVr</a></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font color="#ff0000" size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font color="#ff0000" size="2">لینک دانلود فصل دوم سریال-آپلود اختصاصی آمی دانلود:</font></b></span></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9e8G8nmo" title="hana-yori-dango-S2 E1 .rar" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9e8G8nmo" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><b><font size="2">hana-yori-dango-S2 E1&nbsp;</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9e8v4jf3" title="hana yori dango S2 E2 .mp4" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9e8v4jf3" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><b><font size="2">hana yori dango S2 E2&nbsp;</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227415" data-pk="9227415" href="http://uploadboy.me/v79x3s3mxd3x/hana-yori-dango-S2%20E3%20.mp4.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">hana-yori-dango-S2 E3 .mp4</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227418" data-pk="9227418" href="http://uploadboy.me/b1qxnc0wrkqy/hana-yori-dango%20S%202%20E4%20.mp4.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;">hana-yori-dango S 2 E4 .mp4.rar</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227422" data-pk="9227422" href="http://uploadboy.me/29kjr10fl0y0/hana-yori-dango%20S2%20E5.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">hana-yori-dango S2 E5</a><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></font></b></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9iIHx0wm" title="hana yori dango S2 E6.rar" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9iIHx0wm" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); color: rgb(27, 37, 46); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; font-family: BYekan, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><b>hana yori dango S2 E6</b></a></div><div align="center" style=""><span style="text-align: left;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227430" data-pk="9227430" href="http://uploadboy.me/tgbxdn2chj7n/hana-yori-dango%20S2%20E7.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">hana-yori-dango S2 E7</a></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227432" data-pk="9227432" href="http://uploadboy.me/ya0ckmskcxfx/hana-yori-dango%20S2%20E8%20.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;">hana-yori-dango S2 E8</a></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227439" data-pk="9227439" href="http://uploadboy.me/k691ytgbkz7m/hana-yori-dango-S2%20E9%20.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; outline-offset: -2px; text-align: left;"><b><font size="2">hana-yori-dango-S2 E9</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227440" data-pk="9227440" href="http://uploadboy.me/w5xy1yn99g1p/hana-yori-dango%20S2%20E%2010.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;"><b><font size="2">hana-yori-dango S2 E 10</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><a target="_blank" class="filenamebox editable" id="f9227441" data-pk="9227441" href="http://uploadboy.me/hyi2u96d1h04/hana-yori-dango-S2%20E11%20END.rar.html" tabindex="-1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: left;"><b><font size="2">hana-yori-dango-S2 E11 END</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2">زیرنویس فارسی کامل فصل دوم سریال:<a class="long-url" href="http://opizo.com/YGWTD9" style="word-break: break-all; text-align: start;">opizo.com/YGWTD9</a></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2">لینک دانلود فیلم سینمایی-ادامه سریال:</font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><a target="_blank" data-ng-switch-when="true" data-ng-href="https://public.upera.co/9e8Pazgv" title="Movie Hana Yori Dango - Season 3 (FINAL) .MKV" class="ng-binding ng-scope" href="https://public.upera.co/9e8Pazgv" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-align: start;"><b><font size="2">Movie Hana Yori Dango - Season</font></b></a></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><b><font size="2">زیرنویس فارسی فیلم:</font></b></div><div align="center" style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://rozup.ir/download/1695868/Hana.yori.dango.final.zip" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b><font size="2">دانلود زیرنویس فارسی</font></b></a></span></div><div align="center" style=""><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center" style=""><font size="2"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfacyDDDPiN_WQmuOatRCBLdRD3-4DluUBZEJzCPwe4m3u_a-w" alt="Image result for ‫سریال پسران برتر از گل نسخه ژاپنی – Hana Yori Dango‬‎"></font><img src="http://seryalshop3.pro/wp-content/uploads/80700-2.jpg" alt="Image result for ‫سریال پسران برتر از گل نسخه ژاپنی – Hana Yori Dango‬‎"></div><div align="center" style="font-family: BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Arial, Tahoma; font-size: 13px;"><img src="http://dgserial.ir/pic/1468429048_.jpg" alt="Image result for ‫سریال پسران برتر از گل نسخه ژاپنی – Hana Yori Dango‬‎" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://7eghlim.hamvar.ir/userimages/ttni5e532l.jpg" alt="Image result for ‫سریال پسران برتر از گل نسخه ژاپنی – Hana Yori Dango‬‎"></div></div>